مریم قجررجوی و تهاجم سیاسی _ شبنم مددزاده وانجمن ( مقر49 ) ومعرفی عمار ملکی مواجب بگیر تاره فرقه رجوی | بلاگ

مریم قجررجوی و تهاجم سیاسی _ شبنم مددزاده وانجمن ( مقر49 ) ومعرفی عمار ملکی مواجب بگیر تاره فرقه رجوی

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
مریم قجررجوی و تهاجم سیاسی _ شبنم مددزاده وانجمن ( مقر49 ) ومعرفی عمار ملکی مواجب بگیر تاره فرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر وتهاجم سیاسی و شبنم مددزاده وتاسیس مقر 49 وافشای عمار ملکی مزدور تازه رونمایی شده فرقه رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و دنیای تروریست ها ی خل وچل و ازرده خارج فرقه رجوی ( هفت خوان شماره  _ 111)


پیش نوشت _ با اعلام رسمی مرگ مسعود  رجوی توسط ترکی فیصل اوضاع تشکیلات فرقه رجوی کاملا بهم ریخته است _ پژوهش ها نشان می دهد که مریم قجربعنوان جانشین آن معد وم  ضمن اینکه با دست کم سه نوع سرطان دست وپنجه نرم می کند با مشکلاتی روبروشده است که ازنتوان اندک این زن تروریست خارج است _ازسویی نمی داند با مواجب بگیران فرقه که حرف اورا نمی خوانند چه کند وازطرف دیگر با مشکل صدها عضو منتقل شده به آلبانی روبروست که پس ازسه دهه زندان درعراق راهی آن  کشور شده اند که بی شک فرقه  نمی توان فشار وسرکوب های اشرف ولیبرتی را در آنجا اعمال نماید _ بنابرگزارش ها تاکنون حدود 200 در آلبانی تقاضای جدایی نموده اند که تعدادی ازاین افرد هم اکنون دریک میهمان سرا درتیرانا اسکان داده شده اند _ مریم قچر وقتی موفق شد باکمک امریکا وهمکاری دولت عراق 70مفر شکنجه گر و بازجو وفرمانده هان ترور را علیرغم تحت پیگرد قضایی قرارداشتن قاچاق نماید نفس راحتی کشیده و این اخراج و فرار خفت بار رایک پیروزی خوانده است وبهمین منظوراعلام نموده که فرقه  وارد فاز " حد اکثر تهاحم سیاسی " شده است !

ازسویی دیگر سران فرقه با تلاش فراوان در  جهت انتقال افراد سوخته شده خود ازجمله فرزادوشبنم مددزاده  بر آمده و تعدادی از تروریست های زندانی ازجمله سعید ماسوری و صالح کهندل  راهم به تکاپو انداخته اند .

دراین نوشتاربه 7 موضوع  روز دررابطه با فرقه رجوی خواهم پرداخت .

 

رژه خیابانی داعش در عراق وفرقه رجوی درپاریس دوبرادر وهمخون 

 

 

 


هفت خوان 

یکم _ تشدید بیماری های مریم قجر ودرنوبت مرگ قرارگرفتن  نامبرده 


همانگونه که نگارنده قبلا با توجه به گزارش های رسیده از داخل تشکیات فرقه رجوی اطلاع رسانی نمودم مریم قجر به سه نوع سرطان رحم _ سینه و حنجره مبتلاست وتحت شیمی درمانی قراردارد _ نامبرده هم اکنون درشرایط زیزش مو و کاهش وزن قرار گرفته وآخرین ماه های زندگی ننگین خودرا سپری می نماید _ بقایای فرقه رجوی که پس از مرگ مسعود خائن سخت به هراس وسردرگمی افتاده اند سعی می کنند بهرشکل ممکن با استفاده از داروهای مسکن این زن درمانده را نمایش دهند تا شاید بتوانند مشتی عنصر نا آگاه و بی مغز وشعور راهمچنان درچهارچوب تشکیلات حفظ نمایند _ گرچه زمان  دقیق مرگ این زن جنایتکار مشخص نیست ولیکن حد اکثر یک سال دربهترین شرایط موجود ازعمر ننگین این شیاد بیشتر به جای نمانده است .


