من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
آگاهی رسانی درمورد قتل نوجوان 13ساله شقایق رجبی درقلعه مخوف اشرف

 

شقایق رجبی نوجوان 13 ساله چگونه درکمپ اشرف به قتل رسید ؟

 

ارشیا ارشادی وآگاهی رسانی درمورد سو استفاده فرقه رجوی ااز نوجوانان  ( واکنش _ 103 ) 

 

2016/10/09

 

مقدمه _ گرچه درسال 1991 ودرپی  انقلاب ایدئولوژیک ( طلاق های اجباری )  وفروپاشیدن خانواداه ها فرقه رجوی  صدها تن از کودکان 6 ماهه تا 7 سااله از پدومادر های خود جدا وکشورهای  اروپا قاچاق نمود ولی تعداد نوجوان یالای 7 سال درگوشه ای از کمپ را به دو ر ازخانواده ها نگاهداری وتحت تعلیمات مغز شویی قر ارداد _ درکنار این کودکان  تعدادی هم از فرزندان کودک ونوجو ان  تروریست های اعدام شده درایران  به عراق وکمپ اشرف قاچاق گردیدد _ موضوع این گزارش پیگیری سرانجام دوتن ازاین نوجوانان به نام های  فائزه و شقایق رجبی "فرزندان عبدالرضا رجبی می باشد .

 

الف _  فائزه رجبی 

فائزه رجبی بنا برادعای فرقه رجوی 19 ساله در جریان " خودزنی تشکیلاتی " سال 2009 کشته شده است _  

درسال 2009 دولت وارتش عراق تصمیم گرفت درکمپ خودمختار اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید و بهمین منظور این تصمیم را به اطلاع سران فرقه رساند وبا آنها دراین مورد به گفتگو نشست _ سران فرقه رجوی که موافق این کار نبوده وکمپ اشرف را ملک آب واجدادی مسعود معدوم می پنداشتند بااین تصمیم به مخالفت پرداخته واشرف را " خانه خود " و خط سرخ اعلام کرد ند _ مسعود رجوی خائن  معدوم بارها گفته بود که " سیم خاردار ها وسیاج ها مرز سرخ ماهستند " 

 

 

خودزنی فدائیان اشرف جهت جلوگیری از ایجاد پاسگاه پلیس عراق سال 2009

 

دراکتبر سال 2009 ارتش عراق پس ازآگاهی رسانی ها وهشدارها قصد ورود به کمپ جهت ایجاد " پاسگاه پلیس " را به مر حله اجرا گذاشت _ سر ان فرقه رجوی تعداد 200 نفر از فدائیان کمپ را به مقابه باارتش عراق فرستادند _ این افراد به روی زمین خوابیدند تا مانع پیشروی خودرو های عرااقی گردند _ هشدارها نتیجه نداد ود ر گیری شروع شد که درنتیجه تعدادی درزیر چرخ خو دروهای عراقی ها وتعدادی هم درهنگام درگیر ی فیریکی با عراقی ها کشته وزخمی شدند _ درنتیجه ارتش عراق وارد اشرف ودر بخشی از آن مستقر گردید _ دستگاه تبلیغی دروغگوی فرقه رجوی ومشتی نادان بی اطلاع فریب این دجالگری های فرقه رجوی را خورده واین اقدام قانونی دولت وارتش عراق را " حمله به اشرف " خواندند .

بنا برادعای فرقه رجوی دخترک جو ان 19 ساله "  فائزه رجبی  " دراین درگیری ها کشته شده است.

پس از استقرارارتش عراق دربخشی از اشرف دولت عراق طبق یک اواتیماتوم از امریکا وجامعه بین المللی درخواست نمود که افراد ساااکن این کمپ را تا آخر سال 2010  از عراق خارج نمایند ( این ضرب العجل بعدها تا پایان سال 2011 تمدیدگردید )

 

ب _ شقایق رجبی 

 

نامه شقایق رجبی ( خواهر فائزه رجبی  مقتول ) در نیمه دوم سال 2011

>>>>  .نامه شقایق رجبی 12 ساله درمورد هشدار دولت عراق ( سال 2011)

 

 

شقایق دراین نامه درکنار معرفی خود ومرگ خواهرش فائزه ضرب العجل دولت عراق را " غیرقانونی "  خو انده  است ! 

