من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
من وتو وافشا 44_ازشرایط استخدام زنان درتلویزیون من وتو تا علت پیوستن وجدایی گوگوش ازاین رسانه

خبر ویژه >>> ترکی فیصل دوست پسر وشوهر صیغه ای مریم قجر تروریست رسما اعلام کرد مسعود رجوی خائن به درک واصل شده است 2016/07/09_ تبریک به خانواده های قربانی ترور درایران.................(باپوزشخواهی بخاطر برخی یاوه گویی های این شیخ مرتجع )  >>> https://www.youtube.com/watch?v=ay_QZpmJBJA 

......................

چگونگی وشرایط  استخدام موقف زنان جوان درتلویزیون صهیونیستی من وتو 
ارشیا ارشادی 2016/07/03

 

 حسین محب اهری هنرمند شایسته وپیشکسوت دربستر بیماری سخت وجانکاهی  است _ به ملاقات اوبرویم ودراین دوران بجا مانده و باقی تنهایش نگذاریم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ گرچه استخدام دررسانه صهیونیستی من وتو موقت است وبهمین دلیل کارکنان این  رسانه وقتی می بینند با اندک حقوق مورد سواستفاده جنسی قرارمی گیرند ودرنتیجه این محیط فاسد را ترک می کنند ولیکن طی یک سالگذشته جدایی وفرارزنان ودختران ازاین تلویزیون شدت گرفته است وبنابراخبار رسیده طی دوسال گذشته 21 نفرشامل 16 زن و5 مرد ازاین رسانه جداشده و فرار کرده اند. _

 علت این جدایی ها هشدار ها و اقداماتی است که توسط باند خلافکار عباسی علیه کارکنان و شرکت کنندگان دربرنامه های این تلویزیون انجام گرفته وافشا شده اند  -  تجاوز به زنان ودختران دربرنامه های بفرمائید شام _ استیج وو تکرار شده  است _ دراین نوشتار ضمن معرفی آخرین گریختگان به شرایط استخدام درمن وتو وعلت پیوستن وجدایی گوگوش به این رسانه را مورد بررسی قرارخواهم داد  .

 

 

 

 

رابرت مرداک صهیونیست صاحب اصلی تلویزیون من وتو 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نخست_  شرایط استخدام زنان درتلویزیون من وتو 


شرایط استخدام زنان درتلویزیون  صهیونیستی من وتو بنا  براطلاعات دوتن اززنان گریخته( شبنم وشیدا رئیسی )


1 _ استخدام در من وتو موقت ویک ساله می باشد و این قراردااد با موافقت من وتو امکان تمدید دارد 

2 _ سن زنان متقاضی  نباید بیش از 20 سال باشد

3 _ اولویت استخدام با زنان مجرد است ( ت1 ) 

4 _ زنان متقاضی بایددارای  سابقه روابط جنسی  باشند (ت2)

5 _ امضای  تعهد اصل وفاداری به سازمان من وتو ( فرم CCP ) ( ت3 ) 

6 _ داشتن اقامت دائم بریتانیا 

7_ زندگی درلندن وحومه این شهر 

8 _ آشنایی با زبان انگلیسی وپارسی 

9 _ نداشتن فرزندو باردار نبودن 

10 _ وفاداری به ارمان های آزادی بدون قید وشرط  سازمان من وتو 

11_حمایت از جنبش اسرائیل آزاد ( ت4 )

12 _ عدم کنجکاوی وسئوال  درامور مالی و پشتیبانی سازمان من وتو 

13 _ قبول همکاری با موسسات درارتباط با من وتو ( ت 5  ) 

14_ فعالیت درجامعه مجازی بااجازه واز طریق من وتوو( ت6 ) 

15_ ممنوعیت ارتباط با جنس مخالف خارج از تلویزیون من وتو ( ت 7 ) .

16_ ممنوعیت هرگونه ارتباط بادیگر رسانه ها ازجمله گفتگو ووو ( ت8 )

 

گزارشگر برنامه جاسوسی تلویزیون من وتو از داخل ایران برای صهیونیست ها 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بندهای قابل توضیح شرایط استخدام 

1 _  ( ت1 )_ اولویت استخدام بازنان مجرد است و درصورتیکه زنان متاهلی بطور ویژه استخدام  شوند من وتو با شگردهای خاص خود ازجمله طرح " برنامه شوهر عوضی" زندگی مشترک  آنها را ازهم خواهد پاشید برای نمونه می توان به سرانجام  زندگی خانوادگی نابود شده زنانی چون >>> آمنه محمدی _ سانازقاضی زاده _ مرجان اشتری _ بیتا سحرخیز و پریسا ساوجی اشاره نمود .

