من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
عملیات فروغ فرقه رجوی ( مرصاد ) به روایت عکس _ مرداد 67

 

 

 

عملیات فرقه رجوی درمرداد 67 ( مرصاد ) به روایت عکس 

2017/07/27

مقدمه 

درتیر ماه 1367 دولت ایران فطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرقت و جنگ بین عراق وایران متوقف گردید

مسعود رجوی معدوم که می دانست با آتش بست وصلح وجود این مزدوران وتفاله های صدام درعراق بدون توجیه گشته وجود وآینده آنها درخطر قرارخواهد گرفت با شتاب پیش تراربابش صدام رفت وبا گردن کج تقاضای فرصت آخرین حمله به ایران وکمک نظامی گردید _ صدام که خود یک نظامی بود و خوب می دانست که تاریخ مصرف این مزدوران تمام شده است جهت نابودی این مزدوران موافقت کرد ولی یک شرط گذاشت وآن اینکه این حمله باید فوری وظرف ده روز  انجام گردد

  درروز سوم مرداد 67 ارتش عراق  چند عملیات نظامی محدود درجنوب انجام داد تا نیروهای ایران را به سوی آن بخش بکشاند ودرهمین زمان فرقه رجوی با نیرویی 3500 نفره راهی مرز ایران گردید ووارد خاک ایران شدند 

 هم زمان نیروهای عراقی هم به روی این قسمت جبهه آتش باری را آغاز نمودند

مها جمین رجوی _ صدام دو شهر کوچک کرند واسلام آباد غرب را اشغال کردند 

در اسلام اباد مزدوران صدام بیمارهای بستری در بیمارستان را به حیاط آورده اعدام نمودند 

درروز سوم تهاجم مزدوران صدام ازاسلام آباد خارج شده وبه سوی کرمانشاه به حرکت در آمدند 

دراین هنگام نیروهای مدافع میهن عملیات مرصاد( کمین ) را آغاز کردند هدف این عملیات محاصره مهاجمین صدام بین پاتاق وتنگه چهار زبر بود _ با شروع عملیات مهاجمین اززمین وهوا زیر آتش شدید قرارگرفتته و زمین گیر شدند 

با نابودی بخش های پیشتاز مهاجم سران فرقه دستور فرار وبازگشت راصادر کردند ومزدوران لت وپار شده صدام با سرعت به دامان ارباب خود گریختند و درروز پنجم منظقه ازوجود صدامیان پاکسازی گردید

دراین تهاجم 303 نفراز مدافعین میهن چان باختند

ازمیان مهاجمین 1500 کشته _ بیش از1000 نفر معلول ومجروج وچند ده نفر اسیر گردیدند

دراین حمله 1200 خودروی نظامی _ تانک وتوپ ونفربرزرهی وو.... مهاجمین مزدور  نابود گردید 

مزدوران صدام هنگام فرار آن چنان شتاب داشتند که جنازه ها وتعداد قابل توجهی مجروح را درصحنه بجا گذاشتند

 

به یاد 303 دلاوری که درراه دفاع از میهن جان باختند

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی که فرملاندهی عملیات کمین را بعهده داشت وبعدها توسط تروریست های فرقه رجوی ترور گردید

عملیات کمین به روایت تصویر

 

 

 

 

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدام ومزدورانش به لجنزار تاریخ پیوستند و ایران بجا ماند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ارشیا ارشادی 2017/07/28

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 285 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 3:32

عملیات فروغ فرقه رجوی ( مرصاد ) به روایت عکس _ مرداد 67

 

 

 

عملیات فرقه رجوی درمرداد 67 ( مرصاد ) به روایت عکس 

2017/07/27

مقدمه 

درتیر ماه 1367 دولت ایران فطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرقت و جنگ بین عراق وایران متوقف گردید

مسعود رجوی معدوم که می دانست با آتش بست وصلح وجود این مزدوران وتفاله های صدام درعراق بدون توجیه گشته وجود وآینده آنها درخطر قرارخواهد گرفت با شتاب پیش تراربابش صدام رفت وبا گردن کج تقاضای فرصت آخرین حمله به ایران وکمک نظامی گردید _ صدام که خود یک نظامی بود و خوب می دانست که تاریخ مصرف این مزدوران تمام شده است جهت نابودی این مزدوران موافقت کرد ولی یک شرط گذاشت وآن اینکه این حمله باید فوری وظرف ده روز  انجام گردد

  درروز سوم مرداد 67 ارتش عراق  چند عملیات نظامی محدود درجنوب انجام داد تا نیروهای ایران را به سوی آن بخش بکشاند ودرهمین زمان فرقه رجوی با نیرویی 3500 نفره راهی مرز ایران گردید ووارد خاک ایران شدند 

 هم زمان نیروهای عراقی هم به روی این قسمت جبهه آتش باری را آغاز نمودند

مها جمین رجوی _ صدام دو شهر کوچک کرند واسلام آباد غرب را اشغال کردند 

در اسلام اباد مزدوران صدام بیمارهای بستری در بیمارستان را به حیاط آورده اعدام نمودند 

درروز سوم تهاجم مزدوران صدام ازاسلام آباد خارج شده وبه سوی کرمانشاه به حرکت در آمدند 

دراین هنگام نیروهای مدافع میهن عملیات مرصاد( کمین ) را آغاز کردند هدف این عملیات محاصره مهاجمین صدام بین پاتاق وتنگه چهار زبر بود _ با شروع عملیات مهاجمین اززمین وهوا زیر آتش شدید قرارگرفتته و زمین گیر شدند 

با نابودی بخش های پیشتاز مهاجم سران فرقه دستور فرار وبازگشت راصادر کردند ومزدوران لت وپار شده صدام با سرعت به دامان ارباب خود گریختند و درروز پنجم منظقه ازوجود صدامیان پاکسازی گردید

دراین تهاجم 303 نفراز مدافعین میهن چان باختند

ازمیان مهاجمین 1500 کشته _ بیش از1000 نفر معلول ومجروج وچند ده نفر اسیر گردیدند

دراین حمله 1200 خودروی نظامی _ تانک وتوپ ونفربرزرهی وو.... مهاجمین مزدور  نابود گردید 

مزدوران صدام هنگام فرار آن چنان شتاب داشتند که جنازه ها وتعداد قابل توجهی مجروح را درصحنه بجا گذاشتند

 

به یاد 303 دلاوری که درراه دفاع از میهن جان باختند

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی که فرملاندهی عملیات کمین را بعهده داشت وبعدها توسط تروریست های فرقه رجوی ترور گردید

عملیات کمین به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدام ومزدورانش به لجنزار تاریخ پیوستند و ایران بجا ماند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ارشیا ارشادی 2017/07/28

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 194 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 3:16

نقدی برسه فیلم درباره فرقه رجوی از سیانور تا ماجرای نیبمروز

 

فقر _ بی عدالتی وفاصله شدید طبقاتی زمینه رشد گروه های تجزیه طلب وتروریستی 

 

 

نقدی به موضوع شناسی  سه  فیلم امکان مینا _ سیانور وماجرای نیمروز .


ارشیا ارشادی 2017/02/14  ( واکنش _123)


پیشنوشت _  نگارنده بعنوان یک پژوهشگر فرقه ها با تمرکز بر شناخت فرقه تروریستی رجوی معتقدم  از آنجا که  اقدامات ضد انسانی وضد ایرانی این گروه خشونت گرای مارکسیست اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون بخشی از تاریخ ایران بوده است بنابراین برای ا|گاهی رسانی به نسل تازه باید درمورد ماهیت این باند خلافکار ده ها فیلم وسریال های تلوویزیونی ساخت می شد که دراین مورد کوتاهی های فراوان شده است _  در یک سال گذشته سه فیلم سینمایی به نام های   امکان مینا _ سیانور و ماجرای نیمروز ساخته شده اند _  این سه فیلم  تنها به بخش های کوچگی از تاریخچه سراسر خو ن وجنون این فرقه آنهم بصورت الکن پرداخته شده است که گرچه قابل ارزش هستند ولیکن کافی نیستند _ درمورد گروهک موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) وتاریخچه سراسر جنایت وخیانت این گروه ازبدو تاسیس ( 1344 ) تا فروپاشی نخست ( سال 1350 ) و از زمان بازتاسیس ( اواخر سال 57 ) تا امروز موضوعات موضوعات فراوانی ومتنوعی وجود دارد که می توانند برای نسل جوان جالب وحذاب ودیدنی باشند به شرطی که فیلم نامه ها با دقت وتحقیق و موشکافی تهیه وتنظیم گردند _ نگارنده براین باور است که فیلم های سینمایی نه بطور مستقیم بل بصورت انتزاعی به این حقایق تاریخی بپر دازند برای نمو.نه می تو.ان ازبین این سه فیلم به فیلم  امکان مینا اشاره نمود که بطور غیر مستقیم به حقایقی درمورد تاریخچه این گروه مافیایی _ تروریستی اشاره می نماید 

دراین نقد وبررسی این سه فیلم ازجهت موضوعی مورد بررسی قرار می گیرند و لذا نگارنده قصد نقد تکنیکی و زیبا شناسی هنری این سه فیلم را دنبال نمی کند که نیاز به تخصص هنری دارند .


چگونه می توان تاریخچه  فرقه تروریستی رجوی را درحال حاضر تعریف نمود ؟

به نظر نگارنده ژانرهایی که می توانند دراین مورد مورد استفاده قرارگیرند عبارتند از :

یکم ژانرهای تاریخی  

درمورد این ژانر طبیعی است که سیبنما نمی تواند موثر ومفید باشد چراکه یک تاریخچه بیش از 30 دهه خیانت وجنایت ومزدوری را هرگز نمی توان در یک یا چند فیلم سینمایی به تصویر کشید _ ساخت چنین فیلم هایی بیشتر می توانند نگاه ایدئولوژیک وتبلیغی به یک مقطع کوتاه ازاین تاریخ بلند باشد که طبعا برای نسل جوان چندان  آگاهی تاریخی بدنبال ندارد 

برای تعریف وبررسی فعالیت های این گروه باید به سراغ  ساخت مجموعه های ده ها قسمتی تلویزیونی رفت تا ومخاطب بصورت گسترده ووسیع از ماهیت _ ایدئولوژی و فعالیت های مافیایی _ تروریستی این باند خشن ازابتدای موجودیت تاکنون آگاهی کسب نماید _ فیلم های سینمایی چون " سیانور و ماجرای نیمروز " پریدن  یک باره وسط تاریخ است ولذا ازمنظر آگاهی رسانی نتیجه چندانی ندارند ونوعی سرگرمی هیجانی درحد فیلم های " تعریف  یک حادثه " دربسترز تاریخ محسوب می شوند


دوم _ ژانرهای مستند 

گرچه در مورد فرقه رجوی تاکنون چند مستند ساخته شده ولیکن این فیلم ها به معنی واقعی در بخش " فیلم های مستند " قرار نمی گیرند وعموما " تعریف خاطره " محسوب می گردند _ اینگونه فیلم ها فاقد انسجام هستند وتدوین شده هم نیستند برای نمونه می توان از مستند " برای دخترم سمیه " _ داستان یک پایان _ هفت گناه نابخشودنی _ اسیر درزنجیر دروغ _ جنگ خاموش نام برد که هیچکدام درقالب یک مستند تاثیر گذار و ماندنی و جذاب محسوب نمی گردند .


سوم _ ژانرهای درام و اجتماعی 

این ژانر درنبود ساخت سریال های بلند  غیر ایدئولوژیک تاریخی شاید بهترین ومناسب ترین  بخش برای معرفی غیر مستقیم این گروهک تروریستی  باشد _ دراینگونه فیلم ها می توان بصورت غیر مستقیم به اثرات مخرب وجانبی فعالیت های این گروه دردهه شصت بر جامعه ایران  پرداخت و ماهیت پلید این مزدوران صدام رابرای نسل کنونی تعریف نمود _ نسل جوان امروز ایران با توجه به وجود فضای مجازی واینترنت می تواند درمورد این فرقه منفور اطلاعات زیادی کسب کند _بنابراین  بجای نقل وتعریف بخشی از تاریخچه این گروه بصورت مستقیم درقالب فیلم سینمایی بهتراست تاثیرات مضر ومخرب این گروه دردهه جنگ وخشونت وتروریسم ( دهه شصت )  در جامعه را به تصویر کشید وفیلم " امکان مینا " تاحدی دراین راستا موفق بوده است.

چهارم _ ژانرهای بدون  تعریف مشخص و حادثه نگاری 

بنظر من اینگونه ژانرهای بی تعریف مشخص  که نه مستند هستند ونه تاریخی  نوعی " حادثه نگاری " محسوب می گردند وبهیچ وجه ارزش تاریخی ندارند زیرا تماشاگر را بدون هیچ مقدمه ای وارد برهه ای از تاریخ می نمایند_ گرچه اینگونه فیلم ها برای نسل های گذشته می توانند نوعی باز آفرینی بخشی از تاریخ دریک دوره مشخص رایاد |آور گردند ولیکن برای مخاطب جوان وعام هرگز مفید و ارزشمند نیستند _ فیلم های سیانور وماجرای نیمروز رامی توان در این دسته از فیلم های " حادثه نگار " تعریف نمود که در آن هیچگونه رد پای روشنی از زمینه شناسی رخدادهای دهه شصت وجود ندارد _گرچه  فیلم های حادثه ای بهرصورت می تواند نسل جوان امروز ر اساعتی سرگرم کرده وبدنبال خود بکشاند ولیکن فاقد هرگونه ماندگاری وسئولل برانگیزری جهت جستجوگری می باشند _ فیلم های سیانور وماجرای نیمروز " دراین دسته قرارداد .


پنجم _  ژانرهای جاسوسی و تبهکاری ومزدوری 

 ازآنجا که تاریخچه فرقه تبهکار رجوی سرشاراست ازاشتغال واقدام  به جاسوسی _ تبهکاری و مزدوری برای تعریف این فرقه می توان به سراغ اینگونه ژانرها رفت و تلاش های بیش ازرسه دهه این گروهک رابطور غیر مستقیم درقالب های یاد شده تعریف وبه تصویر کشید_ سرکشیدن دراین ژانرها تا |آنجا جالب وحذاب می گردد که فیلم ها ادعای روایت تاریخی درمورد اینگروه را دنبال نکنند که درچنین صورتی اگر فیلم سینمایی به تاریخ نزدیک گردد چون قیلم در ژانر تاریخ قرارندارد نمی تواند جذاب وعامه پسند واقع گردد .


ششم _ ژانرهای طنز وکمدی 

زمینه های ساخت فیلم وسریال های کمدی وطنز نیز باتوجه به تاریخچه این فرقه مخصوصا اززمان فرار به عراق ومزدوری برای صدام نیز بسیار یافت می گردد که برای نمونه می توان از نشست های خنده دار تفتیش عقاید تحت نام  غسل هفتگی  وعملیات جاری نام برد که  اسیران فرقه مدت 30 سال است که بطور مرتب  موظف به انجام اجباری آن هستند .


بازسازی عملیات جاری توسط اعضای سابق فرقه رجوی 

>>>>  بازسازی عملیات تفتیش عقاید تخت نام " عملیات جاری "

 الف _ فیلم امکان مینا 

به باور نویسنده فیلم  " امکان مینا " به کارگردانی  آقای کمال تبریزی " مهم ترین _ حذاب ترین و حقیقی ترین  فیلمی است که تاکنون درمورد تاریخچه فرقه تروریستی رجوی ساخته شده است _ این فیلم بدون اینکه ادعای نقل تاریخ را داشته باشد بدنبال اثرگزاری غیر مستقیم این گروهک تروریستی برخانواده ها واجتماع دردهه شصت می باشد _ 

درهزارتوی مناسبات فرقه تبهکاری _  تروریستی رجوی دستمایه های فراوان جهت ساخت فیلم سینمایی وجود دارد وکار آقای کمال تبریزی را می توان یک نمونه ازاین زمینه های " رفتارشناسی " این گروهک مورد تقدیر قرارداد  _ فیلم امکان مینا از فیلم نامه ای جذاب _ کارگردانی قابل تقدیر وبازی های درخشان را باخود دارد .


فیلم کامل " امکان مینا " >>>  فیلم امکان مینا برشی از تاثیرات مخرب فرقه رجوی بر اجتماع وخانواده  <<<<


سخنان ارزشمند آقای کمال تبریزری کارگردان فیلم امکان مینا 

>>>  سخنان جالب کمال تبریزی درمورد فرقه رجوی وفیلم امکان مینا

 

متاسفانه با اینکه فیلم ارزشمند " انتخاب مینا " در 34 امین جشنو.اره فیلم فجر کاندید 9 جایزه سیمرغ بلورین بود تنها دورشته آنهم بطور مشترک موفق به دریافت سیمرغ بلورین گردید _ رشته بهترین چهره پردازی سعید ملکان برای فیلم های ابد ویکروز وامکان مینا _ همچنین سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم تعلق گرفت به محمدرضا علیقلی  بخاطر فیلمم های امکان مینا و دختر _  درحقیقت فیلم خوب امکان مینا درمجموع دو نیمه سیمرغ بلورین گرفت که می شود یک سیمرغ !

نمره بنده به این فیلم بعنوان جستجوگر ومنتقد 15 از 20 می باشد .

ب _ فیلم سیانور 

 

مقدمه ای بر پیش زمینه های  فیلم سیانور 


فیلم سینمایی سیانور هم بدون تعریف است ودرهیچیک از ژانرهای سینمایی جای نمی گیرد وبهمین دلیل می توان آنرا در ژانر حادثه نگاری تعریف کرد که ظاهرا سعی دارد درکنار تعریف یک داستان به بر هه ای از تاریخ کروهگ تروریستی موسوم به مجاهدین بپر دازد دوره ایکه به " تغییر ایدئولوژیک " معروف شده است _ بنابر مستندات تاریخی این گروه درسال 1344 تاسیبس ودر سال 1350 متلاشی گردید _ ساواک از سال 48 توانسته بود درداخل این گروه حدود 80 نفره مارکسیستی _ اسلامی نفوذ نماید و بهمین دلیل تادوسال آنها  را زیر نظر داشت ودر سال 50 دریک اقدام گسترده موفق شد دست کم 65 نفر ازاعضای اصلی این گروهک را دستگیر نماید _ از 15 نفر باقی تعداد 5 نفر ازجمله بدیع زادگان ازاعضای اصلی راهم مسعود رجوی معدوم لود داد وکروکی محل اختفای اورا کشید که در نتیجه ازکل گروه حدود 10 نفر توانستند جان سالم بدرببرند _ این ده نفرازجمله جوانی به نام رضا رضایی وتقی شهرام بودند _ رضایی هم دردرگیری کشته شد _ اصولا درضربه 1350 این گروهک تروریستی کاملا ازهم پاشید وعموما محاکمه وبه زندان محکوم شده وسران اصلی هم اعدام گردیدند _ کشمکش بین بقایای این گروه اما درجریان بود مجید شریف واقفی ورضا رضایی درزمره کسانی بودند که برسر مارکسیست ویا مارکسیست اسلامی بودن گروه درگیر شدند که شریف واقفی که وزنه اسلامی گروه را سنگین تر می پنداشت توسط باند تقی شهرام به قتل رسید وچنین شد که مارکسیست ها عملا رهبری بقایای گروه رابدست گرفته ودرسال 1354 با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که گروه موسوم به مجاهدین اصولا یک سازمان مارکسیستی می باشد _ آنها تغییراتی نیز درآرم گروه داده واسلام زدایی نمودند _ 

دراینکه ایدئولوژی گروه ازابتدا هم تلفیقی بود هیچ تردیدی باقی نیست وکتاب اقتصاد به زبان ساده که درزمره کتاب های آموزشی این گروه بود بهترین مد عاست _ گرچه طیف مغلوب ودرزندان قرارگرفته تلاش کردند گروه مارکسیست های گروه را "اپورتونیست " بخوانند _  بنابراین کسانی که تلاش می کنند این گروه تروریستی را مسلمان وشیعه بخوانند تاریخ را تحریف می نمایند _ سران ظاهرا مسلمان این گروه بارها وبارها اعلام کرده ونوشتند : مارکسیست واسلام مکمل یکدیگرند وبرای فهم هریک باید ازدیگری بهره گرفت ( ؟ ! ) 

بهرروی ایدئولوژی این گروه ازابتدای تاسیس ودرهردودوره 44/50 و 57 به بعد ترکیبی از مارکسیسم _ مائو ئیسم _ استالینیسم ووو با پوشش وبرداشت هایی از بخش هایی از کتب اسلامی وشیعی بوده وهست .

فیلم سیانور درحقیقت به موضوع تغغیر ایدئولوژیک گروه ومسائل پیرامون آن می پردازد ولی از آنجا که اینگونه " حادثه نگاری ها " خود بخود هیچگونه جذابیتی ندارد یک قصه نیمه عاشقانه را هم ضمیمه می کند تا باعث حذب تماشاگرگردد


گرچه سرک کشیدن به بخشی از تاریخ ایران درقالب فیلم سیانور بخودی خود یک تلاش مفید است ولیکن از آنجا که این فیلم فاقد زمینه شناسی است وفیلمی در ژانر تاریخی  محسوب نمی شود بنابراین کوچکترین ارزش تاریخی ندارد ولذا می تواند دربهترین برداشت یک فیلم " حادثه ای " با اشاره گنگی به تاریخ تلقی نمود _ ساخت اینگونه فیلم ها بی شک برای نسل جستجوگر امروز کوچکترین  نه تنها " آگاهی تاریخی " به همراه ندارد بلکه قادر به تعریف تاریخچه این گروه تروریستی حتی دراندازه های اشارات مبهم نیز نیست _ بااین همه باید از همه عوامل سازنده این فیلم بخاطر این مقدمه ورود به این پروسه سپاسگزار بود .