طبیعی است که این نامه این دخترک نوجوان نا آگاه وبی تجربه  نیست و فقط امضای او جهت " سواستفاده ایزاری از نوجوانان " درپای آن قرارگرفته است .

 

بعد از این درخواست  " شقایق " نوجوان   دیگر از او خبری دردست نیست تااینکه عکس صورت این نوجوان درعکس زیر بعنوان " کشته شده " درکنار تعدادی دیگر از کشته شدگان توسط دستگاه تبلیغی فرقه رجو ی منتشر گردیده است 

 

 

 

بالا سمت چپ نیم رخ شقایق رجبی درمیان کشته شدگان 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اکنون وظیفه مدافعان مستقل  حقوق بشر وکودکان ونوجوانان این است که با بازنشر این آگاهی رسانی این سئوال ها  را پیش روی دستگاه  اطلاع رسانی فرقه رجوی قرار دهند 

1 _  شقایق رجبی  چه زمانی وچگونه ودرکجا به قتل رسیده است ؟

2 _  چرا تاکنون درمورد قتل این نوجوان آگاهی رسانی انجام نگرفته است ؟

3 _ در صورتی که این نوجو ان دردرگیری های کمپ اشرف ( 2011 ) به قتل رسیده چرا نام ومشخصات وعکس نامبرده درمیان کشته شدگان نیست ؟

4 _ درصورتی که نامبرده دردرگیری ها به قتل رسیده چرا وبه کدام مجوز ضد انسانی یک دختر بچه 13 ساله  به صحنه درگیری  تشویق واعزام گردیده است ؟

5 _ درصورتیکه این دخترک هنوز زنده است ( امید که چنین باشد ) چراعکس نامبرده درکنار کشته شدگان قرار گرفته است ؟

 

حقیقت این است که فرقه تبهکار وخونخوار رجوی طی بیش از سه دهه گذاشته پایه های نکبت وشر ارت  خودرا برروی خون هزار ان جوان ونوجوان بنا نهاده است .

 

به امید روزی که سران این فرقه تبهکار تروریستی تحت پیگرد قانونی قارگرفته وپاسخگوی خیانت ها وجنایت های خود گردند

 

ارشیا ارشاد ی 2016/10/10 

 
من وتو وافشاشقایق رجبی + فائزه رجبی + مقتول دراشرف + خودزنی سال 2009+ پاسگاه پلیس عراق + سواستفاده ایزاری از کدوکان + فرقه رجوی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 400 تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 ساعت: 14:28

گزارشی از آخرین وضعیت اسیران فرقه رجوی درکشور البانی

 

 

گزارش آخرین وضعیت اسیران فرقه رجوی درکشور آلبانی _ باسپاس از یاشار25 


ارشیا ارشادی وماجرای انتقال سالخوردگان خل وچل وبیماران درحال مرگ فرقه رجوی 2016/09/19


مقدمه _ سرانجام پس از 8 سال مقاومت درمقابل درخواست دولت ومردم  عراق وامریکا وسازمان ملل  از فرقه ترور یستی رجوی جهت ترک آن کشور بقایای این فرقه درتاریخ 10 سپتامبر2016 خاک عراق  را باشتاب ترک وبه کشور البانی منتقل شدند _  مسعود رجوی مزدور معدوم تا زمانی که زنده بود مانع ترک عراق بود وتصمیم  داشت این اسیران بیچاره محروم  را در همانجا کشته ونامشان را به لیست ترور یست های به درک واصل شده بیافزاید _ پس از مرگ مسعود رجوی خائن مزدور  درسال 2015 و انتقال جسد متعفن وچال کردن او درشیخ نشین  سعودی انتقال این سالخوردگان اسیر شدت گرفت وپایان یافت.

سران سرکوبگر تشکیلات فرقه رجوی قبل از انتقال اجباری این اسیران ازهمه جا بی خبر  محبور به اموزش هایی به انها جهت این جابجایی گردیدند که گز ارش آن دردست تدوین می باشد  _  قبلا اشاره کنم اگرچه این اموزش ها شگفتی آفرین وتاسف بار  اما واقعی می باشند چراکه اسیران قرقه رجوی درعراق طی 30 سال گذشته درقلعه مخوف اشرف در نا آگاهی وبی خبری کامل از دنیای بیرون ازکمپ به سر برده وهمانند  انسان های غارنشین دربرخودرد بادنیای بیرون دچار شگفتی می گردیده اند .

