من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
اعلامیه 17 ماده ای مریم قجر تروریست درمورد حقوق بشر وزنان منتشر شد !

اعلامیه 17 ماده ای مریم قجر تروریست درمورد حقوق بشر وزنان منتشر گردید !

ارشیا ارشادی 2015/10/17

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ مریم قجر تروریست یکی ازبدنام ترین زنان تاریخ جهان می باشد _ این زن که اکنون درسن مادر بزرگی به سر می برد اما آرزوهای خام وخیال های توهم آلود بسیاری دارد _ اززمانی که مسعود رجوی معدوم این زن را بعنوان رئیس جمهور قلعه اسفاط شده اشرف معرفی کرد دریک پوسته ضخیم " بیماری توهم " درغلطیده وادعاهایی می کند که عموما خنده دار ودرسطح جوک وطنز می باشند _ درمورد گذشته وجنایات این زن قبلا نوشتم وبارهم خواهم نوشت _ اخیرا این زن بدکاره و زشترووزشتخو درجمع گوسپندان کلونی شده مقاومت خود ادعا هایی کرده _ حال ببینیم با توجه به جنایات این گروه وگذشته نکبت بارش جامعه ایده آل این فرقه چه مشخصاتی می تواند درمورد حقوق بشر وزنان داشته باشد .

اعلامیه 17 ماده ای مریم قجر تروریست  >>> ماده یکم _ همه مردها وزن ها باید از شوهرانشان طلاق بگیرند >>> ماده دوم _ خانواده ها سم جامعه هستند پس ما پدر_ مادر _ خواهر وبرادر نداریم وهمه باید احساس کنیم زیر بته به عمل آمده ایم _ ماده سوم_ هیچ زنی حق عاشق شدن ندارد وهوس ازدواج کردن راباید ازسر بیرون کند_

ماده چهارم _ زنان نمی توانند بعنوان هنرپیشه درفیلم وسریال وغیرو بازی کنند وباید از مردان زن پوش استفاده شود _ ماده پنجم _  زنان حق هیچگونه ارایش وپیرایش ندارند _ ماده ششم _ همه زنان ودختران باید از روسری تعین شده از طرف ما استفاده کنند

_ ماده هفتم _ پمپ بنزین مردان وزنان باید جدا باشد _ ماده هشتم _ زنان حق استفاده از اینترنت ودنیای مجازی راندارند _ ماده نهم _ همه کودکان ازسن 7 سالگی باید اموزش نظامی ببینند وملیشیا شوند _ ماده دهم _ همه مردن وزنان باید هرشب در عملیات جاری شرکت کرده وگزارش بدهند _ ماده یازدهم _ همه مردها وزنها باید هرهفته درعملیات غسل هفتگی شرکت کرده وخواب ها وبند جیم ( جنسی ) های خودرا گزارش دهند

_ ماده دوازدهم _ همه زن ها ومرد ها باید روزی 16 ساعت کارکنند _ ماده سیزدهم _ هیچ کس حق اعتراض ندارد و اگر کوچکترین اعتراضی کرد تحت برخورد قرارمی گیرد _ ماده  چهاردهم _ زنان ومردان حق فکر کردن وانتخاب ندارند وما بجای آنها هم فکر می کنیم وهم تصمیم می گیریم _

ماده پانزدهم _ همه مردان وزنان باید فقط لباس نظامی تعین شده مارا بپوشند _ ماده شانزدهم _ هیچکس حق ندارد به جز تلویزیون ما و اخبار ما وسایت های ما  اخبار را ازدیگر منابع دریافت نماید _ ماده هفدهم_ هرکس این مواد راقبول نداشته باشد عامل اطلاعات است وباید تسویه گردد

ارشیا ارشادی 2015/10/17

من وتو وافشامریم قجر تروریست + اعلامیه 17 ماده ای + عسل هفتگی + عملیات جاری + بند " جیم ( جنسی ) + بیماری توهم + مثله کردن زنان + قلعه مخوف اشرف ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1712 تاريخ : شنبه 25 مهر 1394 ساعت: 23:21

مریم قجر تروریست و سرکوب زنان درتشکیلات فرقه تروریستی رجوی

مریم قجرتروریست وسرکوب زنان درتشکیلات فرقه تروریستی رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی 2015/10/09

