من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
گفتگوی مریم قجر تروریست ( رجوی ) با نشریه الوطن( El vatan) الجزایر ( بخش نخست )

 گفتگوی مریم رجوی خانم رئیس  برگوزیده به "  مقاومت " با نشریه الوطن الجزایر چاپ جدید ( بخش نخست )


ارشیا ارشادی 2015/12/17

 


خائنین وجنایتکاران را نباید یک باره و  با شلیک گلوله درقلبشان کشت _ بلکه باید با فروکردم نوک تیز قلم بر وجدان واحساسشان روزی یک با آنها را به مرحله جنون و خود کشی کشاند ....... ارشیا ارشادی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

یک توصیه : دنبال کنندگان مطالب آگاهی رسان درمورد جنایات فرفه تبهکار رجوی می توانند متن هایی دراین مورد را دراین دو دفتر نیز دنبال نماید >>>>

1 _ زنان اسیر درفرقه رجوی 

>>>>>>>>>>>>زنان اسیر درفرقه تبهکار رجوی  <<<<<<<<<<<<

 2 _ مریم فجر تروریست 

>>>>>>>>>>>>>مریم قجر تروریست رابیشتر بشناسیم

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


مقدمه _ مریم قجر عضدانلو ( رجوی )بنظرمن  زنی است ساده _ بی سواد و ناآگاه که درمیان خیل زنان تحت فریب که  به مزاج مسعود رجوی خوش آمده بود وبهمین دلیل پس از ارتباط های پیدا وپنهان بااو  از مهدی بی غیرت خواست این زن را  طلاق بدهد تا به تصاحب او درآید  _ درگرماگرم  نزدیکی بنی صدر _ رجوی مریم مدتی " کلفت وخدمتکار " فیروزه بنی صدر ( زن اجباری رجوی ) بوده است که  فیروزه مریم را زنی کودن _ دست وپا چلفتی _ بیعرضه و دریک کلام  فاقد شعور خوانده است .

 

مریم زمانی ازطرف باند رجوی بعنوان کاندید مجلس معرفی شد _ آرای بدست آوره مریم آنقدر کم وناچیز بودن ( حدود 500 رای ) که دستگاه رجوی علیرغم وقاحت وبی شرمی مثال زدنی اش  حتی جرات انتشار رای های او ودیگر کانیداهایش را نکرد .

مریم اصولا هیچ گونه سوادی نداشته وندارد وعلت انتخاب او از طرف مسعود بخاطر همین کودن بودن وفرمان پذیری بوده است

نگارنده به مریم قجر نوعی احساس ترحم دارم و برای این زن وشخصیت مصنوعی او  با این همه فیگورهای ناشیانه بعنوان یک زن  دراوج حماقت وتوهم متاسف می شوم _ او یک قربانی است _ یک قربانی شیاد ودروغگو که صدها زن را فریب داده وبه قربانگاه رجوی فرستاده است _ مریم بی شک درهمه چنایت ها وخیانت ها وسرکوبگری های مسعود مفلوک ومعدوم شریک است و باید زمانی دستگیر ومحاکمه گردد _ درپشت چهره این زن " مصنوعی " با این همه دجالگری وخیالپردازی وژست وفیگورهای مسخره   که از مسعود و مشاورانش یاد گرفته واجرا می کند چهره  زن بی پناه وآواره و بی وطنی وبی هویتی وشکست خورده ای را می بینم که روزی چند بار آرزوی مرگ می کند _ اخیرا با تشدید بیماری های رنگارنگش چهره واقعی اش بخوبی نشان می دهد با مرگ فاصله چندانی ندارد _ استفاده از هورمن ها و عمل جراحی ها متعدد وممتد  بی شک نه تنها  نمی توانند جلوی مرگ زود رس این شخصیت تقلبی رابگیرند بلکه سقط شدن اورا جلو می اندازد .

 

 

چهره بی رتوش مریم قجر سال 2007 

***********************************

مریم قاجار خیلی دوست دارد با نشریات ورسانه ها گفتگو کند ولی از آنجا که طبق شرایط فرقه گزارشگران باید ازاو سئوال های قبلا بررسی وچک شده بپرسند و خط قرمزها را رعایت کنند بنابراین هیچ رسانه ای حاضر به پذیرش این شرایط ضد آزادی اندیشه  و بیان نشده  وچنین است که دستگاه تبلیغی فرقه رجوی با پرداخت هزینه وخرید نشریات درجه هشتم وبی مخاطب برای او گفتگوی از پیش طراحی شده تنظیم می کنند _ گفتگوهایی که هیچ حرف تازه ای خارج ازادبیات مشخص فرقه ندارد وتکرار وتکراری هستند _ اکنون بنده تصور کردم که درعالم واقعی بعنوان یک پرسشگر مقابل او نشسته ام وسئوال های حقیقی می پرسم واوهم فازغ از این شخصیت قلابی ومصنوعی خود پاسخ های حقیقی وراست می دهد و این شد نتیجه گفتگوی من با مریم قجر 

 

چهره بی رتوش وصاف کاری مریم قجر درسال 2015

*****************************************


 گزارشگر : باتشکر اگر ممکن است خودتان را معرفی وتعریف کنید 

مریم :  بنام مسعود وخلق سابقا قهرمان و مامور وزارت اطلاعات  کنونی من مریم قاجار62 ساله و رئیس جمهور برگزیده مسعود مفلوک هستم  و کارم هم همین است 22 سال است با بچه ها درچراگاه  اشرف و " اوور " می چریم و بفرمان مسعود مرتب  پیام و نظر یه  برای جهان متصاعد می کنم وکار دیگری هم نه بلدم ونه  وظیفه ای دارم 


گزارشگر : مدت 22 سال سخت نیست ؟ اگر ممکن است یک روز کاری تان را شرح دهید 


مریم : درسته خیلی سخته ولی مسعود می گفت تو از مادرت خانم رئیس زادیده شده ای وبهت خیلی میاد_ کارروزانه هم اینکه صبح که بلند می شوم می روم تو جایگاه وبچه ها سرود می خوانند وازجلوی من رژه می روند  وبعدش من صبحانه می خورم وگزارش های عمنلیات جاری  و غسل هفتگی بچه هارا می خوانم ودستور تشویق ویا تنبیه امضا می کنم _ بعدش کلاس " مریم وانقلاب " رابرگزار می کنم _ با  تلفن به رودی عزیزم  یک انرژی خاصی می گیرم وبعدش اخبار سایت هارا می خوانم  وحرص می خورم ومجبور می شوم  قرض ضد التهاب وتشویش وپوکی استخوان وچند قرص دیگر بخورم ومثل مرده  ساعتی برم تو اناق درب را قفل کنم و باخودم  جلوی ائینه عملیات جاری وغسل هفتگی  برگزارکنم

_ خلاصه تف به مسعود وتف به این زندگی تکراری وبی نتیجه و خفه کننده _ کاشکی رئیس جمهور نمی شدم _ چه غلطی کردم  تف به گورت مسعود کثافت .....

