نامه های رضاپهلوی ومریم قجر رجوی تروریست به رونالد ترامپ رئیس جمهور خل وچل جدید | بلاگ

نامه های رضاپهلوی ومریم قجر رجوی تروریست به رونالد ترامپ رئیس جمهور خل وچل جدید

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
نامه های رضاپهلوی ومریم قجر رجوی تروریست به رونالد ترامپ رئیس جمهور خل وچل جدید

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ترامپ سرمایه دار خل وچل ومتن نامه های  رضا پهلوی ومریم قجررجوی 


ارشیا ارشادی وابراز تاسف برای مردم امریکا درمورد ترامپ وکلینتون 

2016/11/12  ( واکنش _ 108)


مقدمه _ سرانجام نمایش خسته کننده  یک ساله  منابع پشت پرده قدرت در امریکا به پایان رسید ویک سرمایه دار خل وچل ومتوهم وبیمار  بعنوان رئیس جمهور به مردم امریکا تحمیل گردید _ 

به باور نگارنده انتخابات امریکا یکی از مسخره وطنزالود ترین گزینش ها درجهان است چراکه مافیای رسانه ای غرب به مدت یک سال ملیونها نفر آدم ساده لوح وناآگاه ظاهر بین راسرکار می گذارند _ 6/6 ( شش ملیارد و600 ملیون ) دلار هزینه می کنند تا به نام  مردم  یک الاغ ویا یک فیل را درافکار عمومی بعنوان فرد منتخب ( ! ) جا بیاندازند _ برای  رئیس جمهور امریکا شدن نه سواد ودرک وشعور دانش وتجربه لازم است ونه مدرک تحصیلی و مقام ومرتبه اجتماعی _ فقط کافی است که یا یک سرمایه دار خل وچل و ماجراجو مثل ترامپ  باشی ویا یک هنرپیشه دست دوم فیلم همانند رونالد ریگان  ویا فرزند فلان رئیس جمهور ویا زن یک رئیس جمهور سابق ( بوش وکلینتون ) ویا اینکه یکی ازبستگانت قبلا رئیس جمهور  وبه وضعیت مشکوکی کشته شده باشد ( رابرت کندی ) _ درسال 2008 وقتی دست وبال صحنه گردان ها ازاین دست ادم ها کم بود به سراغ یک سیاهپوست ( اوباما ) رفتند تا رنگین پوست بودن ایشان رابعنوان یک گزینه تازه به مردم معرفی کنند _ اکنون پس از اینکه نتوانستند هیلاری بی عرضه ومتوهم  را بعنوان زن ریاست جمهور سابق به مردم تحمیل کنندزمزمه هایی را شروع کرده اند که ممکن است میشل اوبامااولین  رئیس جمهورزن امریکا در سال 2020 امریکا باشد !   


آنچه درنهایت انتخابات ریاست جمهوری امریکا را شکل می دهدچگونگی  به بازی گرفتن افکار عمومی است که آنهم یا با شهرت دیگران میسر می گردد ویا در نمایش اخیر با دلارهای یک سرمایه دار دیوانه تشنه مقام ونام ومنصب بنام رونالد ترامپ _ ایا جایی خوانده ویا  شنیده اید که این اتتخابات یک کاندیدای دیگر به نام  خانم  دکتر جیل استاین هم داشته که کاندیدای حزب سبزها بوده است ؟ 


طبعا نه چرا چون مافیای رسانه ای غرب به سراغ این فرد وحزب او نمی رود تا ازاو خبری منتشر کند چون ایشان نه معروف است ونه پولدار واین اصلا مهم نیست که اینفرد تحصیل کرده ودارای دکتری باشد چون دردایره سرمایه داری نیست پس  ول معطل است ......!


نمایش انتخابات سال 2016 درامریکا آنقدر مسخره بود که سه روز است گروه قابل توجهی  از جوانان امریکایی  درچندین شهر آن کشورعلیه این نمایش به خیابان ها ریخته و اعتراض می کنند_ پرچم امریکا را به آتش می کشند   وو ... دراین تظاهرات ها  تاکنون یک نفر هم توسط پلیس کشته شده است .