پیشنوشت _ مریم قجر تروریست نقش بسیار مهمی در سرکوب وبه فریب کشاندن زنان اسیر درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی بعهده دارد _ این زن بی سواد وشیاد وفریب خورده را ملیجک مسعودهم می گویند زیرا همانند یک میمون دست آموز بی آنچه خود اراده ای داشته باشد زنجیرش دردست مسعود رجوی است  وبفرمان او جست وخیز می کند وجای دوست ودشمن را نشان می دهد _درواقع مریم قجر برای تشکیلات نقش " کاتالیزر " را ایفا می کند _ مسعود رجوی خائن ترشحات ذهنیت مالیخولیایی خودرا به این زن دیکته می کند واوهم این نقشه هارا با کمک زنان حرمسرای فرقه به اجرا درمی آورد 

ترسیم تشکیلات فرقه رجوی 

تشکیلات فرقه رجوی بدین صورت طراحی شده است >>>1_ سرکرده فرقه رجوی >> 2 _میخ های تشکیلاتی ( اعضای مرد  وفادار قدیمی به مسعود ) >>> 3_ مریم قجر تروریست >>> 4_ زنان حرمسرا >>>5 _ زنان آزمایشی حرمسرا >>> 6_ بدنه تشکیلات ....

مسعود رجوی بعنوان رهبر عقیدتی تصمیم گیرنده نخست می باشد _ سپس این تصمیم ها به میخ ها اعلام می شود _ میخ ها تصمیمات را به مریم قجر منتقل می کنند _ مریم قجر زنان سرکوبگر تشکیلاتی ( حرمسرا ) را ازدستور مطلع می کند _ دستورات جهت اجرا به زنان ازمایشی حرمسرا ابلاغ می شوند _ این زنان مسئول اجرای دستورات هستند وبرای اعضای بدنه فرقه  دستورات را تشریح کرده  وبراجرا نظارت می نمایند 

میخ های تشکیلات درواقع عوامل پشت صحنه هستند و براجرای دستورات نظارت دارند  ودرظاهر مریم قجر تروریست ابلاغ کننده دستورات است وهمانند یک گوسپند بدنبال بزگری بنام مسعود است ( البته رهبر فرقه هم اکنون درحالت مرگ بالینی قرارگرفته است ) بیچارگی وپرت وپلاگویی های نزدیک به دوماه اخیر مریم قجر تروریست بهترین مدعاست _ مریم قجر تاکنون دوبار مخفیانه به ایرلند وشهر کورک ( CORK) سفر نموده وچون ازخود هیچ ندارد نمی داند بااین مشکل که حدود 12 سال مخفیانه ارتباط داشته چه کند ؟

مریم قجر تروریست دراین تصمیم گیری ها ی ضدانسانی شریک مسعود رجوی خائن می باشد 

1_  زندان _ شکنجه وکشتن معترضان به تشکیلات وکسانی که خواهان جدایی بوده اند 

2 _ فرمان حمله تجاوزکارانه درپناه صدام به ایران درمرداد سال 67 که منجر به کشته شدن حدود 300 نفر از مدافعان میهن گردید 

3 _ دستور خارج کردن رحم وتخمدان بیش از صد تن از زنان اسیر ( قله آرمانی )به جلاد نفیسه بادامچی اززنان حرمسرا 

4 _ دستور طلاق های اجباری وجدا کردن  وفروپاشی نزدیک به 700 خانواده 

5 _ دستور جدا کردن 1700 کودک ازخانواده ها وقاچاق کردن آنها به اروپا وتحویل به مرکز نگاهدای کودکان بی سرپرست

6  _ فریب صدها زن جهت تشکیل حرمسرا وشرکت درمراسم عقد جمعی این زنان ومران " رقص رهایی " 

مریم قجر تروریست عنصر پلید وضد زنی است که در نابودی آینده چند صد زن اسیر ومرگ تدریجی آنها نقش وسهم بسیار مهم دارد _ هم اکنون اقدامات مهمی درفرانسه از طرف خانواده قربانیان تروریسم فرقه رجوی به جریان افتاده ودر آینده نه چندان دور همگان شاهد دستگیری این زن تروریست بدنام وجنایتکار خواهند بود_ سحرنزدیک است 

ارشیا ارشادی 2015/10/10 

 

من وتو وافشامریم قجرتروریست + طلاق های اجباری + حرمسرای رهبرفرقه + جلاد نفیسه بادامچی + رقص رهایی + سرقت کودکان + حمله به ایران ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 3199 تاريخ : شنبه 18 مهر 1394 ساعت: 15:05