چهره بی رتوش وصاف کاری وبتونه  مریم قجر سال 2012 

*************************************

گزارشگر :  شما جمعا رئیس جمهور چند نفر هستی ؟ 

مریم :  دقیق دقیق طبق امار مهوش حدود 1000 نفر _ تازه اینها هم با دریافت حقوق بمن میگن خانم رئیس _ ولی تعداد اصلا مهم نیست وکیفیت مهمه مثلارودی جولیانی عزیزم  و جان بولتن به صد تا ازاین لیبرتی های قبلا اشرفی می ارزند _ رودی که به درستی جای خالی  مسعود را از همه جهت برای من پرکرده فداش بشم یک پارچه شهرداره ومهنم  خانم رئیس خوب بهم میایم نه ؟


گزارشگر :  گفتی اشرف _ اشرف چی شد ؟ قراربود اصلا نجنبد ولی فروریخت چرا ؟ 

مریم : ببین  مسعود کاسبه _ می ده _ می گیره _  میده _ می گیره  _ اسلحه هاروداد برای خودش حفاظت امریکایی گرفت و بعدش اشرفو داد  _ خط خوردن لیست امریکا روگرفت ومینا خیابانی رو داد _ منو گرفت _ ای  _ افسوس که دود شد رفت هوا _ کجایی مسعود ؟ 


گزارشگر :  مسعود چی شده ؟ کجاست ؟ مرده ؟ یا درحال مرگه ؟ 

ببینم تو مامور اطلاعاتی یا خبرنگار مگه قرارمون نبود نیایی اینور خط سرخ ؟ _  بااین همه  میگم  جسم مسعود که مهم نیست _ اسمشه که مهمه _ مرده وزندش باهم فرقی نداره ومهم اینکه اسمش تو" کتاب   گینس "ثبت شده 


 گزارشگر : نشنیده بودم اینو کمی توضیح بده لطفا درچه مورد رکورد کسب کرده  وکتاب گینس ؟


مریم :  تو زمینه رکورد زن داشتن تاحالا چهارصد وخورده ای زن تو حرمسرایش ثبت شده وماهم با گینس تماس گرفتیم _ رفت لیبرتی وبعدش هم اومد اروپا وامریکا اسم همه را ثبت کرد .


گزارشگر : چهارصد تازن ؟ خوب حالا این زنان درغیاب مسعود چکار می کنند ؟ 

 مریم : مهم نیست اصل کار گینس بود که قبول کرد واین زنان هم درگوشه وکنار ول هستند ومثل کرم وول می خورند _فقط اسمشه زن مسعودن ولی با دیگران انقلاب ایدئولوژیک می کنن _ البته مسعود هم کبریت بی خطره  و از همان جوانی هم " افسرده بهی " ثابت وبی حرکت وخاطرجمع  ولی دلش می خواست جایی اسمش ثبت بشه ومنهم کمکش کردم 


گزارشگر : همه گفتند ومی گویند که شماباید فورا این 1900 نفر را از عراق خارج کنین چون خطرناکه ولی انتقال کند پیش می رود علت چیست ؟ 

مریم : ما برای اینها پول خرج نمی کنیم چون الان همشون زپرتی ومردنی هستند ومسعود می گفت : اینها مفت هم گرون هستند وفقط به درد لیست مرده ها می خورند _ من برای هرکاری یک راه حل دارم _ گفتم که اشرف را ملک اهدایی سید الرئیس به مسعود بوده  یا بفروشید ویا اجاره بدین تا ما با پولش  این ارتش فرسوده اسقاطی رابیاریم البانی تا قبل از مردن یک نفس بکشند

 گزارشگر :  خوب اینها تو البانی قراراست چیکار کنند ؟


مریم : یک سریشون که مامور اطلاعات هستند ومی خواهد ازانقلاب من دست بکشن _ این نفوذی هارا بیرون می کنیم _ نصف بیشترشون هم که وقتی میاریم فورا می بریم بیمارستان تا اونجا بمیرن _ بقیشون راهم داریم یک چراگاه بزرگ تو البانی می سازیم  وولشون می کنیم بچرند تا بمیرند.

گزارشگر : پس ارتش آزادی _ صدتا اشرف _ رزمندگان برپا وبرجا _ هم سنگر هم گونی نوبت سرنگونی چی شد ؟


مریم : خوب شما بودی  با  چند صدتا پیر مرد وپیر زن  دیوونه زنجیری بیمار روحی روانی چه غلطی می کردی  ؟ با همین شعارها اونا کیف می کنن وخرغلت می زنند _برای  سرنگونی هم مسعود معدوم حجت را تمام کرد وقبل از مرگ بمن وصیت کرد و گفت : سرنگونی  اصلا بمن مربوط نیست  ومن فقط تو اون دنیا   پارتی شون  میشم که زیاد هیزم داغ  تو ما... اینها  نکنن .......


