من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
تلویزیون صهیونیستی من وتو _ فریب گوگوش وخلغتبری و اهداف این رسانه

تاریخچه تلویزیون  صهیونیستی من وتو ازسواستفاده از  گوگوش  تا تجاوز به جوانان (  روشنا سولماز وفریال )  _ بخش 2


ارشیا ارشادی  2016/03/15

 

 

 

 

به زودی گفتگوی کامل وجامع وویژه  با شبنم وشیدا رئیسی  از کارکنان سابق وگریخته از مرکز فساد وفحشا ( تلویزیون صهیونیستی من وتو ) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _  درسال 2010 درآستانه تاسیس تلویزیون من وتو درجامعه مجازی چنین تبلیغ شده که تلویزیون گوگوش به زودی با برنامه" گوگوش آکادمی"  راه اندازی خواهد گرید  _ دست اندرکاران این رسانه برای پاک کردن ردپای خود از " منبغ سرمایه گذاری"  تلاش کردند با پرداخت چند ملیون پوند به گوگوش ودراختیار گرفتن دوهفته ای او ماهیت این رسانه را پنهان نموده وگوگوش راسرمایه گذار این رسانه معرفی کنند _ استفاده از گوگوش همچنین باعث جذب واعتماد طرفداران این خواننده نیز می گردید _ پس گوگوش  پوشش مناسبی بود برای افتتاح یک رسانه صهیونیستی که متعلق به " رابرت مرداک " تا ردپای این رسانه رابنوعی محو نماید .

 

 


معرفی مرجان وکیوان عباسی  ماموران اموزش دیده موساد درتلویزیون من وتو 

 

1 _ کیوان عباسی _ یک شخص بیسواد وبیکار و علاف ساکن امریکا _ مدتی با چند تلویزیون تبلیغی لس آنجلسی  شراکت سرمایه گذاری  داشته  ولی موفقیتی بدست نیاورده _ مدتی هم با پدر وبرادرش یک سایت پرونو را درکشور کانادا بنام  " هاستلر تی وی  اداره می کرده است  _ تااینکه نامبرده درسال 2008 در  امریکا باعوامل موساد (اطلاعات اسرائیل ) اشنا می شود و پیشنهاد تاسیس یک تلویزیون درانگلیس  رادریافت می کند وسپس بع اتفاق همسرخود مرجان عبا سی برای دیدن دوره عازم اسرائیل می گردند ..

 

2 _  مرجان عباسی _ زنی بی سواد _ علاف وسربارجامعه درامریکا _ نامبرده درسال 2008 با کمک فرزند یکی از عوامل موساد ( رضا اعتمادی ) بانام قلابی" رها " یک تلویزیون اینترنتی تبلیغی  به نام " ببین تی وی " ( bebin tv) را ران اندازی واداره کرده که البته هیچ موفقیتی یه دست نیاورده است _  نامبرده درسال 2008 باکیوتن  عازم اسرائیل می گردد تا درمرکز اموزش های موساد درحومه تل آویوتعلیمات لازم را ازسربگذراند _ این دو مدت 1 سال تحت اموزش قرارداشتند و سپس برای به دست گرفتن مدیریت صوری تلویزیون من وتو عازم بریتانیا می گردند ( سال 2009) 

 

 3 _ استخدام گوگوش  و هومن خلعتبری  برای راه اندازی شبکه من وتو  .

  برای تاسیس یک رسانه  با پشتوانه مالی " رابرت مرداک " صهیونیست و مدیریت موساد آنهم بدون تبلیغ نیاز به جنجال سازی ویک برنامه انحرافی بود که آنهمم با به تور انداختن  گوگوش بی سواد  وهومن خلعتبری  نا آگاه  تحت نام تبلیغی  نام دروغین آکادمی گوگوش ! درسال 2010 کلید خورد 

گوگوش برای این برنامه فریبنده که 15 روزهم طول کشید مبلیغ 6 ملیون پوند (منهای مخارج) وهومن 4 ملیون پوند از صهیونیست ها دستمزد دریافت نمودند تا مبلیغ رسانه ای گردند که  تهدید حمله نظامی به ایران  وجنگ تبلیغی نتان یاهو.ی صهیونیست ازجمله وظایف تعریف شده اش بود _ فرهنگ سازی ازدیگر هدف های این رسانه بوده ومی باشد 

 

4 _ سرقت آرشیو های رادیو وتلویزیون ایران از  طرف عوامل انگلیس  و فروش آن به صهیونیست ها ددرتلویزیون من وتو >>>> نگاه کنید به فیلم هایی که دربرنامه  تونل زمان  توسط عنصرصهیونیست پانته آ  مدیری پخش وتبلیغ می گردند 

 

5 _  سایر مامورین موساد درتلویزیون من وتو >>>>  رضا و ناصر اعتمادی _  تیام بصیر ( ملیجک مرجان عباسی ) _ امید خلیلی ( ....)  _  سالومه سید تیا ( فریب خورده وفریب دهنده زنان ) _ ندا جناب ( مسئول گروه لزبین ها ) _ پانته آ مدیری ( مسئول برهم زدن خانواده ها وتبلیغ مجردی ) _ مریم تهرانی ( همجنسگرا ) _ پریسا ساوجی و  پریسا سحرخیز ( دو  عضو شبکه زنان بدون مردان ) _ پوریا زراعتی ( مامور موساد  وحاعل وخبرساز ) _ سام غضنفری  ( رابط من وتو وفرقه رجوی )

