من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
پژوهشی درباره منابع مالی تلویزیون من وتو _رسانه BBC و رادیو فردا وصدای امریکا

 

 

یاد ونامشان گرامی و جاوید است 

 

 

 

 

 

پژوهشی درباره منابع مالی وپشتیبانی تلویزیون من وتو واهداف این رسانه 


ارشیا ارشادی و کندوکاوی درباره تلویزیون من وتو 

2016/12/14 ( هفت خوان 113 )


مقدمه _ درسال 2009 یک تلویزیون پارسی زبان در انگلیس تاسیس گردید که " من وتو " نام گرفت _ شروع تبلیغات برای معرفی این رسانه با برنامه ای تحت عنوان " آکادمی گوگوش " دردنیای مجازی تبلیغ گردید _ بنیان گزاران این رسانه با این تبلیغ دروغ این هدف را دنبال می کردند که گویا " گوگوش " ازسرمایه گذران این رسانه می باشد _ تحولات بعدی مشخص کرد که گوگوش هیچ نقشی وسهمی ازجهت اقتصادای  دراین رسانه نداشته وتنها درازای دریافت مبلغ کلانی از صاحبان اصلی آن  حاظر شده است نقش مهمی در تبلیغ وجذب تماشاگر برای این رسانه درهنگام تاسیس داشته باشد _ اما به راستی  سرمایه گذار وموسس ویا موسسین این رسانه چه کس ویا کسانی  بوده  و با چه اهدافی این تلویزیون  پر هزینه ودرعین حال بدون تبلیغ را به روی آنتن برده اند ؟ ........  جهت آگاهی وپاسخ   به این سئوال مطالب ومقایسه  زیر لازم است 


نگاهی به رسانه های مهم پارسی زبان دربرون مرز 


یکم _  رادیو تلویزیون دولتی  BBC  پارسی 


رادیو بی بی سی را می توان ازقدیمی ترین رسانه های پارسی زبان به شمار آورد درسال 1386 تلویزیون بی بی سی هم تاسیس گردید _  بی بی سی پارسی بخشی اررسانه دولتی بی بی سی بریتانیا می باشد _ بودجه بی بی سی ازطرف دولت انگلیس تامین می شود _ صادق صبا و رزیتا لطفی از مسئولین قدیم وجدید این رسانه هسند _  رسانه  BBC  شعار خود را " تصویر گر پیوند ها "قرارداد ه است _ این رسانه درکنار هدف اصلی خود چند برنامه سرگرمی هفتگی نیز دارد _ بنا برپژوهش هااین تلویزیون  پرمخاااطب ترین رسانه پارسی زبان دربرون مرز به شمار می رود _ هزینه ماهیانه رادیو وتلویزیون  BBC را حدود یک ملیون سیصد تا یک ملیون وپانصد پوند برآورد کرده اند  .

 

اهداف رسانه BBC


اهداف رسانه های  BBC _  بنظر نگارنده هدف این رسانه آگاهی رسانی به درچهارچوب منافع غرب و با نوعی همکاری با مافیای رسانه ای غرب است _رسانه  BBC  با مدیریت جدید تاحدودی تغییر تاکتیک دا ده و برخلاف مدیریت قبلی به مافیای رسانه ای غرب نزدیک ترشده است _ حمایت ازتجزیه طلبان کرد و عرب سیاست جدید ومعمول این رسانه گردیده است _ رسانه BBC طی دوسال گذشته کم کم ازیک رسانه حرفه ای فاصله گرفته لذا باد درمورد اخبار وگزارش هاای این رسانه دقت وپیگیری نمود _ وجود برخی گزارش گران غیر بیطرف همانند کسری ناجی وکامبیز فتاحی دراین رسانه دلیل این مدعاست .


مسولین BBC درگزارش های تحقیقی وابستگی این رسانه به دولت بریتانیا رامورد تائید قرار داد ه اند .

 

دوم  _ رادیو فردا وتلویزیون صدای امریکا ( VOA)

 

این دورسانه متعلق به امریکا هستند و بودجه شان ازطرف وزارت امورخارجه آن کشور پرداخت وتامین می گردد _ رادیو فردا ( ت _ 2003 ) بعد از تلویزیون BBC پرمخاطب ترین رادیوی پارسی زبان برون مرزی است _ وضعیت درصدای امریکا اما کاملا متفاوت است واین رادیو که بعدها به تلویزیون تبدیل گردید طی سال های 2009 تا 2012 به دلیل مدیریت بسیار ضعیف وغیر حرفه ای پایگاهی برای تبلیغ بقایای سلطنت پهلوی وفرقه تروریستی رجوی بوده است _ باند معروف " جمشید چالنگی " ( هوادار فرقه رجوی )   شامل افرادی چون علی جوانمردی _ مهدی فلاحتی _ انوشیروان کنگرلو _ سیامک دهقانپوردر سال 2010 ازهم پاشید  وهمه این افراد غیر از فلاحتی ازاین رسانه به مرور اخراج گردیدند _ تلویزیون صدای امریکا بهمین دلیل وعدم رعایت بی طرفی وغیر حرفه ای بودن بسیاری از مخاطبین خودرا از دست داد و امروزه درحد رسانه های لس انجلسی مخاطب دارد _ افتضاحات جنسی  مهدی فلاحتی وجمشید چالنگی جهت تعرض به دوتن از زنان مجری این رسانه یکی دیگر از دلایل سقوط صدای ااامریکا درجذب مخاطب می باشد _ سیاست این رسانه همچنان غیر حرفه ای و گزینشی است وعوامل .بقایای سلطنت طلب ها وفرقه تروریستی رجوی همچنان بطور زیرپوستی دراین رسانه فعال هستند _ بودجه  ماهیانه رادیو فردا وتلویزیون صدای امریکا را مجموعا بین یک ملیون صد تا یک ملیون و200 هزار دلار بر آورد می توان کرد 

 

 

جانبازان شیمیایی جنگ را فراموش نکنیم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اهداف راد یو فردا وصدای امریکا 

 این دورسانه گرچه هیچ هدفی رابرای خود تعین نکرده اند ولیکن رادیو فردا شعار " دانستن حق همه می باشد " را بعنوان وظیفه برای خود ادعا می نماید _ رادیو فردا نیز یک رسانه کاملا حرفه ای نیست و افراد نفوذی برخی از گروهک های سلطنت طلب وفرقه رجوی دراین رسانه وجود دارند _ درمجموع می توان گفت رادیو فردا یک رسانه موفق و با مخااطبین قابل توجه می باشد _ گرچه هنوز با یک رسانه حرفه  ای فاصله دارد _ بنظر می رسد این رادیو درحال تبدیل شدن به تلویزیون می باشد .


مسئولین رادیو فردا وصدای امریکا درگزارش های تحقیقی وابستگی خود به دولت امریکا را مورد تائید قرارداده اند 


سوم _  تلویزیون من وتو 


تلویزیون من وتو درسال 2009 با استفاده تبلیغی از گوگوش در برنامه ای تحت عنواان " آکادمی گوگوش " پا به عرصه رسانه های پارسی زبان نهاد _ این رسانه هدف خودرا " دنیا درخانه شما " مشخص نموده _  مسئولین   تلویزیون من وتو این رسانه را یک تلویزیون سرگرم کننده اعلام می نمایند _ این رسانه بعد اااز تلویزیون BBC درامر اخبار وگزارش های خبری دومین رسانه  تصویری پرمخاطب می باشد _ تنوع برنامه های سرگرم کننده وسریال ها وفیلم های دوبله شده خارجی را می توان  دلیل جذب تماشاگر برای این رسانه تلقی نمود _ تلویزیون من وتو همکاری تنگاتنک با رسانه BBC پارسی دارد 


مدیریت مشکوک ومخفی رسانه من وتو 

بااینکه 6 سال از تاسیس این رسانه می گذرد تاکنون صاحب اصلی وسرمایه گذار این رسانه همچنان درپشت پرده ومخفی نگاهداشته شده وحاضر به رونمایی  وشفاف سازی نمی گردند  _ گرچه درظاهرادعا می شود یک خواهر وبرادر  به نام مرجان وکیوان عباسی بنیان گزار وموسس وصاحب اصلی این رسانه هستند _  اما این ادعا صد البته به دلائل زیر کاملا مردود است 


مرجان عباسی کیست ؟ 


دراین مورد هیچگونه ردپایی وجود ندارد مگر اینکه نامبرده دردهسال پیش صاحب  یک تلویزیون اینترنتی با چتد روز درهفته درامریکا تحت نام " ببین تی وی " بوده است _ این تلویزیون اینترنتی درمورد پخش موزیک فعالیت داشته و رضا ( رها ) اعتمادی تنها کارمند این رسانه بوده است _ مرجان عباسی بنا برتحقیقات انجام شده هیچگونه فعالیت دیگری نداشته وزندگی شخصی نامبرده هم یک زندگی سطح متوسط روبه پائین بوده است .