گزارشگر : پس شما دوباره پس از 34 سال دوباره  وارد فاز سیاسی شدید  ولی بازهم که از امریکا واسرائیل عاجرانه تقاضا می کنین به ایران سخت بگیرن واگر هم شد حمله کنند اینو چطوری تحلیل می کنید ؟ 


مریم : مسعود معدوم فداش بشم  البته برخی وقت ها اشتباهات کوچولویی کرده مثل اعلام  سرنگونی ششس ماهه _ یک ساله _ دهساله _ 20 ساله وولی خوب این مماشاتگرها نگذاشتند _ مثلا اگر سال 60 امریکا به کمک سید الرئیس می آمد وایران را بمباران شیمیایی _ میکربی _ اتمی می کرد حرف مسعود هم درست از آب درمیامد  ومن ومسعود هم برمی گشتیم ولی نکرد واین شد که سرنگونی 6 ماهه حالا 34 سال طول کشیده _  اگر امریکا واسرائیل همان سال 60 که ما فرارکردیم حمله کرده بودند الان من  برگشته بودم و بجای رئیس جمهور پلاستیکی دست کم بیوه  زن رهبر معدوم شده خالق  انقلاب ایدئولوژیک بودم 


گزارشگر : شایعه  وخبر هایی هست که شما دونوع سرطان دارید وشیمی درمانی می شوید این خبرها  تاچه حد به حقیقت نزدیک  هستند ؟

مریم : من تکذیب نمی کنم که مثل همه بیماری های کوچولو دارم ولی اینکه سرطانم پیشرفته است را تکذیب می کنم من دارم مبارزه می کنم شب وروز خوب طبیعیه ممکنه  دشمن به یک جای من هم حمله سنگین بکنه ودردم بیاد  _ ولی من ازهمین جا به همه می گویم  محاله من زودتر از رودی جولیانی عزیزم  بمیرم _ دوتایی وصیت کردیم مارو تویه گور بزارن تا همیشه کنار هم باشیم .


گزارشگر : بگذریم نظرت راجع به توافق کشورهای گروه  5+1 و سفر مسئولین اروپایی به ایران چیست ؟ 


مریم :  ماقبلا هم با گوسپندان مقاوم اعلام کردیم که همه اعضای 5 + 1 مامور اطلاعاتی رژیم هستند وهرکس هم برای هرکاری ازاروپا وامریکا به ایران سفرکند مامور رژیم است  وما که مقاومت هستیم نفرین کردیم وگفتیم : الاهی قلم پای همه تون بشکنه _ الاهی چرخ هواپیمایتان درهوا پنچر بشه _ الاهی  تو چاله هوایی گیر کنین ونتونین بیاین بیرون ذلیل مرده ها _ ما به زودی لیست حقوق ماهیانه همه این مامورین اطلاعات  را چاپ می کنیم .

 گزارشگر : نظر شما راجع به فرارهای اعضای شورا ی رهبری ( خانم سلطانی ..)  و افرادی چون قصیم وروحانی وباستان سیرویغمایی وو چیست ؟ ایا این فرارها نشان مختومه شدن پرونده  سازمان شما نیست ؟ 


مریم : این بتول سلطانی از بیعرضگی این اشرف نشینان حیف نان توانست فرار کند _ بنا برحکم مسعود که بااون بالا بالاها در تماس دائم است حکم فرار زنان مرگ است و نمی شود که کسی بااین همه اطلاعات فرار کند وپته مارا بریزد روی آب _ ولی شد واین رقیه مشهدی اغا وفائزه خباثت کار راهم فرستادیم دنبالش و گفتیم برگرد ما دستور می دهیم شوهرت دوباره زن توشود حتی گفتیم 5000 دینار هم بهت می دهیم به شرطی که " شتر دیدی _ ندیدی " ولی قبول نکرد چون مامور اطلاعت رژیم بود _ مسعود می گفت : هرکس فرارکنه خائن است وباید اورا کشت وکسی حق ندارد بمن شک کند _ چه برسد به فرار 

درمورد یغمایی وقصیم وروحانی این ها تقاضای دوبرابر شدن مواجب می کردند ومی گفتند ما ازبسکه دروغ گفتیم به سرطان حنجره دچارشدیم وبنابراین باید به ما دوبرابر مزد بدهید ما با 50 درصد افزایش هم موافق بودیم ولی آنها گفتند نچ نچ فقط صددرصد _ ولی این یغمایی را ماشاعر کردیم او ن با تعریف ومدح من ومسعود شاعر شد حالا می گفت دیگه صرف نمی کنه من کلی به مخ معیوبم فشار آوردم ودرباره مهرتابان یک لامپی شعر وترانه سرودم حق من است دوبرابر حقوق دریافت کنم _ من که یک عمر از تونل انقلاب خواهر مریم رد شدم وزنم راهم دودستی تقدیم مسعود کردم باید حقوقم صددرصد افزایش یابد وگرنه می روم وجدا می شوم و خلاصه کار خودشان را کردند البته ما صدها سند ومدرک داریم که این سه نفر ازاول هم مامور اطلاعات ونفوذی بوده ومی خواستتند مسعود را چیز خور کنند _ پس همان بهتر که بروند گم شوند ما کارمند گستاخ و دبه درآر نمی خواهیم  و بعد اینکه فرارکردند منهم کم اخراجشان را صادر کردم ......در  سازمان ما مثل همه گروه های انقلابی  ورود آزاد وخروج ممنوع است .....


گزارشگر : می گویند شما مثل پادشاهان قجر زندگی می کنی وکلی نوکر وکلفت وخدمه وحشمه ومحافظ  دارید درسته ؟


مریم :  ببینید من خانم رئیسم گوسپندان مقاومتم وهر رئیسی بالاخره کاخ ونوکر وکافت ومحافظ وپیش مرگ  ومیرزا بنویس می خواد _ مگه من چیم از اوباما و اولاندا و نتان یاهو واین انگلا مرکل کمه ؟  تازه ناصرالدین شاه قاجار پدر پدر پدر من بوده _ من که نباید از اجدادم کم ترباشم _ درثانی من با چهارصد تا آدم بی مصرف وبیعرضه وبیکار وعلاف که دورم را گرفته چه کنم ؟ خوب باید یک کاری برای این بی مصرف ها درست کنم یانه ؟ منهم براشون کار تعین کردم _ مریم و شهرزاد که پیش مرگم هستند ومهوش هم مسئول عملیات جاری وعسل هفتگیه وبقیه هم نگهبان و باعبان و نظافت چی هستند وشب وروز ازمن مراقبت می کنند _ تعادی شون هم مسئول دزدیدن گل وگلدان از قبرستان اوور هستند_ تعدادی شون هم چماقدارند وبه جداشده ها حمله می کنند وپاچه گاز می گیرند _ من این همه شغل ایجاد کرده ام بداست ؟ 

 

گزارشگر :  آخه گل وگلدان  دزدی هم شد شغل ؟ فکر نمی کنی برای تو بدباشد که بهت بگویند خانم رئیس دزدها ؟