جلسات توجیهی مریم قجر تروریست برای آماده کردن زنان اسیر جهت عضویت درحرمسرا ( قسمت دوم)

جلسات توجیهی مریم قجر تروریست برای فریب دادن زنان اسیر جهت پیوستن به حرمسرای رهبر فرقه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی 2015/10/04

مقدمه _ درنوشتار پیشین محل ونام سه ساختمان حرمسرا ( قرارگاه بدیع زادگان X _ مقرسری 49 دراشرف و کاخ پارسیان ) را معرفی نمودم دراین نوشتار به سخنان مریم قجر تروریست درتوجیه حرمسراسازی وفریب زنان جهت پیوستن به حرمسرا را تشریح خوام نمود ...

زنان حرمسرای فرقه رجوی چگونه انتخاب می شدند ؟ 

مریم قجر تروریست طبق گزارشات سران سرکوبگر تشکیلاتی ازجمله مهوش سپهری _ رقیه مشهدی آغا ( پارسایی ) فائزه محبت کار _ فرشته یگانه _ صدیقه حسینی _ زهرا مریخی _ زهره اخیانی _  نفیسه بادامچی _فهیمه اروانی که همگی قبلا به عقد مسعود رجوی درآمده و درکابین او قرارگرفته بودند پس از برگزاری عملیات های جاری وغسل هفتگی انتخاب وبه مریم قجر تروریست معرفی می گردیدند ودراینجا بود که مریم درحضور این زنان " قیر گونی شده " ویا حساب پس داده زنان جدید را درسالنی جمع و این مطالب فریبکارانه  را برای آن زنان اسیر اینگونه شرح می داد >>>> دنیای فردیت دنیای کثیفی است  واگر شما دراین دنیا به فکر همسر وفرزند وخانواده باشید از هدف اصلی خود " صدق ووفا " ویکی شدن با رهبری دور خواهید شد _ شما بخشی از وجود وقدرت رهبری هستید وباید این رخت کثیف فردیت را از تن خارج کرده و لباس ذوب شدن دررهبری رابه تن کنید_ شما باید پرده بین خودر ورهبری را باشهامت پاره کنید وخودرا درکابین او که امن ترین جای جهان است احساس کنید _ مسعود رهبر عقیدتی وهمسر دائمی ووفادار شما خواهد بود وشما هیچ پناهگاه امنی غیر از حریم خصوصی رهبری نخواهید داشت _ شهامت یک مجاهد درس بزرگی است وامتحان  پس دادن به مسعودفرصتی است که کم ترنصیب هرکسی می شود  ومن خوشحالم که شما با جدیت وپشتکار توانسته اید به این مرحله برسید _ به امید روزی که همه زنان مجاهد موفق شوند به کابین رهبری راه یابند _ من به شما سرافرازان تبریک می گویم <<<<<

چگونه ممکن است زنی اینگونه دیگر زنان را به  پیوستن به حریم کابین همسر خود دعوت کند ؟

 اول اینکه :   مسعود رجوی قدرت وتوانایی جنسی نداشت واین را قبلا فیروزه بنی صدر افشا کرده بود و بهمین دلیل خیال مریم  راحت بود که مسعود بی بخار است وکاری از او ساخته نیست 

دوم اینکه _ سراین زنان اسیر تنها بهمین خیال که زن مسعود هستند گرم می شد وبرای همیشه خیال عشق وازدواج و ... ازسر بیرون می کرده وخودرا بخشی از زنان حرمسراوزن مسعود احساس می کردند 

سوم اینکه _ مسعود با نام گذاشتن زنان حرمسرا براین زنان وتصاحب ظاهری آنها به مردان فرقه نوعی هشدار می داد که به این زنان او چشم نداشته وبه آنها نزدیک نشوند چون سهم رهبری هستند 

بیماری جنسی ومازوخیسم مسعود رجوی 

مسعود رجوی علاوه بر ناتوانی های جنسی مبتلا به بیماری های جنسی نیز بود وچون خود قادر به رفع نیازهای جنسی خود نبود لذا در قرارگاه بدیع _ مقر 49 و کاخ پارسیان اتاق های مخصوصی برای خود ساخته بود _ مسعود دراین اتاق ها می نشست واز پشت شیشه به ارتباط های جنسی مردان وزنان وزنان وزنان باهم تماشا می کرد ولذت می برد _ تقریبا تمامی دوستان نزدیک مسعود مجبور بودند دراین اتاق ها به اقدامات جنسی مبادرت کنند تا مسعود از طریق تماشا بهره جنسی ببرد 

