سرانجام فرقه ها ورهبران آنها _ ازمسعود رجوی وقلعه اشرف تا دیوید جونز ومزرعه جونز | بلاگ

سرانجام فرقه ها ورهبران آنها _ ازمسعود رجوی وقلعه اشرف تا دیوید جونز ومزرعه جونز

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
سرانجام فرقه ها ورهبران آنها _ ازمسعود رجوی وقلعه اشرف تا دیوید جونز ومزرعه جونز

 

سر انجام چند فرقه ورهبران آنها _ از دیوید جونز ومزرعه جونز تا مسعود رجوی وقلعه اشرف 


 

 

 

 

 


ارشیا ارشادی وشناخت فرقه ها وسرانجام آنها  ( واکنش _ 120 ) 

 


مقدمه  _ گرچه فرقه رجوی آخرین فرقه ایست که نابود شده است ولیکن هنوز تعدادی ازاعضای بالقوه خطرناک این فرقه دراروپا _ امریکا وسایر نقاط جهان وجود دارند _ این اعضای فرقه تا زمانی که درچنگال تشکیلات اسیربوده  و با دنیای مجازی پیوندی نداشته وازملاقات با خانواده های خود محروم هستند می توانند همچنان بعنوان یک " خطر امنیتی " تلقی گر دند _ 

د ردرازای تاریخ جهان فرقه های زیادی بوجود آمده وپس ازمدتی محو ونابود گردید ه اند _ فرقه های چون " فرقه حسن صباح " درایران و فرقه داوودیه وجونز د امریکا _  سران  فرقه ها  یا مذهبی بوده ویا مذهب بخشی از اعتقادهای  آنها به شمار می رفته است _ درحقیقت رهبران فرقه ها همگی یک دنیای تخیلی وآرمانی برای اعضای خود تعریف کرده وبا شیادی وفریبکاری به انها قول بوجود آوردن آن شرایط ودوران تخیلی وزندگی در آن را می دهند .

سرانجام سران فرقه ها واعضای  آنها ا ما همگی تلخ وعبرت اموز هستند _ گرچه دردنیای امروز با توجه به ابزارهایی چون دنیای مجازی احتمال تاسیس فرقه های تازه بسیار اندک ودرحد صفر شده است ولیکن خطر زایش فرقه ها را هیچگاه نباید نادیده گرفت چراکه هنوز هم درگوشه وکنار کره خاکی هستند شیادان فریبکاری که اگر فرصتی پیدا کنند بساط فرقه سازی خود را پهن می نمایند  _ دراین نوشته بطور خلاصه نگاهی به سرانجام دوفرقه تولید امریکا ویک فرقه ساخت ایران خواهم نداخت .

 

 


الف _ فرقه جونز _ رهبر " جیم وارن جونز" ( کشیش ) _ سال تاسیس 1974_ تاریخ فروپاشی 1978 _ محل تاسیس امریکا 

جیم جونز یک کشیش اهل سانفرانسیسکو می باشد که در اوائل  دهه 70 گروهی از مردم امریکا رابا موعظه های اتشین خود گول می زند  _ جیم جونز پس از اینکه حدود 1000 نفر را با وعده های خود تحت نیرنگ وفیب قرار می دهد دراثر فشار دولت وقت امریکا به اعضای فرقه خود می گوید دیگر اینجا جای  امنی نیست وما باید به سرزمین موعود برویم _ جونز طرفدارانش رابه جنگلی دریکی از کشورهای امریکای لاتین برده ودر انجا ارمانشهر خودرا به نام  " جونز تاون " را بنا می نهد _ درسال 1978 یکی ازنمایندگان کنگره امریکا به نام " لئورایان " برای بازدید عازم جونز تاون می گردد  _ جونز پس از آگاهی دستور قتل این شخص را صادر کرده وسپس به همه پیروان خود دستور می دهد نخست کودکان خودرا به قتل رسانده وسپس همگی با مصرف " قرص سیانور "  خود کشی نمایند _دراین بزرگترین خودزنی تاریخ جیم جونز و 918 نفر خود کشی می نمایند .