نمره بنده بعنوان منتقد وجستجوگر به این فیلم 11 از 20 می باشد . پ _  فیلم ماجرای نیمروز 


فیلم ماجرای نیمروز راهم باید دردسته فیلم هایی چون سیانور قرارداد چراکه این فیلم هم به بخش هایی ازتاریخچه فرقه رجوی از 30 خرداد 60  ( آغاز مبارزه مسلحانه ) تا 19 بهمن 60  تسخیر پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی عملیات تروریستی درخانه تیمی درشمال تهران منطقه زعفرانیه می پردازد  .

با توجه به توضیحاتی که دربالا اشاره شد اینگونه فیلم ها گرچه برداشت هایی از تاریخ سراسر جنایت وخیانت این گروهک تروریستی است اما چون فاقد زمینه شناختی است نمی توان آنرا در ژانر فیلم های تاریخی دسته بندی کرد _ البته هضم وفهم اینگونه فیلم ها برای نسل گذشته آسان است ولی درمقابل  نسل  جوانان امروز که چندان خاطره ای ازآن دوران ندارد ده ها سئوال قرار می گیرد ازجمله این که " تظاهرات 30 خرداد چند هزار هوادار فرقه رجوی آنهم درزمان خاص وویژه جنگی چگونه وچرا انجام شده ؟_ این تروریست ها اسلحه از کجا آورده اند ؟

نقش بنی صدر رئیس جمهور وقت دراین میان چیست ؟ ووو 

نسل جوان امروز شاید کم تر از غارت پادگان ها وکلانتری ها توسط عوامل گروهک های تروریستی و مخفی کردن اسلحه ومهمات آگاهی داشته باشد _  شاید نداند که مسئولین دراواخرسال 57 و58 به همه سارقان اسلحه ومهمات هشدار وفرصت دادند تا اسلحه های سرقت شده را عودت دهند وآنها نه تنها چنین دستوراتی را رعایت نکردند بلکه با حرص وولع درپی خرید وجمع آوری ومخفی کردن اسلحه ومهمات بودند. 

درحقیقت توصیف منافق صرف نظر از بار مذهبی آن معنایی جز دورویی ندارد _ فرقه رجوی درحالیکه بارها وبارها از آقای خمینی بعنوان رهبر وزعیم و  .. نام می برد درهمان حال مشغول جمع آوری اسلحه ومهمات بود و هرگز به سفارش وتوصیه ایشان گوش نکرد و این معنایی به جز دورویی ونفاق ندارد 

به باور نویسنده اگر قرار است تاریخچه سرشار از جنایت وخیانت این مزدوران صدام را به تصویر بکشیم یا  باید به سراغ ساختن سریال های ده ها قسمتی برویم  ویا موضوعات انتزاعی وبرداشت های مقطعی _ داستانی از تاریخچه این گروهک را فراهم کنیم  فیلم هایی چون "  انتخاب مینا " تاحدودی می توانند بعنوان الگو قرار گیرند 

فیلم ماجرای نیمروز گرچه برشی از توصیف تاریخچه این گروهک محسوب می گردد وباارزش است ولیکن هرگز نمی توان آنرا در ژانر تاریخ دسته بندی کرد _ نگاه ایدئولوژیک به ماجرا ها یکی دیگر از نقاط ضعف فیلم است 

چه بخواهیم ویا نه تاریخچه 35 ساله این گروهک ( دوره دوم ) بخشی از تاریخ معاصرایران است _ تاریخی خونین که به کشته شدن دست کم 16000 نفر از مردم ما توسط این مزدوران ضد ایران وایرانی شکل گرفته است _ بنلابراین هم سکوت دراین مورد نادرست است وهم وقتی سخنی می گوئیم بهتراست اقدام ما به همراه زمینه شناختی ماجرا باشد _ برای پرداختن به تاریخچه این گروهک مزدور دست کم باید از اواخرسال 1357 و حمله هواداران این گروهک ها به پائدگان ها ومراکز نظامی وسرقت اسلحه ومهمات آغاز کنیم تا دست کم بیننده نسل جوان آگاه گردد که اینها چگونه وچرا مسلح شدند وهدف آنها ازاین اقدامات چه بود ؟ 

نسل جوان باید بداند " طاهر احمد زاده " که بود وچرا وقتی به استانداری خراسان درسال 58 منصوب شد ده ها مسلسل یوزی ومهمات " دراختیار گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین قرارداد وووو

پس بدون زمینه شناختی و تعریف گذشته این گرو.ه ساختن فیلم هایی چون " ماجرای نیمروز " هیچ کمکی به آگاهی نسل جوان درمورد حوادث دهه اول جمهوری اسلامی نمی کند .

درهمن جا لازم است از کلیه  دست اندرکاران ساخت این فیلم  سپاسگزاری نمایم .نمره بنده بعنوان بیننده _ منتقد وجستجوگر  به این فیلم 12 از 20 می باشد 

پیشنهاد _  برای شناخت ماهیت وتاریخچه گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) بهتراست درابتدا بجاست تا سرفصل هارا تقسیم بندی کرده و بنابرهمین تفکیک سریال  وفیلم بسازیم 

1 _ دوره پیدایش وعلل تاسیس  سال 1344 تا 1350 و 1354  ( با اشاره کامل اقدامات تروریستی این گروه )

2 _ دوره بازتاسیس ازابتدای سال 1358 تا ضربه نابود کننده وجود این گرو.هک درایران ( بهمن 1360 )

3 _ دوره انتقال فرار رجوی _ بنی صدر وانتقال مرکزیت فرماندهی ترور ازایران به فرانسه ( سال 60 تا 65 )

4 _ دوره اخراج رجوی از فرانسه وانتقال به عراق برای مزردوری صدام ازسال 65 تا 92 وسقوط قلعه مخوف اشرف 

5 _ سرانجام فروپاشی این گرو.هگ  ومرگ سرکرده آن سال 92 بدین سو 


توضیح اینکه ماجراهای 20 ساله حکومت رهبر معدوم فر قه در قلعه مخوف اشرف می تواند دستمایه چندین فیلم وسریال شودارشیا ارشادی پژوهشگر فرقه ها وگروه های تروریستی درایران معاصر

2017/02/14

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 450 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 16:39

سرانجام فرقه ها ورهبران آنها _ ازمسعود رجوی وقلعه اشرف تا دیوید جونز ومزرعه جونز

 

سر انجام چند فرقه ورهبران آنها _ از دیوید جونز ومزرعه جونز تا مسعود رجوی وقلعه اشرف 


 

 

 

 

 


ارشیا ارشادی وشناخت فرقه ها وسرانجام آنها  ( واکنش _ 120 ) 

 


مقدمه  _ گرچه فرقه رجوی آخرین فرقه ایست که نابود شده است ولیکن هنوز تعدادی ازاعضای بالقوه خطرناک این فرقه دراروپا _ امریکا وسایر نقاط جهان وجود دارند _ این اعضای فرقه تا زمانی که درچنگال تشکیلات اسیربوده  و با دنیای مجازی پیوندی نداشته وازملاقات با خانواده های خود محروم هستند می توانند همچنان بعنوان یک " خطر امنیتی " تلقی گر دند _ 

د ردرازای تاریخ جهان فرقه های زیادی بوجود آمده وپس ازمدتی محو ونابود گردید ه اند _ فرقه های چون " فرقه حسن صباح " درایران و فرقه داوودیه وجونز د امریکا _  سران  فرقه ها  یا مذهبی بوده ویا مذهب بخشی از اعتقادهای  آنها به شمار می رفته است _ درحقیقت رهبران فرقه ها همگی یک دنیای تخیلی وآرمانی برای اعضای خود تعریف کرده وبا شیادی وفریبکاری به انها قول بوجود آوردن آن شرایط ودوران تخیلی وزندگی در آن را می دهند .

سرانجام سران فرقه ها واعضای  آنها ا ما همگی تلخ وعبرت اموز هستند _ گرچه دردنیای امروز با توجه به ابزارهایی چون دنیای مجازی احتمال تاسیس فرقه های تازه بسیار اندک ودرحد صفر شده است ولیکن خطر زایش فرقه ها را هیچگاه نباید نادیده گرفت چراکه هنوز هم درگوشه وکنار کره خاکی هستند شیادان فریبکاری که اگر فرصتی پیدا کنند بساط فرقه سازی خود را پهن می نمایند  _ دراین نوشته بطور خلاصه نگاهی به سرانجام دوفرقه تولید امریکا ویک فرقه ساخت ایران خواهم نداخت .

 

 


الف _ فرقه جونز _ رهبر " جیم وارن جونز" ( کشیش ) _ سال تاسیس 1974_ تاریخ فروپاشی 1978 _ محل تاسیس امریکا 

جیم جونز یک کشیش اهل سانفرانسیسکو می باشد که در اوائل  دهه 70 گروهی از مردم امریکا رابا موعظه های اتشین خود گول می زند  _ جیم جونز پس از اینکه حدود 1000 نفر را با وعده های خود تحت نیرنگ وفیب قرار می دهد دراثر فشار دولت وقت امریکا به اعضای فرقه خود می گوید دیگر اینجا جای  امنی نیست وما باید به سرزمین موعود برویم _ جونز طرفدارانش رابه جنگلی دریکی از کشورهای امریکای لاتین برده ودر انجا ارمانشهر خودرا به نام  " جونز تاون " را بنا می نهد _ درسال 1978 یکی ازنمایندگان کنگره امریکا به نام " لئورایان " برای بازدید عازم جونز تاون می گردد  _ جونز پس از آگاهی دستور قتل این شخص را صادر کرده وسپس به همه پیروان خود دستور می دهد نخست کودکان خودرا به قتل رسانده وسپس همگی با مصرف " قرص سیانور "  خود کشی نمایند _دراین بزرگترین خودزنی تاریخ جیم جونز و 918 نفر خود کشی می نمایند .


ب _ فرقه داوودیه _  رهبر دیوید کوروش ( کشیش ) _ سال تاسیس 1981 _ تاریخ فروپاشی سال 1993_ محل تاسیس امریکا 

دیوید کوروش درسال 1981 رهبری فرقه داوودیه رابه دست می گیرد _دیوید ادعامی کند مسیح است _ دیوید طرفدار سرسخت رواج چند همسری بوده ودست کم خوددارای 16 همسر بوده است _ دیوید محل امن ومحصوری برای فرقه خود در بخشی ازایالت تگزاس انتخاب کرده وآنجا رابصورت  قلعه ای امن در آورده است _ درتاریخ 28 فوریه 1993 پلیس فدرال پایگاه دیوید و پیروانش را محاصره کرده وخواهان تسلیم آنها می گرد د _ درگیری بین اعضای گروه و پلیس امریکا حدود 51 روز بطول می انجامد و سرانجام این ماجرا با یک آتش سوزی به پایان می رسد که در آن 76 نفرااعضای فرقه شامل 21 کودک و4 زن در آتش می سوزند _ بقایای این فرقه به تلافی این آتش سوزی وقتل درسال 1995 ساختمان فدرال اوکلاهاما سیتی را منفجر می نمایند که منجر به کشته شدن 168 نفر وجراحت 800 نفر می گردد .


پ _ فرقه رجوی _  رهبر مسعود رجوی _ تاسیس سال 1986 _ تاریخ فروپاشی سال 2013 ( سقوط کامل قلعه اشرف ) _ محل تاسیس عراق _ مرگ رهبر فرقه ( مسعود رجوی ) سال 2015 


مسعود رجوی درسال 1365 پس از اخراج ازفرانسه با تعادی از نزدیکانش درپی گفتگوهای محرمانه وعلنی با رژیم صدام وارد عراق می گردد  ( زمان جنگ ) _ رجوی پس از ملاقات باصدام  پادگانی به نام " العظیم " دراستان دیالی را دراختیار می گیرد


چگونگی پروسه تاسیس فرقه وقلعه مخوف اشرف .


رجوی فرقه خودرا دردومرحله سازماندهی وتاسیس می نماید 

 مرحله یکم _ آماده سازی قلعه  ( سال 1365 _ 1367 )

طی این مدت رهبر فرقه با کمک مالی  سخاوتمندانه صدام حسین و کار فیزیکی اعضای فرقه  پادگان  اشرف را بصورت یک قلعه محصور با دولایه سیم خاردار( جهت جلوگیری ازفرار اعضا ) بنا می نماید _ پادگان اشرف طی این سه سال یک کمپ خانواد گی است و به سه  بخش کاملا مجزا  تفکیک وتقسیم شده _ قسمت  مخصوص اسکان  متاهلین _ بخش  اسکان مردان مجرد _ ویخش اسکان زنان مجرد .

طی این مدت امکاناتی  شامل درمانگاه _ زمین ورزش _ سالن اجتماعات _ اشپزخانه _ زندان  و محل مخصوص  امن  وزیر زمینی اسکان رهبرفرقه دربخشی ازپادگان ساخته می شود که ساختن  آن توسط عراقی ها انجام می گیرد _ این اسکان زیر زمینی که " مقر 49 "  نامگذاری شده است درمنطقه ای ویژه بنا می گردد که تنها تعداد کمی از اعضای کاملا قابل اعتماد رهبرفرقه از وجود آن مطلع بوده واجازه نزدیک شدن به این خانه امن را داشته اند_  عموم اعضای فرقه بااینکه نزدیک به 25 سال دراین قلعه زندگی کرده اند تنها پس از سقوط کامل قلعه اشرف و آگاهی رسانی د ولت عراق ازوجود چنین بنایی باخبر گریده اند .


 مرحله دوم _ تاسیس رسمی فرقه درقلعه محصور اشرف ( سال 1367 )

 در مرحله دوم بنا به دستور رهبر فرقه تحت بهانه " انقلاب ایدئولوژیک " مردان متاهل مجبور به طلاق اجباری زنان خود می گردند _ پس از این مرحله به دستور رهبر فرقه  کلیه بچه های 6 ماهه تا 7 ساله را  از پدر ومادرها جد ا نموده وبه کشورهای اروپایی قاچاق می نمایند ( حدود 800 کودک ) _  دراین مرحله پادگان خانوادگی اشرف به قلعه مجردی تبدیل گشته وکم کم شرایط برای اعلام  واعمال قدرت رهبر فرقه فراهم می گردد_ 

مسعود رجوی معدوم ازسال 1988 تا سال 2003 ( سقوط صدام ) پایه های قدرت مطلقه خویش را تحت عنوان " رهبر عقیدتی " به استبدادی ترین شکل ممکن  محکم و اعمال می نماید 

طی این سالها حکومت مطلقه مسعود رجوی ده ها نفرکه خواستار جدایی بوده ویا لب به سئوال وانتقاد گشوده اند  به دستور رهبر فرقه به قتل رسیده وصدها نفر به تحمل زندان درقلعه محکوم می گردند 


حرمسرا سازی  نقطه اوج تحکیم قدرت رهبری فرقه  و شکل گیری کامل فرقه 


 دستور واجرای طلاق های اجباری در سال 1988 از طرف رهبر فرقه درحقیقت گام نخست پیاده کردن طرح " حرمسراسازی است " پروژه تشکیل حرمسرا با پیاده کردن طرحی به نام " شورای رهبری " اغاز می گردد _ 

این طرح شیادانه درحقیقت با رواج وتشویق زنان مطلقه وغیرو بایک شگرد باظاهر " نوعی رقابت تصنعی"  بین زنان برای رسیدن به  مرحله " زنان مورد وثوق وعلاقه رهبر" شروع گشته وسرانجام به برنامه عقد جمعی زنان و" رقص رهایی "  منتهی می گردد .

بسیاری ازشواهد وقرائن تاریخی نشان می دهند که مسعود رجوی از جوانی  دارای " میل واحساس وقدرت جنسی مردانه " نبوده است ( چند زن نزدیک به او این راشهادت اده اند ) _ بنا برهمین واقعیت ها جوانی به نام مصطفی  که در زمان نوزادی ازمیان آتش وخون خانه تیمی " زعفرانیه " خارج شده و بعدها به عراق منتقل شده است درحقیقت محصول مشترک خانه تیمی وروابط جنسی بین  اشرف ربیعی وموسی خیابانی  بوده است _ علت مخالفت این جوان ( مصطفی ) با مسعود رجوی معدوم برسرهمین موضوع بوده وهست  .

ازسویی دیگر یکی ازهمین زنان نزدیک به رهبر فرقه درخاطرات خود ضمن تاکید بر عنن وابتر بودن مسعود رجوی اظهار داشته  قبل از تشکیل حرمسرا در بخشی از خانه زیر زمینی در " مقر 49 " ااتاق خواب مخصوصی ساخته شده بوده که اعضای زن ومر د نزدیک به رهبر فرقه هرهفته در آن اتاق با یکدیگر " روابط جنسی " برقرار می کرده اند که مسعود رجوی دراتاقی درکنار آن شاهد این تماس ها بوده وبنوعی لذت می برده است .

حال بااین مقدمه این سئوال برجسته  می گردد که مسعود رجوی معدوم   چرا تصمیم داشته همه زنان عضو را طبق  تعرف مریم قجر"  به کابین خود برده  "  وحرمسرایی از 700 زن تشکیل بدهد  ؟  اشتیاق ثبت درکتاب  گینس وکتب تاریخی بعنوان یک رکورد گرچه می تواند تنها  یکی از  علل  باشد ولیکن دلیل اصلی حرمسراسازی نیست .

 

درجریان خود زنی فدائیان قلعه اشرف درسال 2009 نفیسه بادامچی بدن افراد را با تیغه چاقو زخمی می کرد وبعنوان مجروح به صحنه می فرستاد _ دقیقا به نوع ومیزان جراحت این دو نفر توجه کنید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دلایل حرمسراسازی رهبرفرقه کدام هستند ؟

1 _ از انجا که زنان بیشتر درمعرض احساسات عاطفی قرار داردند مسعود رجوی با گلچین کردن به انها نزدیک شده و با فریبکاری وشیادی به آنها درس " جاسوسی _ خبرچینی وخبرکشی " می دهد تا بتواند ازاین زنان عناصر سرکوبگر تشکیلاتی بسازد 

2 _ مسعود رجوی با کشیدن زنان به نزدیک خود آنها را از عشق واحساس زنانه دور کرده وبه موجوات خشن ولمپنی تبدیل می کند که می توانند با دریدگی وناسزاگویی وتوهین هونوع منتقد وشکا ک  احتمالی راشناسایی کنند تا " تحت فشار وسرکوب "  تشکیلاتی قرارگیرند  .

3 _ مسعود رجوی باعقد زنان وکشاندن انها به کابین خود " ضمن سرکوب جنسی زنان به مردان نیز یادآوری می کند که باید نزدیکی به  جنس مخالف رابرای همیشه فراموش  کنند ".

4 _  ایجاد نوعی رقابت تصنعی درزنان  و مقام ورتبه دا دن به گروهی از   زنان " کاملا مطیع وسرسپرده " به نوعی باعث تشویق زنان دیگر جهات رسیدن به عضویت " شورای قلابی زنان " می گردید 

5 _  مسعود رجوی برای ازبین بردن احتمال هرنوع  رقیب و شریک مدعی  دررهبری فرقه " مردان  قدیمی ونزدیک به خودرا "  تحت مسئولیت ویا تحت نظارت زنان مورد اعتماد خود قرارمی دهد و زنان  هرهفته درمورد این مردان  به او گزارش می داده اند 

6 _  مسعود رجوی برای جلوگیری از گسترش "  تعدی وتجاوز جنسی " به زنان بنا برعقل ناقص خود انها را در محدوده "  کابین خود " تحت حمایت قرار می داده است  . ( یکی اززنان سابق شورای رهبری از گزارش های متعدد از تعدی وتجاوز به زنان سخن گفته است)....... 

7 _ رهبر معدوم فرقه   این  شگرد های رذیلانه بعنوان را " بالابردن جایگاه حقوق زنان "  تعریف وتبلیغ می کند .