مریم :  این البته دزدی نبوده وعملیات " انتقال گل " نام داشته  _ بعدشم اون خانم که شکایت کرده ما سند  ومدرک داریم مامور اطلاعات رژیم بوده  وگرنه چند گل وگلدان که ارزشی ندارد که این مامور رژیم شکایت کرده _ خاک برخودش وشوهرش

 

 

پایان قسمت نخست ............. ادامه دارد 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان ترور واسیران فرقه رجوی

2015/12/18 

 
من وتو وافشامریم قجر + نشریه الوطن + بتول سلطانی + سورای حرمسرا + رودی جولیانی + جان بولتن + سرقت گلدان + پایگاه اوور + حومه پاریس,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1715 تاريخ : شنبه 28 آذر 1394 ساعت: 15:17

افشای نام کسانی که به ملاقات مریم قجر تروریست رفته اند _ ازاسفندیار منفردزاده تا مرجان عباسی وشادی امین

 افشای نام کسانی که مخفیانه به دیدار مریم قجر تروریست درپاریس رفته وحقوق وپاداش دریافت کرده اند _ ازاسفندیار منفرد زاده تا مرجان عباسی _ مریم حسین خواه وشادی امین 

 

ارشیا ارشادی 2015/12/16

 

فرمانده ثریا عبد اللهی و علامت پیروزی بعد از سقوط قلعه مخوف اشرف _ به امید آزادی هرچه زود تر امیر اصلان ازچنگال خونین تشکیلات فرقه رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گمان مبر که به پایان رسید دور مغان         هزار باده ناخورده دررگ تاک است 

 

مقدمه _ امروزه با وجود اینترنت _ موبایل وبلوتوث و مردمان هشیار وکنجکاو دیگر زمان زیر آبی رفتن _ مخفی کاری وپنهان نمایی تقریبا به سر آمده و اعمال ورفتار و تلاش های افراد علیرغم همه دقت ومراقبت ها بنوعی ازجایی سربیرون می آورد _ درچنین صورتی به حال کسانی باید تاسف خورد که همچنان کبک سر برزیر برف می برند به این امید که کسی آنها را نمی بیند !

 

بنابرگزارش های بیرون زده شده  توسط شاهد ایکس ( X) طی 8 سال گذشته تعدادی از ایرانیان بصورت مخفی به فراسه رفته ودرقلعه تروریستی " اوور سورواز " با مریم قجر تروریست ملاقات نموده اند _ گرچه از محتوای این ملاقات ها بصورت گسترده خبری منتشر نگردیده است ولی همین مخفی کاری وعدم اطلاع نشان از آن دارد که ازاین گفتگوها آبی برای فرقه رجوی ومریم قجر تروریست گرم نشده است _ دراین گزارش نام ومشخصات کسانی که به این قلعه رفت وآمد نموده اندرا به آگاهی همگان خواهم رساند _ مدارک ومستندات نزد اینجانب محفوظ می باشد .

یک اشاره _ حدود 5 سال پیش خانم نوشابه امیری  نویسنده وگزارشگر مستقل درخواست ملاقات جهت گفتگو با مریم قجر تروریست را نمود و پس از چندماه نامه نگاری درنهایت  به او گفتند درصورتی این امر ممکن است که سوال هارا خودما طرح کنیم ! 

 

1 _ ملاقات مخفیانه  اسنفدیار منفرد زاده و مسعود اسد اللهی با مریم قجر تروریست درسال 2009 در فرانسه 

 

این دوهنرمند سابق که در طول زندگی درغرب چشمه های هنری شان خشک شده است وبیکار وعلافند برای گذران زندگی دست به هرکاری می زنند _ منفرد زاده ازتنلویزیون صهیونیستی من وتو مواجب می گیرد واسدالهی هم هرکجا بتواند بساط خودرا پهن می کند _ متاسفانه این هنرمندان  درجامعه ایرانیان ازحمایتی برخوردار نیستند واین چنین است که دردام صهینیست ها ( تلویزیون من وتو) وتروریست ها ( مرم قجر ) می افتند _ ملاقات این دو بی شک بخاطر مسائل سیاسی نبوده که هردو طرف عدد ورقمی نیستند وبه حساب نمی ایند ولذا ممکن است این دو جهت دیافت کمک مالی با گردن کج به سوی مریم قجر تروریست دست دراز کرده باشنند _ بهرصورت هشدار من به این دو این است که اگر زندگی تان نمی گذرد گوشه خیابان ازهنر خود پول در اورید واین هزاران شرف داد بر دلارهای خونین صدام که درچنگ مریم قجر تروریست وجود ارند .

 

توضیح ایکه شبنم اسد اللهی دختر مسعود  درزمره حقوق بگیران فرقه رجوی درکانادا مبی باشد 

 دوم _ ملاقات مخفیانه  مسئولین ایرانی تلویزیون صهیونیستی من وتو 1 با مریم قجر تروریست 

 

درسال 2012 ملاقاتی های مخفیانه ای  بین مرجان عباسی ومریم تهرانی و سام غضنفری ( از مسئولین ایرانی تلویزیون صهیونیستی من وتو ) صورت گرفته است _ گرچه از نتیجه این گفتگوها خبری منتشر نشده است ولیکن به گزارش شاهد X برنامه طنز شبکه نیم با هزینه وسفارش تلویزیون من وتو درمرکز تلویزیونی فرقه رجوی وبا استفاده از مجریان این گروه ساخته وبه این تلویزیون فروخته می گردد _ حسن وناصر اعتمادی ازدیگر رابطین این تلویزیون با فرقه رجوی هستند 

 

 

سوم _ ملاقات مریم حسین خواه و سهیلا امین ترابی ( شادی امین ) با مریم قجر تروریست جهت دریافت سفارش ودستمزد

 

دوسال پیش ملاقات هایی بین مریم حسین خواه و سیهیلا امین ترابی با مریم قجر تروریست صورت گرفته است _ هدف ازاین ملاقات ها تامین بودجه برای کتاب " جنایت بدون عقوبت " بوده است که توسط گروه سه نفره شادی صدر _ شادی امین ومریم حسین خواه تدوین وسرهم بندی شده است _ دراین کتاب سفارشی فرقه رجوی این سه زن تلاش کرده اند با دروغ وتحریف تاریخ زیر بالهای شکسته فرقه رجوی رابگیرند وبه قول خودبا دجالگری وداستان سرایی رابطه بین عملیات خودزنی فروغ و عدام چند ده نفر دراین رابطه در شهریور 57 را زیر سئوال برده وکمرنگ نمایند _ چنین تلاش زذیلانه ای برای اولین باراست که به شهادت دروغین چند نفر از توابین دهه شصت  ( اعضای فرقه رجوی ) صورت گرفته که البته هیچ کس این دروغ بافی هارا باور نکرده است _ درحقیقت همکاری بنگاه صهیونیستی  " عدالت برای ایران " وفرقه رجوی که بصورت کتاب مورد اشاره علنی شده است توجه کسی راجلب نکرده وبا شکست روبرو شده است .....