یک یادآوری _ حقایق تلخ نوشته شده از طریق خاطرات اعضای سابق وزنان جداشده ازاین فرقه بدست آمده وتوسط اینجانب تدوین گردیده اند _ مطالب فوق بصورت پراکنده در خاطرات افراد مورد اشاره وجود دارند _ نگاه کنید به خاطرات خانم بتول سلطانی ( اولین زن فراری حرمسرا ) وخاطرات فیروزه بنی صدر 

پایان بخش دوم _ این مطالب را در نوشته های آتی تا مراسم رقص رهایی دنبال کنید 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و تلاش گر حقوق زنان  2014/10/04

من وتو وافشامریم قجر تروریست + طلاق های اجباری + کابین رهبری + عقد 400 زن + مقر X + پایگاه بدیع زادگان + کاخ پارسیان + بتول سلطانی + فیروزه بنی صدر ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 2863 تاريخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 ساعت: 3:42

نقش مریم قجر تروریست دراداره حرمسراهای فرقه رجوی _ ازقرارگاه X تا مقر49 وکاخ پارسیان

نقش مریم قجر تروریست درساختن حرمسراها _ ازقرارگاه X تا مقر49 وکاخ پارسیان 

ارشیا ارشادی 2015/10/04

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

مقدمه _ بعد از عملیات رجوی _ صدام درمردادماه 1367 صدها زن شوهر خودرا ازدست دادند _ وجود این عده زن ودیگرزنانی که شوهری نداشتند باعث شدند تا مسعود رجوی تصمیم به تشکیل حرمسرا گرفته واین زنان را درعملیات " رقص رهایی " به عقد خود در آورد _ دراین نوشتار درکنار نقش مریم قجرتروریست درساختن  حسرمسرا تمامی حرمسراهای  فرقه رجوی را معرفی خواهم نمود ....

یا اوری اینکه این نوشته ها برپایه خاطرات اولین زن فراری حرمسرا یعنی خانم  بتول سلطانی  تدوین گردیده است ...

نخستین حرمسرا پایگاه بدیع زادگان یا مقر X

مقر بدیع زادگان  پایگاهی مخفی وسری درعراق بود که غیر از مسعود ومریم وزنان شورای همسری فرقه دیگرکسی از وجود آن اطلاعی نداشت _ دربخشی ازاین قرارگاه  یک مجموعه ساختمانی شامل اتاق های مجهز  و یک استخر بزرگ ساخته بودند که به مقر ایکس معروف بود _ دراین محل دوکار انجام می گرفت جلسات خصوصی مریم قجر تروریست بازنان جهت آماده شدن برای " رقص رهایی " و به عقد مسعود درامدن  و خود مراسم عقد دسته جمعی زنان واجرای مراسم " رقص رهایی "

محل دوم حرمسرا دراردوگاه اشرف ( مقر 49 )

مقر 49 دربخشی از اشرف ساخته شده بود که دورتادور ان چند دیوار وسیم های خاردارکشیده شده بود نزدیک شدن اعضا به این محل سری ممنوع بود وفقط مریم ومسعود وزنان فریب خورده شورای زنان می توانستند وارد این محل گردند _ مقر49 در20 مترزیر زمین با درب های فلزی قطور وضد انفجار ساخته شده بود _ مسعود رجوی تمامی امکانات خوش گذرانی وعیاشی رادراین محل فراهم کرده بود 