8 _ زنانی که " درکابین رهبر" قرارمی گرفتند  بایستی تمامی مراحل سرسپردگی و"ذوب شدن دررهبر" پشت سرگذاشته باشند

9 _ مریم قجر که دراثر روابط بسیار نزدیک ( ازهرجهت ) با رهبر فرقه دارد در پروسه " حرمس را سازی "  وفرستادن زنان به کابین مسعود نقش کلیدی بعهده داشته  ومهم ترین دلیل اینکه چرا زنی موافق عقد صدها زن  برای همسر خود می شود این است که مریم بخوبی از " عدم توانایی جنسی مسعود "  با خبر بوده  و بهمین دلیل به زنان اطمینان می داده  که : خاطر جمع باشید اتفاقی رخ نخواهد دا د "  ( ! )  طبیعی است که همه زنان عاقل و باشعور و سالم نسبت به همسر خود حساسیت داشته باشند


حمله امریکا به عر اق باعث  ایجاد اخلال در پروسه حرمسرای کامل گردید 

شاید هیچکس به اندازه مسعود رجوی معدوم از تهاجم امریکا به عراق خشمگین وعصبی نگردید _ مسعود رجوی همخون صدام ودوست صمیمی اوبود ( برخی منابع از روابط جنسی صدام با مسعود هم سخن گفته اند ) 

مسعود که  درشب حمله " خودزنی فروغ " گفته بود : باشرایط جدید ( توقف جنگ ) ما درعراق قفل وفسیل خواهیم شد 

در آستانه حمله امریکا _ انگلیس به عراق گرچه خوب می دانست نتیجه این حمله پایان حضور این فرقه درعراق خواهد شدولی هرچه به مغز پوسیده اش فشار آورده بود موفق به تحلیل شرایط نشده بود ولذا چنین شد که " تصمیم به خودزنی تشکیلاتی_ فرقه ای  گرفته وگفته بود : هیچ چاره وانتخابی  جز عملیات فروغ 2 وحمله به خاک ایران " برای ما وجود ندارد .

وبهمین دلیل فرمان داد که :  نیروها همه پایگاه ها را ترک وبه سوی مرزهای ایران حرکت نمایند !

چنین دستوری دقیقا همان دستور خودکشی جمعی " جیم جونز" به افرادش در سال 1978 در " مزرعه جونز " بود بااین تفاوت که مسعود رجوی برخلاف جیم جونز خود به جای فرماندهی اعضای فرقه " فورا درمخفی گاهی پنهان گردید " !

اعضای فرقه رجوی درحال فرار به سوی مرزهای ایران توسط امریکا بعنوان " ارتش خصوصی صدام " شناسایی قر ارگرفته ومورد هدف " شلیک های هشدار دهنده توقف " گریدند .

وچنین شد که مسعود رجوی ضد امپریالیست ( ! ) از مخفی گاه به امریکا تقاضای  تسلیم وفرمانبرداری داد و ارتش وارفته او دستور گرفتند که عرق گیرها لباس ها وهرچه رنگ سفید دارد  را بعنوان تسلیم بر افرازند تا از هدف قرارگرفتن ومرگ نجات یابند ......... و نیروهی لپ وپار رجوی با پرچم سفید جملکی مجبور شدند طبق فرمان امریکایی ها عازم قلعه اشرف گرد ند


نابودی کامل فرقه رجوی پس از ترک خونین قلعه مخوف اشرف 

مسعود رجوی سال 2003 پس از دستور تسلیم وخلع سلاح در آغوش امریکا وتحت حفاظت انها در " پادگان گریزلی "زندگی خفت بار وپنهان خودرا اغاز نمود _ رجوی دراواخر سال 2003 بوسیله نیروهای امریکایی  به " کشور اردن " منتقل گردید


ترک خونین قلعه اشرف درسال 2013 و پایان فرقه رجوی 

قلعه مخوف اشرف درحقیقت باید درهمان سال 2003 توسط ارتش امریکا اشغال _ فرماندهان ترور دستگیر و کمپ نیز تخلیه می گردید_ چراکه طبق نیروهای امریکایی فرقه رجوی  رابعننوان یک گروه تروریستی و" مزدورصدام حسین "شناخته بو دند 

از سال 2003 تا اواخر سال 2008 یعنی مدت 6 سال امریکایی ها نه تنها  " حضانت و حفاظت وسرپرستی " فرقه رجوی رابعهده گرفته بو دند بلکه بر " خود مختاری قلعه مخوف اشرف "  مهر تائید زده و از اعضای این فرقه بعنوان " جاسوس وخبر چین " استفاده می نمودند !

 

 


گام نخست فروپاشی فرقه رجوی فرار موفقیت آمیز خانم بتول سلطانی درسال 2007


اگردرباره فرقه ها مطالعه کنیم به روشنی درمی یابیم که " ورود به همه فرقه ها ساده وآسان ولیکن " خروج ازفرقه ها سخت ودشوار وحتی غیرممکن است "  وبهمین دلیل است که اعضای منتقد _ مخالف وخواهان جدایی از فرقه ها "یا به مرگ محکوم شده وکشته می شوند "  ویا فشار براین افراد چنان سنگین وغیرقابل تحمل می شود که اینگونه افراد مجبور به " خودکشی " می گردند _ این حقیقت در فرقه های جیم جونز _ دیوید کوروش و فرقه رجوی با اسناد و ثابت شده زیادی وجود ارد  .


درمورد فرقه رجوی جدایی وفرار گرچه غیرممکن می نموده ولیکن این اتفاق درحد آمارهای بسیار بالا افتاده است _ ازسال 1367 وپس از عملیات محکوم به شکست فروغ جدایی ها وریزش افراد ازاین فرقه آغاز گردید _ در آنسال افراد قدیمی  که مخالف طلاق اجباری زنان خود بودند باید " یک سال زندان" راتحمل کرده وسپس با امضای چند تعهد نامه آزاد می شدند

این جدایی ها در آن دوران " کنترل شده " بود تعداد ی  از افرادی که بدین صورت ازفرقه رجوی  جداشدند پس از رهایی یا  برقول " سکوت خود " پاید بند ماندند همانند " مهدی تقوایی " وتعدادی هم دست به آگاهی رسانی زدند همانند " رضا اسدی وهادی شمس حائری .

حمله امریکا به عراق روزنه جدیدی پیش پای مخالفان و منتقدان وافرادگشود وامریکایی ها دراثر فشار افکار عمومی وافزایش پناهجو ها  مجبور شدند کمپ کوچکی درنزدیکی های قلعه اشرف تحت عنوان " تیپف " را راه اندازی نمایند و دراثر چنین تحولی بیش از 500 نفر ازناراضیان فرقه موفق به فرار شده ودرکمپ مورد اشاره اسکان یافتند _ فرار وجدایی این افراد باعث ترس ووحشت سران فرقه رجوی گردید بطوریکه  بطور مرتب افرادی را به این کمپ می فرستادند تا شاید بتوانند با فر یب وغلکاری این جداشدگان را به تشکیلات بازگردانند ( ! ) 


تقاضای جدایی  از فرقه رجوی گرچه برای افراد رده پائین سخت ودشوار بود ولیکن درمورد اعضای نزدیک ومورد وثوق سرکرده فرقه ( شورای رهبری ) تقریبا غیرممکن بود زیرا اینگونه زنان قبل از ملقب  شدن به این عنوان تعهد کتبی _ شفاهی می دادند که هرگز از فرقه رجوی جدا نگردند و درصورت چنین اتفاقی " حکم مرگ خودراصادر کرده اند  " _مسعود رجوی روی اینگونه زنان حساسیت فراوان داشت چراکه می دانست فر ار حتی یکی از آنهاباعث گشوده شدن پروژه " حرمسراسازی سرکرده فرقه خواهد گردید _ درسال 2007 اما علیرغم همه حساسیت ها وتحت نظر قرارداشتن ها این اتفاق اقتاد و " یک باره آواری سنگین برسر فرقه رجوی فروریخت "  خانم بتول سلطانی  اولین عضو شورای فرقه رجوی بود که با بجان خریدن همه خطرها از مناسبات این فرقه گریخت وخودرا به " نیروهای امریکایی محافظ قلعه اشرف رساند وتقاضای حمایت نمود " 

 

رشادت و دریادلی خانم بتول سلطانی چنان ضربه هولناکی بر کل تشکیلات فرقه رجوی وارد کرد که سران این فرقه به مدت 7 سال درخفقان خبری فرورفته ودرمقابل این خبر سکوت نمودند _دستور مسعود رجوی و  تلاش های زنان عضو حرمسرا ازجمله رقیه مشهدی آقا (پارسایی ) _ زهره اخیانی وفهیمه اروانی  برای دوباره به فریب کشانده نامبرده ثمری نداشت وخانم سلطانی عزم خودرا برای افشای گسترده مناسبات ضد انسانی این فرقه ازجمله " حرمسراسازی ورقص رهایی " جزم کرده بود 


چگونه از اشرف گریختم ؟ خانم بتول سلطانی >>> خاطرات خانم سلطانی در فرار ازقلعه مخوف اشرف <<<<<<


هدف ازاین مقدمه  مقایسه وجوه مشترک بین همه فرقه ها است 


وجوه مشترک وتفاوت فرقه رجوی  با سایر فرقه ها 

 وجوه مشترک 

 الف _  همه فرقه ها دارای یک رهبر مستبد _  خود خواه و وروانپریش ومتوهم هستند ( مسعود رجوی وجیم جونز ) 

ب _  همه فرقه ها دریک محیط کاملا بسته ومحصور شکل می گیرند ( قلعه مخوف اشرف ومزرعه جونز )

پ _  همه رهبران فرقه ها خودرا متصل  به یک قدرت فرا انسانی _ دینی _ مذهبی  و متافیزیکی فرض وادعا می کنند 

ج _  همه فرقه ها ورهبران آنها  سرانجام تلخی دارند _  نگاه کنید به مرگ خفت بار مسعود رجوی وخود کشی جیم جونزو سرانجام اعضای فرقه رجوی که جملگی بیمار وشکسته ومنفور ومطرود جامعه وحتی خانواده های خود قراردارند 

چ _  اعضای همه فرقه ها از دسترسی به اجتماع و دنیای خارج ازفرقه ودیدار بستگان خود محروم هستند ( فرقه رجوی وجیم جونز 

 

تفاوت ها درفرقه ها _ فرقه رجوی _ جونز و دیوید کوروش 


 فرقه هارا بطور کلی می توان به دوگروه _ خود آزار _ و خودودیگر آزار  تقسیم نمود 

  فرقه دیوید جونز ودیوید کوروش درزمره  فرقه های "  خود آزار " قرار دارند _ یعنی اینکه یک دنیای ساختگی وجعلی برای طرفداران خود ساخته و علاقمند هستند از جوامع دل کنده ودر ان دنیای کوچک و مقر خود زندگی کنند _ به کلامی دیگر اینگونه فرقه ها اگرچه با دنیای مدرت ومتمدن مشکل دارند ولیکن ادعای " تغییر  جهان "  ویا حکومت بربخشی ازجهان را ندارند _ جیم جونز اعضای خودرا به یک جنگل دور افتاده می برد _ در آنجا آرمان شهر خودرا بنامی کند وبه تعلیم  اعضای خود می پردازد _ جیم جونز وقتی شکست میخورد و   زیر زره بین قرار می گیرد دستور خودکشی جمعی صادر و خودو همه طرفدارانش  جان می بازند 


خود آزاری ودیگر ازاری درفرقه رجوی 


فرقه رجوی یک فرقه "  خود آزار ودیگر آزار 


فرقه رجوی یک فرقه دیگر آزار است چرا ؟


طی سالهای 60 /82 به بهانه وادعای سرنگونی  وحمایت از صدام  باعث کشته شدن هزاران ایرانی وعراقی درسلسله عملیات های ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی _ تهاجم نظامی _ انتحاری  وو می گردد وبهمین دلیل فرقه دیگر آزار است 


فرقه رجوی یک فرقه " خود آزار " نیز هست _ چرا ؟


درسال 2003 دستور "  خود سوزی تشکیلاتی " برای تحت فشارقراردادن دولت فرانسه را بعلت بازداشت مریم قجر بعلت مخفی کردن ملیونها یورو و اسلحه ونقشه حمله به سفارت خانه ها و اطلاعات خصوصی منتقدان برای ترور صادر می کند که طی این خود سوزی ها 20 نفر دراروپا خودرا به آتش می کشند که درنتیجه دوزن کشته وبقیه مجروح وناقص العضو می گردند 

درسال 2009  وقتی دولت عراق تصمیم می گیرد در کمپ خود مختار اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید ده ها نفر فدایی  فرقه را به درگیری ومقاومت تشویق می کند ( خودزنی تشکیلاتی ) این افراد خودرا به زیر خودروهای عراقی می اندازند   درنتیجه تعدادی کشته می شوند ودرکمپ هم ایستگاه پلیس ایجاد می گردد


درسال 2011 وقتی ارتش عراق تصمیم می گیرد دراجرای احکام دستگاه قضایی آن کشور بخش هایی اززمین کشاورزان عراقی را پس بگیرد مجددا رهبرفرقه دستور مقومت وخوزنی تشکیلاتی " صادر می کند وبهمین دلیل تعدادی از فدائیان فرقه با نیروهای عراقی درگیر می گردند که درنتیجه گروهی از اعضای فرقه کشته ومجروح می گردند _ ارتش عراق زمین ها را پس می گیرد ..


یکی دیگر از تفاوت های فرقه رجوی با فرقه های جونز وداوودیه مسئله وجود رهبر فرقه درکنار اعضا ی فرقه تا سرانجام وانتها می باشد _ همانگونه که دربالا اشاره شد هم  دیوید جونز   وهم دیوید کوروش تا پایان ونابودی فرقه خود درکنار آنها بودند _  این دو در شرایط پایانی عمر فرقه خود  یکی با خوردن سیانور "  خود کشی کرد ( دیوید جونز ) ودیگری با گلوله خودرا کشت  ( دیوید کوروش ) 

مسعود رجوی خائن ترسو  اما درهمان سال 2003 اعضای خو درا رها کر د وازترس ووحشت خودرا تحت قیومت وسرپرستی امریکا قرارداد _ این بزدل که پشم وپیلی اش ریخته بود  طی سال های 2003 _ 2012 ازمخفی گاه خود چندبار دستور "خودزنی تشکیلاتی"را درقلعه اشرف ودوبار  نقشه شلیک  موشک به پایگاه ترانزیت لیبرتی را طراحی وبه اجرا در اورد تاهم تعدادی از زندانیان تشکیلاتی را به قتل برساند ( سال 90 اشرف ) وهم موجبات ترحم دیگران رابه این نمایش های خود جلب کند تا شاید بتواندهمنچنان " د رعراق بماند "  زیرا این شیاد بارها وبارها جملاتی را  گفته بود که معنی آن این بود " بود ونبود ما به وجود" اشرف وعراق " گره خو.رده واین پیوند نباید هیچوفت گسسته شود ( ! ؟ ) 


سرانجام فرقه رجوی وسرکرده این فرقه 

 مسعود رجوی که ازسال 2003 تحت حضانت _ حفاظت وسرپرستی ونظارت امریکا قرارداشت درسال 2012  به بیماری مرگ آور هپاتیت A (  ایدز ) مبتلاشد _ نامبرده جهت درمان به کشور ایرلند منتقل گردید  _ معالجات درمورد بیماری نامبرده موثر نیافتاد وسرانجام دراوائل سال 2015 درکشور ایرلند دراوج ذلت وبیچارگی و تنهایی  به درک واصل گردید _ جنازه متعفن مسعودرجوی به عربستان منتقل درگورستان  خصوصی خانوا ده سعودی خاک را آلوده نمود _ خبر مرگ مسعود رجوی  حدود 5 ماه پیش توسط ارباب جدید فرقه مریم قجر ترکی فیصل رسما اعلام گردید وچنین شد بزرگترین خائن به ایران وایرانیان در یک مخفی گاه کنترل شده به خاکستر بدنامی  مبدل گردید .


مرگ مسعود رجوی خائن واخراج بقایای فرقه از عراق خطر خودکشی تشکیلاتی بقایای این فرقه را منتفی ساخت _ به فکر آزادی ودرمان اسیران باقی باشیم


نگاهی کوتاه  به جهان بینی مسعود رجوی معدوم 

برای تعریف بهتر مسعود رجوی بجاست تا آموزه های آدولف هیتلر را بازخوانی کنیم 

1 _ هیچوقت نگذارید مردم دلسرد شوند 

2 _  هیچگاه  خطا وتقصیر را نپذیرید 

3 _  هیچوقت تصور نکنید دشمن ممکن است صفت خوبی هم داشته باشد 

4 _ هیچگاه جایی برای جایگزینی باقی نگذارید 

5 _ در آن واحد روی یک دشمن تمرکز کنید وهه تقصیرهارا به گردن او بیاندازید 

6 _ مردم دروغ بزرگ رابیشتر از دروغ کوچک می پذیرند 

7 _ اگر دروغی را دائم تکرار کنید مردم دیر ویازود انرا باور خواهند کرد  

 حال باشناختی که از شیادی ها فریبکاری ها ودغلکاری ها و جنایات مسعود رجوی معدوم به یاد  دارید می توانید دست کم بخش هایی از جهان بینی آن مزدور معدوم را گمانه زنی کنید .........


مریم قجر تروریست که خود از دستیاران نزدیک این خائن بوده است از تنفرهمگان نسبت به آن خائن کاملا آگاه است وبهمین دلیل جرات تائید ویا تکذیب خبر ترکی فیصل را ندارد _ به امید روزی که سایر دستیاران وشکنجه گران وفرماندهان تروردستگیر ودرپیشگاه مردم ایران محاکمه گر دند _ به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی 


ارشیا ارشادی _ تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان وپژوهشگر فرقه ها 2017/01/14 

 
من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 423 تاريخ : يکشنبه 26 دی 1395 ساعت: 13:33

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران مدنی ودانشجویان

 

پوران فرخزاد ادیب _دانشور _ شاعر _ نویسنده _ پژوهشگر ومترجم نامدار ایران چشم ازجهان فروبست _ یادش گرامی باد 1311_ 1395

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران جنبش مدنی ودانشجویان درایران 

 


ارشیا ارشادی وهشداری درباره حرکت زیرپوستی بقایای فرقه رجوی درایران 

2017/01/02  ( واکنش _ 117 )

 


مقدمه _ فرقه تروریستی رجوی درفرصت هایی بقایای نیمه پنهان خودرا با نقاب های مختلف ازجمله دانشجو و فعال حقوق کودک وطرفدار حیط زیست ووو به میان انجمن ها نفوذ می دهد تا درکنار تلاش برای فریب افراد برای این گروه تبلیغ نمایند _ از آنجا که این اندک هواداران کم تجربه  نقاب به صورت می زنند در اکثر موارد  با اقدامات ناشیانه خودرا لود اده ودرتور ماموران امنیتی می افتند _ اینگونه افرا د که به درستی  بعنوان " زندانی امنیتی " شناخته شده اند پس از دستگیری همانند چند دهه گذشته فورا اعلام پشیمانی وندامت می کنند وچنین است که درپروسه محاکمه  با گذشت و چشم پوشی به زندان های کوتاه مدت محکوم می گردند _ برخی ازاین افراد پس  ازگذراندن دوران محکومیت متنبه شده واز این فرقه فاصله می گیرند و گروهی دیگر گذراندن این دوره بیهوده زندان ومحرومیت را درپیش خود " سابقه مبارزه ! " محسوب کرده وبهمین دلیل یا درفرصت هایی دیگر به اشاره سران فرقه  دوباره به صحنه می ایند ویا ازایران خارج شده خودرا به بقایای فرقه تروریستی رجوی می رسانده وبه کلفتی ونوکری وخدمتکاری مریم قجر درمی آیند  _ این مقاله درکنار مستند سازی این مدعا هشدار به تلاشگران مدنی و دانشجویان درایران را دنبال می کند.چگونه نفوذی  های فرقه رجوی در انجمن ها وسمن ها وسازمان های غیر دولتی را بشناسیم ؟


بقایای فرقه رجوی دارای مشخصات خاصی  می باشند  این مشخصات  قبل از دستگیر شدن وبعد از آن باهم متفاوت هستند 


 قبل ازبه دام افتادن ...1 _بقایای فرفه رجوی  با هرگونه " تلاش سیاسی _ مدنی "مخالف هستند واگر در انجمنی عضو شوند هدف پنهان خودرا عضو گیری وتبلیغ برای فرقه ترسیم  می کنند وازآنجا که خشونتگرا و طرفدارتروریست ها  هستند همیشه عقاید شان همراه با تندروی  نفی دیدگاه  اصلاح طلبی بطور کلی  می باشد وبهمین دلیل است که درا دبیات خود " پروسه اصلاحات " را به توصیف " اصلاح طلبان حکومتی !" فرو می کاهند _ طبیعی است که تروریست ها ماهیتا با هرگونه  اصلاح واصلاحات سر ستیز دارند 


2 _  درفعالیت های خود زیر پوستی ومخفی حرکت می کنند _ گرچه برخی از اوقات با ناشی گری از سمبل ها ونشانه های  این فرقه استفاده می نمایند .


برای نمونه می توان از تشکیل"  انجمن 49 "  در دانشگاه تربیت معلم کرج نام برد 


گرچه  عموم  دانشجویان هموند این انجمن نمی  دانستند که چرا  عدد 49 ( چهل ونه ) برای این انجمن انتخاب شده ولیکن " شبنم مددزاده وآرش محمدی"  چرایی عدد 49 را خوب می  دانستند _ عدد 49 شماره مقرو مخفی گاه زیرزمینی مسعود رجوی معدوم  درقلعه مخوف وساقط شده اشرف بوده است  _در مقر 49 مرکز جلسات مهم آن خائن با زنان عضو حرمسرا ( شورای رهبری ) وافراد بسیار مورد اعتماد برگزارمی گردیده  است .