 

6 _   زنانی  که بعد ازتجاوز جنسی ویا پس از آگاهی ازنقشه تجاوزبه زنان از تلویزیون من وتو گریخته اند 

 

 آزاده اسدی _ نیوشا بقراط _ بنفشه رضایی _ طناز خامه _ شبنم رئیسی _ شیدا رئیسی _ هاله پورنیا _ منصوره زاهدی _ شیوا مدرسی _ شهین افروخته  _ مرسده نیازی _ بیتا روان یخش _ نرگس رضازاده _ توران درگهی  وووو 

7 _ جاسوسی از داخل ایران  ( برنامه گزارشگر ) 

 

 

برنامه گزارشگر درتلویزیون من وتو گرچه درظاهر بخاطر دریافت عکس وفیلم وخاطره وغیرو.... از  داخل ایران طراحی شده ولیکن پوشش یک برنامه جاسوسی می باشد و برخی از افراد فریب خورده درداخل ایران بدین وسیله به تور موساد  افتاده ودرزای مبلغ اندکی  به جاسوسی علیه ایران روی می اورند ..... هشدار وهشدار  فریب برنامه جاسوسی گزارشگر را هرگز نخورید این گزارش ها درابتدا به اتاق موساد دراین رسانه منتقل می گردد وپس از جدا کردن اخبار جاسوسی ازدیگر گزارش ها دراختیار مسئولین من وتو قرار می گیرند ......

  

در برنامه آتی >>> گفلگوی ویژه با شبنم وشیدا رئیسی پس از فرار از این رسانه را ازدست ندهید 

 

ارشیا ارشادی 2016/03/18 

 

 

من وتو وافشاتلویزیون من وتو + گوگوش + موساد + مرجان عباسی + تجاوز به زنان + سولماز + فریال + گزاشگر + جاسوسی + اعتمادی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 3219 تاريخ : شنبه 29 اسفند 1394 ساعت: 12:53

مقدمه برای افشای وسیع وگسترده تلویزیون صهیونیستی من وتو مرکز فحشا وفساد خانواده عباسی

افشای گسترده تلویزیون صهیونیستی من وتو _ از دست مزد 6 ملیون پوندی گوگوش تا تلاش برای تجاوز جنسی به این خواننده وفرار او ازاین مرکز فحشا وتباهی 

ارشیا ارشادی 2016/03/16

مقدمه _ ازاین پس درکنار افشای مریم قجر تروریست وفرقه رجوی به افشای وسیع وگسترده ومستند تلویزیون رابرت مرداک  صهیونیست به نام  " من وتو " خواهم پرداخت و همکاری این رسانه با فرقه رجوی وBBC را برای همگان روشن خواهم نمود .....

چه مطالبی درمورد تلویزیون من وتو دراین دفترخواهید خواند 

1 _ معرفی گذشته مرجان وکیوان عباسی

2 _ سفر به اسرائیل ودیدن دوره های آموزش تلقین فرهنگی وجنگ روانی 

3 _ عضویت مرجان وکیوان در سازمان اطلاعاتی موساد 

4 _ تاسیس تلویزیون من وتو با سرمایه رابرت مرداک صهیونیست  و همکاری این دومامور موساد 

5 _ بودجه سری وماهیانه من وتو چقدراست وازکجا تامین می گردد 

6 _ بنیامین نوبری  مسئول فارسی زبان تلویزیون من وتو 

7 _ معرفی خانواده خلافکار عباسی و فحشا خانه های این خانواده دراروپا و سایت های پرونو ی متعلق به آنها

8 _ فروپاشی ده ها خانواده درتلویزیون من وتو توسط " جنبش اسرائیل آزاد " به رهبری پانته آ مدیری 

9 _ فریب _ اغفال و تجاوز جنسی درتلویزیون من وتو وعکس ده ها زن مورد تجاوز رارگرفته وگریخته ازاین رسانه 

10 _ همکاری گوگوش با خانواده عباسی درفریب زنان _ تلاش برای تجاوز جنسی به گوگوش و فیلم برداری از اتاق خواب ودوش محل سکونت نامبرده بعنوان مدرک حق السکوت 

11 _ تجاوز جنسی به ازمیا  _ آوا _ روشنا _ سولماز _ طناز _ بیتا _ آیدا _ فریال و ووووچندین زن دوختر دیگر

12 _ ازدواج  رسمی رضا اعتمادی  با شاهین ( شراره ) نجفی + سند ازدواج 

شاهین نجفی ( شراره ) پس از کنسرت تورنتو با رضا اعتمادی ( رها ) ازدواج رسمی نمود این سند از مرکز ازدواج همجنسگریان انگلیس  کپی برداری شده است......