خوان دوم 

ماجرای تاسیس انجمن 49 ( مقر ) دردانشگاه تربیت معلم کرج توسط بقایای نفوذی فرقه رجوی 

فرفه رجوی تلاش می کند بقایای خود درایران را تحت نام دانشجو در برخی مراکز نفوذ داده و فعال نماید _ اینگونه تلاش های فرقه رجوی البته همیشه باشکست کا مل مواجه گردیده  وعوامل نفوذی دستگیر و گروه انها هم ازهم پاشیده شده است 

درسال 1385 تنی چند از اعضای فرقه رجوی ازجمله شبنم مددزاده یک گروه صنفی را دردانشگاه تربیت معلم تحت نام  انجمن 49 تشکیل داده وبه عضو گیری پراخته اند _ گرچه تقریبا تمامی دانشجویان نمی دانستند چرا عدد49 برای این انجمن انتخاب شده ولیکن آرش محمد زاده و شبنم مددزاده موسسان این انجمن می دانستند که عدد 49 چیست _ گرچه بنا بر اعتراف اعضای سابق این انجمن منحل شده آنها هیچگونه توضیحی دراین مورد نمی دادند 


مقر49 ازقلعه مخوف  اشرف تا دانشگاه تربیت معلم کرج 


مقر49 یک ساختمان  حفاظت شده درگوشه ای از قلعه مخوف اشرف قرارداشته که  مخفیگاه وپناهگاه زیر زمینی مسعود رجوی معدوم و محل نشست های سطح نخست وهمچنین مرکز عیش وعشرت این شیاد خائن بازنان فریب خورده حرمسرا تحت نام شورای رهبری بوده است _ وبهمین دلیل شبنم مدد زاده که عضو یک خانواده تروریست پرور است نام این مقر درقلعه اشرف را برروی یک انجمن صنفی دانشجویی گذاشته است _ دانشجویان آگاه دانشگاه تربیت معلم پس از پی بردن به این شگرد خبیثانه فرقه رجوی این انجمن را منحل اعلام نمودند _ 

دستگیری فرزاد وشبنم مددزاده درسال 1388

همانگونه که در نوشتارقبل توضیح دادم فرقه رجوی درسال 1388 همه دار وندارش را به میدان فرستاد تا به خیال خودبه  حرکت اعتراضی مدنی  سمت وسوی رادیکال وقیام بدهد ( ! ) که البته این تلاش مذبوحانه نیز باشکست کامل مواجه شده وتمامی بقایای فرقه جوی دستگیر گردیده وتعدادی هم که در شورش وتخریب اموال همگانی و حمله به پایگاه بسیج شرکت داشته اند ازایران فرار نمودند_ بقایای دستگیر شده  فرقه رجوی درسال 88  طبق آمار سایت هرانا  درسال عبارتند از: 


زهرا زهتابچی  _ شبنم مددزاده  _ فاطمه رهنما _ فرزاد مددزاده  _ بهناز ذاکری _ صالح کهندل _ مریم اکبری منفرد  _ ریحانه حااج ابراهیم _ محمد سیف زاده _ ایوب پرکار _ پیروز منصوری _ فاطمه مثنی _ حسن جوانی _ _ صدیقه مرادی  _ عاطفه نبوی  _ حسن صادقی _ _ جعفراقدامی _ _ سعید سنگر  _ هادی قائمی _ ابوالقام فولادوند 


نکته قابل توجه دراین آمار این است که زنانی چون زهرا زهتابچی ومریم اکبری منفرد  علیرغم داشتن فرزندانی خردسال  کودکان خودرا را رها کرده و به تلاش شبانه روزی برای فرقه تروریستی رجوی پراخته اند _ برای چنین مادران بی خرد وشعور باید تاسف خورد که دریک انتخاب ابلهانه زندگی وآینده فرزندان خودرا باحمایت از فرقه خائن رجوی تاخت زده اند 

ش


خوان سو م _  رابطه جنسی مریم قجر تروریست با اینگرید بتاکورهمجنسگرا واقامت دائم نامبرده درقلعه اوور 


چند سالی است که یک زن مسن در نمایش های فرقه رجوی درکنار مریم قجر می نشیند و چنان  ژست وقیافه ای قلابی می گیرد که گویی یک ایرانی واز خدمه وحشمه مریم قجر است _ براستی این زن کیست ؟

اینگرید بتاکور  زن بی عرضه وبی سوادی است که حدود دهسال پیش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کلمبیا بوده است _ این زنک دست وپاچلفتی  درهمان سال توسط خشونت گرایان فارک  ربوده شده وبه مقر این گروه تروریستی منتقل شده است _ بتاکور مدت 6 سال درمیان اعضای فارک دست به دست شده و با اعضای گروه انقلاب ایدئولوژیک  ازنوع فرقه رجوی نموده است _ این زن پس از پادرمیانی نیکلا سرکوزی وهوگو چاورز آزاد شده ومدتی بعد چون بیکار وعلاف بوده به فرقه رجوی نزدیک ودرزمره مواجب بگیران ونزدیکان مورد وثوق مریم قجر در امده  است _ پژوهش ها نشان می دهند انگرید بتاکور همجنسگرا می باشد 