ب _ فرقه داوودیه _  رهبر دیوید کوروش ( کشیش ) _ سال تاسیس 1981 _ تاریخ فروپاشی سال 1993_ محل تاسیس امریکا 

دیوید کوروش درسال 1981 رهبری فرقه داوودیه رابه دست می گیرد _دیوید ادعامی کند مسیح است _ دیوید طرفدار سرسخت رواج چند همسری بوده ودست کم خوددارای 16 همسر بوده است _ دیوید محل امن ومحصوری برای فرقه خود در بخشی ازایالت تگزاس انتخاب کرده وآنجا رابصورت  قلعه ای امن در آورده است _ درتاریخ 28 فوریه 1993 پلیس فدرال پایگاه دیوید و پیروانش را محاصره کرده وخواهان تسلیم آنها می گرد د _ درگیری بین اعضای گروه و پلیس امریکا حدود 51 روز بطول می انجامد و سرانجام این ماجرا با یک آتش سوزی به پایان می رسد که در آن 76 نفرااعضای فرقه شامل 21 کودک و4 زن در آتش می سوزند _ بقایای این فرقه به تلافی این آتش سوزی وقتل درسال 1995 ساختمان فدرال اوکلاهاما سیتی را منفجر می نمایند که منجر به کشته شدن 168 نفر وجراحت 800 نفر می گردد .


پ _ فرقه رجوی _  رهبر مسعود رجوی _ تاسیس سال 1986 _ تاریخ فروپاشی سال 2013 ( سقوط کامل قلعه اشرف ) _ محل تاسیس عراق _ مرگ رهبر فرقه ( مسعود رجوی ) سال 2015 


مسعود رجوی درسال 1365 پس از اخراج ازفرانسه با تعادی از نزدیکانش درپی گفتگوهای محرمانه وعلنی با رژیم صدام وارد عراق می گردد  ( زمان جنگ ) _ رجوی پس از ملاقات باصدام  پادگانی به نام " العظیم " دراستان دیالی را دراختیار می گیرد


چگونگی پروسه تاسیس فرقه وقلعه مخوف اشرف .


رجوی فرقه خودرا دردومرحله سازماندهی وتاسیس می نماید 

 مرحله یکم _ آماده سازی قلعه  ( سال 1365 _ 1367 )

طی این مدت رهبر فرقه با کمک مالی  سخاوتمندانه صدام حسین و کار فیزیکی اعضای فرقه  پادگان  اشرف را بصورت یک قلعه محصور با دولایه سیم خاردار( جهت جلوگیری ازفرار اعضا ) بنا می نماید _ پادگان اشرف طی این سه سال یک کمپ خانواد گی است و به سه  بخش کاملا مجزا  تفکیک وتقسیم شده _ قسمت  مخصوص اسکان  متاهلین _ بخش  اسکان مردان مجرد _ ویخش اسکان زنان مجرد .

طی این مدت امکاناتی  شامل درمانگاه _ زمین ورزش _ سالن اجتماعات _ اشپزخانه _ زندان  و محل مخصوص  امن  وزیر زمینی اسکان رهبرفرقه دربخشی ازپادگان ساخته می شود که ساختن  آن توسط عراقی ها انجام می گیرد _ این اسکان زیر زمینی که " مقر 49 "  نامگذاری شده است درمنطقه ای ویژه بنا می گردد که تنها تعداد کمی از اعضای کاملا قابل اعتماد رهبرفرقه از وجود آن مطلع بوده واجازه نزدیک شدن به این خانه امن را داشته اند_  عموم اعضای فرقه بااینکه نزدیک به 25 سال دراین قلعه زندگی کرده اند تنها پس از سقوط کامل قلعه اشرف و آگاهی رسانی د ولت عراق ازوجود چنین بنایی باخبر گریده اند .