3 _  تعریف داستان های توام با دروغ ویکطرفه  وترحم برانگیزازگذشته .


سالهاست به کمک دنیای مجازی دسترسی افراد به همه نوع آگاهی های تاریخی میسر شده است و طبعا درچنین صورتی بقایای فرقه رجوی به سوی حذب کسانی می شنابند که یا به مرکز اطلاع رسانی دسترسی  ندارند ویا افرادی ساده وزود باور هستند ( فرقه رجوی ایگونه افراد را صفرصفر می خواند ) 

بنابراین دانشجویان باید هشیار باشند ودرمورد هرادعا از طرف هرکس قبل از پذیرفتن  پژوهش وکنکاش نمایند 


4 _ ایجاد پیوند عاطفی _ عمق بخشیدن دوستی جهت نفوذ دردرون خانواده ها جهت کسب اطلاعات 


بقایای فرقه رجوی سعی می کنند از کم آگاهی افراد سواستفاده نموده به دوستی خود عمق بخشند وازاین طریق بگونه موذیانه ای دردرون حریم شخصی وخانواد گی افراد جهت کسب اطلاعات وجاسوسی وارد شوند _ کنجکاوی در مورد  شغل ومحل کار و مسئولیت افراد فامیل وبستگان " طعمه " ازجمله مواردی هستند که می توان اینگونه نفوذی هارا شناخت .


5 _  مخفی کر دن گذشته جهت به غفلت کشاندن طعمه 

بقایای فرقه رجوی سعی می کنند گذشته خودرا پوشانده ازکنار آن گذر کرده تا باعث حساسیت طعمه نشوند _ فرقه رجوی گذشته نکبت باری درایران دارد _ دست تروریست های این فرقه بخون دست کم 16/000 نفر از مردم ایران وخیانت به کشور آلوده است _ و نفوذی ها تلاش می کنند این گذشته را بپوشانند  و  سابقه احتمالی خودرا مخفی کنند _ برای آزمایش اینگونه نفوذی ها بهتراست  موضوعات نقض حقوق بشر _ سرکوب زنان _ حرمسرا سازی  رهبر فرقه _ خارج کردن رحم وتخمدان زنان وو چنین موضوعاتی رابا انها مطرح کرد _ واکنش این نفوذی ها فوری _ ترک بحث و دروغ شمردن این حقایق خواهد بود 


6 _  جازدن خود بعنوان فعال حقوق بشر ومدافع حقوق زنان 


بقایای فرقه رجوی تلاش می کنند خودرا مافع حقوق بشر وزنان جا بزنند _ درچنین صورتی بازکردن مچ آنها کارسا ده ایست _ کافی است که به نقض فاحش حقوق بشر دراین فرقه بنا بر گزارش سال 2005 سازمان دید ه بان حقوق بشر  تحت عنوان " خروج ممنوع " وخاطرات ده ها نفر از اعضای سابق این فرقه  اشاره کنید درچنین صورتی عامل نفوذی حاضر به بحث وگفتگو نیست وفو را یا بحث را منحرف کرده ویا جلسه   را ترک می کند .


 >>>> گزارش سال 2005 سازمان دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی تحت عنوان " خروج ممنوع "

>>>>>>>>>>>>گزارش کامل سال 2005 دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی  <<<<<<< تغییر چهره بعد از دستگیری ودردوران زندان 


بقایای فرقه رجوی پس از دستگیری ومحکومیت وزندان سعی می کنند از حربه های دیگری برای فریب  وجلب ترحم یگران استفاده نمایند .

الف _ این افراد همانند همه قانون گریزان  خودرا بیگناه ومورد ستم قرارگرفته معرفی می نمایند 


ب _  این افراد به دروغ علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی با سابقه عضویت درفرقه رجوی اعلام می نمایند 


پ _ این افراد باشیادی علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی در برون مرز ( قلعه اشرف لیبرتی .و البانی ) ادعا می کنند 


ت _ محکومین فرقه رجوی درزندان سعی می کنند با مظلوم نمایی ورفتار ترحم برانگیزشفقت  ودلسوزی دیگران را به سوی خود جلب نمایند  ( بازی نقش گدای ترحم ومحبت ) وبهمین دلیل خودرا زندانی سیاسی_ صنفی  معرفی می کنند .


ج _  بقایای فرقه رجوی درزندان برای به  فریب کشاندن دیگران   خودرا با محبت _ انسان _ مداراگر و مخالف خشونت وحتی گاهی غیر سیاسی معرفی می نمایند !


چ _  بقایای فرقه رجوی درزندان تلاش می کنند ضمن سانسور پرونده خود  به دیگران کمک های مختلف  نموده و نظر انها را از تاریخ سراسرخون وجنایت وخیانت این فرقه منحرف و  به سوی محبت های مقطعی خود جلب نمایند _ به کلامی دیگر طبق دستورات فرقه انها درزندان تلاش می کنند با بازیگری ومظلوم نمایی خودرا  از گروه فاصله گرفته وحتی  منتقد فرقه معرفی کنند _ هرگز نباید فریب این ظاهرسازی مقطعی  و " موش مردگی " زمانی آنها را خورد .نمونه آنچه دربالا مورد  اشاره قرارگرفت دررفتار شبنم و فرزاد مدد زاده عضو فعال فرقه رجوی درزمان فعالیت در خارح ودرون زندان .


خانواده تروریست پرور مددزاده 

فرزندان خانواده مدد زاده جملگی جذب فرقه تروریستی رجوی گردیده اند گرچه پدر ومادر این خانواده درزمره  روستا ئیان  ساده وغیر سیاسی  بوده وهستند 

فرزندان خانواده مددزاده به ترتیب سن وسال عبارتند از:  عالم مدد زاده _ فرزاد مددزاده _ شبنم مددزاده _ علی اکبرمدد زاده و مهدیه مدد زا ده 

مهدیه واکبر وعالم مددزاده درسنین نوجوانی وجوانی ازایران به اردوگاه مخوف اشرف منتقل گردیده اند 

مهدیه وعلی اکبر در عملیات " خودزنی فرقه رجوی " جهت ممانعت از ورود ارتش  ونیروهای پلیس عراق به این قلعه مخوف وخود مختار بطور مشکوکی کشته شده اند ( سال 1390 )

عالم مدد زاده  ازجمله زنان بیوه شده حرمسرای فرقه رجوی است که هم اکنون در مقر البانی اسیر است 

شبنم مدد زاده  دانشجوی سابق  دانشگاه تربیت معلم کرج سالها برای فرقه رجوی فعالیت می کرده وبرای تلویزیون این فرقه ازداخل ایران گزارش ارسال می نموده است _ نامبرده همچنین به بهانه اعتراض صنفی از تعادی از دانشجویان  امضا جمع کرده  وبعد با تقلب وشیادی آنرا خود سرانه پای اعلامیه های قلابی حمایت از فرقه رجوی قرارداده وبه مرکز این فرقه درپاریس ارسال کرده است _ فعالیت های شبنم  مدد زاد ه اما زیر نظر نیروهای امنیتی قرارداشته وبهمین منظور دراسفند ماه 1387  مامورین به خانه نامبرده وارد شده واسناد ومدارک زیادی درمورد فعالیت های وی برای فرقه رجوی بدست اورده اند 

مدتی بعد ازاین دستگیری درمدارک شبنم ردپای فعالیت فرزاد مددزاده  که شغل آزاد داشته نیز شناسایی ونامبرده نیز دستگیرمی گردد _ این خواهر وبرادر دردادگاه هرکدام به تحمل 5 سال زندان محکوم می گردند  

در سال 1392 این افراد اززندان آزاد می گردند _ شبنم وفرزاد مدد زاد ه درسال های 93 و95 بعنوان مهره های سوخته فرقه رجوی درایر ان به اروپا ومرکز فرقه درپاریس منتقل می گردند .

شبنم وفرزاد مد دزاده  که درایران با دروغگویی وپنهان کاری خودرا " فعال صنفی _ دانشجویی " معرفی کرده وساده دلان را فریب  داده بودند پس اررسیدن به فرانسه ماهیت پنهان خودرا بروز داده وباعث شرم کسانی شدند که دردوران زندان فریب شیادی های این دو کلفت ونوکر وخدمتکار مریم قجر  را خورده بو دند 

شبنم مدد زا ده مدتی است بازیگر نمایش های مریم قجر ترو ریست می باشد _ اخیرا این فریبکارهمه پرده های دروغ قبلی خودرا کنارزده وخودرا " عضو فعال  ودیرینه فرقه رجوی " معرفی کرده است .

شبنم وفرزاد مدد زاده  هم اکنون درقلعه " اوور " درکشور فرانسه دراسارت بوده واز هرگونه ارتباط با دنیای خارج ودنیای مجازی " محروم " می باشند _ این دو پس از آزادی اززندان درایران گرچه مدتی "  ازاد بوده اند ولیکن اکنون درزندان فرقه به سر می برند "


سخن وهشداری برای  فعالان مدنی و دانشجویان درباره بقایای فرقه رجوی درایران

 دانشجویان وتلاشگران جامعه مدنی 

امروزه با توجه به وجود اینترنت و جامعه مجازی می توان به سادگی درمورد " فرقه تروریستی رجوی " دانش وآگاهی کامل به دست اورد _ توجه داشته باشید این گروه هرگز یک گر وه سیاسی متمدن نیست و یک " فرقه خطرناک است که با ذهن شویی  افکار - انیشه ها و باورهای اعضای خودرا به نفع توهمات رهبر معدوم فرقه تسخیر کرده واز انها یک ربات می سازد 


 نگاه کنید به خاطرات صدها نفر از اعضای سابق  و متخصین شناخت فرقه ها _ چرا فرقه رجوی"یک سازمان سیاسی نیست؟


بهزاد علیشاهی ازاعضای قدیمی وجدا شده این گروه باسابقه 20 سال هموندی پاسخ می دهد >>>>  پژوهش در  دو قسمت د راین آدرس >>> 

  چرا گروه رجوی یک تشکل سیاسی نیست و یک فرقه مخرب ذهن است <<<<

 اکبر ومهدیه مددزاده در عملیات خو دزنی فرقه رجوی درسال 1390 به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند ( ؟ ) 

&&&&&&&&&&&&&

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به زندگی وسرانجام " علی صارمی " عضو این فرقه که سه بار بخاطر فعالیت برای این گروه تروریستی دستگیر ومحاکمه وزندانی وحتی مورد بخشودگی قرارگرفته است _ بااین همه اینفرد تا اخرین روزهای قبل از اعدام همچنان به این فرقه  معتاد و معتقد  بوده وحتی فرزند جوان خویش رابه عراق برده وتحویل انها داده است ( ! ؟ ) 

پیامی هم برای اندک بقایای همچنان بجا مانده فرقه رجوی درایران ( درون  وبیرون زندان )


توجه کنید فرقه رجوی بامرگ سرکرده آن درسال 2015 م جسدی  درسرد خانه محسوب می گردیده   که هم اکنون به خاک مذلت سپرده شده است _  مریم قجر تروریست هم به سه نوع سرطان مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد  پس بخود ائید واز خواب غفلت وتوهم خارج شوید _ مطمئن باشید حتی جنازه همه اعضای فرقه رجوی هم  فرصت چال شدن درایران را پیدا نخواهند کرد ودرهمان اسارتگاه های خود مرده وچال خواهند شد 


پس زندگی _ آزادی و آرامش خودرا  بیهوده به خطر نیاندازید وبدانید که این خائنین درهیچ معادله ای حتی درحد "یک ویرگول ونقطه " هم به حساب نخواهند آمد 

این تبهکاران فقط به اسارت ومردن شما می اندیشند وزنده بودن وزندگی تان برایشان کوچکترین ارزشی ندارد 


من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم  _ توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال ارشیا ارشادی 2017/01/02

 
من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 353 تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 ساعت: 3:53

قربانیان فرقه رجوی درایران _ از فاطمه مثنی تا مریم اکبری مفرد وزهرا زهتابچی

 

 

 

کودکان وزنان قربانیان اصلی جنگ وخشونت وتروریسم در سوریه _ عراق ویمن می باشند _ جنگ وخشونت   را متوقف کنید 

 

 

 

 

 

زنان  قربانی فرقه رجوی فاطمه مثنی تا زهرا زهتابچی و مریم اکبری منفرد 


ارشیا ارشادی و ماجرای زنان تواب  و متوهمی که همچنان تحت فریب فرقه رجوی قراردارند.

( پژوهش _ 114 ) _ 2016/12/17


مقدمه _ پس از اعلام رسمی وآغاز عملیات ترور یستی فرقه رجوی ازتاریخ 28 خرداد 1360 صدها تن از اعضا و هوادراان این گروه در شهرهای مختلف ایران دستگیر و بعد از امضای تواب نامه به تحمل زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم شدند _طی این دهه ده ها نفر از تروریست  های این فرقه ترور درعملیات ضد تروریستی نابود گردیدند در 19 بهمن 1360 پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی ترور این گروه در شمال تهران ( زعفرانیه ) شنا سایی  وکلیه سران این فرقه ازجمله موسی خیابانی بعلت مقاومت از بین رفتند  واین به معنی پایان حضور سازماندهی شده فرقه رجوی د رایران بود _ علی زرکش جانشین خیابانی هم چند ماه بعد ازایران گریخت واین درحالی بود که مسعود معدوم حضور او را درایران تبلیغ می کرد _ علی زرکش وهمسرش مهین رضایی  که مخالف عملیات تروریستی بودند توسط مسعود رجوی به مرگ محکوم  شد ه ودرعملیات رجوی  _ صدام ( فروغ ) ترورگردیدند _ پایان بقایای فرقه درایران با اخراج مسعود ازفر انسه و حضور او بعنوان مزدور رسمی صدام درعر اق درسال 1365 بطور علنی اعلام گردید _درحقیقت فرقه رجو ی دردهه شصت ازایران ریشه کنی شد و تنها بقایای خانواد ه تروریست ها وتوابان آزاد شد ه این فرقه باقی ماندند _ فرقه رجوی ازآن پس این اندک معدود را که عموما فامیل  و باهم وابسته بودهند درقالب گروه های خانو ادگی سازماند هی نمود _ کل بقایای فرقه رجوی درایران از چند ده نفر تجاوز نمی کردند _ ازسال 1380 بدین سو ومخصوصا درسال 1388 این فرقه همه دار وندارش ر ا فعال کرد وبه میدان فرستاد که تقر یبا همه این فریب خوردگان تواب دهه شصت جملگی دستگیرومحاکمه وبه تحمل زند ان محکوم شدند _ نکته جالب دراین بسیج  فرقه رجوی این بود که تعدادی زنان متاهل ودار ای فرزندان کوچک نیز بد لیل نداشتن نیرو وارد  فعالیت شدند وتعدادی هم بنا به فشار پدران خود که از توابان دهه شصت بودند مجبور به کوشش گرد یدند ( نگار حائری ) که بااین فرقه انس والفتی چندانی  نداشته اند 

دراین نوشتار شرایط چند تن از توابان فعال شده فرقه رجوی خواهم پرداخت که علیرغم داشتن مسئولیت خانواد گی وفرزندان کوچک همچنان  تحث تاثیر شیادی ها ودروغگویی های این فرقه منهدم شده قر ار د اشته ودستگیر ومحاکمه وزندانی شده اند.


لیست بقایای فعال  فرقه رجو ی درایران ( زنان )

 

1 _ عاطفه نبوی  _ این دختر جوان دانشجورا فرقه رجوی در سال 88 فعال کرد _ عاطفه دستگیر وپس از تحمل 4 سال زندان به دلیل فعالیت برای فرقه رجوی آزاد گردید _  مستندات موجود نشان می دهند که این دختر جوان کاملا متنبه شده _ ازفرقه رجوی دل بریده  فاصله گرفته  وبه زندگی طبیعی خود بازگشته است _ 


2 _ شبنم مددزاده ( ازخانواده تروریست پرور مددزاده ) _  این دانشجوی جوان دانشگاه تربیت معلم کرج علاوه بر تاسیس انجمن ( مقر 49 ) در میان اتهامات خود جمع کردن امضا بر ای شر ایط اعتراضی دانشجویان وقراردادن وجعل امضا ها جهت حمایت از فرقه رجوی وارسال آن به مقر تروریستی اوو را دارا بوده است _ شبنم مدد زاد ه درسال 2016 از ایران گریخت وبه پای بوس و خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست شتافت وهم  اکنون درزندان اور زندگی  خفت بار ودوران اسارت خودرا می گذراند


3 _  فرزاد مدد زاده _  این جوان هم درسال 1388 ازجانب فرقه رجوی فعال شد وبه تبیلیغ برای این فرقه پرداخت _ نامبرده نیز دستگیر ومحاکمه وپس از تحمل حدود  5 سال زندان ازایران گریخت وبه نوکری و خدمتکاری مریم قجر تروریست در امد


4 _  نگار حائر ی _ فرزند ماشا الله حائری از توابان دهه شصت که بنا بر تشویق واصرار پدر خود برای این فرقه مدتی فعالیت نمود _ نگار هم دستگیر وپس از تحمل مدتی زندان به اتفاق پدر خویش هردو آزاد گردیدند _ بنا بر اظهار نظر برخی از زندانیان آزاد شده مدنی نگار هیچگونه تمایلی به حمایت ازاین فرقه نداشته و بنا برتشویق پدر خود وارد این ماجراجویی های کودکانه شده است _ امید است که نگار متنبه شده باشد .


5 _  زهرا زهتابچی _  از خانوا ده توابان دهه شصت با  داشتن دوفرزند خردسال وارد فعالیت برای فرقه تروریستی رجوی گردیده است _ نامبرده هم اکنون درزندان به سرمی برد _ سران بی شرف ووجدان فرقه رجوی  به علت نداشتن پایگاه از زنان توااب متاهل و دا رای مسئولیت نگاهداری فرزند هم نمی گذرند و با حماقت وبلاهت اینگونه زنان را فریب داده وفعال می کنند 

 

 

 

سواستفاده فرقه رجوی از نوجوانان _ پریا کهندل 15 ساله کلفت وخدمتکار مریم قجر 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

6 _  مریم اکبری منفرد _ ( از خانواده تروریست پروراکبری  منفرد ) _این زن متاهل نیز با داشتن دو فرزند خردسال وعلیرغم دستگیری ومحاکمه وزند ان پدرش از اعضای تواب دهه شصت ( رضا اکبری منفرد ) به فعالیت وتلاش برای تبلیغ این فرقه منفور درایران روی آورده  که دستگیر ومحاکمه وبه تحمل 15 سال زندان محکوم شده است  


7 _  فاطمه مثنی _  ( عضو خانواده تروریست پرور مثنی ) خود فاطمه از نوجوانان فرقه رجوی دردهه شصت بوده که دستگیر و محاکمه و پس از توبه کردن وتحمل دوسال زندان آزاد  شده _   پدر فاطمه  اسد الله مثنی نام دارد وار بازجویان وشکنجه گران قدیمی وباسابقه  فرقه رجوی  است _ دیگر اعضای این خانواده از تروریست های دهه شصت بوده اند _ شوهر فاطمه حسین صادقی از اعضای فرقه رجوی است واین زن وشوهر علیرغم داشتن دو فرزند خردسال به فعالیت تبلیغی برای فرقه رجوی پرداخته اند که هرد و دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده اند .


چرا گروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه مخرب ذهن است ؟

پژوهشگر بهزاد علیشاهی ازاعضای باسابقه وقبلی فرقه رجوی

>>>>  فرقه تروریستی رجوی رابیشتر بشناسیم <<<<<<


گزارش سئوال برانگیز سایت حامی فرقه رجوی ( هرانا ) درباره فاطمه مثنی 


سایت هرانا که خودرا " مجموعه فعالان حقوق بشر " درایران اد عا می کند از حامیان درسایه فرقه تروریستی رجوی است و طی سالهای گذشته ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان این فرقه ترور بنوعی ازاین تروریست ها حمایت می کند _ هرانا چون یک منبع غیرحرفه ایست ازطریق کانال های مخفی ( عوامل فرقه رجوی ) درکنار انتشار اخبار مرتبط بازندانیان این فرقه درکمال خودرا به نادانی زدن  این افراد فعال بر ای تروریست ها  را " زندانی سیاسی "  جا می زند_ هرانا عموما از اتهامات این اعضای فرقه رجوی نامی به میان نمی آورد  _ مجرمیت آنها را انکار وازاین حامیان وفعالات تروریست ها بعنوان "  متهم به همکاری با فرقه رجوی "  ! یاد می کند  _ متهم خواندن مجرمینی که جرم آنها ثابت ودردادگاه محکوم شده اند  معنایی به جز ناد انی و یا روشن تر "  نفوذ عوامل فرقه رجوی  دراین  بنگاه مدعی حقوق بشرندارد .هرانا ازقول منابع مشکوک   نوشته است مغازه حسین صادقی (  همسر فاطمه مثنی )  در آستانه مصادره قرارگرفته است ! >> اولا :

 مصادره آستانه ودرونی وبیرونی ندارد !_  اگر مصادره شده حکم آنرا انتشار دهید 

دوما _  مصادره این مغازه مورد  ادعا حتی درصورتی که یک درصد درست باشد حتما پایگاه فعالیت فرقه رجوی بوده نه محل کسب و تجارت __ پس یا تمامی ماجرا را تعریف کنید ویا اینکه از دروغگویی های بی شرمانه دست بردارید و افسانه سرایی نکنید .....