نمایش انتخاباتی امریکا وسرکار رفتن مشتی از هموطنان ساده وکم سواد ما 


طی یک سال گذشته که برخی وقت ها جهت خنده وتفریح به مراحل مختلف این نمایش نظری می انداختم  مشاهده کر دم که هم میهنان باهوش ما عموما تنها شاهد این تیاتر هستند وکم تر واکنشی نسبت به آن دردرون مرزها راشاهد بودم  _ دربرون مرز اما گروهی از ایرانیان غرب زده وبه بیماری تب مافیای رسانه ای غرب  مبتلا شده موضوع را جدی گرفته وبا حرارت یک نوجوان ماجراجو به ان نگاه می کنند _ این افراد گاهی هم با سادگی وساده لوحی به تبیین وتحلیل آن مشغول گشته وبه نکات مثبت ومنفی کاندیداها می پردازند (! )  ودرواقع این گروه اندک را مافیای رسانه ای غرب همانند مردم امریکا  سرکارگذاشته است  .


واکنش ها به اعلام ریاست جمهوری دونالد ترامپ خل وچل متوهم 


 واکنش ها به نتیجه این نمایش درامریکا هم متفاوت ورنگارنگ بوده است _ این واکنش ها از تظاهرات اعتراضی  سه روز اخیر در آنکشور که با شعارها علیه این دیوانه متوهم آغاز شده که در آن گروهی از معترضین حتی پرچم امریکا راهم به آتش کشیده اند  وتا ابراز نگرانی و هشدار و بی تفاوتی عموم مردم جهان ادامه یافته است _ آنچه مسلم است اینکه به باور من هیچ تفاوتی بین این دو نبوده وهردونفرشان اسب گاری سرمایه داری غارتگر امریکا می باشند _ تنها نکته ایکه بنظرم در سخنان ترامپ دیوانه  جالب آمد این است که گفت : برنامه حمایتی اوباما ( OBAMA  CARE) را بهم خواهد زد !

توضیح اینکه اوباما قصد داشت برای 50 ملیون امریکایی که فاقد بیمه درمانی هستند طرحی را جهت کمک به این جمعیت به تصویب برساند که طی 8 سال ریاست جمهوری اش با مخالفت سرمایه داران مواجه و موفق به تصویب وتائید آن نگردید.


دو واکنش به انتخاب ترامپ توسط رضا پهلوی ومریم قجر تروریست دست مایه طنز

نخست _  نامه رضا پهلوی به ترامپ 

  دفتر رونالد ترامپ _ 2016/11/10 

جناب اقای رونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا 

پس از سلام وتبریک به شما ازطرف خودم ومامانم وزن وبچه هایم


امید وارم حال شما خوب باشد _ من رضا هستم _ رضا پهلوی _ فرزند شاه سابق ایران

شما من را نمی شناسی _ من 38 سال است که درکشور شما درحضور مامانم اینا تاج گزاری کرده وپادشاه قانونی ایران هستم 

من همچنین یکی از افراد وسخنگوی شورای سلطنتی خودم هستم که 60 عضو ایرانی درداخل وخارج ایران دارد 

ترامپ جان _ اجازه بدهید شمارا پدرم خطاب کنم 

پدرجان 

من شکایت دارم _ 38 سال است که بدون تاج  وتخت ومردم  درکشور شما مشغول سلطنت هستم _  درست است که خرج من وخانواده ام را مامان فرحم می دهد ولی ایشان هم کم کم صدایش در آمده وبمن می گوید 38 سال است که خرج تو وخانواده ات را می دهم وتوهم بیکار وبیعار راست راست برای خودت می چرخی _ خسته شدم _ پس کی قراراست شاه بشی و من بعنوان مادر شاه تاج برسرت بگارم ؟ پس کی قراراست درمجلس حاضر شوی و سوگند بخوری  ؟  تو چقدر بی بته ای رضا 

وخلاصه خیلی بمن فشار می آورد ومی گوید: من پایم لب گور است وآخرین آرزویم دیدن تو درلباس پادشاهی است 