محل سوم حرمسرا _ کاخ پارسیان 

ساخت کاخ پارسیان درسال 78 شروع ودراواخر 79 به پایان رسید _ این کاخ درزمینی به وسعت 4000 متر ساخته شده بود _ هزینه ساخت این کاخ ملیونها دلار بود که از طریق حق مزدوری فرقه رجوی برای صدام تامین می گردید _ ساخت این کاخ ودکوراسیون آن توسط فرانسوی ها انجام شد _ این کاخ دارای سالن برای " رقص رهایی "  و اسکان های کامل برای هرزن جدا ساخته شده بود _ درواقع اینها " زنکده " مسعود رجوی ومحل عیش وعشرت اوبود _ کلاس های اموزشی مریم قجر برای زنان دعوت شده جهت حرمسرا دراین کاخ برگزار می گردید _ بخشی ازکاخ هم متعلق به مریم ومسعود وفهیمه اروانی ( سوگلی حرمسرا ) بود _ کاخ پارسیان هم مکانی کاملا سری محسوب می گردید وبه جز زنان حرمسرا کسی حق ورود بدانجا را نداشت _ نظافت وتمیز نگاه داشتن کاخ هم بعهده زنان حرمسرا بود _ اراین کاخ دولایه حفاظت می شد _ لایه نخست نگاهبانان فرقه ( درخارج کاخ ) ولایه دوم ماموران اطلاعات استخبارات صدام که درلایه دوم مستقربودند _ مسعود رجوی تصمیم داشت تمامی 700 زن عضو فرقه را تصاحب ودراین کاخ جا بدهد که برنامه او به خاطر حمله امریکا به عراق متوقف شد وتنها نیمی اززنان به عقد مسعود رجوی در امدند _ پس از سرنگونی صدام رجوی ازاین کاخ گریختند و این محل بعنوان پایگاه نیروهای امریکای تسخیر گردید .

درنوشتارهای  آتی به اتفاقات رخ داده دراین کاخ _ حرمسرا  خواخم پرداخت و ماجرای " رقص رهایی " راتشریح خواهم نمود 

ارشیا ارشادی _ 2015/10/04

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

من وتو وافشاقرارگاه X +قرارگاه بدیع زادگان + مقر49 + کاخ پارسیان + حرمسراها + طلاق های اجباری + رقص رهایی + مریم قجر تروریست,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 3507 تاريخ : يکشنبه 12 مهر 1394 ساعت: 16:29

مریم قجر تروریست رابیشتر بشناسیم _ نقش سرکوبگری علیه زنان فرقه( قسمت دوم )

مریم قجر تروریست رابیشتر بشناسیم  ( قسمت دوم ) _ سرکوبگر ارشد تشکیلاتی زنان فرقه 

ارشیاارشادی 2015/09/30

ازدرخواست خانواده های اسیران فرقه رجوی درمورد ملاقات با فرزندانشان پشتیبانی کنیم

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ مریم عضدانلو قاجار ملقب به مریم قجر ترورییست یکی از بدنام ترین ومنفور ترین زنان ایران می باشد _ شاید تا قبل ازاینفرد پری بلنده زن هرجایی به خاطر شرکت درکودتای امریکایی 28 مرداد 1332 زنی بدنام به شمار می رفت ولیکن با مطرح شدن نام واقدامات جنایتکارانه مریم قجر طی سه دهه گذشته به سادگی می توان پری بلنده را درمقابل مریم قجر تروریست زنی با مفید تر وبی ازار تر معرفی نمود .

برای شناخت اقدامات مریم قجر ( سهیم وشریک مسعود رجوی ) باید نگاهی به وضعیت زنان درمناسبات تشکیلاتی فرقه تروریستی رجوی بیاندازیم 

محدودیت ها ومحرومیت های زنان اسیر درفرقه رجوی 

1 _  زنان حق هیچگونه انتخاب ندارند 

2_ زنان به دستور تشکیلات  مجبورند به ازدواج ویا طلاق هستند 

3 _ زنان از حق ارایش وپیرایش محروم هستند 

4 _ زنان مورد دستبرد فیزیکی _ جسمی _ جنسی واحساسی قراردارند 

5 _ زنان ازحق هرگونه تماس با خانواده های خود محروم هستند 

6 _ زنان حق شرکت درتاتر ویا هرنوع بازیگری راندارند و درشوهای فرقه رجوی مردان رابصورت زنان در می آورند

7 _ زنان حق فکرکردن به عشق وجنس مخالف وفرزند وازدواج ندارند وهمه باید به دستور مریم قجر تروریست خودرا در کابین رهبری تصور کنند 

8 _  زنان حق داشتن عکس ویا فیلم ازخانواده های خودرا ندارند 

9 _ زنان همانند بقیه اعضا ازهرگونه ارتباط با دنیای خارج از مناسبات ( اینترنت _ ماهواره _ نشریات ) محروم هستند 

10 _ به غذای زنان ماده ای شیمیایی افزوده می گردد که باعث رشد سریع موهای زائد بدن  می گردد و بهمین دلیل بسیاری اززنان اسیر درفرقه رجوی دارای  سبیل می باشند 

11_اززنان بعنوان ابزار استفاده شده  و  وآنها رابعنوان طعمه _ خبرچین وجاسوس علیه هم جنسان خود بکار می گیرند 

12 _  رحم وتخمدان زنان مشکوک به حس آینده و آزادی احتمالی وزندگی طبیعی جهت کشاندن به اوج ناامیدی درطرحی بنام " رسیدن به قله آزمانی " توسط جلادی بنام نفیسه بادامچی بیرون کشیده می گردد _ نام ومشخصات حدود 100 نفرازاین زنان تاکنون توسط خانم زهراسادات میرباقری آگاهی رسانی شده است.