کیوان عباسی کیست ؟


کیوان عباسی هم دریکی ازتلویزین های لس آنجلسی شراکت مالی داشته است _ تلویزیون هایی که درحد یک بقالی در آمد دارند _ ازاینگونه تلویزیونها بیش از 10 عدد در لس آنچلس وجود دارند و صاحبان این رسانه ها هم اززندگی سطح متوسطی برخوردارد هستند _ طی 12 سال گذشته چندین تلویزیون لس آنجلسی تاسیس و پس از مدتی تعطیل گردید اند _ این تلویزیونها همگی تنها  با درآمد ازراه تبلیغ سرپا هستند واصولا به آنها تلویزیون محلی یا منطقه ای نیز می گویند .

کیوان عباسی شریک مالی یکی ازاین رسانه ها با نام " ایران زمین " بوده  که منحل گردیده است 


هزینه های تلویزیون من وتو از ابتدا تاکنون 


بنابر اطلاعات منتشر شده سرمایه اولیه بر ای تاسیس تلویزیون من وتوچهل ( 40)  ملیون  پوند بوده است _ بنا براطلاعلت به دست امده ازطرف یکی ازکارکنان سابق این رسانه هزینه ماهیانه   این تلویزیون بین سه ونیم تا 4 ملیون پوند می باشد .

 حال با تعمقی در آنچه از دربالا از آن یاد شد بدون هیچ تردیدی مرجان وکیوان عباسی هرگز نمی توانند موسس و صاحب این رساانه امحسوب گردند با اشاره به این واقعیت که این رسانه فاقد هرگونه در آمد ازجهت  آگهی می باشد 

 .

با یک حساب ساده می توان گفت ازسال 2009 تاکنون درکنار 40 ملیون اولیه اگر متوسط هزینه ماهیانه را 3 ملیون درنظر بگیریم  درمجموع  حد اقل  مبلغ حدود دویست ونود ودو ( 292 ) ملیون پوند  هزینه این رسانه گردیده است .


بهمین دلیل هر بیننده  با حداقل عقل وشعور به سادگی درمی یابد که یک سرمایه بی حدوحساب درپشت این رسانه قراردارد که مرجان وکیواان عبااسی با مخفی شدن و گریز از پاسخ به سئوال وعدم شرکت دراین رساانه درپی پنهان  کردن آن هستند 


طبق گزارش یک  اتاق فکر انگلیسی به نام FARIAN PALESI SENTER  نوع سرمایه گذاری دراین رسانه "سرمایه گذاری خطر پذیر "  می باشد .

 چرا مرجان وکیوان عباسی حاضر به شفاف سازی هزینه رسانه من وتو نیستند ؟


پاسخ خیلی ساده است _ این دو تنها کارمند یک قدرت مالی بزرگ  حامی این رسانه می باشند ومعنای "اصطلاح سرمایه گذاری خطر پذیر "  یعنی مخفی _ غیر علنی وپنهان بودن _ صد البته دولت اانگلیس وسازمان اطلاعاتی آن کشور بطور کاامل ودقیق می دانند سرمایه گذر واقعی واصلی این رسانه کیست _


چرا مرجان وکیوان عباسی حاضر به شرکت دریک برنامه زنده وتوضیح نیستند ؟


طی 7 سال گذشته این زن وشوهر کارمند صااحب اصلی این رسانه ( مرجان وکیوان )  حاضر به شرکت دریک برنامه زنده وتوضیح وشفاف سازی درباره منابع ملی و معرفی صاحب ویا صاحبان اصلی آن نگردیده وخودرا از خبرنگاران مخفی کرده وحاضر به هیج نوع گفتگو نیستند _ به  راستی آنها ا زچه فرارمی کنند ؟


پاسخ ساده وروشن است آنها از شفاف سازی وآگاهی عمومی ترس ووحشت دارند ؟


ولی به راستی سرمایه گذار وصاحب اصلی این رسانه کیست ؟


وقتی درباره موضوعی روشنگری وشفاف سازی نشود شایعات مختلف دربین مخاطبین باهوش مطرح می گردد _ گروهی این رسانه  را متعلق به بهائیان _ گروهی به سلطنت طلب ها وگروهی هم دولت اسرائیل را حامی مالی این رسانه می دانند _ ولی بنظر من هیچکدام ازنامبردگان صاحب و حامی این رسانه نیستند  چرا ؟


1 _ گزینه بهائیان  کاملا غلط است زیرا اولا _ آنها خود دارای تلویزیون می باشند _ دوما _ بهائیان  اصولا سیاسی نیستند که بخواهندا با صرف اینهمه هزینه دیگراان را جذب کنند _ سوما _ طی 7 سال گذشته کوچکترین تبلیغی درمورد بهائیت دراین رسانه دیده وشنیده  نشده است .

2 _  بقایای سلطنت پهلوی  ( رضا وفرح دیبا ) طی 37 سال گذشته کوچکترین سرمایه گذاری درمورد تبلیغ برای خود نکرده اند وتهیه  چند برنامه مستندا از تک گویی های فرح دیبا در این رسانه جنبه سرگرمی و جذب تماشاگر برای این رسانه بوده وبصورت کاملا ریگان وبدون هزینه انجام گردیده است - بنابراین این رسانه هیچ ربطی به بقایای سلطنت ندارد .


3 _ گروهی  دولت اسرائیل  راحامی  این رسانه می دانند که این گمانه زنی هم به دورا ز واقعیت است زیرا اولا  _ دولت اسرائیل یک دولت خسیس و کاملا اقتصادی است و طبعا چنین سرمایه گزاری بدون سود را انجام نمی دهد _ دوما _ دولت اسرائیل سالهاست یک برنامه رادیویی  دارد که روزانه فقط 55 دقیقه برنامه پخش می کند وطی این سالها حتی زمان پخش این برنامه رادیویی را ارتقا نداده است _ سوما  _ اگر دولت اسرائیل بخواهد یک تلویزیون پارسی زبان تاسیس کند بی شک  این رسانه را درکشور خود بکار می اندازد که ازهمه جهت با صرفه تراست _چهارما _ رسانه من وتو طی این 7 سال کوچکترین تبلیغی برای دولت اسرائیل انجام نداده بنابراین رسانه من وتو نمی تواند متعلق به دولت اسرائیل باشد 

 


حال باتوجه به دلائل بالا براستی  چه کس ویا کسانی حامی وپشتیبان این رسانه پرهزینه  هستند ؟

 

بنظر نگارنده برای حل این معما باید کلید هایی دراختیاردااشت که فعلا همچنان در زیر خاک پنهان هستند _ گرچه دراینده نه چندان دور این معما حل خواهد شد ولیکن می توان گمانه زنی کرد که یک قدرت بزرگ اقتصادی موسس و حامی این رسانه می باشد افرادی همانند " رابرت مرداک صهیونیست"  که دارای ده ها ایستگاه  رادیو  تلویزیون _ روزنامه _ مجله _ ماهنامه وغیرو درسراسر دنیاست _ آنچه مسلم وتردید ناپذیراست این حقیقت است که مرجان وکیوان عباسی  تنها کارمند این رسانه هستند  این دو حتی درحد واندازه موسس وحامی  یک تلویزیون لس آنجلسی هم نبوده ونیستند واگر ادعایی دراینمورد  کرده اند دروغ بوده وبرپایه حقیقت استوار نیست .