بتاکور طی 4 سال گذشته ساکن قلعه اوور شده و در آنجا مقیم می باشد 

رابطه مریم قجر تروریست با بتاکوور تاپیش رفته است ؟

طبق ده ها سند ومدرک موجود مریم قجر نیز دارای تمایلات جنسی نسبت به مردان نیست و بهمین دلیل نقش مهم وی درساختن حرمسرا وعقد صدها زن برای مسهمچندین عود رجوی معدوم قابل توجیه می گردد وگرنه هیچ زن سالمی نیست که با دست خود ومشتاقانه درحرمسراسازی همسرش شرکت نماید _ مهوش سپهری نیز همجنسگرا و شریک جنسی مریم قجر بو.ده ومی باشد 

درچنین صورتی رابطه جنسی بتاکور با مریم قجر قابل هضم وطبیعی می تواندباشد  ودرحقیقت بتاکور ومریم قجر باهم ازدواج کرده و در بخشی از قعه اوور زندگی مشترکی را دنبال می کنند .


خوان پنجم _ رژه مزدوران فرقه رجوی درخیابان های پاریس همانند دوستانشان مسمانان ازغار گریخته داعش درعراق 


سران فرقه رجوی برای کم رنگ نشان دادن وسرپوش نهادن برمرگ مسعود رجوی معدوم اخیرا تبیغات تازه ای را دنبال می کنند تا شاید بتوانند همچنان درسکوت مرگ آن خائن رابا ناباوری طبیعی جلوه دهند وبهمین منظور به بهانه انتقال اعضای اسیر وجلادان وشکنجه گران فرقه به کشور آلبانی عکس های آن معدوم وآرم فرقه تروریستی رابرسر درست بلند کرده ودرخیابان های پاریس با ماشین رژه می روند _ این اقدام مزدوران فرقه دقیقا همانند رژه اعضای ازغارگریخته داعش درعراق است و این تقلید بخوبی نشان می دهد که  ابشخور فرقه رجوی ودوستان ازغارگریخته شان ( اعضای داعش ) یکی است _ دولت های ازوپایی بویژه دولت فرانسه باید هشیار باشند خطر تروریست های فعلا خاموش فرقه رجوی همانند اعضای داعش برای جامعه بشری بسیار مهلک است ونباید ازکنار آن بادگی گذشت خودسوزی های تشکیلاتی سال 2003 بهترین دلیل می تواند باشد .


خوان ششم _  نگاهی به دروغگویی ها ویاوره سرایی های خدمتکار تازه مریم قجر شبنم مددزاده 

نگارنده قبلا اشاره کردم فرقه رجوی یک گروه خانوادگی است و زمانی که این میکرب به داخل یک خانواده وارد شد معمولا تمامی اعضای خانواده را آلوده می نماید برای نمونه می توان به خانواده های مددزاده _ معینی _ اکبری منفرد _ امیر خیزی _ اقبال _ حائری _ کهندل وو  اشاره نمود که هریک چندین نفر ازاعضای خانواده خودرا قربانی فرقه تروریستی رجوی نموده اند 

خانواده  مددزاده _

 دوتن از اعضای این خانواده بنام اکبر ومهدیه درخودزنی تشکیاتی 19 فروردین شرکت کرده وبه طرز مشکوکی کشته شده اند _ شبنم وفرزاد مددزاده نیز ازبقایای فرقه رجوی درایران بوده اند که سالها بطور پنهان برای این فرقه فعالیت می کرده اند که درسال 1388 به جرم عضوگیری وهمکاری تنگانگ با فرفه رجوی دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند _ این دو پس از آزادی به همراه فرزن نوجوان  صالح کهندل (پریا ) ازایران خارج شده وبه کلفتی وخدمتکاری مریم قجر تروریست در آمده اند .

جدیدا فرقه رجوی شبنم مددزاده را رونمایی نمود وبه صحنه اورد _ این زن شیاددرسخن پراکنی مملو از دروغ خود ضمن پاچه خواری های گسترده برای  مریم قجر تروریست   درتکه ای تلاش کرد با جسد مدفون مسعود رجوی هم درددل کند ( ! )

شبنم مدد زاده که پای خودرا تا بالای زانو درلجن زار فرقه رجوی فرو کرده دریاوه سرایی های خود از قول مریم اکبری منفرد هم چندین دروغ برزبان آورد و بنا بر دستور تشکیاتی  آن زن زندانی بیمار ونادان راهم سوزاند .