نام ومشخصات همه  دار وندار فرقه تروریستی رجوی درایران ( زندان ها ) بنا براعلام سایت هرانا                                            


ریحانه حاج ابراهیم دباغ ( 15 سال زندا ن ) _ مریم اکبری منفرد ( 15 سال ) _ صدیقه مرادی ( 10 سال ) _ بهنازذاکری ( 10 سال ) _ زهرا زهتابچی ( 12 سال )_ فاطمه مثنی ( 15 سال ) _ فاطمه رهنما ( 10 سال )


احمد دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده  ) _ محسن دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده ) _ علی معزی ( اعدام متوقف شده ) _ محمد امیز خیزی ( 20 سال زند ان ) _ سعید ماسوری ( زندان ابد ) _ غلامحسین کلبی ( زندان ابد ) _افشین بایمانی ( زندان ابد)_ سعید شاه قلعه ( زندان ابد ) _ ایوب پرکار  ( 20 سال ) _ پیروز منصوری (17 سال) _ ابوالقاسم فولادوند ( 18 سال ) _ حسین صادقی ( 15 سال ) _ هادی قائمی ( 15 سال) _ سعید سنگر ( 18 سال ) _ جعفر اقدامی ( 10 سال ) _ محمد سیف زاده پزشکان ( 10 سال)_ حسن جوانی ( 10 سال) _ صالح کهندل ( 10 سال ) _ سعید شیرزاد ( 15 سال )_ رضا اکبری منفرد _( 5 سال و6 ماه ) 

 

     همانگونه که مشاهده می شود همه دار وندار فرقه رجوی درایران حدود 30 نفراست _  با این که  افراد " زندانی امنیتی "  محسوب  می گردند ولیکن ازهمه امکانات دیگران  زندانیان حتی بیشتر هم استفاده می کنند _ تعدادی ازاین زندانیان بطور مرتب با فرقه تروریستی رجوی بطور غیر مستقیم درارتباط هستند _ 

بنظر نگارنده اینگونه افراد به انواع واقسام بیماری های روانی مبتلا هستند _ زندانی فرقه رجوی صالح کهندل که دختر 12 ساله خود  پریا کهندل  را درسال 94 ازایر ان به خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست درفرانسه می فرستد آیا آدم عاقلی است ؟   ویا زنان متاهلی که باداشتن فرزندان خردسال برای این فرقه فعالیت می کرده اند آیا از نظر سلامت فکری عاقل هستند ؟ طبیعی است پاسخ منفی است _ پس باید این بیماران را درکنار مجازات تحت درمان قرارداد تا به  سلامتی عقلی _ فکری برسند وگرنه سابقه " فرقه ها وشستشوی مغزی اعضا "  به درستی ثابت می کند که اینها درکنار   مجرم بودن بیمارهستند  وبهمین دلیل پس از آزادی چون همچنان بعنوان  بیمار روحی _ روانی ودرمان نشده اند دوباره به حالت قبلی خود ( فعالیت برای فرقه ) بازمی گردند

 


 آگاهی رسانی ویژه : مریم قجر تروریست در آستانه مرگ قرارگرفته است

 

سیر در نوبت مرگ قرار گرفتن مریم قجر تروریست به روایت عکس ها

 این عکس بدون رتوش _ آرایش وصافکاری متعلق به سال 2007 می باشد

 

 

 

 

این عکس بدون صافکاری ورتوش وآرایش متعلق به سال 2011 مریم قجراست

 


مریم قجر تروریست مدل 2015 _ بدون صافکاری وآرایش 


 

 اخرین عکس مریم قجر با آرایش _ صافکاری با رتوش _ سال 2016

 

نگارنده قبلا درمورد سه نوع سرطان پیشرفته مریم قجر ( سینه ورحم وحنجره )  اگاهی رسانی نمودم _ اخبار تازه رسیده از داخل تشکیلات فرقه رجوی حاکی است که بعد از اعلام خبر سقط شدن مسعود رجوی خائن وخامت حال نامبرده روز به روز بیشتر وبیشتر می گردد _ مریم قجر دست کم دوسال است شیمی درمانی می شود_ این نوع معالجه درحقیقت نگاه داشتن یک جسد برای مدتی نامشخص با قرص وامپول وداروهای مسکن است ولی درمان قطعی نیست _ عکس های جدیدا منتشرشده مریم قجر بطور کامل وروشن وخامت حال اورا نشان می دهد _ وزن او به زیر 40  کیلو  رسید ه  و کچل شده است _ گرچه نگارنده آرزوی دستگیری ومحاکمه این زن جنایتکار و شیاد و خائن را دارم ولیکن  درهمین روزها وماه های آتی باید منتظر اعلام خبر ذلت بار مرگ این زن بدنام باشیم _ به عکس های نامبرده درسال 2007 و2016 کاملا توجه کنید 

 مرگ مریم قجر چه دستاوردی خواهد داشت ؟

 با مرگ  مریم قجر وبه  بدنبال  سقط شدن مسعود رجوی درواقع زمان " دفن جسدی که سالهاست درسردخانه قرار دارد " فراخواهد رسید .

مرگ مریم قجر تنها یک نتیجه مثبت دارد وآن آزادی اسیران این فرقه می باشد _ اسیرانی که برخی از آنها از زمان جنگ ایران وعراق در مناسبات ضد انسانی این گروه تروریستی دربند وزندان می باشند _ پس به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی.......


ارشیا ارشادی 2016/12/18      

 
من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 555 تاريخ : چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت: 14:30

پژوهشی درباره منابع مالی تلویزیون من وتو _رسانه BBC و رادیو فردا وصدای امریکا

 

 

یاد ونامشان گرامی و جاوید است 

 

 

 

 

 

پژوهشی درباره منابع مالی وپشتیبانی تلویزیون من وتو واهداف این رسانه 


ارشیا ارشادی و کندوکاوی درباره تلویزیون من وتو 

2016/12/14 ( هفت خوان 113 )


مقدمه _ درسال 2009 یک تلویزیون پارسی زبان در انگلیس تاسیس گردید که " من وتو " نام گرفت _ شروع تبلیغات برای معرفی این رسانه با برنامه ای تحت عنوان " آکادمی گوگوش " دردنیای مجازی تبلیغ گردید _ بنیان گزاران این رسانه با این تبلیغ دروغ این هدف را دنبال می کردند که گویا " گوگوش " ازسرمایه گذران این رسانه می باشد _ تحولات بعدی مشخص کرد که گوگوش هیچ نقشی وسهمی ازجهت اقتصادای  دراین رسانه نداشته وتنها درازای دریافت مبلغ کلانی از صاحبان اصلی آن  حاظر شده است نقش مهمی در تبلیغ وجذب تماشاگر برای این رسانه درهنگام تاسیس داشته باشد _ اما به راستی  سرمایه گذار وموسس ویا موسسین این رسانه چه کس ویا کسانی  بوده  و با چه اهدافی این تلویزیون  پر هزینه ودرعین حال بدون تبلیغ را به روی آنتن برده اند ؟ ........  جهت آگاهی وپاسخ   به این سئوال مطالب ومقایسه  زیر لازم است 


نگاهی به رسانه های مهم پارسی زبان دربرون مرز 


یکم _  رادیو تلویزیون دولتی  BBC  پارسی 


رادیو بی بی سی را می توان ازقدیمی ترین رسانه های پارسی زبان به شمار آورد درسال 1386 تلویزیون بی بی سی هم تاسیس گردید _  بی بی سی پارسی بخشی اررسانه دولتی بی بی سی بریتانیا می باشد _ بودجه بی بی سی ازطرف دولت انگلیس تامین می شود _ صادق صبا و رزیتا لطفی از مسئولین قدیم وجدید این رسانه هسند _  رسانه  BBC  شعار خود را " تصویر گر پیوند ها "قرارداد ه است _ این رسانه درکنار هدف اصلی خود چند برنامه سرگرمی هفتگی نیز دارد _ بنا برپژوهش هااین تلویزیون  پرمخاااطب ترین رسانه پارسی زبان دربرون مرز به شمار می رود _ هزینه ماهیانه رادیو وتلویزیون  BBC را حدود یک ملیون سیصد تا یک ملیون وپانصد پوند برآورد کرده اند  .

 

اهداف رسانه BBC


اهداف رسانه های  BBC _  بنظر نگارنده هدف این رسانه آگاهی رسانی به درچهارچوب منافع غرب و با نوعی همکاری با مافیای رسانه ای غرب است _رسانه  BBC  با مدیریت جدید تاحدودی تغییر تاکتیک دا ده و برخلاف مدیریت قبلی به مافیای رسانه ای غرب نزدیک ترشده است _ حمایت ازتجزیه طلبان کرد و عرب سیاست جدید ومعمول این رسانه گردیده است _ رسانه BBC طی دوسال گذشته کم کم ازیک رسانه حرفه ای فاصله گرفته لذا باد درمورد اخبار وگزارش هاای این رسانه دقت وپیگیری نمود _ وجود برخی گزارش گران غیر بیطرف همانند کسری ناجی وکامبیز فتاحی دراین رسانه دلیل این مدعاست .


مسولین BBC درگزارش های تحقیقی وابستگی این رسانه به دولت بریتانیا رامورد تائید قرار داد ه اند .

 

دوم  _ رادیو فردا وتلویزیون صدای امریکا ( VOA)

 

این دورسانه متعلق به امریکا هستند و بودجه شان ازطرف وزارت امورخارجه آن کشور پرداخت وتامین می گردد _ رادیو فردا ( ت _ 2003 ) بعد از تلویزیون BBC پرمخاطب ترین رادیوی پارسی زبان برون مرزی است _ وضعیت درصدای امریکا اما کاملا متفاوت است واین رادیو که بعدها به تلویزیون تبدیل گردید طی سال های 2009 تا 2012 به دلیل مدیریت بسیار ضعیف وغیر حرفه ای پایگاهی برای تبلیغ بقایای سلطنت پهلوی وفرقه تروریستی رجوی بوده است _ باند معروف " جمشید چالنگی " ( هوادار فرقه رجوی )   شامل افرادی چون علی جوانمردی _ مهدی فلاحتی _ انوشیروان کنگرلو _ سیامک دهقانپوردر سال 2010 ازهم پاشید  وهمه این افراد غیر از فلاحتی ازاین رسانه به مرور اخراج گردیدند _ تلویزیون صدای امریکا بهمین دلیل وعدم رعایت بی طرفی وغیر حرفه ای بودن بسیاری از مخاطبین خودرا از دست داد و امروزه درحد رسانه های لس انجلسی مخاطب دارد _ افتضاحات جنسی  مهدی فلاحتی وجمشید چالنگی جهت تعرض به دوتن از زنان مجری این رسانه یکی دیگر از دلایل سقوط صدای ااامریکا درجذب مخاطب می باشد _ سیاست این رسانه همچنان غیر حرفه ای و گزینشی است وعوامل .بقایای سلطنت طلب ها وفرقه تروریستی رجوی همچنان بطور زیرپوستی دراین رسانه فعال هستند _ بودجه  ماهیانه رادیو فردا وتلویزیون صدای امریکا را مجموعا بین یک ملیون صد تا یک ملیون و200 هزار دلار بر آورد می توان کرد 

 

 

جانبازان شیمیایی جنگ را فراموش نکنیم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اهداف راد یو فردا وصدای امریکا 

 این دورسانه گرچه هیچ هدفی رابرای خود تعین نکرده اند ولیکن رادیو فردا شعار " دانستن حق همه می باشد " را بعنوان وظیفه برای خود ادعا می نماید _ رادیو فردا نیز یک رسانه کاملا حرفه ای نیست و افراد نفوذی برخی از گروهک های سلطنت طلب وفرقه رجوی دراین رسانه وجود دارند _ درمجموع می توان گفت رادیو فردا یک رسانه موفق و با مخااطبین قابل توجه می باشد _ گرچه هنوز با یک رسانه حرفه  ای فاصله دارد _ بنظر می رسد این رادیو درحال تبدیل شدن به تلویزیون می باشد .


مسئولین رادیو فردا وصدای امریکا درگزارش های تحقیقی وابستگی خود به دولت امریکا را مورد تائید قرارداده اند 


سوم _  تلویزیون من وتو 


تلویزیون من وتو درسال 2009 با استفاده تبلیغی از گوگوش در برنامه ای تحت عنواان " آکادمی گوگوش " پا به عرصه رسانه های پارسی زبان نهاد _ این رسانه هدف خودرا " دنیا درخانه شما " مشخص نموده _  مسئولین   تلویزیون من وتو این رسانه را یک تلویزیون سرگرم کننده اعلام می نمایند _ این رسانه بعد اااز تلویزیون BBC درامر اخبار وگزارش های خبری دومین رسانه  تصویری پرمخاطب می باشد _ تنوع برنامه های سرگرم کننده وسریال ها وفیلم های دوبله شده خارجی را می توان  دلیل جذب تماشاگر برای این رسانه تلقی نمود _ تلویزیون من وتو همکاری تنگاتنک با رسانه BBC پارسی دارد 


مدیریت مشکوک ومخفی رسانه من وتو 

بااینکه 6 سال از تاسیس این رسانه می گذرد تاکنون صاحب اصلی وسرمایه گذار این رسانه همچنان درپشت پرده ومخفی نگاهداشته شده وحاضر به رونمایی  وشفاف سازی نمی گردند  _ گرچه درظاهرادعا می شود یک خواهر وبرادر  به نام مرجان وکیوان عباسی بنیان گزار وموسس وصاحب اصلی این رسانه هستند _  اما این ادعا صد البته به دلائل زیر کاملا مردود است 


مرجان عباسی کیست ؟ 


دراین مورد هیچگونه ردپایی وجود ندارد مگر اینکه نامبرده دردهسال پیش صاحب  یک تلویزیون اینترنتی با چتد روز درهفته درامریکا تحت نام " ببین تی وی " بوده است _ این تلویزیون اینترنتی درمورد پخش موزیک فعالیت داشته و رضا ( رها ) اعتمادی تنها کارمند این رسانه بوده است _ مرجان عباسی بنا برتحقیقات انجام شده هیچگونه فعالیت دیگری نداشته وزندگی شخصی نامبرده هم یک زندگی سطح متوسط روبه پائین بوده است .


کیوان عباسی کیست ؟


کیوان عباسی هم دریکی ازتلویزین های لس آنجلسی شراکت مالی داشته است _ تلویزیون هایی که درحد یک بقالی در آمد دارند _ ازاینگونه تلویزیونها بیش از 10 عدد در لس آنچلس وجود دارند و صاحبان این رسانه ها هم اززندگی سطح متوسطی برخوردارد هستند _ طی 12 سال گذشته چندین تلویزیون لس آنجلسی تاسیس و پس از مدتی تعطیل گردید اند _ این تلویزیونها همگی تنها  با درآمد ازراه تبلیغ سرپا هستند واصولا به آنها تلویزیون محلی یا منطقه ای نیز می گویند .

کیوان عباسی شریک مالی یکی ازاین رسانه ها با نام " ایران زمین " بوده  که منحل گردیده است 


هزینه های تلویزیون من وتو از ابتدا تاکنون 


بنابر اطلاعات منتشر شده سرمایه اولیه بر ای تاسیس تلویزیون من وتوچهل ( 40)  ملیون  پوند بوده است _ بنا براطلاعلت به دست امده ازطرف یکی ازکارکنان سابق این رسانه هزینه ماهیانه   این تلویزیون بین سه ونیم تا 4 ملیون پوند می باشد .

 حال با تعمقی در آنچه از دربالا از آن یاد شد بدون هیچ تردیدی مرجان وکیوان عباسی هرگز نمی توانند موسس و صاحب این رساانه امحسوب گردند با اشاره به این واقعیت که این رسانه فاقد هرگونه در آمد ازجهت  آگهی می باشد 

 .

با یک حساب ساده می توان گفت ازسال 2009 تاکنون درکنار 40 ملیون اولیه اگر متوسط هزینه ماهیانه را 3 ملیون درنظر بگیریم  درمجموع  حد اقل  مبلغ حدود دویست ونود ودو ( 292 ) ملیون پوند  هزینه این رسانه گردیده است .


بهمین دلیل هر بیننده  با حداقل عقل وشعور به سادگی درمی یابد که یک سرمایه بی حدوحساب درپشت این رسانه قراردارد که مرجان وکیواان عبااسی با مخفی شدن و گریز از پاسخ به سئوال وعدم شرکت دراین رساانه درپی پنهان  کردن آن هستند 


طبق گزارش یک  اتاق فکر انگلیسی به نام FARIAN PALESI SENTER  نوع سرمایه گذاری دراین رسانه "سرمایه گذاری خطر پذیر "  می باشد .

 چرا مرجان وکیوان عباسی حاضر به شفاف سازی هزینه رسانه من وتو نیستند ؟


پاسخ خیلی ساده است _ این دو تنها کارمند یک قدرت مالی بزرگ  حامی این رسانه می باشند ومعنای "اصطلاح سرمایه گذاری خطر پذیر "  یعنی مخفی _ غیر علنی وپنهان بودن _ صد البته دولت اانگلیس وسازمان اطلاعاتی آن کشور بطور کاامل ودقیق می دانند سرمایه گذر واقعی واصلی این رسانه کیست _


چرا مرجان وکیوان عباسی حاضر به شرکت دریک برنامه زنده وتوضیح نیستند ؟


طی 7 سال گذشته این زن وشوهر کارمند صااحب اصلی این رسانه ( مرجان وکیوان )  حاضر به شرکت دریک برنامه زنده وتوضیح وشفاف سازی درباره منابع ملی و معرفی صاحب ویا صاحبان اصلی آن نگردیده وخودرا از خبرنگاران مخفی کرده وحاضر به هیج نوع گفتگو نیستند _ به  راستی آنها ا زچه فرارمی کنند ؟


پاسخ ساده وروشن است آنها از شفاف سازی وآگاهی عمومی ترس ووحشت دارند ؟


ولی به راستی سرمایه گذار وصاحب اصلی این رسانه کیست ؟


وقتی درباره موضوعی روشنگری وشفاف سازی نشود شایعات مختلف دربین مخاطبین باهوش مطرح می گردد _ گروهی این رسانه  را متعلق به بهائیان _ گروهی به سلطنت طلب ها وگروهی هم دولت اسرائیل را حامی مالی این رسانه می دانند _ ولی بنظر من هیچکدام ازنامبردگان صاحب و حامی این رسانه نیستند  چرا ؟


1 _ گزینه بهائیان  کاملا غلط است زیرا اولا _ آنها خود دارای تلویزیون می باشند _ دوما _ بهائیان  اصولا سیاسی نیستند که بخواهندا با صرف اینهمه هزینه دیگراان را جذب کنند _ سوما _ طی 7 سال گذشته کوچکترین تبلیغی درمورد بهائیت دراین رسانه دیده وشنیده  نشده است .

2 _  بقایای سلطنت پهلوی  ( رضا وفرح دیبا ) طی 37 سال گذشته کوچکترین سرمایه گذاری درمورد تبلیغ برای خود نکرده اند وتهیه  چند برنامه مستندا از تک گویی های فرح دیبا در این رسانه جنبه سرگرمی و جذب تماشاگر برای این رسانه بوده وبصورت کاملا ریگان وبدون هزینه انجام گردیده است - بنابراین این رسانه هیچ ربطی به بقایای سلطنت ندارد .


3 _ گروهی  دولت اسرائیل  راحامی  این رسانه می دانند که این گمانه زنی هم به دورا ز واقعیت است زیرا اولا  _ دولت اسرائیل یک دولت خسیس و کاملا اقتصادی است و طبعا چنین سرمایه گزاری بدون سود را انجام نمی دهد _ دوما _ دولت اسرائیل سالهاست یک برنامه رادیویی  دارد که روزانه فقط 55 دقیقه برنامه پخش می کند وطی این سالها حتی زمان پخش این برنامه رادیویی را ارتقا نداده است _ سوما  _ اگر دولت اسرائیل بخواهد یک تلویزیون پارسی زبان تاسیس کند بی شک  این رسانه را درکشور خود بکار می اندازد که ازهمه جهت با صرفه تراست _چهارما _ رسانه من وتو طی این 7 سال کوچکترین تبلیغی برای دولت اسرائیل انجام نداده بنابراین رسانه من وتو نمی تواند متعلق به دولت اسرائیل باشد 

 


حال باتوجه به دلائل بالا براستی  چه کس ویا کسانی حامی وپشتیبان این رسانه پرهزینه  هستند ؟

 

بنظر نگارنده برای حل این معما باید کلید هایی دراختیاردااشت که فعلا همچنان در زیر خاک پنهان هستند _ گرچه دراینده نه چندان دور این معما حل خواهد شد ولیکن می توان گمانه زنی کرد که یک قدرت بزرگ اقتصادی موسس و حامی این رسانه می باشد افرادی همانند " رابرت مرداک صهیونیست"  که دارای ده ها ایستگاه  رادیو  تلویزیون _ روزنامه _ مجله _ ماهنامه وغیرو درسراسر دنیاست _ آنچه مسلم وتردید ناپذیراست این حقیقت است که مرجان وکیوان عباسی  تنها کارمند این رسانه هستند  این دو حتی درحد واندازه موسس وحامی  یک تلویزیون لس آنجلسی هم نبوده ونیستند واگر ادعایی دراینمورد  کرده اند دروغ بوده وبرپایه حقیقت استوار نیست .