مسئولین روی صحنه تلویزیون من وتو ( مرجان وکیوان عباسی ) حاضر به روشنگری درباره ا ین رسانه نیستند  
اهداف تلویزیون من وتو 

تلویزیون من وتو  به باور نگارنده دو هدف اصلی ویک هدف فرعی را دنبال می کند 

اولین هدف اصلی _ این رسانه فرهنگ سازی است_  یعنی این تلویزیون تلاش می کند دررفتارهای فرهنگی جامعه ایران اثر بگذارد

 دومین هدف اصلی_ این رسانه تااثیر گذاری سیاسی است _ برنامه های این رسانه اتلاش می کند بنوعی در معادلات سیاسی ایران ازجهت نگاه مخاطبان خود اثر گذار باشد 


سومین _ هدف این رسانه پخش اخبارایران وجهان  ودرلابلای آن  اخبار ویژه ای با استناد به خبرگزاری های مهم وسایت هایی چون دبکا فایل _ اسوشیتدپرس _ یونایتد پرس _ رویتر ووو می باشد که چون به منبع اشاره ای نمی کند _ اینگونه خبرها می توانند ساختگی و جعلی باشند .


نتیجه = نگارنده ضمن اعتقاد ودفاع از گسترش آگاهی رسانی آزاد و صحیح وغیر گزینشی نظر بینندگان هشیار این رسانه رابه این نکته مهم جلب می کنم که : ساده انگار نباشید که تصور کنید یک قدرت اقتصادی پنهان وناشناس بدون داشتن اهداف کوتاه ودراز مدت به پارسی زبانان لطف فراوان دارد که حاضر شده طی 7 سال گذشته نزدیک به 300 ملیون پوند صرف سرگرمی وایجاد ساعات خوش برای شما باشد _ پس بیننده حساس وجستجوگر باشید ودر هرموقعیتی که دست داد این سئوال را درصفحات مجازی این رسانه تکرار کنید که : سرمایه گذار وموسس وحامی مالی واقعی  این رسانه کیست ؟

نگارنده این متن پژوهشی هم بدنبال پاسخ واقعی برای این سئوال هستم و هرزمان یافتم همگان را آگاه خواهم نمود 


ارشیا ارشادی 2016/12/13

  

 

من وتو وافشاتلویزیون من وتو + صدای امریکا + رادیو فردا + رسانه BBC + جمشید چالنگی + فرقه رجوی + رابرت مرداک صهیونیست + مرجان وکیوان عباسی + ببین تی وی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 438 تاريخ : چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت: 5:14

مریم قجررجوی و تهاجم سیاسی _ شبنم مددزاده وانجمن ( مقر49 ) ومعرفی عمار ملکی مواجب بگیر تاره فرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر وتهاجم سیاسی و شبنم مددزاده وتاسیس مقر 49 وافشای عمار ملکی مزدور تازه رونمایی شده فرقه رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و دنیای تروریست ها ی خل وچل و ازرده خارج فرقه رجوی ( هفت خوان شماره  _ 111)


پیش نوشت _ با اعلام رسمی مرگ مسعود  رجوی توسط ترکی فیصل اوضاع تشکیلات فرقه رجوی کاملا بهم ریخته است _ پژوهش ها نشان می دهد که مریم قجربعنوان جانشین آن معد وم  ضمن اینکه با دست کم سه نوع سرطان دست وپنجه نرم می کند با مشکلاتی روبروشده است که ازنتوان اندک این زن تروریست خارج است _ازسویی نمی داند با مواجب بگیران فرقه که حرف اورا نمی خوانند چه کند وازطرف دیگر با مشکل صدها عضو منتقل شده به آلبانی روبروست که پس ازسه دهه زندان درعراق راهی آن  کشور شده اند که بی شک فرقه  نمی توان فشار وسرکوب های اشرف ولیبرتی را در آنجا اعمال نماید _ بنابرگزارش ها تاکنون حدود 200 در آلبانی تقاضای جدایی نموده اند که تعدادی ازاین افرد هم اکنون دریک میهمان سرا درتیرانا اسکان داده شده اند _ مریم قچر وقتی موفق شد باکمک امریکا وهمکاری دولت عراق 70مفر شکنجه گر و بازجو وفرمانده هان ترور را علیرغم تحت پیگرد قضایی قرارداشتن قاچاق نماید نفس راحتی کشیده و این اخراج و فرار خفت بار رایک پیروزی خوانده است وبهمین منظوراعلام نموده که فرقه  وارد فاز " حد اکثر تهاحم سیاسی " شده است !

ازسویی دیگر سران فرقه با تلاش فراوان در  جهت انتقال افراد سوخته شده خود ازجمله فرزادوشبنم مددزاده  بر آمده و تعدادی از تروریست های زندانی ازجمله سعید ماسوری و صالح کهندل  راهم به تکاپو انداخته اند .

دراین نوشتاربه 7 موضوع  روز دررابطه با فرقه رجوی خواهم پرداخت .

 

رژه خیابانی داعش در عراق وفرقه رجوی درپاریس دوبرادر وهمخون 

 

 

 


هفت خوان 

یکم _ تشدید بیماری های مریم قجر ودرنوبت مرگ قرارگرفتن  نامبرده 


همانگونه که نگارنده قبلا با توجه به گزارش های رسیده از داخل تشکیات فرقه رجوی اطلاع رسانی نمودم مریم قجر به سه نوع سرطان رحم _ سینه و حنجره مبتلاست وتحت شیمی درمانی قراردارد _ نامبرده هم اکنون درشرایط زیزش مو و کاهش وزن قرار گرفته وآخرین ماه های زندگی ننگین خودرا سپری می نماید _ بقایای فرقه رجوی که پس از مرگ مسعود خائن سخت به هراس وسردرگمی افتاده اند سعی می کنند بهرشکل ممکن با استفاده از داروهای مسکن این زن درمانده را نمایش دهند تا شاید بتوانند مشتی عنصر نا آگاه و بی مغز وشعور راهمچنان درچهارچوب تشکیلات حفظ نمایند _ گرچه زمان  دقیق مرگ این زن جنایتکار مشخص نیست ولیکن حد اکثر یک سال دربهترین شرایط موجود ازعمر ننگین این شیاد بیشتر به جای نمانده است .


خوان دوم 

ماجرای تاسیس انجمن 49 ( مقر ) دردانشگاه تربیت معلم کرج توسط بقایای نفوذی فرقه رجوی 

فرفه رجوی تلاش می کند بقایای خود درایران را تحت نام دانشجو در برخی مراکز نفوذ داده و فعال نماید _ اینگونه تلاش های فرقه رجوی البته همیشه باشکست کا مل مواجه گردیده  وعوامل نفوذی دستگیر و گروه انها هم ازهم پاشیده شده است 

درسال 1385 تنی چند از اعضای فرقه رجوی ازجمله شبنم مددزاده یک گروه صنفی را دردانشگاه تربیت معلم تحت نام  انجمن 49 تشکیل داده وبه عضو گیری پراخته اند _ گرچه تقریبا تمامی دانشجویان نمی دانستند چرا عدد49 برای این انجمن انتخاب شده ولیکن آرش محمد زاده و شبنم مددزاده موسسان این انجمن می دانستند که عدد 49 چیست _ گرچه بنا بر اعتراف اعضای سابق این انجمن منحل شده آنها هیچگونه توضیحی دراین مورد نمی دادند 


مقر49 ازقلعه مخوف  اشرف تا دانشگاه تربیت معلم کرج 


مقر49 یک ساختمان  حفاظت شده درگوشه ای از قلعه مخوف اشرف قرارداشته که  مخفیگاه وپناهگاه زیر زمینی مسعود رجوی معدوم و محل نشست های سطح نخست وهمچنین مرکز عیش وعشرت این شیاد خائن بازنان فریب خورده حرمسرا تحت نام شورای رهبری بوده است _ وبهمین دلیل شبنم مدد زاده که عضو یک خانواده تروریست پرور است نام این مقر درقلعه اشرف را برروی یک انجمن صنفی دانشجویی گذاشته است _ دانشجویان آگاه دانشگاه تربیت معلم پس از پی بردن به این شگرد خبیثانه فرقه رجوی این انجمن را منحل اعلام نمودند _ 