2 _ ( ت2 ) _ الزام به داشتن سابقه جنسی _  میترا بابک ساغرکثیری زنان را جهت داشتن سابقه روابط جنسی معاینه کامل می کنند 

3 _ ( ت3)_ تعهد نامه اصل وفاداری ( ccp) به سازمان من وتو ,commitment to the principle of  confidentiality

این تعهد نامه استخدام شدگان را موظف می کن اسراز من وتو را درجایی فاش ننمایند وبه اصل رازداری وفادار باشند

4_ (ت4) _ _ جنبش اسرائیل آزاد یک تشکیلات است که مجردی وروابط آزاد بین همه زنان ومردان را تشویق وترغیب می کند ومسئولیت آن درمن وتو بعهده مامورکارکشته موساد  پانته آ مدیری است .

5 _ ( ت5) _ تلویزیون صهیونیستی من وتو با هاستلرتی وی ( Hastler TV) که متعلق به خاواده خلافکار عباسی است همکاری نزدیک دارد واین سایت پرونو برخی ازکارکنان زن من وتو رفریب داده وبرای شرکت درفیلم ها به کشورکانادا منتقل می کند و زنان قبل ازاستخدام بی آنکه خود تعهد می دهند که درصورت نیاز من وتو بااین سایت همکاری کنند .

 

6 _ ( ت6) _ کلیه کارکنان من وتو حق فعالیت انفرادی درجامعه مجازی راندارند و درصورت تمایل مسئولین برای آنها وبلاگ _ صفحه وای میل .. غیرو می گشایند وپاسفورت را نیز دراختیار خوددارند تا بطور مرتب فعالیت آنها حتی ای میل هایشان  را مورد بررسی قرارمی دهند .

 

7 _ ( ت7 ) _ کارکنان من وتو بویژه زنان حق ارتباط باجنس مخالف را خارج از تلویزیون من وتو ندارند ودرصورت نیاز باید این ارتباط با آگاهی وموافقت مرجان عباسی باشد .

8 _ ( ت8) _ کارکنان من وتو حق گفتگو _ مصاحبه ویا شرکت درهیچ رسانه ای رابدون مجوزمسئولین  من وتو ندارند 

 

 

شرایط استخدام وشروط این رسانه به خوبی وروشنی نشان می دهد که همانگونه که کیوان عباسی بارها به  کازرکنان من وتواعلام کرده است این رسانه یک سازمان است وطبعا هرسازمانی دارای تشکیلات می باشد 

 چه کسانی کارمند دائمی وماموران  سازمان اطلاعات اسرائیل ( موساد) درمن وتو هستند ؟

کیوان ومرجان عباسی _ مریم تهرانی _ پانته آ مدیری _ معین سعیدی _ سالومه سید نیا _ نداجناب _ تیام بصیر _ امید خلیلی _ حسن وناصرعتمادی _ رضا اعتمادی ( رها) و ساسان سمویی و ازکارکنان ثابت وغیرقابل تغییر دراین رسانه صهیونیستی به شمار می روند .

 

صهیونیست ها درحل توسعه تلویزیون من وتو 

بنا براخبار بیرون آمده از درون تشکیلات من وتو این رسانه چند طرح را دردست قدم دارد که عبارتند از 

 

الف _ گسترش و به روز وآسان  تر نمودن وعضو گیری برای  برنامه جاسوسی گزارشگر" جهت تهیه گزارش های جاسوسی از داخل ایران  برای نتقال به  رژیم صهیونیستی >>>> هشدار به جوانان درون مرز برای هرگونه همکری باین رسانه 

 

 ب_ تلاش برای جذب وانتقال گروهی از هنرمندان عرصه سینما وتلویزیون درایران به انگلیس بری ساختن  سریال وفیلم

 

پ _ تلاش برای راه ندازی تلویزیون های اینترنتی >>> قابل یادآوری است که مرجان وکیوان عباسی قبل از شروع کارمندی بر ای صهیونیست ها وتاسیس من وتو _ همه دارایی شان یک تلویزیون اینترنتی موزیک  به نام " ببین تی وی " ( bebin tv)  بوده است که البته بعدها  با هزینه زیاد آثار آنرا از اینترنت جمع آوری کرده اند !