مسئولین روی صحنه تلویزیون من وتو ( مرجان وکیوان عباسی ) حاضر به روشنگری درباره ا ین رسانه نیستند  
اهداف تلویزیون من وتو 

تلویزیون من وتو  به باور نگارنده دو هدف اصلی ویک هدف فرعی را دنبال می کند 

اولین هدف اصلی _ این رسانه فرهنگ سازی است_  یعنی این تلویزیون تلاش می کند دررفتارهای فرهنگی جامعه ایران اثر بگذارد

 دومین هدف اصلی_ این رسانه تااثیر گذاری سیاسی است _ برنامه های این رسانه اتلاش می کند بنوعی در معادلات سیاسی ایران ازجهت نگاه مخاطبان خود اثر گذار باشد 


سومین _ هدف این رسانه پخش اخبارایران وجهان  ودرلابلای آن  اخبار ویژه ای با استناد به خبرگزاری های مهم وسایت هایی چون دبکا فایل _ اسوشیتدپرس _ یونایتد پرس _ رویتر ووو می باشد که چون به منبع اشاره ای نمی کند _ اینگونه خبرها می توانند ساختگی و جعلی باشند .


نتیجه = نگارنده ضمن اعتقاد ودفاع از گسترش آگاهی رسانی آزاد و صحیح وغیر گزینشی نظر بینندگان هشیار این رسانه رابه این نکته مهم جلب می کنم که : ساده انگار نباشید که تصور کنید یک قدرت اقتصادی پنهان وناشناس بدون داشتن اهداف کوتاه ودراز مدت به پارسی زبانان لطف فراوان دارد که حاضر شده طی 7 سال گذشته نزدیک به 300 ملیون پوند صرف سرگرمی وایجاد ساعات خوش برای شما باشد _ پس بیننده حساس وجستجوگر باشید ودر هرموقعیتی که دست داد این سئوال را درصفحات مجازی این رسانه تکرار کنید که : سرمایه گذار وموسس وحامی مالی واقعی  این رسانه کیست ؟

نگارنده این متن پژوهشی هم بدنبال پاسخ واقعی برای این سئوال هستم و هرزمان یافتم همگان را آگاه خواهم نمود 


ارشیا ارشادی 2016/12/13

  

 

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 438 تاريخ : چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت: 5:14

مریم قجررجوی و تهاجم سیاسی _ شبنم مددزاده وانجمن ( مقر49 ) ومعرفی عمار ملکی مواجب بگیر تاره فرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر وتهاجم سیاسی و شبنم مددزاده وتاسیس مقر 49 وافشای عمار ملکی مزدور تازه رونمایی شده فرقه رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و دنیای تروریست ها ی خل وچل و ازرده خارج فرقه رجوی ( هفت خوان شماره  _ 111)


پیش نوشت _ با اعلام رسمی مرگ مسعود  رجوی توسط ترکی فیصل اوضاع تشکیلات فرقه رجوی کاملا بهم ریخته است _ پژوهش ها نشان می دهد که مریم قجربعنوان جانشین آن معد وم  ضمن اینکه با دست کم سه نوع سرطان دست وپنجه نرم می کند با مشکلاتی روبروشده است که ازنتوان اندک این زن تروریست خارج است _ازسویی نمی داند با مواجب بگیران فرقه که حرف اورا نمی خوانند چه کند وازطرف دیگر با مشکل صدها عضو منتقل شده به آلبانی روبروست که پس ازسه دهه زندان درعراق راهی آن  کشور شده اند که بی شک فرقه  نمی توان فشار وسرکوب های اشرف ولیبرتی را در آنجا اعمال نماید _ بنابرگزارش ها تاکنون حدود 200 در آلبانی تقاضای جدایی نموده اند که تعدادی ازاین افرد هم اکنون دریک میهمان سرا درتیرانا اسکان داده شده اند _ مریم قچر وقتی موفق شد باکمک امریکا وهمکاری دولت عراق 70مفر شکنجه گر و بازجو وفرمانده هان ترور را علیرغم تحت پیگرد قضایی قرارداشتن قاچاق نماید نفس راحتی کشیده و این اخراج و فرار خفت بار رایک پیروزی خوانده است وبهمین منظوراعلام نموده که فرقه  وارد فاز " حد اکثر تهاحم سیاسی " شده است !

ازسویی دیگر سران فرقه با تلاش فراوان در  جهت انتقال افراد سوخته شده خود ازجمله فرزادوشبنم مددزاده  بر آمده و تعدادی از تروریست های زندانی ازجمله سعید ماسوری و صالح کهندل  راهم به تکاپو انداخته اند .

دراین نوشتاربه 7 موضوع  روز دررابطه با فرقه رجوی خواهم پرداخت .

 

رژه خیابانی داعش در عراق وفرقه رجوی درپاریس دوبرادر وهمخون 

 

 

 


هفت خوان 

یکم _ تشدید بیماری های مریم قجر ودرنوبت مرگ قرارگرفتن  نامبرده 


همانگونه که نگارنده قبلا با توجه به گزارش های رسیده از داخل تشکیات فرقه رجوی اطلاع رسانی نمودم مریم قجر به سه نوع سرطان رحم _ سینه و حنجره مبتلاست وتحت شیمی درمانی قراردارد _ نامبرده هم اکنون درشرایط زیزش مو و کاهش وزن قرار گرفته وآخرین ماه های زندگی ننگین خودرا سپری می نماید _ بقایای فرقه رجوی که پس از مرگ مسعود خائن سخت به هراس وسردرگمی افتاده اند سعی می کنند بهرشکل ممکن با استفاده از داروهای مسکن این زن درمانده را نمایش دهند تا شاید بتوانند مشتی عنصر نا آگاه و بی مغز وشعور راهمچنان درچهارچوب تشکیلات حفظ نمایند _ گرچه زمان  دقیق مرگ این زن جنایتکار مشخص نیست ولیکن حد اکثر یک سال دربهترین شرایط موجود ازعمر ننگین این شیاد بیشتر به جای نمانده است .


خوان دوم 

ماجرای تاسیس انجمن 49 ( مقر ) دردانشگاه تربیت معلم کرج توسط بقایای نفوذی فرقه رجوی 

فرفه رجوی تلاش می کند بقایای خود درایران را تحت نام دانشجو در برخی مراکز نفوذ داده و فعال نماید _ اینگونه تلاش های فرقه رجوی البته همیشه باشکست کا مل مواجه گردیده  وعوامل نفوذی دستگیر و گروه انها هم ازهم پاشیده شده است 

درسال 1385 تنی چند از اعضای فرقه رجوی ازجمله شبنم مددزاده یک گروه صنفی را دردانشگاه تربیت معلم تحت نام  انجمن 49 تشکیل داده وبه عضو گیری پراخته اند _ گرچه تقریبا تمامی دانشجویان نمی دانستند چرا عدد49 برای این انجمن انتخاب شده ولیکن آرش محمد زاده و شبنم مددزاده موسسان این انجمن می دانستند که عدد 49 چیست _ گرچه بنا بر اعتراف اعضای سابق این انجمن منحل شده آنها هیچگونه توضیحی دراین مورد نمی دادند 


مقر49 ازقلعه مخوف  اشرف تا دانشگاه تربیت معلم کرج 


مقر49 یک ساختمان  حفاظت شده درگوشه ای از قلعه مخوف اشرف قرارداشته که  مخفیگاه وپناهگاه زیر زمینی مسعود رجوی معدوم و محل نشست های سطح نخست وهمچنین مرکز عیش وعشرت این شیاد خائن بازنان فریب خورده حرمسرا تحت نام شورای رهبری بوده است _ وبهمین دلیل شبنم مدد زاده که عضو یک خانواده تروریست پرور است نام این مقر درقلعه اشرف را برروی یک انجمن صنفی دانشجویی گذاشته است _ دانشجویان آگاه دانشگاه تربیت معلم پس از پی بردن به این شگرد خبیثانه فرقه رجوی این انجمن را منحل اعلام نمودند _ 

دستگیری فرزاد وشبنم مددزاده درسال 1388

همانگونه که در نوشتارقبل توضیح دادم فرقه رجوی درسال 1388 همه دار وندارش را به میدان فرستاد تا به خیال خودبه  حرکت اعتراضی مدنی  سمت وسوی رادیکال وقیام بدهد ( ! ) که البته این تلاش مذبوحانه نیز باشکست کامل مواجه شده وتمامی بقایای فرقه جوی دستگیر گردیده وتعدادی هم که در شورش وتخریب اموال همگانی و حمله به پایگاه بسیج شرکت داشته اند ازایران فرار نمودند_ بقایای دستگیر شده  فرقه رجوی درسال 88  طبق آمار سایت هرانا  درسال عبارتند از: 


زهرا زهتابچی  _ شبنم مددزاده  _ فاطمه رهنما _ فرزاد مددزاده  _ بهناز ذاکری _ صالح کهندل _ مریم اکبری منفرد  _ ریحانه حااج ابراهیم _ محمد سیف زاده _ ایوب پرکار _ پیروز منصوری _ فاطمه مثنی _ حسن جوانی _ _ صدیقه مرادی  _ عاطفه نبوی  _ حسن صادقی _ _ جعفراقدامی _ _ سعید سنگر  _ هادی قائمی _ ابوالقام فولادوند 


نکته قابل توجه دراین آمار این است که زنانی چون زهرا زهتابچی ومریم اکبری منفرد  علیرغم داشتن فرزندانی خردسال  کودکان خودرا را رها کرده و به تلاش شبانه روزی برای فرقه تروریستی رجوی پراخته اند _ برای چنین مادران بی خرد وشعور باید تاسف خورد که دریک انتخاب ابلهانه زندگی وآینده فرزندان خودرا باحمایت از فرقه خائن رجوی تاخت زده اند 

ش


خوان سو م _  رابطه جنسی مریم قجر تروریست با اینگرید بتاکورهمجنسگرا واقامت دائم نامبرده درقلعه اوور 


چند سالی است که یک زن مسن در نمایش های فرقه رجوی درکنار مریم قجر می نشیند و چنان  ژست وقیافه ای قلابی می گیرد که گویی یک ایرانی واز خدمه وحشمه مریم قجر است _ براستی این زن کیست ؟

اینگرید بتاکور  زن بی عرضه وبی سوادی است که حدود دهسال پیش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کلمبیا بوده است _ این زنک دست وپاچلفتی  درهمان سال توسط خشونت گرایان فارک  ربوده شده وبه مقر این گروه تروریستی منتقل شده است _ بتاکور مدت 6 سال درمیان اعضای فارک دست به دست شده و با اعضای گروه انقلاب ایدئولوژیک  ازنوع فرقه رجوی نموده است _ این زن پس از پادرمیانی نیکلا سرکوزی وهوگو چاورز آزاد شده ومدتی بعد چون بیکار وعلاف بوده به فرقه رجوی نزدیک ودرزمره مواجب بگیران ونزدیکان مورد وثوق مریم قجر در امده  است _ پژوهش ها نشان می دهند انگرید بتاکور همجنسگرا می باشد 

بتاکور طی 4 سال گذشته ساکن قلعه اوور شده و در آنجا مقیم می باشد 

رابطه مریم قجر تروریست با بتاکوور تاپیش رفته است ؟

طبق ده ها سند ومدرک موجود مریم قجر نیز دارای تمایلات جنسی نسبت به مردان نیست و بهمین دلیل نقش مهم وی درساختن حرمسرا وعقد صدها زن برای مسهمچندین عود رجوی معدوم قابل توجیه می گردد وگرنه هیچ زن سالمی نیست که با دست خود ومشتاقانه درحرمسراسازی همسرش شرکت نماید _ مهوش سپهری نیز همجنسگرا و شریک جنسی مریم قجر بو.ده ومی باشد 

درچنین صورتی رابطه جنسی بتاکور با مریم قجر قابل هضم وطبیعی می تواندباشد  ودرحقیقت بتاکور ومریم قجر باهم ازدواج کرده و در بخشی از قعه اوور زندگی مشترکی را دنبال می کنند .


خوان پنجم _ رژه مزدوران فرقه رجوی درخیابان های پاریس همانند دوستانشان مسمانان ازغار گریخته داعش درعراق 


سران فرقه رجوی برای کم رنگ نشان دادن وسرپوش نهادن برمرگ مسعود رجوی معدوم اخیرا تبیغات تازه ای را دنبال می کنند تا شاید بتوانند همچنان درسکوت مرگ آن خائن رابا ناباوری طبیعی جلوه دهند وبهمین منظور به بهانه انتقال اعضای اسیر وجلادان وشکنجه گران فرقه به کشور آلبانی عکس های آن معدوم وآرم فرقه تروریستی رابرسر درست بلند کرده ودرخیابان های پاریس با ماشین رژه می روند _ این اقدام مزدوران فرقه دقیقا همانند رژه اعضای ازغارگریخته داعش درعراق است و این تقلید بخوبی نشان می دهد که  ابشخور فرقه رجوی ودوستان ازغارگریخته شان ( اعضای داعش ) یکی است _ دولت های ازوپایی بویژه دولت فرانسه باید هشیار باشند خطر تروریست های فعلا خاموش فرقه رجوی همانند اعضای داعش برای جامعه بشری بسیار مهلک است ونباید ازکنار آن بادگی گذشت خودسوزی های تشکیلاتی سال 2003 بهترین دلیل می تواند باشد .


خوان ششم _  نگاهی به دروغگویی ها ویاوره سرایی های خدمتکار تازه مریم قجر شبنم مددزاده 

نگارنده قبلا اشاره کردم فرقه رجوی یک گروه خانوادگی است و زمانی که این میکرب به داخل یک خانواده وارد شد معمولا تمامی اعضای خانواده را آلوده می نماید برای نمونه می توان به خانواده های مددزاده _ معینی _ اکبری منفرد _ امیر خیزی _ اقبال _ حائری _ کهندل وو  اشاره نمود که هریک چندین نفر ازاعضای خانواده خودرا قربانی فرقه تروریستی رجوی نموده اند 

خانواده  مددزاده _

 دوتن از اعضای این خانواده بنام اکبر ومهدیه درخودزنی تشکیاتی 19 فروردین شرکت کرده وبه طرز مشکوکی کشته شده اند _ شبنم وفرزاد مددزاده نیز ازبقایای فرقه رجوی درایران بوده اند که سالها بطور پنهان برای این فرقه فعالیت می کرده اند که درسال 1388 به جرم عضوگیری وهمکاری تنگانگ با فرفه رجوی دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند _ این دو پس از آزادی به همراه فرزن نوجوان  صالح کهندل (پریا ) ازایران خارج شده وبه کلفتی وخدمتکاری مریم قجر تروریست در آمده اند .

جدیدا فرقه رجوی شبنم مددزاده را رونمایی نمود وبه صحنه اورد _ این زن شیاددرسخن پراکنی مملو از دروغ خود ضمن پاچه خواری های گسترده برای  مریم قجر تروریست   درتکه ای تلاش کرد با جسد مدفون مسعود رجوی هم درددل کند ( ! )

شبنم مدد زاده که پای خودرا تا بالای زانو درلجن زار فرقه رجوی فرو کرده دریاوه سرایی های خود از قول مریم اکبری منفرد هم چندین دروغ برزبان آورد و بنا بر دستور تشکیاتی  آن زن زندانی بیمار ونادان راهم سوزاند .


شبنم مددزاده ونا آگاهی تنی چند از تلاشگران مدنی از شگردهای این فرقه 

درسال 1388 تعدادی از زنان عضوفرقه رجوی به جرم ارتباط تنگاتگ بااین فرقه دستگیر گردیدند که عاطفه نبوی _ مریم اکبری منفرد وشبنم مددزاده درزمره این افراد بودد _ اعضای فرقه رجوی از دهه شصت درزمان فعالیت سیاسی شعارهای فراوانی می دادند و  
نکته جالب دیگر دراین نمایش فرقه رجوی  مطرح کردن نام سعید ماسوری وصالح کهندل بود که ماسوری درسال 89 با خمپاره انداز و موشک وسیانور وکلت به همراه محمد حسین کلبی  جهت حمله به اهداف کور وکشتن مردم وارد ایران شده که خوشوقتانه قبل از هرگونه اقدام این گروه تروریستی درشهر دزفول دستگیر ومحاکمه وبه حبس ابد محکوم گردیدند _ صالح کهندل نیز بارها دستگیر ومحاکمه وپس از امضای تواب نامه آزاد شده ولی همچنان  به مزدوری خود برای فرقه  ادامه داده است _ نامبرده در اخرین دستگیری محاکمه وبه تحمل دهسال زندان محکوم شده است .

مطرح کردن نام ونامه های بقایای زندانی فرقه رجوی بخوبی نشان می دهد که  افراد این گروه  با به زندان فکری کشاندن وفریب تعدادی ازبقایای خود همچنان با جان وامنیت وزندگی انها بازی می کنند وهرزمان که مناسب تشخیص دهند انها را بعنوان هدف درتیررس قرار خواهند داد _ 

 هشدار :هرگز  فریب دوچهرگی بقایای فرقه رجوی همانند شبنم مددزاده  را نخورید 


نکته بسیار تاسف بار اینکه چند نفر از تلاشگران جامعه مدنی که مدتی درزندان بوده اند فریب موش مردگی و دوچهرگی افرادی چون شبنم مددزاد راخورده _از نامبرده تعریف کرده وبااین عضو فعال فرقه رجوی عکس یادگاری انداخته اند !

متاسفانه اطلاعات این افراد درمورد فرقه تروریستی رجوی زیر خط فقر است _ فرار شبنم مددد زاده تواب جهت  خدمتکاری مریم قجر تروریست بخوبی نشان می دهد که اعضای این فرقه قابلیت اصلاح وادم شدن ندارند وهرگز نباید گول موش مردگی آنها را خورد وبه انها نزدیک شد .


خوان هفتم _  معرفی عناصر تازه رونمایی شده فرقه رجوی _ از عمارملکی تا و شادی صدرو مریم حسن خواه و چماقکش بازنشسته "  زری منگول " با مارک تجاری زری اصفهانی 

بعد ازسقوط قلعه مخوف اشرف واخراج اعضا وفرار سران فرقه رجوی ودرحالیه مسعود رجوی خائن در  شهر CORK واقع درکشور ایرلند به مرگ بالینی دچارشد ( اواخرسال 2014 ) وریزش مواجب بگیران فرقه رجوی ازجمله ایرج مصداقی _ اسماعیل وف یغمایی _ قصیم وروحانی و باستان سیر  مریم قجر تروریست عاجز و درمانده مجبور شد عوامل نیمه پنهان فرقه رجوی را رونمایی کند _ یکی ازاین مهره ها عمار ملکی  پسر محمد ملکی است .

عمارملکی شیاد بی سواد مواجب بگیری است که خودرا پژوهشگر _ استاد دانشگاهی درهلند و استاد علوم سیاسی ( ! ) معرفی وجا می زند و مسئولان بیسواد وابله رسانه ها ی وابسته ازجمله رادیو زمانه و BBC هم با همین القاب دروغ وجعلی اورا معرفی وبه این رسانه دعوت می کند _ ولی به راستی عمار ملکی کیست ؟ 


عمارملکی  برای خود یک رزومه جعلی درایران ساخته وخودرا مهندس میکانیک جا می زند ولی این عنوان هم چندان دقیق نیست  نامبرده لیسانس صنایع دارد و درایران دریک شرکت مواد غذایی کار می کرده است 

طبیعی است که این مدرک تحصیلی نامبرده نیز در کشور محل اقامت وی هیچ ارزشی ندارد و نامبرده می باید دردرجه نخست زبان کشور مقیم رافراگرفته و سپس درصورت موفقیت بعنوان یک دانشجوی تازه وارد دانشگاه گردد 

بااینهمه این شیاد دروغگو از وقتی که بعنوان مبلیغ نیمه پنهان فرقه وارد تلاش های های سیاسی گردید نه نه تنها هیچگونه سابقه سیاسی نداشت بلکه تنها یک دانشجوی ساده بود که خودرا باالقاب دروغین تحلیلگر سیاسی _ اقتصادی و درکنار آن استاد علوم سیاسی  معرفی می کرد این ادعا های عمار ملکی افشا شد ونامبرده که بخاطر این عنوان های جعلی تحت پرسش قرارگرفته بود دریک عقب نشینی خودرا دستیار استاد دانشگاه معرفی می کند که دردانشگاه تیلبرگ فعالیت می کند که این ادعا هم دروغ است چراکه دردانشگاه های اروپا هیچ عنوانی تحت نام دستیار استاد دانشگاه وجود ندارد واین شیاد واقعا یک دروغگوی مردم فریب است ._ فرقه رجوی چون درمیان ایرانیان مورد تنفر قرردارد امثال عمار ملکی را به صحنه می فرستد تا یاوه گویی های مریم قجر را تکرار کند _ شرط عمار ملکی برای شرکت درگفتگوها  عدم ورود بهرشکل به جنیات فرقه رجوی است .........مسئولین بی بی سی باید بابت این همه دروغ درباره این مزدور شرم کنند...........