دستگیری فرزاد وشبنم مددزاده درسال 1388

همانگونه که در نوشتارقبل توضیح دادم فرقه رجوی درسال 1388 همه دار وندارش را به میدان فرستاد تا به خیال خودبه  حرکت اعتراضی مدنی  سمت وسوی رادیکال وقیام بدهد ( ! ) که البته این تلاش مذبوحانه نیز باشکست کامل مواجه شده وتمامی بقایای فرقه جوی دستگیر گردیده وتعدادی هم که در شورش وتخریب اموال همگانی و حمله به پایگاه بسیج شرکت داشته اند ازایران فرار نمودند_ بقایای دستگیر شده  فرقه رجوی درسال 88  طبق آمار سایت هرانا  درسال عبارتند از: 


زهرا زهتابچی  _ شبنم مددزاده  _ فاطمه رهنما _ فرزاد مددزاده  _ بهناز ذاکری _ صالح کهندل _ مریم اکبری منفرد  _ ریحانه حااج ابراهیم _ محمد سیف زاده _ ایوب پرکار _ پیروز منصوری _ فاطمه مثنی _ حسن جوانی _ _ صدیقه مرادی  _ عاطفه نبوی  _ حسن صادقی _ _ جعفراقدامی _ _ سعید سنگر  _ هادی قائمی _ ابوالقام فولادوند 


نکته قابل توجه دراین آمار این است که زنانی چون زهرا زهتابچی ومریم اکبری منفرد  علیرغم داشتن فرزندانی خردسال  کودکان خودرا را رها کرده و به تلاش شبانه روزی برای فرقه تروریستی رجوی پراخته اند _ برای چنین مادران بی خرد وشعور باید تاسف خورد که دریک انتخاب ابلهانه زندگی وآینده فرزندان خودرا باحمایت از فرقه خائن رجوی تاخت زده اند 

ش


خوان سو م _  رابطه جنسی مریم قجر تروریست با اینگرید بتاکورهمجنسگرا واقامت دائم نامبرده درقلعه اوور 


چند سالی است که یک زن مسن در نمایش های فرقه رجوی درکنار مریم قجر می نشیند و چنان  ژست وقیافه ای قلابی می گیرد که گویی یک ایرانی واز خدمه وحشمه مریم قجر است _ براستی این زن کیست ؟

اینگرید بتاکور  زن بی عرضه وبی سوادی است که حدود دهسال پیش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کلمبیا بوده است _ این زنک دست وپاچلفتی  درهمان سال توسط خشونت گرایان فارک  ربوده شده وبه مقر این گروه تروریستی منتقل شده است _ بتاکور مدت 6 سال درمیان اعضای فارک دست به دست شده و با اعضای گروه انقلاب ایدئولوژیک  ازنوع فرقه رجوی نموده است _ این زن پس از پادرمیانی نیکلا سرکوزی وهوگو چاورز آزاد شده ومدتی بعد چون بیکار وعلاف بوده به فرقه رجوی نزدیک ودرزمره مواجب بگیران ونزدیکان مورد وثوق مریم قجر در امده  است _ پژوهش ها نشان می دهند انگرید بتاکور همجنسگرا می باشد 

بتاکور طی 4 سال گذشته ساکن قلعه اوور شده و در آنجا مقیم می باشد 

رابطه مریم قجر تروریست با بتاکوور تاپیش رفته است ؟

طبق ده ها سند ومدرک موجود مریم قجر نیز دارای تمایلات جنسی نسبت به مردان نیست و بهمین دلیل نقش مهم وی درساختن حرمسرا وعقد صدها زن برای مسهمچندین عود رجوی معدوم قابل توجیه می گردد وگرنه هیچ زن سالمی نیست که با دست خود ومشتاقانه درحرمسراسازی همسرش شرکت نماید _ مهوش سپهری نیز همجنسگرا و شریک جنسی مریم قجر بو.ده ومی باشد 

درچنین صورتی رابطه جنسی بتاکور با مریم قجر قابل هضم وطبیعی می تواندباشد  ودرحقیقت بتاکور ومریم قجر باهم ازدواج کرده و در بخشی از قعه اوور زندگی مشترکی را دنبال می کنند .


خوان پنجم _ رژه مزدوران فرقه رجوی درخیابان های پاریس همانند دوستانشان مسمانان ازغار گریخته داعش درعراق 


سران فرقه رجوی برای کم رنگ نشان دادن وسرپوش نهادن برمرگ مسعود رجوی معدوم اخیرا تبیغات تازه ای را دنبال می کنند تا شاید بتوانند همچنان درسکوت مرگ آن خائن رابا ناباوری طبیعی جلوه دهند وبهمین منظور به بهانه انتقال اعضای اسیر وجلادان وشکنجه گران فرقه به کشور آلبانی عکس های آن معدوم وآرم فرقه تروریستی رابرسر درست بلند کرده ودرخیابان های پاریس با ماشین رژه می روند _ این اقدام مزدوران فرقه دقیقا همانند رژه اعضای ازغارگریخته داعش درعراق است و این تقلید بخوبی نشان می دهد که  ابشخور فرقه رجوی ودوستان ازغارگریخته شان ( اعضای داعش ) یکی است _ دولت های ازوپایی بویژه دولت فرانسه باید هشیار باشند خطر تروریست های فعلا خاموش فرقه رجوی همانند اعضای داعش برای جامعه بشری بسیار مهلک است ونباید ازکنار آن بادگی گذشت خودسوزی های تشکیلاتی سال 2003 بهترین دلیل می تواند باشد .


خوان ششم _  نگاهی به دروغگویی ها ویاوره سرایی های خدمتکار تازه مریم قجر شبنم مددزاده 

نگارنده قبلا اشاره کردم فرقه رجوی یک گروه خانوادگی است و زمانی که این میکرب به داخل یک خانواده وارد شد معمولا تمامی اعضای خانواده را آلوده می نماید برای نمونه می توان به خانواده های مددزاده _ معینی _ اکبری منفرد _ امیر خیزی _ اقبال _ حائری _ کهندل وو  اشاره نمود که هریک چندین نفر ازاعضای خانواده خودرا قربانی فرقه تروریستی رجوی نموده اند 

خانواده  مددزاده _

 دوتن از اعضای این خانواده بنام اکبر ومهدیه درخودزنی تشکیاتی 19 فروردین شرکت کرده وبه طرز مشکوکی کشته شده اند _ شبنم وفرزاد مددزاده نیز ازبقایای فرقه رجوی درایران بوده اند که سالها بطور پنهان برای این فرقه فعالیت می کرده اند که درسال 1388 به جرم عضوگیری وهمکاری تنگانگ با فرفه رجوی دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند _ این دو پس از آزادی به همراه فرزن نوجوان  صالح کهندل (پریا ) ازایران خارج شده وبه کلفتی وخدمتکاری مریم قجر تروریست در آمده اند .

جدیدا فرقه رجوی شبنم مددزاده را رونمایی نمود وبه صحنه اورد _ این زن شیاددرسخن پراکنی مملو از دروغ خود ضمن پاچه خواری های گسترده برای  مریم قجر تروریست   درتکه ای تلاش کرد با جسد مدفون مسعود رجوی هم درددل کند ( ! )

شبنم مدد زاده که پای خودرا تا بالای زانو درلجن زار فرقه رجوی فرو کرده دریاوه سرایی های خود از قول مریم اکبری منفرد هم چندین دروغ برزبان آورد و بنا بر دستور تشکیاتی  آن زن زندانی بیمار ونادان راهم سوزاند .


شبنم مددزاده ونا آگاهی تنی چند از تلاشگران مدنی از شگردهای این فرقه 

درسال 1388 تعدادی از زنان عضوفرقه رجوی به جرم ارتباط تنگاتگ بااین فرقه دستگیر گردیدند که عاطفه نبوی _ مریم اکبری منفرد وشبنم مددزاده درزمره این افراد بودد _ اعضای فرقه رجوی از دهه شصت درزمان فعالیت سیاسی شعارهای فراوانی می دادند و  
نکته جالب دیگر دراین نمایش فرقه رجوی  مطرح کردن نام سعید ماسوری وصالح کهندل بود که ماسوری درسال 89 با خمپاره انداز و موشک وسیانور وکلت به همراه محمد حسین کلبی  جهت حمله به اهداف کور وکشتن مردم وارد ایران شده که خوشوقتانه قبل از هرگونه اقدام این گروه تروریستی درشهر دزفول دستگیر ومحاکمه وبه حبس ابد محکوم گردیدند _ صالح کهندل نیز بارها دستگیر ومحاکمه وپس از امضای تواب نامه آزاد شده ولی همچنان  به مزدوری خود برای فرقه  ادامه داده است _ نامبرده در اخرین دستگیری محاکمه وبه تحمل دهسال زندان محکوم شده است .