شبنم مددزاده ونا آگاهی تنی چند از تلاشگران مدنی از شگردهای این فرقه 

درسال 1388 تعدادی از زنان عضوفرقه رجوی به جرم ارتباط تنگاتگ بااین فرقه دستگیر گردیدند که عاطفه نبوی _ مریم اکبری منفرد وشبنم مددزاده درزمره این افراد بودد _ اعضای فرقه رجوی از دهه شصت درزمان فعالیت سیاسی شعارهای فراوانی می دادند و  
نکته جالب دیگر دراین نمایش فرقه رجوی  مطرح کردن نام سعید ماسوری وصالح کهندل بود که ماسوری درسال 89 با خمپاره انداز و موشک وسیانور وکلت به همراه محمد حسین کلبی  جهت حمله به اهداف کور وکشتن مردم وارد ایران شده که خوشوقتانه قبل از هرگونه اقدام این گروه تروریستی درشهر دزفول دستگیر ومحاکمه وبه حبس ابد محکوم گردیدند _ صالح کهندل نیز بارها دستگیر ومحاکمه وپس از امضای تواب نامه آزاد شده ولی همچنان  به مزدوری خود برای فرقه  ادامه داده است _ نامبرده در اخرین دستگیری محاکمه وبه تحمل دهسال زندان محکوم شده است .

مطرح کردن نام ونامه های بقایای زندانی فرقه رجوی بخوبی نشان می دهد که  افراد این گروه  با به زندان فکری کشاندن وفریب تعدادی ازبقایای خود همچنان با جان وامنیت وزندگی انها بازی می کنند وهرزمان که مناسب تشخیص دهند انها را بعنوان هدف درتیررس قرار خواهند داد _ 

 هشدار :هرگز  فریب دوچهرگی بقایای فرقه رجوی همانند شبنم مددزاده  را نخورید 


نکته بسیار تاسف بار اینکه چند نفر از تلاشگران جامعه مدنی که مدتی درزندان بوده اند فریب موش مردگی و دوچهرگی افرادی چون شبنم مددزاد راخورده _از نامبرده تعریف کرده وبااین عضو فعال فرقه رجوی عکس یادگاری انداخته اند !

متاسفانه اطلاعات این افراد درمورد فرقه تروریستی رجوی زیر خط فقر است _ فرار شبنم مددد زاده تواب جهت  خدمتکاری مریم قجر تروریست بخوبی نشان می دهد که اعضای این فرقه قابلیت اصلاح وادم شدن ندارند وهرگز نباید گول موش مردگی آنها را خورد وبه انها نزدیک شد .


خوان هفتم _  معرفی عناصر تازه رونمایی شده فرقه رجوی _ از عمارملکی تا و شادی صدرو مریم حسن خواه و چماقکش بازنشسته "  زری منگول " با مارک تجاری زری اصفهانی 

بعد ازسقوط قلعه مخوف اشرف واخراج اعضا وفرار سران فرقه رجوی ودرحالیه مسعود رجوی خائن در  شهر CORK واقع درکشور ایرلند به مرگ بالینی دچارشد ( اواخرسال 2014 ) وریزش مواجب بگیران فرقه رجوی ازجمله ایرج مصداقی _ اسماعیل وف یغمایی _ قصیم وروحانی و باستان سیر  مریم قجر تروریست عاجز و درمانده مجبور شد عوامل نیمه پنهان فرقه رجوی را رونمایی کند _ یکی ازاین مهره ها عمار ملکی  پسر محمد ملکی است .

عمارملکی شیاد بی سواد مواجب بگیری است که خودرا پژوهشگر _ استاد دانشگاهی درهلند و استاد علوم سیاسی ( ! ) معرفی وجا می زند و مسئولان بیسواد وابله رسانه ها ی وابسته ازجمله رادیو زمانه و BBC هم با همین القاب دروغ وجعلی اورا معرفی وبه این رسانه دعوت می کند _ ولی به راستی عمار ملکی کیست ؟ 


عمارملکی  برای خود یک رزومه جعلی درایران ساخته وخودرا مهندس میکانیک جا می زند ولی این عنوان هم چندان دقیق نیست  نامبرده لیسانس صنایع دارد و درایران دریک شرکت مواد غذایی کار می کرده است 