 

 

ساسان سمویی یکی از ملیجک های مرجان عباسی وفریب دهنده زنان جوان در تلویزیون من وتو 

*************************

دوم _تاسیس من وتو  _ چگونگی وچرایی پیوستن وجدایی گوگوش ازاین رسانه

 

ازسال 2010 تاکنون سه رسانه پارسی زبان با سرمایه گذاری  های نامشخص وسری  به به پخش برنامه برای ایرانی ها وپارسی زبانان مشغول شده اند _ نخست رسانه فارسی وان درامارات متحده عرب ( دبی ) که به پخش سریال های کره ای وترکی  با دوبله پارسی و موزیک وغیرو با اهداف عیر مشخص آغاز به کار کرده است _ هنوز به درستی مشخص نیست که این رسانه سرگرمی  که با هزینه مالی اعراب حمایت می شود چه هدف ویا اهدافی را دنبال می کند _ آنچه تاکنون دراین رسانه بی خاصیت معلوم شده دشمنی وتوهین به مردم ایران ازاهداف این رسانه می باشد توهین  مجری ابله ونادانی به نام سینا ولی الله به مردم ایران ماهیت این رسانه شیخ های عرب را مشخص کرد.

 

دومین رسانه همانگونه که تاکنون مشخص شده رسانه صهیونیستی من وتو می باشد که درسال 2011 با محوریت استفاده تبلیغی از گوگوش راه اندازی شده است

 

دراین سال بود که دردنیای مجازی تبلیغ گسترده ای آغاز شد که به زودی " شوی آکادمی گوگوش پخش خواهد شد " درواقع صهیونیست ها ملیونها دلار به گوگوش دادند تا با سواستفاده ازنام وشهرت این  خواننده تبلیغ کنند که گوگوش درحال راه اندازی یک شبکه تلویزیونی می باشد ! 

این طرح شیادانه درواقع تاسیس چراغ خاموش  یک رسانه صهیونیستی با تبلیغ دروغین برروی گوگوش بود _ این خواننده هم که پول کلانی را درجیب خود حس می کرد تا یک  سال درباره اینکه صاحب این رسانه نیست سکوت اختیارنمود !

 

به این ترتیب صهیونیست ها با استفاده ازگوگوش و شوی مسخره " گوگوش آکادمی ! " این تلویزیون را بطور آرام وبیصداوارد بازار رسانه های پارسی زبان نمودند _ نام گوگوش و این شوی مسخره وتقلبی توانست به سادگی تماشاچی فراوانی رابه سوی این رسانه جذب نماید 

 

گوگوش طی سال های 2011/2012 و 2013 سه سال پی درپی درمجموع 12 ملیون دلار فقط دستمزد دریافت کرد تا معرف این رسانه صهیونیستی باشد ......

 گوگوش آکادمی از فریب بینندگان  تا تجاوز به شرکت کنندگان 

درکنارگوگوش هنرمند نادان ونا آگاه دیگری به نام هومن خلعتبری نیز دردام صهیونیست ها افتاد وسه سال برای این شوی مسخره وتوام باتقلب همکاری نمود .

 

تلاش برای تجاوز به گوگوش وفیلم برداری ازصحنه های خصوصی این هنرمند توسط ماموران مرجان وکیوان عباسی 

 

گوگوش درسال 2013 پس ازپایان شوی مسخره آکادمی اعلام کرد دیگر بااین رسانه همکاری نخواهد کرد _ گرچه رسما  دلیلی برای این قطع همکاری اعلام ننمود 

 

تحقیقات نگارنده و خاطرات افراد جداشده ازتلویزیون من وتو نشان می دهد که مرجان وکیوان عباسی برای به سکوت کشاندن کسانی که بهرشکل بااین رسانه  مدتی همکاری می کنند در اتاق های خواب و دستشویی وتوالت ها دوربین های مخفی مداربسته کارگذاشته وازلحظه های کاملا خصوصی افراد عکس وفیلم تهیه می کنند .

 

درمورد گوگوش درسال 2013 کیوان عباسی تلاش کرد که گوگوش را درهمان استودیوی من وتو  مورد تجاوز چنسی  قراردهد که ظاهرا موفق به این کار نشده است !

واین حرکت زنگ خطری شد درگوش این هنرمند که آگاه شود بخاطر پول نردبان صهیونیسم چهانی شده است _ یکی ازکارکنان من وتو نیز که به این خواننده علاقمند بوده ایشان را ازوجود تلویزیون های مداربسته آگاه کردوگوگوش نیزبا کمک هومن خلعتبری موفق گردیده یکی ازاین دوربین های مخفی را دراتاق استراحت خود کشف ومشاهده نماید .