مطرح کردن نام ونامه های بقایای زندانی فرقه رجوی بخوبی نشان می دهد که  افراد این گروه  با به زندان فکری کشاندن وفریب تعدادی ازبقایای خود همچنان با جان وامنیت وزندگی انها بازی می کنند وهرزمان که مناسب تشخیص دهند انها را بعنوان هدف درتیررس قرار خواهند داد _ 

 هشدار :هرگز  فریب دوچهرگی بقایای فرقه رجوی همانند شبنم مددزاده  را نخورید 


نکته بسیار تاسف بار اینکه چند نفر از تلاشگران جامعه مدنی که مدتی درزندان بوده اند فریب موش مردگی و دوچهرگی افرادی چون شبنم مددزاد راخورده _از نامبرده تعریف کرده وبااین عضو فعال فرقه رجوی عکس یادگاری انداخته اند !

متاسفانه اطلاعات این افراد درمورد فرقه تروریستی رجوی زیر خط فقر است _ فرار شبنم مددد زاده تواب جهت  خدمتکاری مریم قجر تروریست بخوبی نشان می دهد که اعضای این فرقه قابلیت اصلاح وادم شدن ندارند وهرگز نباید گول موش مردگی آنها را خورد وبه انها نزدیک شد .


خوان هفتم _  معرفی عناصر تازه رونمایی شده فرقه رجوی _ از عمارملکی تا و شادی صدرو مریم حسن خواه و چماقکش بازنشسته "  زری منگول " با مارک تجاری زری اصفهانی 

بعد ازسقوط قلعه مخوف اشرف واخراج اعضا وفرار سران فرقه رجوی ودرحالیه مسعود رجوی خائن در  شهر CORK واقع درکشور ایرلند به مرگ بالینی دچارشد ( اواخرسال 2014 ) وریزش مواجب بگیران فرقه رجوی ازجمله ایرج مصداقی _ اسماعیل وف یغمایی _ قصیم وروحانی و باستان سیر  مریم قجر تروریست عاجز و درمانده مجبور شد عوامل نیمه پنهان فرقه رجوی را رونمایی کند _ یکی ازاین مهره ها عمار ملکی  پسر محمد ملکی است .

عمارملکی شیاد بی سواد مواجب بگیری است که خودرا پژوهشگر _ استاد دانشگاهی درهلند و استاد علوم سیاسی ( ! ) معرفی وجا می زند و مسئولان بیسواد وابله رسانه ها ی وابسته ازجمله رادیو زمانه و BBC هم با همین القاب دروغ وجعلی اورا معرفی وبه این رسانه دعوت می کند _ ولی به راستی عمار ملکی کیست ؟ 


عمارملکی  برای خود یک رزومه جعلی درایران ساخته وخودرا مهندس میکانیک جا می زند ولی این عنوان هم چندان دقیق نیست  نامبرده لیسانس صنایع دارد و درایران دریک شرکت مواد غذایی کار می کرده است 

طبیعی است که این مدرک تحصیلی نامبرده نیز در کشور محل اقامت وی هیچ ارزشی ندارد و نامبرده می باید دردرجه نخست زبان کشور مقیم رافراگرفته و سپس درصورت موفقیت بعنوان یک دانشجوی تازه وارد دانشگاه گردد 

بااینهمه این شیاد دروغگو از وقتی که بعنوان مبلیغ نیمه پنهان فرقه وارد تلاش های های سیاسی گردید نه نه تنها هیچگونه سابقه سیاسی نداشت بلکه تنها یک دانشجوی ساده بود که خودرا باالقاب دروغین تحلیلگر سیاسی _ اقتصادی و درکنار آن استاد علوم سیاسی  معرفی می کرد این ادعا های عمار ملکی افشا شد ونامبرده که بخاطر این عنوان های جعلی تحت پرسش قرارگرفته بود دریک عقب نشینی خودرا دستیار استاد دانشگاه معرفی می کند که دردانشگاه تیلبرگ فعالیت می کند که این ادعا هم دروغ است چراکه دردانشگاه های اروپا هیچ عنوانی تحت نام دستیار استاد دانشگاه وجود ندارد واین شیاد واقعا یک دروغگوی مردم فریب است ._ فرقه رجوی چون درمیان ایرانیان مورد تنفر قرردارد امثال عمار ملکی را به صحنه می فرستد تا یاوه گویی های مریم قجر را تکرار کند _ شرط عمار ملکی برای شرکت درگفتگوها  عدم ورود بهرشکل به جنیات فرقه رجوی است .........مسئولین بی بی سی باید بابت این همه دروغ درباره این مزدور شرم کنند...........


تحقیق درباره شغل وشرایط عمار ملکی  دردست اقدام است ودرآینده نه چندان دوردراین مورد آگاهی رسانی خواهد شد .

 

دکان تازه فرقه رجوی " عدالت برای تروریست ها " و شادی صدر ومریم حسین خواه

شادی صدرو سهیلا امین ترابی با مارک تجاری " شادی امین  (چماقکش گردهمایی برلین ) هردو همجنسگرا هستند و وبهمین دلیل پس از ازدواج باهم با لابی گری تلویزیون صهیونیستی من وتو به دولت اسرائیل وصل شدند وبا کمک مالی این دولت چند بنگاه دونفره به راه انداخته اند که مهم ترین این بنگاه ها " عدالت برای ایران " نام دارد _ این بنگاه با واسطه گری زنی به نام مریم حسین خواه با فرقه رجویدرارتباط است و حسین خواه و شادی صدر تاکنون دوبار مخفیانه به مرکز تروریستی اوور درحومه به دیدارمریم قجر تروریست شتافته اند 


ونوشته پایانی برای فرزاد وشبنم مدد زاده نوکر وکلفت وخدمتگاران تازه مریم قجر تروریست ..

ابلهان ناد ان شما دیگر اوج وسمبل حماقت هستید 

سالها برای فرقه خائن رجوی با ترس ولرز فعالیت کردید  و سرانجام به دام افتادید _ 5 سال زندان درزندان خود خواسته محصور بودید _ دراین مدت هم توبه نامه امضا کردید وهم به مهره سوخته بدل شدید _ اکنون اربابانتان شمارا خارج کرده اند تا درمقر تروریستی ومحصور اوور تداوم زندانی بودن خودرا دنبال کنید _ درزندان مثل موش مرده سعی کردید درکمال بیچارگی ترحم دیگران را بر انگیزید دوستان شما در سایت هرانا ماهیت واتهام شمارا مخفی کرده واز شما خدمتکاران به تروریست ها بعنوان فعال سیاسی ! نامبرده وتبلیغ کردند _ گروهی عاجز وناتوان وساده هم فریب موش مردگی شما را خوردند _ اکنون شما با شتافتن به فرانسه وخدمتکاری عجوزه مریم قجر تروریست ماهیت اصلی تان را به نادان ها واحمق ها نشان دادید 

شماهم همانند دیگر اسیران فرقه درفرانسه  خواهید پوسید و پادویی شما برای مریم قجر هیچ نتیجه ای ندارد چراکه ارباب برگتان که سقط شد و مریم هم درنوبت مرگ است و شما می مانید وتوهم هایتان که با خود بگور خواهید برد .


ارشیا ارشادی 2016/12/08 

من وتو وافشامقر49 + شبنم مددزاده + آرش محمدی + شادی صدر + مریم حسین خواه + زری اصفهانی + نفیسه بادامچی + قلعه اشرف + خارج کردن رحم وتخمدان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 480 تاريخ : جمعه 19 آذر 1395 ساعت: 17:30

نگاهی به نقش مخرب بقایای فرقه رجوی دررخدادهای سال 88 ازحمله به پایگاه بسیج تا ترور ندا آقاسلطان

 

بردستهای علی حیدری ویارانش باید بوسه زد که باعشق ودلدادگی ودرحد وتوان خود  به کمک  قشر آسیب پذیراجتماع می شتابند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

حرکت اعتراضی سال 88 ونقش مخرب بقایای فر قه رجوی _ از ترور ندا آقا سلطان تا حمله به پایگاه بسیج  .