 مرحله دوم _ تاسیس رسمی فرقه درقلعه محصور اشرف ( سال 1367 )

 در مرحله دوم بنا به دستور رهبر فرقه تحت بهانه " انقلاب ایدئولوژیک " مردان متاهل مجبور به طلاق اجباری زنان خود می گردند _ پس از این مرحله به دستور رهبر فرقه  کلیه بچه های 6 ماهه تا 7 ساله را  از پدر ومادرها جد ا نموده وبه کشورهای اروپایی قاچاق می نمایند ( حدود 800 کودک ) _  دراین مرحله پادگان خانوادگی اشرف به قلعه مجردی تبدیل گشته وکم کم شرایط برای اعلام  واعمال قدرت رهبر فرقه فراهم می گردد_ 

مسعود رجوی معدوم ازسال 1988 تا سال 2003 ( سقوط صدام ) پایه های قدرت مطلقه خویش را تحت عنوان " رهبر عقیدتی " به استبدادی ترین شکل ممکن  محکم و اعمال می نماید 

طی این سالها حکومت مطلقه مسعود رجوی ده ها نفرکه خواستار جدایی بوده ویا لب به سئوال وانتقاد گشوده اند  به دستور رهبر فرقه به قتل رسیده وصدها نفر به تحمل زندان درقلعه محکوم می گردند 


حرمسرا سازی  نقطه اوج تحکیم قدرت رهبری فرقه  و شکل گیری کامل فرقه 


 دستور واجرای طلاق های اجباری در سال 1988 از طرف رهبر فرقه درحقیقت گام نخست پیاده کردن طرح " حرمسراسازی است " پروژه تشکیل حرمسرا با پیاده کردن طرحی به نام " شورای رهبری " اغاز می گردد _ 

این طرح شیادانه درحقیقت با رواج وتشویق زنان مطلقه وغیرو بایک شگرد باظاهر " نوعی رقابت تصنعی"  بین زنان برای رسیدن به  مرحله " زنان مورد وثوق وعلاقه رهبر" شروع گشته وسرانجام به برنامه عقد جمعی زنان و" رقص رهایی "  منتهی می گردد .

بسیاری ازشواهد وقرائن تاریخی نشان می دهند که مسعود رجوی از جوانی  دارای " میل واحساس وقدرت جنسی مردانه " نبوده است ( چند زن نزدیک به او این راشهادت اده اند ) _ بنا برهمین واقعیت ها جوانی به نام مصطفی  که در زمان نوزادی ازمیان آتش وخون خانه تیمی " زعفرانیه " خارج شده و بعدها به عراق منتقل شده است درحقیقت محصول مشترک خانه تیمی وروابط جنسی بین  اشرف ربیعی وموسی خیابانی  بوده است _ علت مخالفت این جوان ( مصطفی ) با مسعود رجوی معدوم برسرهمین موضوع بوده وهست  .

ازسویی دیگر یکی ازهمین زنان نزدیک به رهبر فرقه درخاطرات خود ضمن تاکید بر عنن وابتر بودن مسعود رجوی اظهار داشته  قبل از تشکیل حرمسرا در بخشی از خانه زیر زمینی در " مقر 49 " ااتاق خواب مخصوصی ساخته شده بوده که اعضای زن ومر د نزدیک به رهبر فرقه هرهفته در آن اتاق با یکدیگر " روابط جنسی " برقرار می کرده اند که مسعود رجوی دراتاقی درکنار آن شاهد این تماس ها بوده وبنوعی لذت می برده است .

حال بااین مقدمه این سئوال برجسته  می گردد که مسعود رجوی معدوم   چرا تصمیم داشته همه زنان عضو را طبق  تعرف مریم قجر"  به کابین خود برده  "  وحرمسرایی از 700 زن تشکیل بدهد  ؟  اشتیاق ثبت درکتاب  گینس وکتب تاریخی بعنوان یک رکورد گرچه می تواند تنها  یکی از  علل  باشد ولیکن دلیل اصلی حرمسراسازی نیست .

 

درجریان خود زنی فدائیان قلعه اشرف درسال 2009 نفیسه بادامچی بدن افراد را با تیغه چاقو زخمی می کرد وبعنوان مجروح به صحنه می فرستاد _ دقیقا به نوع ومیزان جراحت این دو نفر توجه کنید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دلایل حرمسراسازی رهبرفرقه کدام هستند ؟

1 _ از انجا که زنان بیشتر درمعرض احساسات عاطفی قرار داردند مسعود رجوی با گلچین کردن به انها نزدیک شده و با فریبکاری وشیادی به آنها درس " جاسوسی _ خبرچینی وخبرکشی " می دهد تا بتواند ازاین زنان عناصر سرکوبگر تشکیلاتی بسازد 

2 _ مسعود رجوی با کشیدن زنان به نزدیک خود آنها را از عشق واحساس زنانه دور کرده وبه موجوات خشن ولمپنی تبدیل می کند که می توانند با دریدگی وناسزاگویی وتوهین هونوع منتقد وشکا ک  احتمالی راشناسایی کنند تا " تحت فشار وسرکوب "  تشکیلاتی قرارگیرند  .