 

قبل ازورود به خبرها از کشور آلبانی   بررسی دو فیلم کوتاه 


1 _ سخنان فرمانده ثریا عبد اللهی قبل از سقوط کامل قلعه مخوف اشر ف >>>

ثریا عبداللهی : ما فرزندانمان را از چنگ فرقه رجوی نجات خواهیم داد  <<<<

 

2_ سرگرم کردن اسیران فرقه رجوی در آلبانی با تلفن های بدون شماره  ! <<<

 

نخست آخرین  خبرها  از وضعیت اسیران فرقه رجوی در کشور البانی 


 یکم _  جمعا 2548 نفرشامل  453 نفرزن و 2095 مردازاعضای فرقه رجوی  به کشور  البانی منتقل شده اند.

 

دوم _ افراد منتقل شده در 8 مجموعه آپا رتمانی و دو ساختمان دولتی متروکه  بازسازی شده اسکان یافته اند .


3 _  درهر اتاق با توجه به گنجایش بین 4 تا 12 نفر در تخت های دوطبقه زندگی می کنند .


4_ درهر اپارتمان دست کم بین 3 تا 5 اتاق با تمامی امکانات  در اختیار سرکوبگر ان تشکیلاتی   قرارداده شده است 


5 _ برای هریک ازاعضای بدنه فرقه یک تلفن موبایل بدون شماره تهیه شده که این اسیران و  محرومین تنها با آن بازی می کنند وازهم عکس می گیرنند !

 

 

 


6_ عملیات غسل هفتگی وعملیات جاری همچنان اجرا می گردد وعملیاتی روزانه تحت نام " ادای دین به رهبری " نیز به آنها اضافه شده است .


6 _ مردم البانی  درمورد محرومیت وزندان این افراد کنجکاو شده  وموضوع درسطحی وسیع به نشریات کشیده شده  است.


7 _حزب  دموکراسی واصلاح  ( اپوز سیون ) از دو لت البانی درخواست کرده است گز ارش کاملی درمورد فرقه رجوی وتاثیر آن دررابطه با کشورهای اروپایی وخطرات احتمالی این گروه تروریستی تهیه وبه پارلمان ارائه نماید .


8 _ براساس یک نظر سنجی نشریه تیر انا پست بیش از 63 درصد از مردم آلبانی حضور فرقه رجوی دراین کشور را  توام باریسک خطرپذیری  ارزیابی نموده اند .


9 _ تعداد  42 نفر از کسانی که شاهد تخلیه خونین اشرف بوده اند در کشور آلبانی  نیز درمکان مخصوص درقر نطینه قراردارند .


10 _ فرقه رجوی شدیدا درپی انتقال ویا  قاچاق اشرف ابریشمچی ومصطفی رجوی  به فرانسه می باشد 


11_ درپی درخواست کتبی ملاقات  گروهی از خانواده های اسیران ازمسئولین آلبانی " کمیته حقوق بشر درپارلمان آلبانی از دولت آنکشور درخو است کرده است تا شر ایط ملاقات اعضای فرقه رجوی با خانواده هارا به مرحله اجرا بگذ ارد  


12 _ خروج اعضا از  محل سکونت تا مرکز شهربطور نوبتی و درجمع های 5 تا 6 نفره باحضور یک محافظ تشکیلاتی درهرگروه انجام می گردد .


13 _ سران فرقه رجوی طرحی را تحت عنوان " امنیت کنترل ارتباط " تهیه کرد ه اند که طبق آن اسیران می توانند بر ای خانواده هایشان " نامه های باز " ( کنترل شده توسط فرقه ) بنویسند که پس از تائید تشکیلات ارسال خواهد گردید 

 

زنان درتشکیلات فرقه رجوی تحت سرکوب فیزیکی _ جنسی واحساسی قرارداشته ودر زمره محروم ترین ز نان جهان می باشند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

14 _  اسیران فرقه رجوی  همچنان از ارتباط تلفنی آزاد محروم هستند ودربرخی مو ارد می توانند با تلفن کنترل وشنو د شده به مدت 3 دقیقه درهرماه با برخی از اعضای خانواده خود  تماس بگیرند .