نگاه کنید به نوشته اینجانب دراین مورد _ عدالت برای ایران ویا عدالت برای همه ایرانی ها ؟

>>>>>> عدالت برای ایران ویا عدالت برای همه ایرانی ها ؟ <<<<<<<<<<<

 

 

 

چهارم _ ملاقات مخفیانه   الاهه بقراط _ جمشید چالنگی _ کوروش عرفانی _ رضا تقی زاده 

 

افراد نام بردا بالا نیز طبق گزارش شاهد X  درتاریخ های مختلف به دیدار مریم قجر تروریست رفته اند _ جمشید چالنگی پس از اخراج از صدای امریکا به دلیل ارتباط ودریافت حقوق ماهیانه از فرقه رجوی _ تا مشغول شدن درتلویزیون عربستان سعودی ( ایران فردا )  بارها به خانه تیمی مریم قجر تروریست رفت وآمد داشته و ازاین فرقه حقوق ماهیانه دریافت می کرده است _گرچه از  هدف از ملاقات هما سرشار ( مبلغ شعبون بی مخ )  و الاهه بقراط وکوروش عرفانی خبر کاملی دردست نیست ولیکن مسائل کمک های مالی می توانند دلیل این ملاقات ها باشند .

 

 

 

پنجم _ ملاقات های هادی خرسندی با مریم قجر تروریست و کمک های غیرمستقیم فرقه رجوی به این هنرمند 

 

هادی خرسندی تابعد از مرگ مرضیه به بهانه علاقمندی به او بارها به قلعه اوور رفت وآمد می نموده است _ خرسندی گرچه یک طنزپرداز است ولیکن هیچگاه به زمینه های گسترده طنز درمورد سخنان منصوب به مسعود رجوی _ شهارهای خنده دار این فرقه و ادعاهای مسخره وخنده دار مریم قجرتروریست نزدیک نمی گرد  _ علت چیست ؟ 

حقیقت آن است که هادی خرسندی از این فرقه بصورت های زیر کمک مالی دریافت می کند 

الف  _ فرقه رجوی بطور دائم نیمی ازبلیط های شوهای هادی خرسندی را پیش خرید کرده وهواداران وافراد درحال فریب رابه این نمایش ها می برد 

ب _  خرسندی خود درگفتگو با مهدی فلاحتی اعتراف کرد که آذوقه مورد نیاز خانواده خودرا از یک سوپر نزدیک به محل زندگی خود که متعلق به فرقه رجوی است با تخفیف کلی ( ! ) تهیه می کند _ به کلامی روشن تر هادی خرسندی بجای پول کالا  وخشکه دریافت می کند واین هدایا به معنی حق السکوت است تا هادی خرسندی به حریم وخط قرمز فرقه رجوی نزدیک نگردد 

>>>>  متاسفانه این گفتگو گویی از اینترنت حذف گردیده است <<<<<<<<

 

هادی خرسندی تنها ایرانی بود که فریب نمایش اعتصاب غذای دروغین فرقه رجوی را خورد ودرزیر عکس مریم قجر تروریست با قیافه وژست پدومادر مرده ها عکس یادگاری شرمناکی گرفت 

 

با تشکر از شاهد X   درآینده گرازشات بیشتری درمورد این ملاقات ها درصورت دریافت منتشر خواهند گردید 

 

اریا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان فرقه رجوی درایران و پشتیبان خانواده اسیران فرقه رجوی  2015/12/16 

 

من وتو وافشامریم قجر تروریست + اسفندیار منفرد زاده + مسعود اسد اللهی + مرجان عباسی + شادی امین + مریم حسین خواه + جمشید چالنگی + الاهه بقراط ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 2421 تاريخ : چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت: 16:54

فرار وجدایی فرشته هدایتی پنجمین زن شورای رهبری ( حرمسرای فرقه رجوی ) درکشور آلبانی

فرار  وجدایی پنجمین زن شورای رهبری ( حرمسرای فرقه رجوی ) درکشور آلبانی 

ارشیا ارشادی 2015/12/13

مقدمه _ شورای رهبری ویا شورای مرکزی درحقیقت نام مستعار حرمسرای مسعود رجوی است و این شیاد جنایتکار بعد از شکست ازپیش مشخص فروغ ( مرصاد ) تلاش کرد تا باکمک مریم قجر حدود 800 زن عضو فرقه را با دستور طلاق های اجباری ( انقلاب ایدئولوژیک ) به عقد خوددرآورده وحرمسرای بزرگی اززنان برای خود درکاخ پارسیان تشکیل دهد _

گرچه حمله امریکا به عراق وفرار مسعود رجوی از آنکشور این پروژه ازسال 2007 متوقف گردید ولی تا آن زمان  رجوی حدود 400 زن مطلقه وبی شوهر را به مرور به عقد خود در آورده بود.