3 _ مسعود رجوی باعقد زنان وکشاندن انها به کابین خود " ضمن سرکوب جنسی زنان به مردان نیز یادآوری می کند که باید نزدیکی به  جنس مخالف رابرای همیشه فراموش  کنند ".

4 _  ایجاد نوعی رقابت تصنعی درزنان  و مقام ورتبه دا دن به گروهی از   زنان " کاملا مطیع وسرسپرده " به نوعی باعث تشویق زنان دیگر جهات رسیدن به عضویت " شورای قلابی زنان " می گردید 

5 _  مسعود رجوی برای ازبین بردن احتمال هرنوع  رقیب و شریک مدعی  دررهبری فرقه " مردان  قدیمی ونزدیک به خودرا "  تحت مسئولیت ویا تحت نظارت زنان مورد اعتماد خود قرارمی دهد و زنان  هرهفته درمورد این مردان  به او گزارش می داده اند 

6 _  مسعود رجوی برای جلوگیری از گسترش "  تعدی وتجاوز جنسی " به زنان بنا برعقل ناقص خود انها را در محدوده "  کابین خود " تحت حمایت قرار می داده است  . ( یکی اززنان سابق شورای رهبری از گزارش های متعدد از تعدی وتجاوز به زنان سخن گفته است)....... 

7 _ رهبر معدوم فرقه   این  شگرد های رذیلانه بعنوان را " بالابردن جایگاه حقوق زنان "  تعریف وتبلیغ می کند .

8 _ زنانی که " درکابین رهبر" قرارمی گرفتند  بایستی تمامی مراحل سرسپردگی و"ذوب شدن دررهبر" پشت سرگذاشته باشند

9 _ مریم قجر که دراثر روابط بسیار نزدیک ( ازهرجهت ) با رهبر فرقه دارد در پروسه " حرمس را سازی "  وفرستادن زنان به کابین مسعود نقش کلیدی بعهده داشته  ومهم ترین دلیل اینکه چرا زنی موافق عقد صدها زن  برای همسر خود می شود این است که مریم بخوبی از " عدم توانایی جنسی مسعود "  با خبر بوده  و بهمین دلیل به زنان اطمینان می داده  که : خاطر جمع باشید اتفاقی رخ نخواهد دا د "  ( ! )  طبیعی است که همه زنان عاقل و باشعور و سالم نسبت به همسر خود حساسیت داشته باشند


حمله امریکا به عر اق باعث  ایجاد اخلال در پروسه حرمسرای کامل گردید 

شاید هیچکس به اندازه مسعود رجوی معدوم از تهاجم امریکا به عراق خشمگین وعصبی نگردید _ مسعود رجوی همخون صدام ودوست صمیمی اوبود ( برخی منابع از روابط جنسی صدام با مسعود هم سخن گفته اند ) 

مسعود که  درشب حمله " خودزنی فروغ " گفته بود : باشرایط جدید ( توقف جنگ ) ما درعراق قفل وفسیل خواهیم شد 

در آستانه حمله امریکا _ انگلیس به عراق گرچه خوب می دانست نتیجه این حمله پایان حضور این فرقه درعراق خواهد شدولی هرچه به مغز پوسیده اش فشار آورده بود موفق به تحلیل شرایط نشده بود ولذا چنین شد که " تصمیم به خودزنی تشکیلاتی_ فرقه ای  گرفته وگفته بود : هیچ چاره وانتخابی  جز عملیات فروغ 2 وحمله به خاک ایران " برای ما وجود ندارد .

وبهمین دلیل فرمان داد که :  نیروها همه پایگاه ها را ترک وبه سوی مرزهای ایران حرکت نمایند !