15 _  سر ان فرقه رجوی هنوز  درمورداجرای  طرح " آزادی کنترل شده " به نتیجه نرسیده اند گرچه تاکنون  185  نفر کتبا تقاضای جدایی نموده اند .


16 _  نشریه پار نا ( parrena) درگزارش  خو د از اعضای فرقه  رجوی بعنوان " تروریست های نقاب دار " نام بر ده است که می توانند دردسرساز شوند .


17 _تعداد  19  تن از اعضای مبتلا به بیماری سرطان فرقه رجوی  در آستانه مرگ قر اردارند .


18 _ همکاری دولت وسازمان امنیت فرانسه باسازمان امنیت دولت  آلبانی  درمورد چگونگی برخورد با اعضای فرقه رجوی در پیدا وپنهان ادامه دارد 


19 _  تلاش دولت فرانسه جهت اخراج سران فرقه وجلوگیری از قاچاق تروریست ها به آن کشور وجمع کردن پایگاه " اوور " همچنان ادامه دارد .


20 _  سران فرقه رجوی همه  اعضا ر ا مجبور به نوشتن  تعهد کتبی  " ماندگاری یک ساله " نموده اند .


21 _  گفتگوی  کمیته ای ویژه از مسئولین  دولت  آلبانی با سران فرقه رجوی هرهفته برگزار می گردد .


22 _  وزارت آموزش آلبانی برای اعضای فرقه رجوی کلاس های ز بان تشکیل داده ولیکن اعضای فرقه چندان تمایلی به شرکت دراین کلاسها ندارند و عموما در آن بطور نامرتب وبا بی علاقگی شرکت می کنند .


23 _ یک خانم  جامعه شناس آلبانیایی به نام "  پاتریشا توماس  " درمو رد نگاهداری بافت فرقه ای این گروه در آلبانی هشدار داده وخواهان انحلال تشکیلات این فرقه وآزادی عمل  افراد آن شده است .


24 _ مریم قجر هرگونه سئوال وکنجکاوی  درمو ر د سرانجام " مسعود رجوی "  رابر ای همه اعضا ومواجب بگیران " مرزسرخ " اعلام نموده است !

25 _ مریم قجر وتنی چند از محافظان او طی یک سال گذشته دوبار " مخفیانه " به شیخ نشین سعودی سفرنموده است .


26  _  اعضای اسیر  فرقه رجوی درکشور آلبانی  همچنان به دنیای آزاد اطلاعات ودنیای مجاز ی ونشریات وکتب  دسترسی  ندارند وتنها رسانه آنها کانال تلویزیون فرقه می باشد .

 

 

 

زنان اولبه حرمسرا و  جنایتکار وسرکوبگر وفرماندهان ترور تحت تعقیب فرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

قابل توجه خانواده های اسیر ان فرقه رجوی در کشور آلبانی

 برای نتیجه  بخش بودن یک اقدام درراستای درخواست ملاقات با بستگان خود با مجلس ملی آلبانیا ( کمیته حقوق بشر ) به آدرس ذیل تماس بگیرید _ 

سعی کنید نامه ها جمعی باشد تا نتیجه بهتری دربرداشته باشد 

نامه رابه زبان انگلیسی بنویسید  _  آدرس پارلمان آلبانیا >>>>   ادرس پارلمان آلبانیا _ کمیته حقوق انسانی  <<<<<

ALBANIAN PARLEMENT  HUMAN AFFAIRS

  COMMITTEE


به علت اهمیت این گزارش بخش دوم درباره معدوم مفلوک  مسعود رجوی به آینده موکول شد _ باپوزش 


به امید ازادی همه اسیران فرقه رجوی وتحت پیگرد قراردادن بقایای سران  این فرقه


ارشیا ارشادی 2016/09/19 

 

من وتو وافشاکشور آلبانی + غسل هفتگی + عملیات جاری + ربابه مشهدی آغا + جلسه توجیهی + کمپ لیبرتی + زنان حرمسرا,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 254 تاريخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 11:09