زنان حرمسرا تعهد کتبی داده بودن که حق جدایی از فرقه رجوی را ندارند ودرصورت اینکار ازپیش محکوم به مرگ خواهند بود _ درسال 2006 برای اولین بار یکی ازاین زنان رجوی بنام بتول سلطانی موفق شد با طرح یک نقشه دقیق با شهامت وجسارت از اشرف فرار کرده وخودرا به نیروهای امریکایی محافظ کمپ برساند _

اقدام جسارت آمیز این زن دستگاه تبلیغی فرقه رجوی را حدود 4 سال درخفقان خبری فروبرد وهیچگونه خبری دراین مورد ازطرف فرقه منتشر نگردید _ بعد از ایشان به ترتیب خانم میم ( نام محفوظ ) وسپس خانم مریم سنجابی _ زهراسادات میرباقری موفق به فرار گردیدند _ آخرین فردازاین زنان شورای رهبری ( حرمسرا ی فرقه ) خانم فرشته خلج هدایتی بود که حدود دوهفته پیش ( ابتدای دسامبر 2025 ) پس از سی سال عضویت پس از انتقال به کشور آلبانی ازاین فرقه تبهکار تروریستی جدا گردیده وقول به افشاگری داده است _ با تبریک به این خانم پرشهامت واز خواب رهیده منتظر افشاگری های وسیع ایشان بخاطر 30 سال عضویت درفرقه تبهکار _ مافیایی رجوی هستیم

ارشیا ارشادی 2015/12/13

 

من وتو وافشاشورای رهبری + حرمسرای فرقه رجوی + رقص رهایی + فرشته خاج هدایتی + زهراسادات میرباقری + بتول سلطانی + مریم سنجابی + آلبانی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 2525 تاريخ : يکشنبه 22 آذر 1394 ساعت: 14:45

مریم قجر تروریست مادر بزرگ مقاوم وچهره های بی نقاب و بدون صافکاری _ نقاشی

مریم قجر تروریست مادربزرگ مقاوم وچهره های بی نقاب وبی رتوش وبدون صافکاری _ نقاشی 

ارشیا ارشادی  2015/12/11

****************************************

 

مریم قجر بعلت ابتلا به چند بیماری  در آستانه مرگ قرارگرفته است

 _ مریم عضدانلو قاجار گرچه فقط 62 سال سن دارد اما همانند یک زن 75 ساله درهم فروریخته است _ این زن به دوبیماری سرطان سینه و رحم مبتلاست و تاکنون مورد چندین عمل جراحی قرارگرفته است _ مریم قجر درقلعه " اوور " ( حومه پاریس ) برای خود یک کاخ با 400 نوکر وکلفت دارد وهمانند یک رئیس فرقه _ قبیله برآنها حکم فرمایی می کند _

مریم قجر را دارای یک تیم پزشکی مخصوص جراحی است که هرساله پوست صورت وبدن اورا می کشند _ تزریق زیر پوست ومصرف قرص های ضد پیری بطور دائم هم نتوانسته است جلوی شکستگی این مادربزرگ مقاوم رابگیرد _ علت این درهم ریختگی ها سروکله زدن این زن درغیاب مسعود رجوی مفقود ومعدوم با 400 نوکر و گروهی از سران فرقه درکمپ لیبرتی درعراق وبرگزاری عملیات جاری وغسل هفتگی وتفتیش عقاید این عده می باشد .

 _ رقیه مشهدی آقا و زهره اخیانی  ( اززنان ارشد حرمسرا ) بطور 24 ساعته بااو درتماس هستند و درمورد مسائل کمپ موقت اوارگان لیبرتی گزارش داده وچاره جویی می کنند _ این زن درمانده که عرضه مسئولیت تنها فرزند خود اشرف ابریشمچی راهم ندارد حالا مسئول نگاهداری حدود 3000 بیمار روحی روانی در عراق وفرانسه و آلبانی  می باشد که همگی بخاطر فشارهای تشکیلات فرقه ای درآستانه دیوانگی وجنون قراردارند _ خانه تیمی فرانسه هانند یک پادگان ساخته شده وزنان ومردان لباس نظامی برتن دارند وهمانند پادگان دراسایشگاه های جمعی استراحت می کنند _ بین محل زندگی زنان ومردان دراین اردوگاه علاوه بردیوار بلند با سیم های دولایه خاردار دوربین های زیادی کارگذاشته شده ولذا هرگونه حرکت دراین دوبخش بطور دائم زیرنظر این زن قجر قرار دارد _ زندگی این افراد اسیر دراین پایگاه به بطالت می گذرد _ آنها حق خروج ندارند وبه دنیای آزاد هم هیچگونه دسترسی برایشان ممکن نیست _ این افراد صبح هابا شیپور بیدارباش ازخواب بلند می شوند و پس ازرژه ازمقابل عکس مریم وخواندن سرود به بیگاری مشغول می شوند و تا 10 شب یکسره کار های متفرقه انجام می دهند _ این بردگان فیزیکی _ جنسی _ احساسی فقط 8 ساعت درشبانه روز وقت تغذیه وخوابیدن دارند _ دراین پایگاه دوزندان مردانه وزنانه هم درهربخش وجود دارد و افراد با کوچکترین خطایی به دستور مریم قجر ودرحضور او مورد بازجویی _ شکنجه قرارگرفته وبه زندان می افتند _ این باعث تاسف است که این پادگان در پایتخت فرانسه قرارداشته ومسئولین ان کشور خطر چنین پایگاه تروریستی را درک نمی کنند_ پایگاه اوور محل گردهمایی تروریست ها وخشونت طلبان داعش ودیگر گروه های ستیزه جوی تندروی  اسلامی است که توسط عربستان حمایت می گردند _ به امید جمع شدن هرچه سریع تراین مقر تروریستی درقلب پاریس

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل و دادستان نمادین وافتخاری خانواده قربانیان فرقه رجوی درایران 2015/12/11

 

من وتو وافشامریم قجر + پایگاه اوور + فرانسه + بیماری مهلک + عمل جراحی + 400 خدمه + رقیه مشهدی آقا + زهره اخیانی + علی جابرزاده ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 2268 تاريخ : جمعه 20 آذر 1394 ساعت: 15:21

مریم قجر تروریست مدیرکل حرمسرای فرقه رجوی وادعای دفاع ازحقوق زنان !

مریم قجر تروریست مدیر کل حرمسرای فرقه رجوی وادعای دفاع از حقوق زنان ! 