چنین دستوری دقیقا همان دستور خودکشی جمعی " جیم جونز" به افرادش در سال 1978 در " مزرعه جونز " بود بااین تفاوت که مسعود رجوی برخلاف جیم جونز خود به جای فرماندهی اعضای فرقه " فورا درمخفی گاهی پنهان گردید " !

اعضای فرقه رجوی درحال فرار به سوی مرزهای ایران توسط امریکا بعنوان " ارتش خصوصی صدام " شناسایی قر ارگرفته ومورد هدف " شلیک های هشدار دهنده توقف " گریدند .

وچنین شد که مسعود رجوی ضد امپریالیست ( ! ) از مخفی گاه به امریکا تقاضای  تسلیم وفرمانبرداری داد و ارتش وارفته او دستور گرفتند که عرق گیرها لباس ها وهرچه رنگ سفید دارد  را بعنوان تسلیم بر افرازند تا از هدف قرارگرفتن ومرگ نجات یابند ......... و نیروهی لپ وپار رجوی با پرچم سفید جملکی مجبور شدند طبق فرمان امریکایی ها عازم قلعه اشرف گرد ند


نابودی کامل فرقه رجوی پس از ترک خونین قلعه مخوف اشرف 

مسعود رجوی سال 2003 پس از دستور تسلیم وخلع سلاح در آغوش امریکا وتحت حفاظت انها در " پادگان گریزلی "زندگی خفت بار وپنهان خودرا اغاز نمود _ رجوی دراواخر سال 2003 بوسیله نیروهای امریکایی  به " کشور اردن " منتقل گردید


ترک خونین قلعه اشرف درسال 2013 و پایان فرقه رجوی 

قلعه مخوف اشرف درحقیقت باید درهمان سال 2003 توسط ارتش امریکا اشغال _ فرماندهان ترور دستگیر و کمپ نیز تخلیه می گردید_ چراکه طبق نیروهای امریکایی فرقه رجوی  رابعننوان یک گروه تروریستی و" مزدورصدام حسین "شناخته بو دند 

از سال 2003 تا اواخر سال 2008 یعنی مدت 6 سال امریکایی ها نه تنها  " حضانت و حفاظت وسرپرستی " فرقه رجوی رابعهده گرفته بو دند بلکه بر " خود مختاری قلعه مخوف اشرف "  مهر تائید زده و از اعضای این فرقه بعنوان " جاسوس وخبر چین " استفاده می نمودند !

 

 


گام نخست فروپاشی فرقه رجوی فرار موفقیت آمیز خانم بتول سلطانی درسال 2007


اگردرباره فرقه ها مطالعه کنیم به روشنی درمی یابیم که " ورود به همه فرقه ها ساده وآسان ولیکن " خروج ازفرقه ها سخت ودشوار وحتی غیرممکن است "  وبهمین دلیل است که اعضای منتقد _ مخالف وخواهان جدایی از فرقه ها "یا به مرگ محکوم شده وکشته می شوند "  ویا فشار براین افراد چنان سنگین وغیرقابل تحمل می شود که اینگونه افراد مجبور به " خودکشی " می گردند _ این حقیقت در فرقه های جیم جونز _ دیوید کوروش و فرقه رجوی با اسناد و ثابت شده زیادی وجود ارد  .


درمورد فرقه رجوی جدایی وفرار گرچه غیرممکن می نموده ولیکن این اتفاق درحد آمارهای بسیار بالا افتاده است _ ازسال 1367 وپس از عملیات محکوم به شکست فروغ جدایی ها وریزش افراد ازاین فرقه آغاز گردید _ در آنسال افراد قدیمی  که مخالف طلاق اجباری زنان خود بودند باید " یک سال زندان" راتحمل کرده وسپس با امضای چند تعهد نامه آزاد می شدند

این جدایی ها در آن دوران " کنترل شده " بود تعداد ی  از افرادی که بدین صورت ازفرقه رجوی  جداشدند پس از رهایی یا  برقول " سکوت خود " پاید بند ماندند همانند " مهدی تقوایی " وتعدادی هم دست به آگاهی رسانی زدند همانند " رضا اسدی وهادی شمس حائری .