ارشیا ارشادی و  نگاهی به تحرکات بقایای فرقه رجوی در سال 1388 درتهران 


2016/11/20 ( واکنش _ 110 ) 


مقدمه _ دربیست ودوم خرداد 1388 وپس از اعلام برنده شدن محمود  احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری گروه هایی از جوانان که به این اعلام نتیجه اعتراض داشتند با شعار " رای من کو ؟ " در خیابان های تهران دست به راه پیمایی اعتراضی زدند _ گرچه به  این حرکت اعتراضی با تصمیم به شمارش مجدد تعدادی از صند وق های آرا واکنش نشان داده شد ولیکن آقای موسوی و طرفدارانش این اق دام را کافی ندانستند و اعتراض ها کم وبیش ادامه یافت _ درروز 25 خرداد  ( سه روز بعد ) یک ر اه پیمایی ملیونی با نام " راه پیمایی سکوت " درتهران بطور آرام برگذار گردید درپایان این راه پیمایی مسالمت امیز گروهی افردا مشکوک ( حدود 30 نفر ) خارج از این حرکت مدنی مرد م تهران به پایگاه بسیج حمله نموده وآنرا به اتش کشیدند_ 

مازیار بهاری که آنروزخود آنروز  دراین صحنه درگیری حضور  داشته بقایای فرقه رجوی را مسئول این اقدام خرابکارانه وتروریستی معرفی کر ده است _ درتیراندازی که دراین رخداد اتفاق افتاد تعدادی مجروح و 2 نفر هم کشته شدند _ درحادثه ای دیگر دروز 30 خرداد 88 دختری به نام " ندا آقا سلطان "مورد ترور کور یک فرد مشکوک قرار گرفت وبه قتل رسید .

واکنش اعتراضی 88 که تا عصر روز 25 خرداد بصورت مسالمت امیز ادامه داشت با حضور فعال گروهی از خشو.نت طلبان وبقایای فرقه رجوی وارد فاز خشونت گر دید _ این گروه اندک وابسته تلاش کرد با نفوذ درجمعیت وسردادن شعارهای " رادیکال " حرکت مدنی را بسوی خشونت سوق دهد _ دراین نوشتار به نقش بقایای فرقه رجوی وخشونت طلبان همسو در اقدمات خشونت امیز درطول سال 1388 خواهم پراخت .

لازم به یاد آوری است که این نوشتار تحلیل وبررسی انتخابات ریاست حمهوری درسال 1388  ونتایح آنرا دنبال نمی کند . 

بررسی رخدادهای 1388 ازشعار  " رای من کو ؟ 23 خرداد  تا ترور کور ندا آقاسلطان درروز 30 خرداد 

 

 

اعتراض به نتیجه انتخابات دربسیاری از کشورها اتفاق می افتد _ معمولا گروهی از مردم به دلایل مختلف ( درست ویاغلط ) به نتایح اعلام شده معترض می شوند _ حرکت های اعتراضی د ر این موارد یا با پادرمیانی  مسئولین و یا با آرام شدن معترضین پس از مدتی فروکش می کند ولی د رایران به د لیل کمبود ها و ابهامات قانونی با  این نوع واکنش ها برخورد مناسب نمی شود  ودرست درچنین شرایطی گروهی از " خشونت طلب ها وبقایای ترو ریست ها " به مید ان آمده وبا نفوذ درمیان معترضین مدنی  آنها را تشویق به رفتار غیر متمدنانه می نمایند _ گرچه معولا این اندک تندروها درمیان معترضان مدنی مطرود می شوند ولیکن این گروهک ها درمواردی با خشونت ورزی دست به اقد اماتی می زنند کهبا  واکنش های تندی  ازطرف برخی از مسئولین مواجه می گردد  _درچنین صورتی  درحقیقت  دوگروه تندرو( د ر داخل حکومت ودرمیان معترضین ) درمقابل هم قرارمی گیرند _ درچنین صورتی جنبش اعتراضی وخواست های متمدنانه  معترضین درلابلای تعارض این دوگروه کم شده وفراموش می شوند .

 در حرکت اعتراضی 88 هم چنین شد _ خشونت طلب ها وبقایای ترور یست ها که در لایه هایی ازجامعه مخفی و منتظر ایجاد شرایط اعتراضی هستند به میدان آمده وتلاش کردند تا  با شعارها واقداماتی خارج از حرکت مدنی به اعتر اض سمت وسوی قیام و شورش بدهند _ دراین مورد با بررسی چرایی وچگونگی حمله گروه اندکی به پاییگاه بسیج دروز 25 خرد اد  به دنبال پاسخ برای این سئوال خواهم بود که چه کسانی  درروز 25 خردا د به پایگاه بسیج تهاجم نمو دند و ابطه انها با انبوه کسانیکه درراه پیمایی سکوت شرکت کرد ند چگونه تعریف می گردد _  فیلم حمله یک گروه بین 10  تا 15  نفره به پایگاه بسیج 25خرداد.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فیلم سینمایی " امکان مینا " برش ونمایی  از جنایات فرقه رجوی دردهه شصت 

با سپاس از سازندگان وهمه عوامل فیلم امکان مینا _ این اقدام اگاهی رسان بهتراست برای نسل های جوان تکرار گردند _ درتاریخ 35 ساله جنایات وخیانت های فرقه رجوی به ایران وایرانی دست مایه های فراوانی برای ساخت فیلم وسریال وجود دارد که " خاطرات قلعه مخوف اشرف وهمین شرکت بقایای رجوی در حمله به پایگاه بسیج وقتل ندا  آقا سلطان می توانند دراین راستا مورد بهره برداری قرارگیرند  .

 

فیلم امکان مینا درباره جنایات فرقه رجوی دردهه 60 درایران <<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


رخداد یکم _نمایان شدن  دست بقایای فرقه رجوی در حمله به پایگاه بسیج در25خرداد

حمله به پایگاه بسیح توسط بقایای فرقه رجوی  و به آتش کشیدن آن >>>> ویدئو اول 

 تهاجم گروه اندکی به پایگاه بسیح پس از راه پیمایی 25 خرداد <<<<<

 توضیح درباره فیلم _ این فیلم توسط مازیار بهاری  که درصحنه حضور داشته است تهیه گردیده .


تحلیل فیلم __ بخش یکم 

 

همانگونه که مشاهده می کنید نمای فیلم به بخشی از اواخر راه پیمایی مسالمت آمیز 25 خردا د اختصاص دار د وگروهی از شرکت کنندگان را نشان می دهد که ارام آ رام مشغول متفرق شدن هستند ولی درمیان این جمع شخصی که چهره اش معلوم نیست این  شعار راسر می دهد : نتر سید نترسید _ ماهمه باهم هستیم ! .  وگروه اندکی هم با او همراه می گر دند 


بخش دوم 

_  فردی  ازمیان جمعیت از برخورد چند نفر با پایگاه بسیج سحن می گوید وبرخی تصمیم ترک صحنه را دارند _ اقا حرکت کن بریم _ آقا برو جلو _  وعموم جمعیت حاضر درکادر مشغول متفرق شدن وترک محل را دارند وحرکت می کنند .


بخش سوم _ 

اما خارج ازاین صحنه رخداد دیگری در حال انجام است _ سخن ازپرتاب سنگ وصدای گلوله ودراینجا همان صدای مشکوک نترسید ماهمه باهم هستیم  شعار تازه ای را دربین جمع مطرح می کند : می کشم می کشم _ آنکه برادرم کشت  وگروهی هم انرا تکرار می کنند _ 

 

بخش چهارم _  درمیان جمع سخن از تهاجم به یک ساختمان است و کسی می گوید انجا پایگاه بسیج است واین بدین معناست که جمعیت به درستی از آنچه درچند متری شان درحال انجام است تازه کم کم مطلع می شوند .