گرچه دستور تمامی این اقدامات زن ستیزانه توسط مسعود رجوی صادر شده ولیکن مریم قجر تروریست درمورد اجرای آنها بعنوان یک آسان کنند ( کاتالیزر ) عمل کرده است 

مریم قجر تروریست بعنوان منشی _ مشاور وزمینه ساز سرکوب زنان فرقه باید تحت پیگرد قرارگرفته ودردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته علیه زنان صدها زن اسیر محاکمه گردد 

ارشیا ارشادی 2015/09/30

من وتو وافشامریم قجر + سرکوب زنان + ازدواج اجبازی + طلاق اجباری + نفیسه بادامچی + قله آزمانی + خارج کردن رحم وتخمدان + محرومیت های زنان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 4229 تاريخ : چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت: 16:38

مریم قجر تروریست رابیشتر بشناسیم ( بخش نخست )

مریم قجر تروریست را بیشتر بشناسیم  ( بخش نخست)

ارشیا ارشادی 2015/09/29

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ مریم قجر کیست _ چه می گوید وتاچه اندازه درجنایات فرقه تروریستی رجوی نقش وسهم داشته است ؟  اینها مسائلی هستند که به مرور دردین دفتر مورد بررسی قرارخواهند گرفت .

سال دستگیری 2003 می باشد که بدین وسیله تصحیح می گردد

مریم عضدانلو قاجار معروف به مریم قجر درسال 1332 دریکی ازروستاهای اطراف قزوین متولد شد _ درسال 1355  درمسابقه دخترشایسته ایران شرکت کرد ولی درهمان دور نخست کنار گذاشته شد _ درکسب علم وتحصیل هیچگونه هوش و استعدادی نداشت ولذا موفق به کسب دیپلم نگردید و بیکار وسربار خانواده بود _ درسال 1358 برادرش محمود عضدلنلو که دید بیکار وبیعار است اورا به مهدی ابریشمچی ( مهدی بی غیرت) معرفی نمود _ کودنی وبیسوادی ونا آگاهی این زن جوان باعث شد طعمه خوبی برای فرقه رجوی گردد و دراین سال به این گروهک تروریستی پیوست وزن تشکیلاتی یکی از اعضای فرقه گر دید _ درسال 1358 کاندیدای نمایندگی مجلس ازطرف فرقه رجوی گردید که تنها توانست چند صدرای بدست اورد _ درسال 1361 پس از شروع فاز نظامی _ تروریستی با کمک فرقه رجوی بطور قانونی ازایران خارج وارد فرانسه گردید .

مریم پس ازورود به فرانسه دردفتر مسعود رجوی بعنوان دفتردار مشغول بکارشد_ روابط مسعود رجوی با مریم قجر ( زن ابریشمچی ) روز به روز نزدیک ونزدیک ترگردید و سرانجام با پایان یافتن پیوند استراتژیک  بنی صدر _ رجوی وطلاق فیروزه بنی صدر ازمسعود رجوی این رابطه به مراحل بسیار حساسی رسید _ فیروزه بنی صدر دختری چوانی که بعلت فشار پدرش زن مسعود رجوی شد درخاطرات خود پس ازجدایی از ارتباط نامتعارف مسعود رجوی با مریم قجر سخن گفته است .