حمله امریکا به عراق روزنه جدیدی پیش پای مخالفان و منتقدان وافرادگشود وامریکایی ها دراثر فشار افکار عمومی وافزایش پناهجو ها  مجبور شدند کمپ کوچکی درنزدیکی های قلعه اشرف تحت عنوان " تیپف " را راه اندازی نمایند و دراثر چنین تحولی بیش از 500 نفر ازناراضیان فرقه موفق به فرار شده ودرکمپ مورد اشاره اسکان یافتند _ فرار وجدایی این افراد باعث ترس ووحشت سران فرقه رجوی گردید بطوریکه  بطور مرتب افرادی را به این کمپ می فرستادند تا شاید بتوانند با فر یب وغلکاری این جداشدگان را به تشکیلات بازگردانند ( ! ) 


تقاضای جدایی  از فرقه رجوی گرچه برای افراد رده پائین سخت ودشوار بود ولیکن درمورد اعضای نزدیک ومورد وثوق سرکرده فرقه ( شورای رهبری ) تقریبا غیرممکن بود زیرا اینگونه زنان قبل از ملقب  شدن به این عنوان تعهد کتبی _ شفاهی می دادند که هرگز از فرقه رجوی جدا نگردند و درصورت چنین اتفاقی " حکم مرگ خودراصادر کرده اند  " _مسعود رجوی روی اینگونه زنان حساسیت فراوان داشت چراکه می دانست فر ار حتی یکی از آنهاباعث گشوده شدن پروژه " حرمسراسازی سرکرده فرقه خواهد گردید _ درسال 2007 اما علیرغم همه حساسیت ها وتحت نظر قرارداشتن ها این اتفاق اقتاد و " یک باره آواری سنگین برسر فرقه رجوی فروریخت "  خانم بتول سلطانی  اولین عضو شورای فرقه رجوی بود که با بجان خریدن همه خطرها از مناسبات این فرقه گریخت وخودرا به " نیروهای امریکایی محافظ قلعه اشرف رساند وتقاضای حمایت نمود " 

 

رشادت و دریادلی خانم بتول سلطانی چنان ضربه هولناکی بر کل تشکیلات فرقه رجوی وارد کرد که سران این فرقه به مدت 7 سال درخفقان خبری فرورفته ودرمقابل این خبر سکوت نمودند _دستور مسعود رجوی و  تلاش های زنان عضو حرمسرا ازجمله رقیه مشهدی آقا (پارسایی ) _ زهره اخیانی وفهیمه اروانی  برای دوباره به فریب کشانده نامبرده ثمری نداشت وخانم سلطانی عزم خودرا برای افشای گسترده مناسبات ضد انسانی این فرقه ازجمله " حرمسراسازی ورقص رهایی " جزم کرده بود 


چگونه از اشرف گریختم ؟ خانم بتول سلطانی >>> خاطرات خانم سلطانی در فرار ازقلعه مخوف اشرف <<<<<<


هدف ازاین مقدمه  مقایسه وجوه مشترک بین همه فرقه ها است 


وجوه مشترک وتفاوت فرقه رجوی  با سایر فرقه ها 

 وجوه مشترک 

 الف _  همه فرقه ها دارای یک رهبر مستبد _  خود خواه و وروانپریش ومتوهم هستند ( مسعود رجوی وجیم جونز ) 

ب _  همه فرقه ها دریک محیط کاملا بسته ومحصور شکل می گیرند ( قلعه مخوف اشرف ومزرعه جونز )

پ _  همه رهبران فرقه ها خودرا متصل  به یک قدرت فرا انسانی _ دینی _ مذهبی  و متافیزیکی فرض وادعا می کنند 

ج _  همه فرقه ها ورهبران آنها  سرانجام تلخی دارند _  نگاه کنید به مرگ خفت بار مسعود رجوی وخود کشی جیم جونزو سرانجام اعضای فرقه رجوی که جملگی بیمار وشکسته ومنفور ومطرود جامعه وحتی خانواده های خود قراردارند 