بخش پنجم _  کم کم آثار تهاجم اتش زدن ( دود ) مشاهده می گرد د _ مردم همدیگر  رابه ارامش وترک صحنه دعوت می کنند و درهمین حالت مهاجمین مشغول به آتش کشیدن پایگاه هستند _ سخن از شلیک گاز اشک آور است .


بخش ششم _  درحالیکه مردم مشغول ترک صحنه هستند فیلم  چند نفر جوان درجلوی پایگاه ودرکنار آتش نشان می دهد .


بخش اخر_  وروشن شدن کل داستان تهاجم گروهی چند نفره به حوزه 117 نینوا ( پایگاه بسیج) وبه اتش کشیدن آن 


 داستان ازابتدا تا انتها درروز 25 خرداد 1388 به روایت مستندات بالا 

درپایان راه پیمایی مسالمت امیز ملیونی در 25 خرداد با شعار " راه پیمایی سکوت " گروهی جوان بین 10 تا 15 نفر به پایگاه بسیج حمله نموده  و با پرتاب کوکتل مولوتوف وسنگ به داخل ساختمان بخش هم کف انرا به اتش می کشند _ مهاجمین قصد شکستن درب را دارند که موفق نمی شوند _ نیروهای مستقردرپایگاه به بام ساختمان رفته واز شلیک گاز اشک اور برای متفرق کردن مهاجمین استفاده می کنند _ دراین رخداد  7  نفرکشته می شوند که 3 نفراحتمالا  ازاعضای بسیج و4  نفر درزمره کسانی بودند که بهردلیل درآنروز در آن محل قرار داشتند .


الف _  تعداد کشته شدگان دررخداد حمله به حوزه 117 نینوا ( بسیج )  25 خردا د

1 _ فاطمه رجب پور  ( مربی مهد کودک )

2 _ سرور برومند _ ( مربی مهد کودک ) 

3 _   داوودصدری   کارمند یک شرکت داروسازی ( احتمالا عضو بسیج ) 

4_ مسعود خسروی 45 ساله کارمند شرکت تاکسیرانی 

5 _ حسام حنیفه 19 ساله کارمند شرکت نقشه کشی ( احتمالا ازاعضای بسیج )

6_ ناصر امیرنژاد ( احتمالا ازاعضای بسیج )

7_ کیانوش آسا _ دانشجو ی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت 

 


حمله   به پایگاه بسیج در25 خرداد 1388 توسط یک گروه کوچک خلافکارتروریست ( سند شماره 2 >>>  حمله گروه اندکی خلافکار تروریست به پایگاه بسیج 25 خرداد 88 <<<<<<

 <

چه کسانی اعتراض مدنی سال 88  را به سوی اقدامات خشونت آمیزسوق دادند ؟


حمله به پایگاه 117 نینوا ( بسیج )  ازقبل توسط خشونت طلبان  طر احی واجرا شد وهیچ ربطی به راهپیمایی 25 خرد اد نداشت 


بنا بر اسناد ی که بعدها  منتشر گردید_ اعتراف دستگیرشدگان  و خاطرات مسئول پایگاه بسیج کاملا مشخص شد این تهاجم توسط بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت گرایان طراحی واجرا گریده وکوچگترین ازتباطی به  راه پیمایی 25 خرداد نداشته  است 

نکته قابل توجه اینکه درمسیر راه پیمایی سکوت یک  پایگاه اصلی بسیج به نام پایگاه مقداد  درخیابان اصلی ودرمسیر راهیمایان ودرهمان نزدیکی قرارداشته  که هیچ تعرضی بدان نشد _ تروریست های سازمان دهی شده به یک مقر فرعی وحوزه کوچک به نام  "نینوا" رامورد شناسایی وتهاجم قراردادند  که درخیابانی فرعی قرارداشت _ مهاجمین قبل ازحمله سیستم برق وتلفن حوزه بسیج را قطع نموده بودند _ هدف ازتسخیر پایگاه ایجاد درگیری وتصاحب سلاح های موجود در آن بود _ دراین تهاجم حمله کندگان پس ازاینکه موفق به شکستن درب پایگاه نگر دیدند ازدیوارهای ان وارد حیاط شدند که دراین لجظه مهاجمین مورد هدف قر ارگرفته و ازتلاش باز ایستادند _ بهرصورت با کشته شدن کاملا مشکوک 7  نفر درپی تهاحم به پایگاه بسیح درروز 25 خرداد حرکت اعتراضی ومدنی وارد فاز دیگری گردیده وتلاش های خشونت گرایان وبقایای تروریست ها شدت گرفت و اوج این فعالیت خشونت بار در30 خرداد88 بود 

 

رخداد دوم _  شرکت فعال بقایای رجوی در30 خرداد وترور کور ندا آقا سلطان توسط مزدوران این گروه 

 


همانطور که همگان می دانند 30 خرداد یاد آور ورود فرقه رجوی به فاز تروریستی به فاز نظامی بوده است _ ازسی خراد 60 بدین سو ترو ریست ها ی عضو این گروه  خشونتگرا دست کم 12/000 نفر از مردم ومسئولین ایران را درسلسله عملیات های بمب گزاری _ ترور وانتحاری به قتل رسانده اند و بهمین دلیل بود که بقایای فرقه رجوی وسایر خشونتگرایان در 30 خرداد 88  وارد فاز درگیری با حکومت گریدند _ اقدامات خشونتبار خرداد 88 درایران صد البته دیگر هیچ ربطی به جنبش اعتراضی _ مدنی 88 ( رای من کو ؟ )  نداشت _دراین روز گروهی با پوشاندن صورت های خود درمیان گروهی از مخالفین حکومت که به خیابانها امده بودند حاضر شده وضمن سردادن شعارهای  را دیکال به سوزاندن اتوبوس وسایر امکانات همگانی دست زدند _ با ورود خشونت گرایان به صحنه نیروهای امنیتی _ بسیج هم به مقابله با انها پرداختند که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح گردیدند .


ترور کور ندا آقا سلطان در روز 30 خرداد توسط مزدوران فرقه رجوی


بنابر اسناد وگزارش های موجود دراین روزندا اقا سلطان که برای تماشای تظاهرات درخیابان امیرآباد بوده  اصابت یک ترور کور وبی هدف قرارگرفت وبه قتل رسید _  قتل ندا توسط یک زن ازمیان جمعیت انجام گرفته که پس از ارتکاب جنایت ازصحنه گریخته است _ دستگاه تبلیغی غرب فیلم این ترور را در جهان منتشر نمود _ گرچه ایرانیان وجهانیان ازاین ترور کور جملگی اظهار تاسف وتاثر نمودند ولیکن کم ترکسانی بدنبال حقیقت این قتل وسئوال های پیرامون آن بودند .

اکنون پس ازگذشت 11 سال باید بررسی وکندوکاو نمود که به درستی چه کسی وبا چه هدفی ندا آقا سلطان راترور نمود ؟

 

 

ندا اقا سلطان  نه شخصی سیاسی و فعال بوده ونه هیچگونه سابقه مبارزاتی حتی بصورت مدنی درزندگی خود داشته است _ پس نامبرده به چه دلیل مورد سوقصد تروریستی قرار گرفته است ؟

ترورکور ندا آقا سلنان توسط یک زن مزدور فرقه رجوی به چه علت صورت گرفته است ؟

 

 اگرچه رسانه های برون مرزی اعلام کردند شخصی به نام عباس کارگر جاوید درترور ندا آقا سلطان نقش داشته است ولیکن مدعیان نتوانستند این ادعا را ثابت نمایند_ این فرد به ضن ترور ندا درروز حادثه دستگیر گردید ولی با جستجوی مر دم مشخص شد نامبرده مسلح نبوه است _ نکته بعدی که این ادعا را به کلی رد کرد این بود که ندا آقا سلطان برخلاف ادعا ها طبق فیلم موجود وگزارش پزشکی قانونی  از پشت سر وازفاصله نزدیک  مورد اصابت گلوله قرارگرفته است وبهمین دلیل قاتل درنزدیکی های ایشان قرارداشته است _ نکته مهم اینکه عباس کارگر جاوید  مو رد بازرسی بدنی قرارگرفته _ کارت شناسایی او که نشان می دهد عضو بسیح بوده که ازوی  دریافت وپس ازلخت کردن  بدون پیراهن رها می شود  _ 