تحقیق درباره شغل وشرایط عمار ملکی  دردست اقدام است ودرآینده نه چندان دوردراین مورد آگاهی رسانی خواهد شد .

 

دکان تازه فرقه رجوی " عدالت برای تروریست ها " و شادی صدر ومریم حسین خواه

شادی صدرو سهیلا امین ترابی با مارک تجاری " شادی امین  (چماقکش گردهمایی برلین ) هردو همجنسگرا هستند و وبهمین دلیل پس از ازدواج باهم با لابی گری تلویزیون صهیونیستی من وتو به دولت اسرائیل وصل شدند وبا کمک مالی این دولت چند بنگاه دونفره به راه انداخته اند که مهم ترین این بنگاه ها " عدالت برای ایران " نام دارد _ این بنگاه با واسطه گری زنی به نام مریم حسین خواه با فرقه رجویدرارتباط است و حسین خواه و شادی صدر تاکنون دوبار مخفیانه به مرکز تروریستی اوور درحومه به دیدارمریم قجر تروریست شتافته اند 


ونوشته پایانی برای فرزاد وشبنم مدد زاده نوکر وکلفت وخدمتگاران تازه مریم قجر تروریست ..

ابلهان ناد ان شما دیگر اوج وسمبل حماقت هستید 

سالها برای فرقه خائن رجوی با ترس ولرز فعالیت کردید  و سرانجام به دام افتادید _ 5 سال زندان درزندان خود خواسته محصور بودید _ دراین مدت هم توبه نامه امضا کردید وهم به مهره سوخته بدل شدید _ اکنون اربابانتان شمارا خارج کرده اند تا درمقر تروریستی ومحصور اوور تداوم زندانی بودن خودرا دنبال کنید _ درزندان مثل موش مرده سعی کردید درکمال بیچارگی ترحم دیگران را بر انگیزید دوستان شما در سایت هرانا ماهیت واتهام شمارا مخفی کرده واز شما خدمتکاران به تروریست ها بعنوان فعال سیاسی ! نامبرده وتبلیغ کردند _ گروهی عاجز وناتوان وساده هم فریب موش مردگی شما را خوردند _ اکنون شما با شتافتن به فرانسه وخدمتکاری عجوزه مریم قجر تروریست ماهیت اصلی تان را به نادان ها واحمق ها نشان دادید 

شماهم همانند دیگر اسیران فرقه درفرانسه  خواهید پوسید و پادویی شما برای مریم قجر هیچ نتیجه ای ندارد چراکه ارباب برگتان که سقط شد و مریم هم درنوبت مرگ است و شما می مانید وتوهم هایتان که با خود بگور خواهید برد .


ارشیا ارشادی 2016/12/08 

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 480 تاريخ : جمعه 19 آذر 1395 ساعت: 17:30

نگاهی به نقش مخرب بقایای فرقه رجوی دررخدادهای سال 88 ازحمله به پایگاه بسیج تا ترور ندا آقاسلطان

 

بردستهای علی حیدری ویارانش باید بوسه زد که باعشق ودلدادگی ودرحد وتوان خود  به کمک  قشر آسیب پذیراجتماع می شتابند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

حرکت اعتراضی سال 88 ونقش مخرب بقایای فر قه رجوی _ از ترور ندا آقا سلطان تا حمله به پایگاه بسیج  .


ارشیا ارشادی و  نگاهی به تحرکات بقایای فرقه رجوی در سال 1388 درتهران 


2016/11/20 ( واکنش _ 110 ) 


مقدمه _ دربیست ودوم خرداد 1388 وپس از اعلام برنده شدن محمود  احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری گروه هایی از جوانان که به این اعلام نتیجه اعتراض داشتند با شعار " رای من کو ؟ " در خیابان های تهران دست به راه پیمایی اعتراضی زدند _ گرچه به  این حرکت اعتراضی با تصمیم به شمارش مجدد تعدادی از صند وق های آرا واکنش نشان داده شد ولیکن آقای موسوی و طرفدارانش این اق دام را کافی ندانستند و اعتراض ها کم وبیش ادامه یافت _ درروز 25 خرداد  ( سه روز بعد ) یک ر اه پیمایی ملیونی با نام " راه پیمایی سکوت " درتهران بطور آرام برگذار گردید درپایان این راه پیمایی مسالمت امیز گروهی افردا مشکوک ( حدود 30 نفر ) خارج از این حرکت مدنی مرد م تهران به پایگاه بسیج حمله نموده وآنرا به اتش کشیدند_ 

مازیار بهاری که آنروزخود آنروز  دراین صحنه درگیری حضور  داشته بقایای فرقه رجوی را مسئول این اقدام خرابکارانه وتروریستی معرفی کر ده است _ درتیراندازی که دراین رخداد اتفاق افتاد تعدادی مجروح و 2 نفر هم کشته شدند _ درحادثه ای دیگر دروز 30 خرداد 88 دختری به نام " ندا آقا سلطان "مورد ترور کور یک فرد مشکوک قرار گرفت وبه قتل رسید .

واکنش اعتراضی 88 که تا عصر روز 25 خرداد بصورت مسالمت امیز ادامه داشت با حضور فعال گروهی از خشو.نت طلبان وبقایای فرقه رجوی وارد فاز خشونت گر دید _ این گروه اندک وابسته تلاش کرد با نفوذ درجمعیت وسردادن شعارهای " رادیکال " حرکت مدنی را بسوی خشونت سوق دهد _ دراین نوشتار به نقش بقایای فرقه رجوی وخشونت طلبان همسو در اقدمات خشونت امیز درطول سال 1388 خواهم پراخت .

لازم به یاد آوری است که این نوشتار تحلیل وبررسی انتخابات ریاست حمهوری درسال 1388  ونتایح آنرا دنبال نمی کند . 

بررسی رخدادهای 1388 ازشعار  " رای من کو ؟ 23 خرداد  تا ترور کور ندا آقاسلطان درروز 30 خرداد 

 

 

اعتراض به نتیجه انتخابات دربسیاری از کشورها اتفاق می افتد _ معمولا گروهی از مردم به دلایل مختلف ( درست ویاغلط ) به نتایح اعلام شده معترض می شوند _ حرکت های اعتراضی د ر این موارد یا با پادرمیانی  مسئولین و یا با آرام شدن معترضین پس از مدتی فروکش می کند ولی د رایران به د لیل کمبود ها و ابهامات قانونی با  این نوع واکنش ها برخورد مناسب نمی شود  ودرست درچنین شرایطی گروهی از " خشونت طلب ها وبقایای ترو ریست ها " به مید ان آمده وبا نفوذ درمیان معترضین مدنی  آنها را تشویق به رفتار غیر متمدنانه می نمایند _ گرچه معولا این اندک تندروها درمیان معترضان مدنی مطرود می شوند ولیکن این گروهک ها درمواردی با خشونت ورزی دست به اقد اماتی می زنند کهبا  واکنش های تندی  ازطرف برخی از مسئولین مواجه می گردد  _درچنین صورتی  درحقیقت  دوگروه تندرو( د ر داخل حکومت ودرمیان معترضین ) درمقابل هم قرارمی گیرند _ درچنین صورتی جنبش اعتراضی وخواست های متمدنانه  معترضین درلابلای تعارض این دوگروه کم شده وفراموش می شوند .

 در حرکت اعتراضی 88 هم چنین شد _ خشونت طلب ها وبقایای ترور یست ها که در لایه هایی ازجامعه مخفی و منتظر ایجاد شرایط اعتراضی هستند به میدان آمده وتلاش کردند تا  با شعارها واقداماتی خارج از حرکت مدنی به اعتر اض سمت وسوی قیام و شورش بدهند _ دراین مورد با بررسی چرایی وچگونگی حمله گروه اندکی به پاییگاه بسیج دروز 25 خرد اد  به دنبال پاسخ برای این سئوال خواهم بود که چه کسانی  درروز 25 خردا د به پایگاه بسیج تهاجم نمو دند و ابطه انها با انبوه کسانیکه درراه پیمایی سکوت شرکت کرد ند چگونه تعریف می گردد _  فیلم حمله یک گروه بین 10  تا 15  نفره به پایگاه بسیج 25خرداد.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فیلم سینمایی " امکان مینا " برش ونمایی  از جنایات فرقه رجوی دردهه شصت 

با سپاس از سازندگان وهمه عوامل فیلم امکان مینا _ این اقدام اگاهی رسان بهتراست برای نسل های جوان تکرار گردند _ درتاریخ 35 ساله جنایات وخیانت های فرقه رجوی به ایران وایرانی دست مایه های فراوانی برای ساخت فیلم وسریال وجود دارد که " خاطرات قلعه مخوف اشرف وهمین شرکت بقایای رجوی در حمله به پایگاه بسیج وقتل ندا  آقا سلطان می توانند دراین راستا مورد بهره برداری قرارگیرند  .

 

فیلم امکان مینا درباره جنایات فرقه رجوی دردهه 60 درایران <<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


رخداد یکم _نمایان شدن  دست بقایای فرقه رجوی در حمله به پایگاه بسیج در25خرداد

حمله به پایگاه بسیح توسط بقایای فرقه رجوی  و به آتش کشیدن آن >>>> ویدئو اول 

 تهاجم گروه اندکی به پایگاه بسیح پس از راه پیمایی 25 خرداد <<<<<

 توضیح درباره فیلم _ این فیلم توسط مازیار بهاری  که درصحنه حضور داشته است تهیه گردیده .


تحلیل فیلم __ بخش یکم 

 

همانگونه که مشاهده می کنید نمای فیلم به بخشی از اواخر راه پیمایی مسالمت آمیز 25 خردا د اختصاص دار د وگروهی از شرکت کنندگان را نشان می دهد که ارام آ رام مشغول متفرق شدن هستند ولی درمیان این جمع شخصی که چهره اش معلوم نیست این  شعار راسر می دهد : نتر سید نترسید _ ماهمه باهم هستیم ! .  وگروه اندکی هم با او همراه می گر دند 


بخش دوم 

_  فردی  ازمیان جمعیت از برخورد چند نفر با پایگاه بسیج سحن می گوید وبرخی تصمیم ترک صحنه را دارند _ اقا حرکت کن بریم _ آقا برو جلو _  وعموم جمعیت حاضر درکادر مشغول متفرق شدن وترک محل را دارند وحرکت می کنند .


بخش سوم _ 

اما خارج ازاین صحنه رخداد دیگری در حال انجام است _ سخن ازپرتاب سنگ وصدای گلوله ودراینجا همان صدای مشکوک نترسید ماهمه باهم هستیم  شعار تازه ای را دربین جمع مطرح می کند : می کشم می کشم _ آنکه برادرم کشت  وگروهی هم انرا تکرار می کنند _ 

 

بخش چهارم _  درمیان جمع سخن از تهاجم به یک ساختمان است و کسی می گوید انجا پایگاه بسیج است واین بدین معناست که جمعیت به درستی از آنچه درچند متری شان درحال انجام است تازه کم کم مطلع می شوند .


بخش پنجم _  کم کم آثار تهاجم اتش زدن ( دود ) مشاهده می گرد د _ مردم همدیگر  رابه ارامش وترک صحنه دعوت می کنند و درهمین حالت مهاجمین مشغول به آتش کشیدن پایگاه هستند _ سخن از شلیک گاز اشک آور است .


بخش ششم _  درحالیکه مردم مشغول ترک صحنه هستند فیلم  چند نفر جوان درجلوی پایگاه ودرکنار آتش نشان می دهد .


بخش اخر_  وروشن شدن کل داستان تهاجم گروهی چند نفره به حوزه 117 نینوا ( پایگاه بسیج) وبه اتش کشیدن آن 


 داستان ازابتدا تا انتها درروز 25 خرداد 1388 به روایت مستندات بالا 

درپایان راه پیمایی مسالمت امیز ملیونی در 25 خرداد با شعار " راه پیمایی سکوت " گروهی جوان بین 10 تا 15 نفر به پایگاه بسیج حمله نموده  و با پرتاب کوکتل مولوتوف وسنگ به داخل ساختمان بخش هم کف انرا به اتش می کشند _ مهاجمین قصد شکستن درب را دارند که موفق نمی شوند _ نیروهای مستقردرپایگاه به بام ساختمان رفته واز شلیک گاز اشک اور برای متفرق کردن مهاجمین استفاده می کنند _ دراین رخداد  7  نفرکشته می شوند که 3 نفراحتمالا  ازاعضای بسیج و4  نفر درزمره کسانی بودند که بهردلیل درآنروز در آن محل قرار داشتند .


الف _  تعداد کشته شدگان دررخداد حمله به حوزه 117 نینوا ( بسیج )  25 خردا د

1 _ فاطمه رجب پور  ( مربی مهد کودک )

2 _ سرور برومند _ ( مربی مهد کودک ) 

3 _   داوودصدری   کارمند یک شرکت داروسازی ( احتمالا عضو بسیج ) 

4_ مسعود خسروی 45 ساله کارمند شرکت تاکسیرانی 

5 _ حسام حنیفه 19 ساله کارمند شرکت نقشه کشی ( احتمالا ازاعضای بسیج )

6_ ناصر امیرنژاد ( احتمالا ازاعضای بسیج )

7_ کیانوش آسا _ دانشجو ی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت 

 


حمله   به پایگاه بسیج در25 خرداد 1388 توسط یک گروه کوچک خلافکارتروریست ( سند شماره 2 >>>  حمله گروه اندکی خلافکار تروریست به پایگاه بسیج 25 خرداد 88 <<<<<<

 <

چه کسانی اعتراض مدنی سال 88  را به سوی اقدامات خشونت آمیزسوق دادند ؟


حمله به پایگاه 117 نینوا ( بسیج )  ازقبل توسط خشونت طلبان  طر احی واجرا شد وهیچ ربطی به راهپیمایی 25 خرد اد نداشت 


بنا بر اسناد ی که بعدها  منتشر گردید_ اعتراف دستگیرشدگان  و خاطرات مسئول پایگاه بسیج کاملا مشخص شد این تهاجم توسط بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت گرایان طراحی واجرا گریده وکوچگترین ازتباطی به  راه پیمایی 25 خرداد نداشته  است 

نکته قابل توجه اینکه درمسیر راه پیمایی سکوت یک  پایگاه اصلی بسیج به نام پایگاه مقداد  درخیابان اصلی ودرمسیر راهیمایان ودرهمان نزدیکی قرارداشته  که هیچ تعرضی بدان نشد _ تروریست های سازمان دهی شده به یک مقر فرعی وحوزه کوچک به نام  "نینوا" رامورد شناسایی وتهاجم قراردادند  که درخیابانی فرعی قرارداشت _ مهاجمین قبل ازحمله سیستم برق وتلفن حوزه بسیج را قطع نموده بودند _ هدف ازتسخیر پایگاه ایجاد درگیری وتصاحب سلاح های موجود در آن بود _ دراین تهاجم حمله کندگان پس ازاینکه موفق به شکستن درب پایگاه نگر دیدند ازدیوارهای ان وارد حیاط شدند که دراین لجظه مهاجمین مورد هدف قر ارگرفته و ازتلاش باز ایستادند _ بهرصورت با کشته شدن کاملا مشکوک 7  نفر درپی تهاحم به پایگاه بسیح درروز 25 خرداد حرکت اعتراضی ومدنی وارد فاز دیگری گردیده وتلاش های خشونت گرایان وبقایای تروریست ها شدت گرفت و اوج این فعالیت خشونت بار در30 خرداد88 بود 

 

رخداد دوم _  شرکت فعال بقایای رجوی در30 خرداد وترور کور ندا آقا سلطان توسط مزدوران این گروه 

 


همانطور که همگان می دانند 30 خرداد یاد آور ورود فرقه رجوی به فاز تروریستی به فاز نظامی بوده است _ ازسی خراد 60 بدین سو ترو ریست ها ی عضو این گروه  خشونتگرا دست کم 12/000 نفر از مردم ومسئولین ایران را درسلسله عملیات های بمب گزاری _ ترور وانتحاری به قتل رسانده اند و بهمین دلیل بود که بقایای فرقه رجوی وسایر خشونتگرایان در 30 خرداد 88  وارد فاز درگیری با حکومت گریدند _ اقدامات خشونتبار خرداد 88 درایران صد البته دیگر هیچ ربطی به جنبش اعتراضی _ مدنی 88 ( رای من کو ؟ )  نداشت _دراین روز گروهی با پوشاندن صورت های خود درمیان گروهی از مخالفین حکومت که به خیابانها امده بودند حاضر شده وضمن سردادن شعارهای  را دیکال به سوزاندن اتوبوس وسایر امکانات همگانی دست زدند _ با ورود خشونت گرایان به صحنه نیروهای امنیتی _ بسیج هم به مقابله با انها پرداختند که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح گردیدند .


ترور کور ندا آقا سلطان در روز 30 خرداد توسط مزدوران فرقه رجوی


بنابر اسناد وگزارش های موجود دراین روزندا اقا سلطان که برای تماشای تظاهرات درخیابان امیرآباد بوده  اصابت یک ترور کور وبی هدف قرارگرفت وبه قتل رسید _  قتل ندا توسط یک زن ازمیان جمعیت انجام گرفته که پس از ارتکاب جنایت ازصحنه گریخته است _ دستگاه تبلیغی غرب فیلم این ترور را در جهان منتشر نمود _ گرچه ایرانیان وجهانیان ازاین ترور کور جملگی اظهار تاسف وتاثر نمودند ولیکن کم ترکسانی بدنبال حقیقت این قتل وسئوال های پیرامون آن بودند .

اکنون پس ازگذشت 11 سال باید بررسی وکندوکاو نمود که به درستی چه کسی وبا چه هدفی ندا آقا سلطان راترور نمود ؟

 

 

ندا اقا سلطان  نه شخصی سیاسی و فعال بوده ونه هیچگونه سابقه مبارزاتی حتی بصورت مدنی درزندگی خود داشته است _ پس نامبرده به چه دلیل مورد سوقصد تروریستی قرار گرفته است ؟

ترورکور ندا آقا سلنان توسط یک زن مزدور فرقه رجوی به چه علت صورت گرفته است ؟

 

 اگرچه رسانه های برون مرزی اعلام کردند شخصی به نام عباس کارگر جاوید درترور ندا آقا سلطان نقش داشته است ولیکن مدعیان نتوانستند این ادعا را ثابت نمایند_ این فرد به ضن ترور ندا درروز حادثه دستگیر گردید ولی با جستجوی مر دم مشخص شد نامبرده مسلح نبوه است _ نکته بعدی که این ادعا را به کلی رد کرد این بود که ندا آقا سلطان برخلاف ادعا ها طبق فیلم موجود وگزارش پزشکی قانونی  از پشت سر وازفاصله نزدیک  مورد اصابت گلوله قرارگرفته است وبهمین دلیل قاتل درنزدیکی های ایشان قرارداشته است _ نکته مهم اینکه عباس کارگر جاوید  مو رد بازرسی بدنی قرارگرفته _ کارت شناسایی او که نشان می دهد عضو بسیح بوده که ازوی  دریافت وپس ازلخت کردن  بدون پیراهن رها می شود  _ 

 

چند سئوال پیرامون ترور کور ندا آقا سلطان 

 

 که اگرواقعا نامبرده ضارب ند ا بوده چرا آزاد شده است ؟

 درچنین صورتی هرکسی درصحنه بود ازجمله آرش حجازی وآموزگار نامبرده ودیگران می بایست نامبرده را تحویل پلیس می نمودند وچرا اینکاررا نکردند ؟

راست ودروغ های آرش حجازی ( پزشک ) از چگونگی قتل ندا 

ارش حجازی در گفتگوی خود باصدای امریکا چند موضوع کاملا متظاد را باهم برزبان می راند

نخست به دروغ می گوید ندا ازروبرو مورد اصابت گلوله قرار گرفتته درصورتیکه هرکس کوچکترین اطلاعی از اثر شلیک گلوله داشته باشد می داند که گلوله محل اصابت رابه شعاع چند سانت متلاشی می کند واین درصورتی است که ارش بریک شیادومنفذ کوچک  درگردن ندا فشار می اورد _ خون ریخته شده بررزمین دلیل دیگری است که ندا قبل از به زمین افتادن ازپشت گردن جراحت  وخونریزی داشته است - 

درحالیکه درفیلم دستگیری عباس مشخص است نامبرده چندبار تکرار می کند که : دراین ترور نقش نداشته است _ ارش باشیادی  جمله عباس رابه دلخواه خودچنین  تغییر داده که : من نمی خواستم اورا بکشم  (؟ ) 

ارش درحالیکه درابتدا اتهام ترور را متوجه عباس  می کند درانتها می گوید نمی تواند ادعای خودرا اثبات کند

ارش به دروغ می گوید دستگیرکنندگان درآن شرایط نمی توانستند عباس را تحویل پلیس بدهند ( !) ولی ازکنار این موضوع می گذرد پس چگونه اوراسوار ماشین کرده وبه بیمارستان برده اند ؟ 

بنابرخاطرات افراد ی که درصحنه حضور داشته اند عباس تنها بد لیل د اشتن ته ریش دستگیرمی شود ونامبرده هرگونه دخالت دراین مورد را رد می کند وچون مسلح هم نبوده اورا لخت ورها می کنند _ یک گروه تحقیق با بررسی فیلم های آنروز مشخص کرد که یک زن پس از این حاد ثه درحالیکه دیگران به سوی ندا می شتافته اند صحنه رابه آرامی وفوری ترک کرده است _ 

بهرصورت خانواد ه ندا گرچه شکایت کرده  و طبعا کارت عباس کارگر جاوید  راهم تحویل داده اند ولیکن موفق به اثبات دعوی قاتل بودن این متهم نشده اند .