چ _  اعضای همه فرقه ها از دسترسی به اجتماع و دنیای خارج ازفرقه ودیدار بستگان خود محروم هستند ( فرقه رجوی وجیم جونز 

 

تفاوت ها درفرقه ها _ فرقه رجوی _ جونز و دیوید کوروش 


 فرقه هارا بطور کلی می توان به دوگروه _ خود آزار _ و خودودیگر آزار  تقسیم نمود 

  فرقه دیوید جونز ودیوید کوروش درزمره  فرقه های "  خود آزار " قرار دارند _ یعنی اینکه یک دنیای ساختگی وجعلی برای طرفداران خود ساخته و علاقمند هستند از جوامع دل کنده ودر ان دنیای کوچک و مقر خود زندگی کنند _ به کلامی دیگر اینگونه فرقه ها اگرچه با دنیای مدرت ومتمدن مشکل دارند ولیکن ادعای " تغییر  جهان "  ویا حکومت بربخشی ازجهان را ندارند _ جیم جونز اعضای خودرا به یک جنگل دور افتاده می برد _ در آنجا آرمان شهر خودرا بنامی کند وبه تعلیم  اعضای خود می پردازد _ جیم جونز وقتی شکست میخورد و   زیر زره بین قرار می گیرد دستور خودکشی جمعی صادر و خودو همه طرفدارانش  جان می بازند 


خود آزاری ودیگر ازاری درفرقه رجوی 


فرقه رجوی یک فرقه "  خود آزار ودیگر آزار 


فرقه رجوی یک فرقه دیگر آزار است چرا ؟


طی سالهای 60 /82 به بهانه وادعای سرنگونی  وحمایت از صدام  باعث کشته شدن هزاران ایرانی وعراقی درسلسله عملیات های ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی _ تهاجم نظامی _ انتحاری  وو می گردد وبهمین دلیل فرقه دیگر آزار است 


فرقه رجوی یک فرقه " خود آزار " نیز هست _ چرا ؟


درسال 2003 دستور "  خود سوزی تشکیلاتی " برای تحت فشارقراردادن دولت فرانسه را بعلت بازداشت مریم قجر بعلت مخفی کردن ملیونها یورو و اسلحه ونقشه حمله به سفارت خانه ها و اطلاعات خصوصی منتقدان برای ترور صادر می کند که طی این خود سوزی ها 20 نفر دراروپا خودرا به آتش می کشند که درنتیجه دوزن کشته وبقیه مجروح وناقص العضو می گردند 

درسال 2009  وقتی دولت عراق تصمیم می گیرد در کمپ خود مختار اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید ده ها نفر فدایی  فرقه را به درگیری ومقاومت تشویق می کند ( خودزنی تشکیلاتی ) این افراد خودرا به زیر خودروهای عراقی می اندازند   درنتیجه تعدادی کشته می شوند ودرکمپ هم ایستگاه پلیس ایجاد می گردد


درسال 2011 وقتی ارتش عراق تصمیم می گیرد دراجرای احکام دستگاه قضایی آن کشور بخش هایی اززمین کشاورزان عراقی را پس بگیرد مجددا رهبرفرقه دستور مقومت وخوزنی تشکیلاتی " صادر می کند وبهمین دلیل تعدادی از فدائیان فرقه با نیروهای عراقی درگیر می گردند که درنتیجه گروهی از اعضای فرقه کشته ومجروح می گردند _ ارتش عراق زمین ها را پس می گیرد ..


یکی دیگر از تفاوت های فرقه رجوی با فرقه های جونز وداوودیه مسئله وجود رهبر فرقه درکنار اعضا ی فرقه تا سرانجام وانتها می باشد _ همانگونه که دربالا اشاره شد هم  دیوید جونز   وهم دیوید کوروش تا پایان ونابودی فرقه خود درکنار آنها بودند _  این دو در شرایط پایانی عمر فرقه خود  یکی با خوردن سیانور "  خود کشی کرد ( دیوید جونز ) ودیگری با گلوله خودرا کشت  ( دیوید کوروش ) 