ارشیا ارشادی 2015/12/08

مقدمه _ امروزه با وجود جامعه مجازی واینترنت کم ترکسی یافت می شود که از ماجرای " حرمسرای فرقه رجوی " درعراق خبری نداشته باشد _ بااین همه مستندات موجود اما مریم قجر تروریست که خود شخصا برنامه های " طلاق اجباری " و انقلاب ایدئولوژیک ( ساخت حرمسرا ) بعنوان یک مدیرپروژه وکارگردان نقش وسهم داشته است درحضور حقوق بگیران خود ادعا می کند که مدافع حقوق زنان است ( ! ؟ ) _ حال بانگاهی به شرایط زنان درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی درمی یابیم که این زن شیاد ودروغگو وکلاش تاچه حد درغ می گوید وچرند می بافد ؟ 

شکست ازپیش مشخص عملیات خودزنی فروغ ( مرصاد) _ نشست تنگه وتوحید و ماجرای طلاق های اجباری و پروژه حرمسراسازی 

درنوشته های پیش اشاره کردم که نتیجه عملیات خودزنی فروغ به نشست تنگه وتوحید منجرشد که حاصل این نشست به  طلاق های اجباری تحت نام انقلاب ایدئولوژیک منجر گردید که پیش زمینه ساخت حرمسرایی اززنان عضو فرقه بود _  دراین نشست مسعود رجوی به همه گفت : شما شکست خوردید چون فکرتان دنبال زن وبچه ومادروپدر وخانواده هایتان بود _ بنابراین همه شما ازاین پس هیچ عضو خانواده ندارید وباید همه زا طلاق داده واحساس کنید که زیربته بعمل آمده اید !

دراین طرح ضد انسانی صدها زن از شوهرانشان جدا شدند وحلقه های خودرا تحویل مریم قجر تروریست نمودند _ درطرح انقلاب ایدئولوژیک قراربراین بود که تمامی 800 زن عضو فرقه به عقد مسعود رجوی در آیند _ طی سال های 1367/1380 درمجموع بیش از 400 زن به مرور به عضویت حرمسرا  درآمده ولقب دروغین  وپوششی " شورای رهبری " دریافت نمودند ( البته بایک گردن بند طلا منقش به عکس مسعود رجوی ) _ حمله امریکا به عراق وفرار مسعود رجوی به اردن ومریم قجر تروریست به فرانسه باعث توقف این پروژه گردید _ مسعود رجوی هنگام فرار فقط توانست دو نفر اززنان بنام های فرشته یگانه و فهیمه اروانی راباخود ببرد وبقیه دراشرف ماندند .....

بی حقوقی زنان درفرقه رجوی >>>> 1 _ زنان درفرقه رجوی مجبور به ملبس شدن به لباس نظامی هستند _ 2 _ زنان حق فکرکردن به مردها را ندارند _ 3 _ زنان حق ارایش وپیرایش ندارند _ 4_ زنان حق ارتباط با دنیای خارج از فرقه راندارند _ 5_ زنان باید علیه یکدیگر جاسوسی وخبرچینی نمایند _ 6 _ زنان بسیار مطیع بعنوان بازجو وشکنجه گر و سرکوبگر تشکیلاتی تربیت می یابند _ 7 _ زنان حق فکر کردن به خانواده های خود وداشتن حتی عکس انها راندارند_ 8 _ زنان مجبور به استفاده ازپوشش سر ازنوع دستور تشکیلاتی هستند و این پوشش هاباید ساده باشد _ 9 _ زنان حق شرکت دربرنامه هایی چون تئاتر ونمایش را ندارند و درنمایش ها از مردان " زن پوش " استفاده می شود _ 10 _ زنان باید هرهفته خواب ها ولحظات احساسی _ جنسی خودرا تحت عنوان " فکت " بنویسند ودرحضور دیگر زنان بخوانند ....

درچنین صورتی مریم قجر تروریست یعنی مدیر کل طلاق های اجباری ومدیر حرمسرا سازی  ادعا می کند که مدافع حقوف زنان است ! 

ارشیا ارشادی  نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان تروریسم فرقه رجوی درایران ....2015/12/08 

 

من وتو وافشامریم قجرتروریست + طلاق های اجباری + حرمسرای رهبرفرقه + جلاد نفیسه بادامچی + رقص رهایی + سرقت کودکان + حمله به ایران ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1063 تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 23:55

سپاسگزاری از مسئولین محترم نیلو بلاگ به دلیل رفع مشکل وبلاگ ها

سپاسگزاری ازمسئولین محترم نیلوبلاگ بخاطر رفع اشکال 

ارشیا ارشادی 2015/12/08

مسئولین محترم نیلوبلاگ با درود های گرم وسپاس فراوان 

سرانجام مشگل بنده با همکاری مسئولین سایت برطرف گردید ومسئولین محترم با تغییر رمز ورود بنده وارسال آن دسترسی اینجانب را ممکن نمودند واین جای بسی تشکر دارد 

من تصور می کنم نیلو بلاگ یک میزبان مهربان ووظیفه شناس است ومسئولین ان با کاربران همکاری می نمایند _  البته گهگاهی مشکلاتی بوجود می اید که با حفظ آرامش وگفتگو حل می شوند که امیدوارم ازاین پس کم تر شاهد اینگونه موانع گذرا باشیم 

برای مسئولین وتیم پشتیبانی این میزبان مهربان آرزوی موفقیت روز افزون دارم 

دوستان علاقه مند به تاریخچه فرقه تبهکاری _ تروریستی _ مافیایی رجوی می توانند مطالب بنده را دراین دو وبلاگ هرماهه دنبال نمایند 

1 _ زنان  اسیر درفرقه رجوی 

http://www.fergeh_rajavi.niloblog.co

2_ مریم  قجر تروریست 

http://www.fergeh-rajavi.niloblog.com

با مهر وارادت  ارشیا ارشادی 2015/12/08 

من وتو وافشازنان دراسارت فرقه رجوی + مریم قجر تروریست + نیلوبلاگ + رفع مشکل + سپاسگزاری + بچه ها متشکریم ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1235 تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 22:52

مریم قجر تروریست_ از کلفتی برای فیروزه بنی صدر تا انقلاب ایدئولوژیک اساسی با رودی جولیانی

مریم قجر تروریست  _ ازکلفتی برای فیروزه بنی صدر تا انقلاب ایدئولوژیک اساسی با رودی جولیانی (بخش نخست )

ارشیا ارشادی 2015/11/30

مقدمه _  مریم عضوانلو قاجار ملقب به " مریم قجر تروریست " درسال 1358 چون یک دیپلمه بیکار بود به تشویق برادرش محمود عضوانلو به فرقه رجوی پیوست _ مریم نه سواد داشت ونه عقل وشعور وبهمین دلیل خیلی زود دردام فرقه رجوی اسیرشد ( فرقه بیسوادان ) _ تعلیمات این زن بیسواد بعهده مهدی ابریشمچی معروف به " مهدی بی غیرت " گذاشته شده _ روابط پنهان وپیدای جنسی مریم ومهدی  درخانه تیمی باعث شد این زن باردار شود و فرقه رجوی برای پوشاندن این رسوایی فورا اورا مجبود به ازدواح با مهدی نمود حاصل این رسوایی دختری شده بنام " اشرف " که هم اکنون بطور قاچاق از عراق خارج شده ودراوردگاه تروریستی " اوور " درفرانسه تحت نظز وبنوعی هماند پسر موسی خیابانی واشرف ( مصطفی ) درزندان خانگی قراردارد .