 

رخداد سوم _ نقش بقایای فرقه رجوی در شعارها از رای من کو تا می کشم !؟

بنا برتمامی شواهد موجود راه پیمایی های گروه های  کوچکی از معترضین درروزهای 23/24 خرداد بااین شعارها آغاز شد

 

یا حسین  میرحسین _ رای من کجاست  ؟ _ موسوی موسوی رای مارا پس بگیر _ موسوی زنده بادکرروبی پاینده باد  _ دروغگو شصت وسه درصدت کو ؟ 


این شعارهای مدنی اما از عصر روز 25 خردا د وپایان راه پیمایی سکوت توسط گروهک های چند نفره وهنگام حمله به حوزه 117 بسیج کاملا تغییر نموه وبه شعارهای تند ضد حکومتی تبدیل گردید همانند 

 

نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم _ می کشم آنکه برادرم کشت _ حتی اگر بمیرم رایموپس می گیرم _ ما بچه های جنگیم به جنگ تا بجنگیم *   <<< شعاررجوی خائن نشان 

 

به راستی چه اتفاقی رخداد که شعارهای مدنی به شعارهای خشونت طلبان تبدیل شد؟

 

اگر شعارهای روزهای  22/23/24/25 خرداد و شعارهای روزهای 26 /27/28/29/30 راددرکنار هم قراردهیم باشگفتی خواهیم دید که یک گروه جدید اندک وارد حرکت های اعتراضی مدنی شده و  تلاش می کند سمت وسوی شعارها رابه سوی خشونت ورادیکالیسم بکشاند _ 

همه مدارک واسناد به روشنی نشان می دهند که  راه پیمایی ملیونی  مسالمت امیز 25 خرداد 1388 بعنوان " راه پیمایی سکوت "  انجام گرفت و راه پیمایان درپایان این راهم پیمایی درمیدان آزادی متفرق گردیدند .

درهمین روز است که تعدادی 15 تا20 نفر جوان به پایگاه فرعی بسیج تهاجم می نمایند که این حرکت خشونت بارسازماندهی شده  بی شک با راه پیمایی هیچ ربطی نداشته است ودرست درهمین نقطه است که یک گروه اندک نقابدار وارد ماجرا می شوند 

 

چگونه فرقه منفور رجوی بقایای خودرا برای به خشونت کشاندن حرکت های مدنی درسال 88  بسیج نمود ؟

 

بنا براطلاعاتی که ازدرون قلعه تروریستی اوور درفرانسه بیرون امد فرقه رجوی از روز 22 خرداد یک اتاق دراین قلعه رابه نام "  اتاق سرخ" راه اندازی نمود_ افراد مستقر دراین اتاق همزمان به چند اقدام تبهکاری مشغول بودند که عبارتند از 

 

1 _ انتشار اخبار جعلی ودروغ ازرخدادهای  درون ایران دردنیای مجازی 

2 _ بسیج وبه میدان آوردن بقایای فرقه درایران ( توابان دهه شصت وجوانان خانواده های تروریست ها ) 

3 _ تشکیل گروه های چند نفره تیمی برای سردادن شعارهای رادیکال دربین معترضین

4 _ تلاش برای خریدن وبه میدان فرستاندن تعدادی نوجوان وجوان ماجراجو ونا آگاه 

5 _  آماده کردن گروه های تیمی مسلح برای ترورهای کور جهت  به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی 

 

نتیجه ورود بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت طلبان به اعتراضات مدنی 

چنین شد که اعتراض ملیونی مدنی  مردم تهران  ( 25 خرداد 88) تبدیل به  حرکت  گروه های کوچکی درنقاط مختلف تهران شد که هدفش ایجاد درگیری وخونریزی بود ( 30 خردا د88)

البته گر.وهی نوجوان وجوان نا آگاه وکم تجربه بدنبال بقایای فرقه رجوی و سایر خشونت گرایان افتادند وتعدادی هم دردراثر درگیری و قتل های مشکوک کشته شند _ این گروه مقتولین بی شک بدنبال خشونت نبودند وتنها قربانی تهیج وتشویق کسانی شدند که از 30 خرداد 1360 تاکنون روی ریل خیانت وضربه زدن به ایران وایرانی ها حرکت کرده ومی کنند .

 

 

نتیجه = اگر رخدادهای سال 1388 درایران را بصورت پژوهشی وبیطرفانه مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم به سادگی درمی یابیم که درکنار حرکت مدنی واعتراضی بخشی ازمرده تهران گروه اندک ومشکوک پای به میدان می گذارد تا با اقدمات مشکوک والوده به خشونت خود به این حرکت مدنی رنگ قیام پاشیده وآنرا به نفع اهداف خود مصادره نماید _درچنین صورتی وظیفه همه تلاشگران جنبش مدنی این است که این عاملین خشونت را طرد وآنها را به همگان معرفی کنند _ وظیفه فیلم نام نویسان وفعالان عرصه تاریخ وهنر نیز این است که با شناخت این خط فکری منفور ومطرود چهره واقعی آنان را درقالب نمایش وفیلم به همگان معرفی نمایند تا این گروه اندک تروریست هرچه بیشتر مورد نفرت همگان قرارگیرد .

 

ارشیا ارشادی  2016/11/24 

 

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 442 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 3:23

نامه های رضاپهلوی ومریم قجر رجوی تروریست به رونالد ترامپ رئیس جمهور خل وچل جدید

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ترامپ سرمایه دار خل وچل ومتن نامه های  رضا پهلوی ومریم قجررجوی 


ارشیا ارشادی وابراز تاسف برای مردم امریکا درمورد ترامپ وکلینتون 

2016/11/12  ( واکنش _ 108)


مقدمه _ سرانجام نمایش خسته کننده  یک ساله  منابع پشت پرده قدرت در امریکا به پایان رسید ویک سرمایه دار خل وچل ومتوهم وبیمار  بعنوان رئیس جمهور به مردم امریکا تحمیل گردید _ 

به باور نگارنده انتخابات امریکا یکی از مسخره وطنزالود ترین گزینش ها درجهان است چراکه مافیای رسانه ای غرب به مدت یک سال ملیونها نفر آدم ساده لوح وناآگاه ظاهر بین راسرکار می گذارند _ 6/6 ( شش ملیارد و600 ملیون ) دلار هزینه می کنند تا به نام  مردم  یک الاغ ویا یک فیل را درافکار عمومی بعنوان فرد منتخب ( ! ) جا بیاندازند _ برای  رئیس جمهور امریکا شدن نه سواد ودرک وشعور دانش وتجربه لازم است ونه مدرک تحصیلی و مقام ومرتبه اجتماعی _ فقط کافی است که یا یک سرمایه دار خل وچل و ماجراجو مثل ترامپ  باشی ویا یک هنرپیشه دست دوم فیلم همانند رونالد ریگان  ویا فرزند فلان رئیس جمهور ویا زن یک رئیس جمهور سابق ( بوش وکلینتون ) ویا اینکه یکی ازبستگانت قبلا رئیس جمهور  وبه وضعیت مشکوکی کشته شده باشد ( رابرت کندی ) _ درسال 2008 وقتی دست وبال صحنه گردان ها ازاین دست ادم ها کم بود به سراغ یک سیاهپوست ( اوباما ) رفتند تا رنگین پوست بودن ایشان رابعنوان یک گزینه تازه به مردم معرفی کنند _ اکنون پس از اینکه نتوانستند هیلاری بی عرضه ومتوهم  را بعنوان زن ریاست جمهور سابق به مردم تحمیل کنندزمزمه هایی را شروع کرده اند که ممکن است میشل اوبامااولین  رئیس جمهورزن امریکا در سال 2020 امریکا باشد !   


آنچه درنهایت انتخابات ریاست جمهوری امریکا را شکل می دهدچگونگی  به بازی گرفتن افکار عمومی است که آنهم یا با شهرت دیگران میسر می گردد ویا در نمایش اخیر با دلارهای یک سرمایه دار دیوانه تشنه مقام ونام ومنصب بنام رونالد ترامپ _ ایا جایی خوانده ویا  شنیده اید که این اتتخابات یک کاندیدای دیگر به نام  خانم  دکتر جیل استاین هم داشته که کاندیدای حزب سبزها بوده است ؟ 


طبعا نه چرا چون مافیای رسانه ای غرب به سراغ این فرد وحزب او نمی رود تا ازاو خبری منتشر کند چون ایشان نه معروف است ونه پولدار واین اصلا مهم نیست که اینفرد تحصیل کرده ودارای دکتری باشد چون دردایره سرمایه داری نیست پس  ول معطل است ......!


نمایش انتخابات سال 2016 درامریکا آنقدر مسخره بود که سه روز است گروه قابل توجهی  از جوانان امریکایی  درچندین شهر آن کشورعلیه این نمایش به خیابان ها ریخته و اعتراض می کنند_ پرچم امریکا را به آتش می کشند   وو ... دراین تظاهرات ها  تاکنون یک نفر هم توسط پلیس کشته شده است .


نمایش انتخاباتی امریکا وسرکار رفتن مشتی از هموطنان ساده وکم سواد ما 


طی یک سال گذشته که برخی وقت ها جهت خنده وتفریح به مراحل مختلف این نمایش نظری می انداختم  مشاهده کر دم که هم میهنان باهوش ما عموما تنها شاهد این تیاتر هستند وکم تر واکنشی نسبت به آن دردرون مرزها راشاهد بودم  _ دربرون مرز اما گروهی از ایرانیان غرب زده وبه بیماری تب مافیای رسانه ای غرب  مبتلا شده موضوع را جدی گرفته وبا حرارت یک نوجوان ماجراجو به ان نگاه می کنند _ این افراد گاهی هم با سادگی وساده لوحی به تبیین وتحلیل آن مشغول گشته وبه نکات مثبت ومنفی کاندیداها می پردازند (! )  ودرواقع این گروه اندک را مافیای رسانه ای غرب همانند مردم امریکا  سرکارگذاشته است  .


واکنش ها به اعلام ریاست جمهوری دونالد ترامپ خل وچل متوهم 


 واکنش ها به نتیجه این نمایش درامریکا هم متفاوت ورنگارنگ بوده است _ این واکنش ها از تظاهرات اعتراضی  سه روز اخیر در آنکشور که با شعارها علیه این دیوانه متوهم آغاز شده که در آن گروهی از معترضین حتی پرچم امریکا راهم به آتش کشیده اند  وتا ابراز نگرانی و هشدار و بی تفاوتی عموم مردم جهان ادامه یافته است _ آنچه مسلم است اینکه به باور من هیچ تفاوتی بین این دو نبوده وهردونفرشان اسب گاری سرمایه داری غارتگر امریکا می باشند _ تنها نکته ایکه بنظرم در سخنان ترامپ دیوانه  جالب آمد این است که گفت : برنامه حمایتی اوباما ( OBAMA  CARE) را بهم خواهد زد !

توضیح اینکه اوباما قصد داشت برای 50 ملیون امریکایی که فاقد بیمه درمانی هستند طرحی را جهت کمک به این جمعیت به تصویب برساند که طی 8 سال ریاست جمهوری اش با مخالفت سرمایه داران مواجه و موفق به تصویب وتائید آن نگردید.


دو واکنش به انتخاب ترامپ توسط رضا پهلوی ومریم قجر تروریست دست مایه طنز

نخست _  نامه رضا پهلوی به ترامپ 

  دفتر رونالد ترامپ _ 2016/11/10 

جناب اقای رونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا 

پس از سلام وتبریک به شما ازطرف خودم ومامانم وزن وبچه هایم


امید وارم حال شما خوب باشد _ من رضا هستم _ رضا پهلوی _ فرزند شاه سابق ایران

شما من را نمی شناسی _ من 38 سال است که درکشور شما درحضور مامانم اینا تاج گزاری کرده وپادشاه قانونی ایران هستم 

من همچنین یکی از افراد وسخنگوی شورای سلطنتی خودم هستم که 60 عضو ایرانی درداخل وخارج ایران دارد 

ترامپ جان _ اجازه بدهید شمارا پدرم خطاب کنم 

پدرجان 

من شکایت دارم _ 38 سال است که بدون تاج  وتخت ومردم  درکشور شما مشغول سلطنت هستم _  درست است که خرج من وخانواده ام را مامان فرحم می دهد ولی ایشان هم کم کم صدایش در آمده وبمن می گوید 38 سال است که خرج تو وخانواده ات را می دهم وتوهم بیکار وبیعار راست راست برای خودت می چرخی _ خسته شدم _ پس کی قراراست شاه بشی و من بعنوان مادر شاه تاج برسرت بگارم ؟ پس کی قراراست درمجلس حاضر شوی و سوگند بخوری  ؟  تو چقدر بی بته ای رضا 

وخلاصه خیلی بمن فشار می آورد ومی گوید: من پایم لب گور است وآخرین آرزویم دیدن تو درلباس پادشاهی است 


پدر ترامپ جان 

من از تو خواهش والتماس می کنم که شورای من را برسمیت بشناسی ونفر 61 امین عضو آن بشوی

من خواسته زیادی ندارم ازتو فقط خواهش می کنم که هروقت خواستی بمب بریزی روی ایران حواست باشد کاخ های مارا مورد هدف قرارندهی چون ما قراراست در انجا ها زندگی کنیم 

پدر رونالد جان 

من هروز با طرفدارانم درایران چت می کنم و اونها هی بمن می گویند پس چی شد رضا ؟ چرا نمی آیی ؟ 

پدر عزیر من 

من درتاریخ 9 آبان همین چند روز پیش 55 ساله شدم _ در روزهفتم آبان 5 نفر از طرفداران من که برای سالگشت روز کوروش درمحوطه  پاسارگاد دریک گوشه  جمع شده بودند  بمن گفتند : رضا تولدت مبارک


من فکر می کنم همین پیام رمز آلود کافی باشد که تو بفهمی من تنها شاه قانونی ایران هستم

  پدرجانم 

 پدرم وقتی  داشت می مرد بمن گفت : رضا : فکر کن تاج وتخت ایران بین دوتا شیر قرار دارد وتوباید با کشتن آن دو به سلطنت برسی _ بروببینم چیکار می کنی ؟


پدر ترامپ ولی مشکل اینجاست  من وهمسرم از  موش  و سوسک می ترسیم _ پس توبگو چطوری به تاج وتخت برسیم ؟

البته من وبچه های شورا یک طرح مهم داریم که برایت می فرستم که خلاصه اش این است 

ما خواهان برگزاری یک انتخابات پادشاهی درایران هستیم که تنها کاندیدایش  هم خود من هستم ودراین راه حل دموکراتیک اگر مردم به من رای دادند که هیچ پادشاه می شوم ولی اگر گفتند نه ....... قول می دهم مثل بچه آدم بدون هیچ اعتراضی برگردم امریکا و مثل سابق زندگی کنم وبرای همیشه بی خیال سلطنت شوم . 

پدر ترامپ 

بیا وتامامان فرح نمرده وسیله رفتن من به ایران را فراهم کن _ منهم قول می دهم وقتی شاه شدم چند چاه نفت را به نام توکنم


امید وارم درکنار همه کارهایت به  شا ه شدن من وپیری و پابه گوری  مامان فرح هم فکر کنی 


دوست ودوستدار تو _ رضا پهلوی _ مامان فرح و زن وبچه من 

امضا : رضا پهلوی ...... 

 


دوم _ نامه مریم قجر رجوی به ترامپ 

دفتر رونالد ترامپ 2016/11/10

خدمت برادر مجاهد نشان جناب ترامپ سلام می کنم _ خوبی ؟ خوشی ؟ خانم بچه ها _ والده خوبند ؟

من مریم هستم _ قبلا مریم رجوی بودم وپس از مرگ مسعود قراراست مریم بن فیصل شوم _ ترکی چندماه پیش رسما بمن پیشنهاد صیغه شدن داد ومنهم گفتم فعلا قصد ازدواج ندارم ومیخواهم خانم رئیسی مقاومت رابکنم 


برادر رونالد __ پس از تبریک 

 امید وارم تو اهل مماشات نباشی _ بنابراین تمامی خواسته های خودم از رئیس جمهور سابق راکه بارها جیغ کشیدم وگفتم ونوشتم  را تکرار می کنم 

من خواسته زیاد وجدیدی ندارم وتمام اینها مربوط به گذشته است وچون نادیده گرفته شده اند دوباره تکرار می کنم 

مرحله اول _ قبل ازتخلیه اشرف 

1_ نیروهای امریکایی باید فورا به عراق بازگشته ودوباره آنجا را اشغال نمایند 

2  _ کلیه نیروهای عراقی باید فورا کمپ اشرف را ترک کنند 

3 _ امریکا باید  اسمان اشرف را پرواز ممنوع اعلام تماید 

4 _ نیروهای امریکایی باید دوباره محافظت از اشرف را بعهده بگیرند 

5_ دولت مالکی باید ازکار برکنار وبرای محاکمه تحویل دادگاه اسپانیا گردد

6_ کلیه دستگیرشدگان باید فورا آزاد شوند 

7 _ امریکا باید به تمام قول هایی که به بچه ها داده عمل کرده وانها را تحت پوشش شورای امنیت وکنوانسیون ژنو نماید 

8 _ اگر امریکا از تعهداتش شانه خالی کند شورای امنیت سازمان ملل باید فورا کلاه آبی ها را برای محافظت ازاشرف بفرستد

9 _ قطعه مروارید باید فورا جهت دفن بچه ها تحویل ما گردد 

10 _ دولت عراق باید به برادر استیواستیونسن و اخویدال اجازه بازدید از اشرف رابدهد

11 _ ما آماده ترک اشرف هستیم به شرطی که امریکا چند هواپیما بفرستد وتمامی اشرفی هارا به کشور خود منتقل کند 

12_ صدای بلندگوها بچه هارا ناراحت کرده _ آنها را از کار بیاندازید


مرحله دوم  _ بعد از تخلیه اشرف 

 1 _  لیبرتی زندان وکثیف است وزیرساخت هایش هنوز کامل نیست _ پس بچه هارا دوباره به اشرف بازگردانید 

2 _ کمپ لیبرتی را پناهگاه کمیساریا اعلام کنید وپرچم سازمان ملل رابر فراز آن قراردهید 

3 _نیروهای " کلاه آبی " رابرای حفاظت از اشرفی ها ی لیبرتی به عراق اعزام کنید

4 _  محاصره پزشکی را برچینید و چون لیبرتی کوچک است به مسافت آن بیافزائید 

5 _ جلیقه ضد گلوله و تی وال های بیشتر برای لیبرتی بفرستید

6 _ سلاح های شخصی بچه هاراکه گرفته اید برای حفاظت به انها بازگردانید

7 _ اموال بچه ها را آخویدال 500 ملیون قیمت گاشته _ دولت عراق اجازه فروش نمی دهد _ مالکی رابرکنار کنید 

8 _  مارتین کوپلر  مامور اطلاعاتی رژیم است _ اورا برکنار ومحاکمه کنید 

9 _ من را بعنوان مقاومت به رسمیت بشناسید وبا من گفتگو کنید 

10_ اجازه بدهید اشرف را خودمان بفروشیم و پولش راصرف انتقال اشرفی ها به البانی کنیم 

11 _ صندلی ایران درسازمان ملل را فورا به من ومقاومت  تحویل دهید 

12 _ امریکا دست از مماشات بردارد وراه حل سوم من را اجراکند .

13_ امریکا به من اجازه سفر به آنجا رابدهد 

برادر ترامپ 

دولت من آماده به دست گرفتن قدرت است _ شما نگران نباش ما برای همه وزارت خانه ها وزیر داریم 

اوبامای مماشاتگر که بچه های من را از خانه آب واجدادیشان اخراج کرد وفرستاد به آلبانی _  لااقل تواگر مماشاتگر نیستی  چند هواپیما بفرست اینهاراببر امریکا تا برایت صدها اشرف بسازیم .


ای برادر امریکا یی

من چندتا مرض دارم  ویک پایم لب گور است _ همه من را مسخره می کنند ومی گویند رئیس جمهور مقوایی 

مسعود مرد ومن نمی دانم چه خاکی برسرم کنم _ چند هزار پیروپاتال و ودیوانه و خل وچل مثل خودم ریخته سرم _ لطفا به من ویزا بده بیام آمریکا خودم را یک جایی گم وگورکنم تا ازدست این جنازه های متحرک راحت شوم 

دیگر عرضی ندارم _ رقیه وربابه ومهوش و مریم سلام میرسانند 


مریم قجر _ خانم رئیس 21 ساله مقاومت  _ پاریس 2016/11/11


ارشیا ارشادی 2016/11/12

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 566 تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت: 1:51