من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
عملیات فروغ فرقه رجوی ( مرصاد ) به روایت عکس _ مرداد 67

 

 

 

عملیات فرقه رجوی درمرداد 67 ( مرصاد ) به روایت عکس 

2017/07/27

مقدمه 

درتیر ماه 1367 دولت ایران فطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرقت و جنگ بین عراق وایران متوقف گردید

مسعود رجوی معدوم که می دانست با آتش بست وصلح وجود این مزدوران وتفاله های صدام درعراق بدون توجیه گشته وجود وآینده آنها درخطر قرارخواهد گرفت با شتاب پیش تراربابش صدام رفت وبا گردن کج تقاضای فرصت آخرین حمله به ایران وکمک نظامی گردید _ صدام که خود یک نظامی بود و خوب می دانست که تاریخ مصرف این مزدوران تمام شده است جهت نابودی این مزدوران موافقت کرد ولی یک شرط گذاشت وآن اینکه این حمله باید فوری وظرف ده روز  انجام گردد

  درروز سوم مرداد 67 ارتش عراق  چند عملیات نظامی محدود درجنوب انجام داد تا نیروهای ایران را به سوی آن بخش بکشاند ودرهمین زمان فرقه رجوی با نیرویی 3500 نفره راهی مرز ایران گردید ووارد خاک ایران شدند 

 هم زمان نیروهای عراقی هم به روی این قسمت جبهه آتش باری را آغاز نمودند

مها جمین رجوی _ صدام دو شهر کوچک کرند واسلام آباد غرب را اشغال کردند 

در اسلام اباد مزدوران صدام بیمارهای بستری در بیمارستان را به حیاط آورده اعدام نمودند 

درروز سوم تهاجم مزدوران صدام ازاسلام آباد خارج شده وبه سوی کرمانشاه به حرکت در آمدند 

دراین هنگام نیروهای مدافع میهن عملیات مرصاد( کمین ) را آغاز کردند هدف این عملیات محاصره مهاجمین صدام بین پاتاق وتنگه چهار زبر بود _ با شروع عملیات مهاجمین اززمین وهوا زیر آتش شدید قرارگرفتته و زمین گیر شدند 

با نابودی بخش های پیشتاز مهاجم سران فرقه دستور فرار وبازگشت راصادر کردند ومزدوران لت وپار شده صدام با سرعت به دامان ارباب خود گریختند و درروز پنجم منظقه ازوجود صدامیان پاکسازی گردید

دراین تهاجم 303 نفراز مدافعین میهن چان باختند

ازمیان مهاجمین 1500 کشته _ بیش از1000 نفر معلول ومجروج وچند ده نفر اسیر گردیدند

دراین حمله 1200 خودروی نظامی _ تانک وتوپ ونفربرزرهی وو.... مهاجمین مزدور  نابود گردید 

مزدوران صدام هنگام فرار آن چنان شتاب داشتند که جنازه ها وتعداد قابل توجهی مجروح را درصحنه بجا گذاشتند

 

به یاد 303 دلاوری که درراه دفاع از میهن جان باختند

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی که فرملاندهی عملیات کمین را بعهده داشت وبعدها توسط تروریست های فرقه رجوی ترور گردید

عملیات کمین به روایت تصویر

 

 

 

 

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدام ومزدورانش به لجنزار تاریخ پیوستند و ایران بجا ماند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ارشیا ارشادی 2017/07/28

من وتو وافشامرصاد + فرقه رجوی + علی صیاد شیرازی + قطع نامه 598 + آتش بس + تنگه پاتاق + تنگه چهارزیر+ کشتن بیماران + اسلام آباد+ مزدوران صدام ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 287 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 3:32

عملیات فروغ فرقه رجوی ( مرصاد ) به روایت عکس _ مرداد 67

 

 

 

عملیات فرقه رجوی درمرداد 67 ( مرصاد ) به روایت عکس 

2017/07/27

مقدمه 

درتیر ماه 1367 دولت ایران فطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرقت و جنگ بین عراق وایران متوقف گردید

مسعود رجوی معدوم که می دانست با آتش بست وصلح وجود این مزدوران وتفاله های صدام درعراق بدون توجیه گشته وجود وآینده آنها درخطر قرارخواهد گرفت با شتاب پیش تراربابش صدام رفت وبا گردن کج تقاضای فرصت آخرین حمله به ایران وکمک نظامی گردید _ صدام که خود یک نظامی بود و خوب می دانست که تاریخ مصرف این مزدوران تمام شده است جهت نابودی این مزدوران موافقت کرد ولی یک شرط گذاشت وآن اینکه این حمله باید فوری وظرف ده روز  انجام گردد

  درروز سوم مرداد 67 ارتش عراق  چند عملیات نظامی محدود درجنوب انجام داد تا نیروهای ایران را به سوی آن بخش بکشاند ودرهمین زمان فرقه رجوی با نیرویی 3500 نفره راهی مرز ایران گردید ووارد خاک ایران شدند 

 هم زمان نیروهای عراقی هم به روی این قسمت جبهه آتش باری را آغاز نمودند

مها جمین رجوی _ صدام دو شهر کوچک کرند واسلام آباد غرب را اشغال کردند 

در اسلام اباد مزدوران صدام بیمارهای بستری در بیمارستان را به حیاط آورده اعدام نمودند 

درروز سوم تهاجم مزدوران صدام ازاسلام آباد خارج شده وبه سوی کرمانشاه به حرکت در آمدند 

دراین هنگام نیروهای مدافع میهن عملیات مرصاد( کمین ) را آغاز کردند هدف این عملیات محاصره مهاجمین صدام بین پاتاق وتنگه چهار زبر بود _ با شروع عملیات مهاجمین اززمین وهوا زیر آتش شدید قرارگرفتته و زمین گیر شدند 

با نابودی بخش های پیشتاز مهاجم سران فرقه دستور فرار وبازگشت راصادر کردند ومزدوران لت وپار شده صدام با سرعت به دامان ارباب خود گریختند و درروز پنجم منظقه ازوجود صدامیان پاکسازی گردید

دراین تهاجم 303 نفراز مدافعین میهن چان باختند

ازمیان مهاجمین 1500 کشته _ بیش از1000 نفر معلول ومجروج وچند ده نفر اسیر گردیدند

دراین حمله 1200 خودروی نظامی _ تانک وتوپ ونفربرزرهی وو.... مهاجمین مزدور  نابود گردید 

مزدوران صدام هنگام فرار آن چنان شتاب داشتند که جنازه ها وتعداد قابل توجهی مجروح را درصحنه بجا گذاشتند

 

به یاد 303 دلاوری که درراه دفاع از میهن جان باختند

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی که فرملاندهی عملیات کمین را بعهده داشت وبعدها توسط تروریست های فرقه رجوی ترور گردید

عملیات کمین به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدام ومزدورانش به لجنزار تاریخ پیوستند و ایران بجا ماند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ارشیا ارشادی 2017/07/28

من وتو وافشامرصاد + فرقه رجوی + علی صیاد شیرازی + قطع نامه 598 + آتش بس + تنگه پاتاق + تنگه چهارزیر+ کشتن بیماران + اسلام آباد+ مزدوران صدام ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 195 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 3:16