مسعود رجوی خائن ترسو  اما درهمان سال 2003 اعضای خو درا رها کر د وازترس ووحشت خودرا تحت قیومت وسرپرستی امریکا قرارداد _ این بزدل که پشم وپیلی اش ریخته بود  طی سال های 2003 _ 2012 ازمخفی گاه خود چندبار دستور "خودزنی تشکیلاتی"را درقلعه اشرف ودوبار  نقشه شلیک  موشک به پایگاه ترانزیت لیبرتی را طراحی وبه اجرا در اورد تاهم تعدادی از زندانیان تشکیلاتی را به قتل برساند ( سال 90 اشرف ) وهم موجبات ترحم دیگران رابه این نمایش های خود جلب کند تا شاید بتواندهمنچنان " د رعراق بماند "  زیرا این شیاد بارها وبارها جملاتی را  گفته بود که معنی آن این بود " بود ونبود ما به وجود" اشرف وعراق " گره خو.رده واین پیوند نباید هیچوفت گسسته شود ( ! ؟ ) 


سرانجام فرقه رجوی وسرکرده این فرقه 

 مسعود رجوی که ازسال 2003 تحت حضانت _ حفاظت وسرپرستی ونظارت امریکا قرارداشت درسال 2012  به بیماری مرگ آور هپاتیت A (  ایدز ) مبتلاشد _ نامبرده جهت درمان به کشور ایرلند منتقل گردید  _ معالجات درمورد بیماری نامبرده موثر نیافتاد وسرانجام دراوائل سال 2015 درکشور ایرلند دراوج ذلت وبیچارگی و تنهایی  به درک واصل گردید _ جنازه متعفن مسعودرجوی به عربستان منتقل درگورستان  خصوصی خانوا ده سعودی خاک را آلوده نمود _ خبر مرگ مسعود رجوی  حدود 5 ماه پیش توسط ارباب جدید فرقه مریم قجر ترکی فیصل رسما اعلام گردید وچنین شد بزرگترین خائن به ایران وایرانیان در یک مخفی گاه کنترل شده به خاکستر بدنامی  مبدل گردید .


مرگ مسعود رجوی خائن واخراج بقایای فرقه از عراق خطر خودکشی تشکیلاتی بقایای این فرقه را منتفی ساخت _ به فکر آزادی ودرمان اسیران باقی باشیم


نگاهی کوتاه  به جهان بینی مسعود رجوی معدوم 

برای تعریف بهتر مسعود رجوی بجاست تا آموزه های آدولف هیتلر را بازخوانی کنیم 

1 _ هیچوقت نگذارید مردم دلسرد شوند 

2 _  هیچگاه  خطا وتقصیر را نپذیرید 

3 _  هیچوقت تصور نکنید دشمن ممکن است صفت خوبی هم داشته باشد 

4 _ هیچگاه جایی برای جایگزینی باقی نگذارید 

5 _ در آن واحد روی یک دشمن تمرکز کنید وهه تقصیرهارا به گردن او بیاندازید 

6 _ مردم دروغ بزرگ رابیشتر از دروغ کوچک می پذیرند 

7 _ اگر دروغی را دائم تکرار کنید مردم دیر ویازود انرا باور خواهند کرد  

 حال باشناختی که از شیادی ها فریبکاری ها ودغلکاری ها و جنایات مسعود رجوی معدوم به یاد  دارید می توانید دست کم بخش هایی از جهان بینی آن مزدور معدوم را گمانه زنی کنید .........


مریم قجر تروریست که خود از دستیاران نزدیک این خائن بوده است از تنفرهمگان نسبت به آن خائن کاملا آگاه است وبهمین دلیل جرات تائید ویا تکذیب خبر ترکی فیصل را ندارد _ به امید روزی که سایر دستیاران وشکنجه گران وفرماندهان تروردستگیر ودرپیشگاه مردم ایران محاکمه گر دند _ به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی 


ارشیا ارشادی _ تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان وپژوهشگر فرقه ها 2017/01/14 

 
من وتو وافشاقلعه اشرف + مزرعه جونز + مسعود رجوی _+ جیم وارن جونز + مزرعه جونز + حرمسرای فرقه رجوی + بتول سلطانی + رقبه مشهدی آقا + فرار از اشرف,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 424 تاريخ : يکشنبه 26 دی 1395 ساعت: 13:33