پدر ترامپ جان 

من از تو خواهش والتماس می کنم که شورای من را برسمیت بشناسی ونفر 61 امین عضو آن بشوی

من خواسته زیادی ندارم ازتو فقط خواهش می کنم که هروقت خواستی بمب بریزی روی ایران حواست باشد کاخ های مارا مورد هدف قرارندهی چون ما قراراست در انجا ها زندگی کنیم 

پدر رونالد جان 

من هروز با طرفدارانم درایران چت می کنم و اونها هی بمن می گویند پس چی شد رضا ؟ چرا نمی آیی ؟ 

پدر عزیر من 

من درتاریخ 9 آبان همین چند روز پیش 55 ساله شدم _ در روزهفتم آبان 5 نفر از طرفداران من که برای سالگشت روز کوروش درمحوطه  پاسارگاد دریک گوشه  جمع شده بودند  بمن گفتند : رضا تولدت مبارک


من فکر می کنم همین پیام رمز آلود کافی باشد که تو بفهمی من تنها شاه قانونی ایران هستم

  پدرجانم 

 پدرم وقتی  داشت می مرد بمن گفت : رضا : فکر کن تاج وتخت ایران بین دوتا شیر قرار دارد وتوباید با کشتن آن دو به سلطنت برسی _ بروببینم چیکار می کنی ؟


پدر ترامپ ولی مشکل اینجاست  من وهمسرم از  موش  و سوسک می ترسیم _ پس توبگو چطوری به تاج وتخت برسیم ؟

البته من وبچه های شورا یک طرح مهم داریم که برایت می فرستم که خلاصه اش این است 

ما خواهان برگزاری یک انتخابات پادشاهی درایران هستیم که تنها کاندیدایش  هم خود من هستم ودراین راه حل دموکراتیک اگر مردم به من رای دادند که هیچ پادشاه می شوم ولی اگر گفتند نه ....... قول می دهم مثل بچه آدم بدون هیچ اعتراضی برگردم امریکا و مثل سابق زندگی کنم وبرای همیشه بی خیال سلطنت شوم . 

پدر ترامپ 

بیا وتامامان فرح نمرده وسیله رفتن من به ایران را فراهم کن _ منهم قول می دهم وقتی شاه شدم چند چاه نفت را به نام توکنم


امید وارم درکنار همه کارهایت به  شا ه شدن من وپیری و پابه گوری  مامان فرح هم فکر کنی 


دوست ودوستدار تو _ رضا پهلوی _ مامان فرح و زن وبچه من 

امضا : رضا پهلوی ...... 

 


دوم _ نامه مریم قجر رجوی به ترامپ 

دفتر رونالد ترامپ 2016/11/10

خدمت برادر مجاهد نشان جناب ترامپ سلام می کنم _ خوبی ؟ خوشی ؟ خانم بچه ها _ والده خوبند ؟

من مریم هستم _ قبلا مریم رجوی بودم وپس از مرگ مسعود قراراست مریم بن فیصل شوم _ ترکی چندماه پیش رسما بمن پیشنهاد صیغه شدن داد ومنهم گفتم فعلا قصد ازدواج ندارم ومیخواهم خانم رئیسی مقاومت رابکنم 


برادر رونالد __ پس از تبریک 

 امید وارم تو اهل مماشات نباشی _ بنابراین تمامی خواسته های خودم از رئیس جمهور سابق راکه بارها جیغ کشیدم وگفتم ونوشتم  را تکرار می کنم 

من خواسته زیاد وجدیدی ندارم وتمام اینها مربوط به گذشته است وچون نادیده گرفته شده اند دوباره تکرار می کنم 

مرحله اول _ قبل ازتخلیه اشرف 

1_ نیروهای امریکایی باید فورا به عراق بازگشته ودوباره آنجا را اشغال نمایند 

2  _ کلیه نیروهای عراقی باید فورا کمپ اشرف را ترک کنند 

3 _ امریکا باید  اسمان اشرف را پرواز ممنوع اعلام تماید 

4 _ نیروهای امریکایی باید دوباره محافظت از اشرف را بعهده بگیرند 

5_ دولت مالکی باید ازکار برکنار وبرای محاکمه تحویل دادگاه اسپانیا گردد

6_ کلیه دستگیرشدگان باید فورا آزاد شوند 

7 _ امریکا باید به تمام قول هایی که به بچه ها داده عمل کرده وانها را تحت پوشش شورای امنیت وکنوانسیون ژنو نماید 