 

این دلایل کافی بود که گوگوش چشمان خودرا بازکند وبرای همیشه بااین رسانه خلافکاری قطع همکاری نماید

ترانه سرای بزرگ ایرانی شهیاد قنبری به دعوت این رسانه یک برنامه گفتگو انجام داد _ پس ازبرخورد ناشایست باخوداعلام کرد دیگر هیچگونه همکاری بااین رسانه نخواهد کرد 

 

هشدارمجدد به کسانیکه بهرشکل ونوع بااین رسانه صهیونیستی همکاری می کنند 

کسانی که نادانسته وازسر ناآگاهی وبخاطر پول بااین رسانه همکاری می کنند بدانتد

 

تلویزیون من وتو مرکزفساد وخلافکاری خانواده عباسی است و اگر می خواهید در آینده مسئولین این رسانه فیلم وعکس های خصوصی شمارا درسطح اینترنت پخش نمایند بااین رسانه همچنان همکاری کنید !

 

جستجو وتحقیق کنید وبدنبال پاسخ برای  این چند سئوال باشید 

1 _ بودجه ملیون پوندی ماهیانه  این رسانه بدون آگهی تبلیغی ازکجا تامین می گردد ؟

2 _ چرا بسیاری از تلاشگران فرهنگی وهنرمندان هشیار  ازهرنوع همکاری بااین رسانه پرهیز می کنند ؟

3 _ علت جدایی وفرار 31 نفر ازکارکنان این تلویزیون ( عموما زن ) ازسال 2011 بدین سو ازاین رسانه چیست ؟ 

 

اگر کمی به مخ آکبند خود فشار آورید حتما برای این سئوال ها پاسخ منطقی پیدا خواهید کرد وگرنه درگوش شما شعرخواندن اثری ندارد چون شما بگونه ای  بی حدومرز نادان  هستیدوخود نمی دانید  وبه قول شاعر >>>

 آنکس که نداند ونداند که نداند _ درجهل مرکب ابد الدهر بماند...... 

.........

سومین رسانه جم تی وی ( GEM TV) می باشد که باهزینه شیخ های عرب ومدیریت فرقه رجوی ( سعید کریمیان ) راه اندازی شده که درفرصتی بدان خواهم پرداخت .......

 

ارشیا ارشادی 2016/07/03

من وتو وافشاگوگوش + شرایط استخدام من وتو + گوگوش آکادمی + مرجان خلافکار عباسی + دوربین های مدار بسته + تجاوز جنسی + ساغر کثیری + سعید کریمیان + سالومه ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1505 تاريخ : يکشنبه 20 تير 1395 ساعت: 17:12

من وتو وافشا 43_هشدار به زنان ایرانی راه یافته به کاخ سپید _ سرنوشت مونیکا لوینسکی یادتان نرود

 زنان راه یافته به کاخ سفید مراقب باشند به سرنوشت مونیکا لوینسکی دچار نشوند 

 

ارشیا ارشادی 2016/06/24

 

به یاد دوعاشق نگاهبان محیط زیست که به دست جنایتکاران به قتل رسیدند

&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه - درخبرها آمده بود چهار زن ایرانی موفق شده اند جزو کارمندان کاخ سفید امریکا قرارگیرند _ گرچه این موقعیت هیچ افتخاری ندارد ودرست به مانند استخدام دریک اداره می باشد ولیکن کار درچنین محیط هایی ممکن است  بازیان و خسارت های شخصیتی همراه باشد _ بنابراین باید به این زنان هشدار داد که مراقب باشند به سرنوشت مونیکا لوینسکی دچار نگردند _ پس کتاب خاطرات این زن را بخوانند وعبرت بگیرند ..

 

 

بازیگرانی که بهردلیل به شبکه GEM پیوسته اند آگاه باشند هم این رسانه متعلق به شیخ های عرب است وهم مدیریت آن را یک تروریست عضو فرقه رجوی بنام سعید کریمیان بعهده دارد که فساد اخلاقی وسابقه تجاوز به زنان رادارد

****************************************************

 

مونیکا لوینسکی کارمند کاخ سفید که ازطرف بیل کلینتون  مورد تجاوز جنسی قرارگرفت 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

مزدور سابق صدام وعضوفرقه تروریستی رجوی سعید کریمیان درکنار مریم قجر تروریست

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

روشن غفاریان کارمند  شماره 1 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

پانته آ قاعد کارمند شماره 2 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


سحرنوروززاده کارمند شماره 3 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

فریال گواشیری کارمند شماره 4 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

با آرزوی موفقیت برای این بانوان بازهم هشدار می دهم محیط کاخ سفید سالم نیست _ مراقب خودباشید 

 

ارشیا ارشادی  2016/06/25

من وتو وافشامونیکا لوینسکی + کاخ سپید + فریال گواشیری + سحرنوروززاده + پانته آ قاعد + روشن غفاریان + تجاوزبیل کلینتون + کارمند کاخ ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1617 تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 ساعت: 17:35