 

چند سئوال پیرامون ترور کور ندا آقا سلطان 

 

 که اگرواقعا نامبرده ضارب ند ا بوده چرا آزاد شده است ؟

 درچنین صورتی هرکسی درصحنه بود ازجمله آرش حجازی وآموزگار نامبرده ودیگران می بایست نامبرده را تحویل پلیس می نمودند وچرا اینکاررا نکردند ؟

راست ودروغ های آرش حجازی ( پزشک ) از چگونگی قتل ندا 

ارش حجازی در گفتگوی خود باصدای امریکا چند موضوع کاملا متظاد را باهم برزبان می راند

نخست به دروغ می گوید ندا ازروبرو مورد اصابت گلوله قرار گرفتته درصورتیکه هرکس کوچکترین اطلاعی از اثر شلیک گلوله داشته باشد می داند که گلوله محل اصابت رابه شعاع چند سانت متلاشی می کند واین درصورتی است که ارش بریک شیادومنفذ کوچک  درگردن ندا فشار می اورد _ خون ریخته شده بررزمین دلیل دیگری است که ندا قبل از به زمین افتادن ازپشت گردن جراحت  وخونریزی داشته است - 

درحالیکه درفیلم دستگیری عباس مشخص است نامبرده چندبار تکرار می کند که : دراین ترور نقش نداشته است _ ارش باشیادی  جمله عباس رابه دلخواه خودچنین  تغییر داده که : من نمی خواستم اورا بکشم  (؟ ) 

ارش درحالیکه درابتدا اتهام ترور را متوجه عباس  می کند درانتها می گوید نمی تواند ادعای خودرا اثبات کند

ارش به دروغ می گوید دستگیرکنندگان درآن شرایط نمی توانستند عباس را تحویل پلیس بدهند ( !) ولی ازکنار این موضوع می گذرد پس چگونه اوراسوار ماشین کرده وبه بیمارستان برده اند ؟ 

بنابرخاطرات افراد ی که درصحنه حضور داشته اند عباس تنها بد لیل د اشتن ته ریش دستگیرمی شود ونامبرده هرگونه دخالت دراین مورد را رد می کند وچون مسلح هم نبوده اورا لخت ورها می کنند _ یک گروه تحقیق با بررسی فیلم های آنروز مشخص کرد که یک زن پس از این حاد ثه درحالیکه دیگران به سوی ندا می شتافته اند صحنه رابه آرامی وفوری ترک کرده است _ 

بهرصورت خانواد ه ندا گرچه شکایت کرده  و طبعا کارت عباس کارگر جاوید  راهم تحویل داده اند ولیکن موفق به اثبات دعوی قاتل بودن این متهم نشده اند .

 

رخداد سوم _ نقش بقایای فرقه رجوی در شعارها از رای من کو تا می کشم !؟

بنا برتمامی شواهد موجود راه پیمایی های گروه های  کوچکی از معترضین درروزهای 23/24 خرداد بااین شعارها آغاز شد

 

یا حسین  میرحسین _ رای من کجاست  ؟ _ موسوی موسوی رای مارا پس بگیر _ موسوی زنده بادکرروبی پاینده باد  _ دروغگو شصت وسه درصدت کو ؟ 


این شعارهای مدنی اما از عصر روز 25 خردا د وپایان راه پیمایی سکوت توسط گروهک های چند نفره وهنگام حمله به حوزه 117 بسیج کاملا تغییر نموه وبه شعارهای تند ضد حکومتی تبدیل گردید همانند 

 

نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم _ می کشم آنکه برادرم کشت _ حتی اگر بمیرم رایموپس می گیرم _ ما بچه های جنگیم به جنگ تا بجنگیم *   <<< شعاررجوی خائن نشان 

 

به راستی چه اتفاقی رخداد که شعارهای مدنی به شعارهای خشونت طلبان تبدیل شد؟

 

اگر شعارهای روزهای  22/23/24/25 خرداد و شعارهای روزهای 26 /27/28/29/30 راددرکنار هم قراردهیم باشگفتی خواهیم دید که یک گروه جدید اندک وارد حرکت های اعتراضی مدنی شده و  تلاش می کند سمت وسوی شعارها رابه سوی خشونت ورادیکالیسم بکشاند _ 

همه مدارک واسناد به روشنی نشان می دهند که  راه پیمایی ملیونی  مسالمت امیز 25 خرداد 1388 بعنوان " راه پیمایی سکوت "  انجام گرفت و راه پیمایان درپایان این راهم پیمایی درمیدان آزادی متفرق گردیدند .

درهمین روز است که تعدادی 15 تا20 نفر جوان به پایگاه فرعی بسیج تهاجم می نمایند که این حرکت خشونت بارسازماندهی شده  بی شک با راه پیمایی هیچ ربطی نداشته است ودرست درهمین نقطه است که یک گروه اندک نقابدار وارد ماجرا می شوند 

 

چگونه فرقه منفور رجوی بقایای خودرا برای به خشونت کشاندن حرکت های مدنی درسال 88  بسیج نمود ؟

 

بنا براطلاعاتی که ازدرون قلعه تروریستی اوور درفرانسه بیرون امد فرقه رجوی از روز 22 خرداد یک اتاق دراین قلعه رابه نام "  اتاق سرخ" راه اندازی نمود_ افراد مستقر دراین اتاق همزمان به چند اقدام تبهکاری مشغول بودند که عبارتند از 

 

1 _ انتشار اخبار جعلی ودروغ ازرخدادهای  درون ایران دردنیای مجازی 

2 _ بسیج وبه میدان آوردن بقایای فرقه درایران ( توابان دهه شصت وجوانان خانواده های تروریست ها ) 

3 _ تشکیل گروه های چند نفره تیمی برای سردادن شعارهای رادیکال دربین معترضین

4 _ تلاش برای خریدن وبه میدان فرستاندن تعدادی نوجوان وجوان ماجراجو ونا آگاه 

5 _  آماده کردن گروه های تیمی مسلح برای ترورهای کور جهت  به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی 

 

نتیجه ورود بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت طلبان به اعتراضات مدنی 

چنین شد که اعتراض ملیونی مدنی  مردم تهران  ( 25 خرداد 88) تبدیل به  حرکت  گروه های کوچکی درنقاط مختلف تهران شد که هدفش ایجاد درگیری وخونریزی بود ( 30 خردا د88)

البته گر.وهی نوجوان وجوان نا آگاه وکم تجربه بدنبال بقایای فرقه رجوی و سایر خشونت گرایان افتادند وتعدادی هم دردراثر درگیری و قتل های مشکوک کشته شند _ این گروه مقتولین بی شک بدنبال خشونت نبودند وتنها قربانی تهیج وتشویق کسانی شدند که از 30 خرداد 1360 تاکنون روی ریل خیانت وضربه زدن به ایران وایرانی ها حرکت کرده ومی کنند .

 

 

نتیجه = اگر رخدادهای سال 1388 درایران را بصورت پژوهشی وبیطرفانه مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم به سادگی درمی یابیم که درکنار حرکت مدنی واعتراضی بخشی ازمرده تهران گروه اندک ومشکوک پای به میدان می گذارد تا با اقدمات مشکوک والوده به خشونت خود به این حرکت مدنی رنگ قیام پاشیده وآنرا به نفع اهداف خود مصادره نماید _درچنین صورتی وظیفه همه تلاشگران جنبش مدنی این است که این عاملین خشونت را طرد وآنها را به همگان معرفی کنند _ وظیفه فیلم نام نویسان وفعالان عرصه تاریخ وهنر نیز این است که با شناخت این خط فکری منفور ومطرود چهره واقعی آنان را درقالب نمایش وفیلم به همگان معرفی نمایند تا این گروه اندک تروریست هرچه بیشتر مورد نفرت همگان قرارگیرد .

 

ارشیا ارشادی  2016/11/24 

 

من وتو وافشاجنبش مدنی + سال 88 + حمله به پایگاه بسیج + ندا آقا سلطان + آرش حجازی + عباس کارگر + اتاق سرخ + پایگاه اوور +خشونت گرایان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 442 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 3:23