مریم قجر تروریست یک دختر بنام اشرف دارد که ادعا می شود دختر ابریشمچی است 

وسرانجام روابط مریم قجر با مسعود رجوی به معامله این دوختم شد بطوریکه مهدی ابریشمچی مریم قجر را طلاق داد تازن مسعود گردد .درمقابل دختر جوان موسی مینا خیابانی که نصف او سن وسال داشت راهدیه گرفت _ مریم قجراز انجا که زنی بی اراده _ نا آگاه وسطحی نگربود ازاین پس مثل موم درچنگال مسعود رجوی قرار گرفت که به مرور از او یک زن کاملا مطیع ودست آموز ومقلد صرف ساخت _ رابطه مسعود رجوی ومریم قجر همانند لوطی وعنتر می باشد _ مریم قجر درجنایات نزدیک به دهه مسعود رجوی ازجمله طلاق های اجباری _ حرمسرا سازی _ رقص رهایی _ وبیرون کشیدن رحم و تخمدان بیش از صد زن وصدالبته فریب وسرکوب زنان نقش وسهم عمده ای داشته ودارد 

درنوشتارهای آتی مریم قجر تروریست را بیشتر معرفی خواهم کرد 

ارشیا ارشادی 2015/09/29

من وتو وافشامریم قجر + مهدی بی غیرت + فیروزه بنی صدر + مینا خیابانی + طلاق های اجباری + رقص رهایی + ناقص العضو کردن زنان + نفیسه بادامچی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 4445 تاريخ : سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت: 22:23

واکنش نخست _ ماجرای غیب شدن وبلاگ من ودلواپسی وپیغام وپسغام مریم قجر تروریست

مارا چو آفتاب مساوی ست روز وشب      گرشام مرده ایم سحر زنده گشته ایم 

***********************************

به روز رسانی تازه >>> خوشوقتانه وبلاگ سابق من با تلاش مسئولین سایت به من بازگرداند شد _ بدین وسیله مراتب سپاس بیکران خودرا حدمت مسئولین سایت ابراز می نمائیم _ بچه ها متشکریم

خدمت مسئولین محترم میزبان " نیلو بلاگ " 

نگارنده دهسال است که وبلاگ نویسی می کنم _ نه سال ازاین مدت را دربلاگفا مشغول بودم که به لطف آقای شیرازی حاصل این مدت تلاش من ( 400 متن ) یکباره دود شدند وبه هوا رفتند _ ازخرداد 94 دراین سایت عضو شدم و تا ده روز پیش 44 ارسال فرستادم _ کم کم دوستان قدیم مرا پیدا کردند تا اینکه مشکلات ظاهر شدند _ اول گوگل گفت : من اصلا چنین سایتی نمی شناسم _ بعد نیلوبلاگ گفت : خبری ازش ندارم _ جالب اینکه من می نوشتم وارسال می کردم ونیلو بلاگ هم می گفت : به روز رسانی انجام وسایت شما در لیست قرارگرفت _ ولی وقتی کلیک می کردم بازهم ازسایت من خبری نبود _ نامه نوشتم و جواب فعلا نگرفتم _ حالا من هیچ جواب مریم قجر تروریست را چه کسی می دهد که معتاد نوشته های من شده وده روز است شب وروز ای میل می دهد وسئوال پشت سئوال که : ارشیا چی شدی ؟ چرا خبری ازت نیست ؟ مرده ای ؟

خلاصه خواهش می کنم برای جلوگیری ازسکته احتمالی مغزی مریم قجر هم که شده لطفا سایت مرا بمن بازگردانید وگرنه مسئول مرگ مریم شما هستید _ ضمن اینکه من مجبورم اگر درست نشود باز اساس کشی کنم _ اینهم آدرس وبلاگ مفقود شده من >> 

www.fergeh_rajavi.niloblog.com

باتشکر وسپاس از رسیدگی به موقع شما _ ارشیا ارشادی 2015/09/22

من وتو وافشاگم شدن وبلاگ + مریم قجر تروریست + نیلوبلاگ + دلواپسی مریم + پیام وپسغام + سکته مغزی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1238 تاريخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 ساعت: 2:22

قابل توجه مسئولین نیلو بلاگ _ چرا وبلاگ من غیب شده است ؟

مسئولین محترم نیلوبلاگ بادرود وسپاس خدمت شما 

وبلاگ من تحت نام " زنان اسیر درفرقه رجوی " مدتی است دچار اشکال شده است _ قابل جستجو نیست _ درلیست به روز شده ها ثبت می شود ولی دیده نمی گرد د

لطفا بررسی ورفع مشکل نمائید _ به این ادرس www.fergeh_rajavi.nilioblog.con

مرگ مریم قجر تروریست دراین باره زودتر اقدام کنید

باتشکر ارشیا ارشادی 

 

من وتو وافشا...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 969 تاريخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 ساعت: 2:18