8 _ اگر امریکا از تعهداتش شانه خالی کند شورای امنیت سازمان ملل باید فورا کلاه آبی ها را برای محافظت ازاشرف بفرستد

9 _ قطعه مروارید باید فورا جهت دفن بچه ها تحویل ما گردد 

10 _ دولت عراق باید به برادر استیواستیونسن و اخویدال اجازه بازدید از اشرف رابدهد

11 _ ما آماده ترک اشرف هستیم به شرطی که امریکا چند هواپیما بفرستد وتمامی اشرفی هارا به کشور خود منتقل کند 

12_ صدای بلندگوها بچه هارا ناراحت کرده _ آنها را از کار بیاندازید


مرحله دوم  _ بعد از تخلیه اشرف 

 1 _  لیبرتی زندان وکثیف است وزیرساخت هایش هنوز کامل نیست _ پس بچه هارا دوباره به اشرف بازگردانید 

2 _ کمپ لیبرتی را پناهگاه کمیساریا اعلام کنید وپرچم سازمان ملل رابر فراز آن قراردهید 

3 _نیروهای " کلاه آبی " رابرای حفاظت از اشرفی ها ی لیبرتی به عراق اعزام کنید

4 _  محاصره پزشکی را برچینید و چون لیبرتی کوچک است به مسافت آن بیافزائید 

5 _ جلیقه ضد گلوله و تی وال های بیشتر برای لیبرتی بفرستید

6 _ سلاح های شخصی بچه هاراکه گرفته اید برای حفاظت به انها بازگردانید

7 _ اموال بچه ها را آخویدال 500 ملیون قیمت گاشته _ دولت عراق اجازه فروش نمی دهد _ مالکی رابرکنار کنید 

8 _  مارتین کوپلر  مامور اطلاعاتی رژیم است _ اورا برکنار ومحاکمه کنید 

9 _ من را بعنوان مقاومت به رسمیت بشناسید وبا من گفتگو کنید 

10_ اجازه بدهید اشرف را خودمان بفروشیم و پولش راصرف انتقال اشرفی ها به البانی کنیم 

11 _ صندلی ایران درسازمان ملل را فورا به من ومقاومت  تحویل دهید 

12 _ امریکا دست از مماشات بردارد وراه حل سوم من را اجراکند .

13_ امریکا به من اجازه سفر به آنجا رابدهد 

برادر ترامپ 

دولت من آماده به دست گرفتن قدرت است _ شما نگران نباش ما برای همه وزارت خانه ها وزیر داریم 

اوبامای مماشاتگر که بچه های من را از خانه آب واجدادیشان اخراج کرد وفرستاد به آلبانی _  لااقل تواگر مماشاتگر نیستی  چند هواپیما بفرست اینهاراببر امریکا تا برایت صدها اشرف بسازیم .


ای برادر امریکا یی

من چندتا مرض دارم  ویک پایم لب گور است _ همه من را مسخره می کنند ومی گویند رئیس جمهور مقوایی 

مسعود مرد ومن نمی دانم چه خاکی برسرم کنم _ چند هزار پیروپاتال و ودیوانه و خل وچل مثل خودم ریخته سرم _ لطفا به من ویزا بده بیام آمریکا خودم را یک جایی گم وگورکنم تا ازدست این جنازه های متحرک راحت شوم 

دیگر عرضی ندارم _ رقیه وربابه ومهوش و مریم سلام میرسانند 


مریم قجر _ خانم رئیس 21 ساله مقاومت  _ پاریس 2016/11/11


ارشیا ارشادی 2016/11/12

من وتو وافشارضاپهلوی + مریم قجر رجوی + رونالد ترامپ + جیل استاین + حزب سبزها + کلاه آبی + سقوط اشرف + ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 567 تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت: 1:51