طبیعی است که این مدرک تحصیلی نامبرده نیز در کشور محل اقامت وی هیچ ارزشی ندارد و نامبرده می باید دردرجه نخست زبان کشور مقیم رافراگرفته و سپس درصورت موفقیت بعنوان یک دانشجوی تازه وارد دانشگاه گردد 

بااینهمه این شیاد دروغگو از وقتی که بعنوان مبلیغ نیمه پنهان فرقه وارد تلاش های های سیاسی گردید نه نه تنها هیچگونه سابقه سیاسی نداشت بلکه تنها یک دانشجوی ساده بود که خودرا باالقاب دروغین تحلیلگر سیاسی _ اقتصادی و درکنار آن استاد علوم سیاسی  معرفی می کرد این ادعا های عمار ملکی افشا شد ونامبرده که بخاطر این عنوان های جعلی تحت پرسش قرارگرفته بود دریک عقب نشینی خودرا دستیار استاد دانشگاه معرفی می کند که دردانشگاه تیلبرگ فعالیت می کند که این ادعا هم دروغ است چراکه دردانشگاه های اروپا هیچ عنوانی تحت نام دستیار استاد دانشگاه وجود ندارد واین شیاد واقعا یک دروغگوی مردم فریب است ._ فرقه رجوی چون درمیان ایرانیان مورد تنفر قرردارد امثال عمار ملکی را به صحنه می فرستد تا یاوه گویی های مریم قجر را تکرار کند _ شرط عمار ملکی برای شرکت درگفتگوها  عدم ورود بهرشکل به جنیات فرقه رجوی است .........مسئولین بی بی سی باید بابت این همه دروغ درباره این مزدور شرم کنند...........


تحقیق درباره شغل وشرایط عمار ملکی  دردست اقدام است ودرآینده نه چندان دوردراین مورد آگاهی رسانی خواهد شد .

 

دکان تازه فرقه رجوی " عدالت برای تروریست ها " و شادی صدر ومریم حسین خواه

شادی صدرو سهیلا امین ترابی با مارک تجاری " شادی امین  (چماقکش گردهمایی برلین ) هردو همجنسگرا هستند و وبهمین دلیل پس از ازدواج باهم با لابی گری تلویزیون صهیونیستی من وتو به دولت اسرائیل وصل شدند وبا کمک مالی این دولت چند بنگاه دونفره به راه انداخته اند که مهم ترین این بنگاه ها " عدالت برای ایران " نام دارد _ این بنگاه با واسطه گری زنی به نام مریم حسین خواه با فرقه رجویدرارتباط است و حسین خواه و شادی صدر تاکنون دوبار مخفیانه به مرکز تروریستی اوور درحومه به دیدارمریم قجر تروریست شتافته اند 


ونوشته پایانی برای فرزاد وشبنم مدد زاده نوکر وکلفت وخدمتگاران تازه مریم قجر تروریست ..

ابلهان ناد ان شما دیگر اوج وسمبل حماقت هستید 

سالها برای فرقه خائن رجوی با ترس ولرز فعالیت کردید  و سرانجام به دام افتادید _ 5 سال زندان درزندان خود خواسته محصور بودید _ دراین مدت هم توبه نامه امضا کردید وهم به مهره سوخته بدل شدید _ اکنون اربابانتان شمارا خارج کرده اند تا درمقر تروریستی ومحصور اوور تداوم زندانی بودن خودرا دنبال کنید _ درزندان مثل موش مرده سعی کردید درکمال بیچارگی ترحم دیگران را بر انگیزید دوستان شما در سایت هرانا ماهیت واتهام شمارا مخفی کرده واز شما خدمتکاران به تروریست ها بعنوان فعال سیاسی ! نامبرده وتبلیغ کردند _ گروهی عاجز وناتوان وساده هم فریب موش مردگی شما را خوردند _ اکنون شما با شتافتن به فرانسه وخدمتکاری عجوزه مریم قجر تروریست ماهیت اصلی تان را به نادان ها واحمق ها نشان دادید 

شماهم همانند دیگر اسیران فرقه درفرانسه  خواهید پوسید و پادویی شما برای مریم قجر هیچ نتیجه ای ندارد چراکه ارباب برگتان که سقط شد و مریم هم درنوبت مرگ است و شما می مانید وتوهم هایتان که با خود بگور خواهید برد .


ارشیا ارشادی 2016/12/08 

من وتو وافشامقر49 + شبنم مددزاده + آرش محمدی + شادی صدر + مریم حسین خواه + زری اصفهانی + نفیسه بادامچی + قلعه اشرف + خارج کردن رحم وتخمدان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 481 تاريخ : جمعه 19 آذر 1395 ساعت: 17:30