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

13 _ همکاری تلویزیون من وتو با فرقه تروریستی رجوی 

وده ها مطلب دیگر _ به زودی >>> خاطرات شبنم وشیدا رئیسی و تجاوز گری بنام ساسان سمویی ( کپی )

من وتو وافشاتلویزیون من وتو + رابرت مرداک صهیونیست+ مرکزفساد + خانواده عباسی + شبنم وشیدا رئبسی + مریم تهرانی + حسن عباسی,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 3439 تاريخ : چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت: 15:50

مریم قجر تروریست _ انتخابات درایران و مراسم نشست "چه خاکی برسرم شد ؟ " درفرانسه

مریم قجر تروریست _ انتخابات درایران و نشست " دیدی چه خاکی برسرم شد ؟ " درفرانسه

ارشیا ارشادی 2016/03/07

مقدمه _ درتاریخ 7 اسفند 94 همزمان دوانتخابات درایران برگزار گردید _ بنابرآمارهای منتشره 62 درصد حائزین شرایط درپای صندوق های رای حضور یافتند _ تعدادحائزین شرایط درمحموع نزدیک به 56 ملیون نفربوده اند که ازاین تعداد حدود 35 ملیون  ( حدود 62 درصد )  درتمامی شهرها وروستاهای ایران به پای صندوق های رای شتافتند _میزان شرکت ساکنین تهران دراین انتخابات حدود 40 درصد گزارش شده است.

مریم قجر تروریست و انتخابات درایران _ از دروغ های رسوا تا رفتن به حالت کما !

از دوماه پیش ازبرگزاری انتخابات درایران دو ستاد  تحت نام " نفی انتخابات " در دوپایگاه تروریستی لندن و پاریس تشکیل گردیده وحدود 400 نفر از مزدبگیران علاف وبیکار وسربار فرقه رجوی فعال گردیدند _ درپایگاه لندن گروهی بطور 24 ساعته مشغول جعل خبر _ نشر شایعه و داستان سرایی های مسخره درباره انتخابات بوده اند وگروه دوم نیز این جعلیات رابعنوان خبر !  در جامعه مجازی منتشر می کرده اند 

درهمین حال مریم قجر تروریست با تعدادی ازکلفت هایش دریک سالن دراوور  نشسته و با استفاده از تصویرهای تلویزیونی جریان انتخابات را از رسانه های ایران دنبال می کرده  وحرص وجوش می خورده وبه آجر و دیوار پنجول می کشیده است !

برگزاری نشست " چه خاکی برسرم شد "درروز 8 اسفند در قلعه تروریستی اوور ( فرانسه )

فردای روز انتخابات درایران مریم قجر دستورداد همه کلفت ونوکرها وندیمه ها وپیشمرگ هایش درسالن جمع شوندگرچه  نام این نشست " بررسی انتخابات درایران "  بود ولی مریم قجر دربخش دوم نشست  گردهمایی خودمانی تری تحت عنوان " چه خاکی برسرم شد " برگزار نمود 

دربخش نخست مریم قجر یکی از کلفت های شکنجه گرش موسوم به  " مهوش دریده " راصداکرد تا گزارش  جمع بندی انتخابات را برای همه بخواند

مریم قجر : مهوش ریقو بیا بالا بیار ببینم درایران چه اتفاقاتی درروز انتخابان رخ داده ؟

مهوش دریده : بنام مسعود بی ناموس و خلق قهرمان صدام _ فعالیت گردان ها _ تیپ ها _ لشگرها وسیاهی لشگرها علیه انتخابات  چنین بوده است >>> شعار نویسی در مستراح های بین راه شمال 12 مورد _ شعاردادن در ازتفاعات دیزین _ کلک چال و کویر لوت 24 مورد _  نوشتن شعار من رای نمی دهم درکوچه ها وبردیوارها 7 مورد _ چسباندن عکس خواهر مریم به سطل زباله ها 13 مورد _ درضمن 4 خواهر وسه برادر هم درشب انتخابات درمحلی خلوت  عکس خواهر مریم رابلند کرده ویواشکی عکس گرفتند ... همین 

مریم : همه اش همین بود ؟ ای خاک برسر شما بی عرضه ها _ لشگر وگردان وتیپ ووو. ....همه اش 7 نفر بوده اند ؟ این مسعود بی ناموس هم سالهاست قاطی کرده وتو مخفی گاهش دری وری می گوید _ پس کجاهستند آن اشرف نشان ها و  نشیمن ها ؟ .... نه خیر بازهم  کنف شدیم _ خواهر مهوش من می رم قرص بخورم بیافتم توهم بچه هارا برای دوساعت دیگر جهت برگزاری نشست " چه خاکی برسرم شد " آماده کن _ 

گزارش نشست " دیدی چه خاکی برسرم شد " درنوشتار آتی 

ارشیا ارشادی 2016/03/07

 

من وتو وافشاانتخابات درایران + مریم قجر تروریست + مهوش دریده + گزارش + عکس مریم درمستراح + نشست چه خاکی بر سرم شد ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 449 تاريخ : سه شنبه 18 اسفند 1394 ساعت: 1:13