چگونه مریم قجر کلفت وخدمتکار فیروزه بنی صدر گردید

پس از برکناری بنی صدر ازفرماندهی کل قوا درروز 2 خرداد 1360 نامبرده درخانه های تیمی فرقه رجوی مخفی گردید _ درمرداد 1360 مسعود رجوی _ اولحسن بنی صدر وفیروزه بنی صدر ودونفر دیگر با سرقت هواپیمای سوخت گیری ازایران فرار وبه فرانسه گریختند _ نزدیکی و  گفتگوهای بنی صدر ( رئیس جمهور مخلوع وفراری ) با مسعود رجوی بابنی صدر باعث شد که نامبرده دختر 19 ساله خود فیروزه بنی صدر را وادار کند تا با اجبار به عقد مسعود رجوی در آید ( سال 1360 ) _ مریم قجر  دراوائل سال 1361 بطور قانونی ازایران وارد فرانسه شد و درخانه تیمی اوور بعنوان " کلفت وخدمتکار فیروزه "  والبته دفتردار مسعود رجوی شروع به کارکرد _ مسعود رجوی با این همسر  دوست خود ( مهدی بی غیرت " ارتباط پنهانی را شروع کرد که البته از دید فیروزه پنهان نبود _ 

حدود یک سال بعد دراثر اختلاف بنی صدر _ رجوی فیروزه بنی صدر ازمسعود رجوی طلاق گرفت _ مهریه فیروزه بنا برخاطرات بنی صدر " آزادی ایران " بود ( ! )

ازاواخر سال 1360 تا اواخر سال 1361 مریم قجر کلفت وخدمتکار فیروزه بنی صدر بود _ فیروزه درخاطرات خود مریم قجر را اینگونه تعریف کرده است >>> کودن _ ابله _ نادان و بی عرضه و مطیع ومطاع و دریک جمله کلکسیون بلاهت .

بعد از طلاق گرفتن فیروزه راه برای دست اندازی مسعود رجوی به مریم قجر تروریست کاملا هموار گردید و نامبرده پس از یک افتضاح جنسی رسما از مهدی بی غیرت با عجله جدا وزن مسعود رجوی گردید _ لازم بیاد آوری است که بنا بر خاطرات فیروزه بنی صدر ودوتن دیگر اززنان حرمسرای مسعود رجوی نامبرده فاقد هرگونه توانایی های جنسی می باشد .

پایان بخش نخست _ ارشیا ارشادی 2015/11/30 

من وتو وافشامسعود رجوی + فیروزه بنی صدر + ازدواج اجباری + مهریه فیروزه + ابوالحسن بنی صدر + فرار از ایران + برکناری بنی صدر + خانه تیمی اوور ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 2867 تاريخ : دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت: 16:38

افشای سایت " العربیه پارسی " واستقرار تیم جاعلان خبر فرقه رجوی دراین سایت عربستان

افشای سایت العربیه پارسی و استقرار تیم جاعلان خبر فرقه تروریستی رجوی دراین رسانه عربستان

علامت پیروزی فرمانده ثریا پس از سقوط قلعه مخوف اشرف سال 1392

ارشیا ارشادی 2015/11/27

مقدمه _  از اوائل سال 2014 میلادی وپس از ملاقات مامورین اطلاعاتی عربستان سعودی با مریم قجر تروریست درپاریس همکاری تنگاتنگ فرقه رجوی بااین رسانه شروع گردید ه وبلافاصله یک تیم تبلیغاتی وجعل خبر فرقه رجوی دراین رسانه مستقر شده است _ خبر سازی _ جعل خبر _ شرکت درجنگ تبلیغی علیه ایران _ شایعه سازی _ تبلیغ برای فرقه رجوی _ گفتگوهای تبلیغی و مصاجبه با اغضای این فرقه تروریستی از وظایف این تیم می باشد _ این تیم کلاش وفریبکار حقوق خودرا از سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی دریافت می کنند _ 

ملاقات مریم قجر با مسئول " العربیه پارسی " درپاریس 

دراین ملاقات قرار شد سایت " العربیه " همگام با ده ها سایت ووبلاگ فرقه رجوی حرکت نموده واین سایت وتلویزیون العربیه بعنوان تریبون فرقه رجوی جهت نشر دروغ وشایعه وجعل خبر مورد استفاده قرارگیرد _ ایجاد زمینه های کمک شیوخ مرتجع عرب به فرقه رجوی از دیگر اهداف این رسانه عربی است _ دراین ملاقات مریم قجر تروریست درخواست  ایجاد پایگاه تروریستی درخاک عربستان  را پیش روی نماینده این کشور قرار داد _ گرچه فعلا عربستان حاضر به قبول این درخواست نگردیده ولیکن قول داده این موضوع رابا دیگر سران مرتجع عرب درمیان بگذارد .

کلیه اخبار  دروغ وجعلی این سایت عربی درمورد ویا درارتباط باایران توسط اعضای فرقه رجوی که دراین سایت مستقر هستند ساخته _ پرداخته ومنتشر می گردند 

اگاهی رسانی 

بیش از 90 درصد اخبار سایت " العربیه نت " ( العربیه فارسی ) جعلی _ دروغ وساختگی بوده وبرپایه شایعات ساخته شده از طرف فرقه رجوی تدوین ومنتشر می گردند .

به اخبار وگزارشات این سایت فرقه رجوی کوچکترین اعتمادی نکنید .

ارشیا ارشادی _ نویسنده وکارشناس رسانه  2015/11/27 

 

من وتو وافشاالعربیه پارسی + فرقه رجوی + ملاقات مریم قجر + جعل خبر + کمک مالی عرب ها + شایعه سازی + علی جابرزاده + مهناز سلیمیان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1063 تاريخ : شنبه 7 آذر 1394 ساعت: 14:49